Olaug Bollestad

11

Rettsvern for annerledesbarn

KrF vil styrke rettsvernet til annerledesbarna, på lik linje med andre barn i mors mage.

Publisert: 17. nov 2018

Skrevet av Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, nestledere i KrF.

Vår verdi som mennesker avhenger ikke av kjønn, alder, etnisitet eller funksjons­evne. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har måtte tåle mye gjennom årenes løp. KrF er opptatt av at stat og lovgiver skal demonstrere at annerledesbarn er like velkomne som andre.

Abortlovens paragraf 2c kalles «sorteringsparagrafen». Grunnen til at KrF vil fjerne den, er at den virker diskriminerende på barn med en diagnose eller annerledeshet. Loven gir eksempelvis barn med Downs syndrom et svakere rettsvern enn andre barn. Vi mener at disse barna bør ha samme rettsvern som andre barn etter uke 12. Fjernes paragraf 2c, vil likevel den gravide med kunne få innvilget senabort. Men med vårt forslag vil det ikke være egenskaper ved fosteret som gir abortgrunnlag.

Gravides bedømmelse veier tungt. 

Påstander om at KrFs forslag vil rokke ved selvbestemmelsen eller svekke gravides stilling i lovverket, er uriktig og en avsporing fra sakens kjerne. I Norge er det selvbestemt abort frem til uke 12. Etter dette må gravide uavhengig av begrunnelse søke en nemnd for å få innvilget abort. Paragraf 2 som omhandler senabort etter uke 12 og fram til uke 18 sier at «det skal legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer sin situasjon».

Den gravides rettigheter i lovverket står sterkt. Om vi fjerner 2c, vil altså ikke dette gi en reduksjon i aborttallene i seg selv, da kvinnens bedømmelse av situasjonen veier svært tungt. Det er derfor ikke riktig at en ved å fjerne paragraf 2c rokker ved selv­bestemmelsen.

Dette er heller ikke symbolpolitikk for KrF. Selv om vi ikke vil se en umiddelbar nedgang i antall senaborter fra et år til et annet, tror KrF at fjerning av 2c vil kunne virke holdningsskapende over tid. En lovendring vil kunne bidra til å redusere abortpresset som vi
hører mange kvinner erfare når det er risiko for at de bærer på at barn med en diagnose. Ingen skal oppleve at det er uansvarlig eller at de bidrar til en utgiftspost om de setter et annerledesbarn til verden!

Bistand fra fødselen av. 

Mange beskylder KrF for å være opptatt av å forhindre abort, men ikke å støtte barna når de blir født. Da har de ikke skjønt at KrFs politikk nettopp har fokus på de mest sårbare, de som trenger politikk. Vi kjemper nettopp for at alle med ekstra utfordringer skal bli ivaretatt i samfunnet.

Familier med barn med funksjonsnedsettelse opplever altfor ofte at de ikke får den hjelpen de egentlig trenger. Helt fra fødselen av må disse familiene være trygge på at de vil få hjelp og bistand til å ta vare på barnet sitt. De trenger en koordinator som kan hjelpe med manøvrering i systemet, assistanse og avlastning i kommunene, pleiepenger ved behov og en BPA-ordning som gir mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. KrF vil ha på plass en koordinatorgaranti, der koordinator har i særlig oppgave å sikre at alle
familier med funksjonshemmede barn får sine rettigheter oppfylt.

Pleiepengeordningen har vært nedprioritert av ulike regjeringer. Det kan ikke være slik at foreldre med et alvorlig sykt barn «bruker opp» tiden sin hjemme med et pleietrengende barn. KrF vil ha slutt på at disse familiene bare skal ha tidsbegrenset hjelp.

Skyttergravene. 

Bioteknologiloven skal i utgangspunktet revideres hvert fjerde år, mens abortloven er på sin side urørlig, selv om vi ved denne loven møter mange av de samme problemstillingene. De etiske dilemmaene blir større ut i fra at kunnskapen og mulige undersøkelser av barna i mors liv blir flere. Vi må være villige til å diskutere abortloven uten å gå i skyttergravene.

1 liker  
Kommentar #1

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

En hilsen til foreldre med en rusavhengig i familien.

Publisert over 3 år siden

Olaug Bollestad.  

Midt i all hengivelse til å hjelpe de alle svakeste,så har jeg tidligere skrevet til KrF om en effektiv hjelp ved avrusing av både røykere,alkoholikere og narkomane ved rotbarken på busken  thebornante ibogaine,som vokser i jungelen i Sør-Afrika.

Det er så lett å bevise ibogainets helbredende virkning,for symptomene på narkomani er så groteske,at når pasienten våkner opp etter 1 behandling med ibogain nesten eller helt uten abstinenser og stofftrang, så har det skjedd et mirakel. Ingen kan forklare virkningsmekanismen,men kanskje finnes den hos han som blir kalt legekunstens far,Hippokrates,men som er blitt borte på veien. "Sykdom elimineres gjennom midler som fremkaller lignende symptomer." Forstå det den som kan,jeg forstår det ikke.

Men prinsippet er likt helbreder likt . Ibogain er et opioid og brukes av sjamaner i pygmekulturen til reiser og rituelt av folket ved seremonier. De som praktiserer lehekunstens helbredelse fra rusgifttrang ved ibogain,er altså som bonden,avgjør driftsmetoden etter høstens resultat.

Det finnes kursteder for ibogainbehandling,drevet av legfolk,men jeg anbefaler      Dr Vorobievklinikken i Serbia. Dr.Vorobiev  har en stab med helsepersonell,og en helseundersøkelse avgjør om søkeren kommer til ibogainkuren. Også legmannssteder ber om nylig tatt EKG ved søknad om opphold. En norsk kvinne med hjertefeil døde i Puerto Rico,som ikke var så nøye med,eller ikke visste om medisinske forholdsregler.

Olaug Bollestad. Neste gang du tar til tastaturet for å skrive om hjelp til de aller svakeste,som alle vi andre også er grundig kjent med,så betenk ,at du vet om ibogain,men ikke har gjort noe for de aller svakeste på rusområdet.

Det er en profetisk jobb å gjøre ,for du må ta en runde med Helsedirektoratet,som er blitt anmodet om å sende en heorinavhengig til dr.Vorobiev med legefølge for selv å følge en behandlingsreise.

1 liker  
Kommentar #2

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Fagperson for ibogain i Norge er

Publisert over 3 år siden

psykolog Marianne Kaspersen,som driver en barneklinikk  Klæbu.

For spesielt interesserte,"Ibogain-assistert behandling av stoffavhengighet". av Marianne Kaspersen og Halvard Hårklau. Psykologisk Tidsskrift nr. 1.2009.

1 liker  
Kommentar #3

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Mirakelmedisin?

Publisert over 3 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Det er så lett å bevise ibogainets helbredende virkning,for symptomene på narkomani er så groteske,at når pasienten våkner opp etter 1 behandling med ibogain nesten eller helt uten abstinenser og stofftrang, så har det skjedd et mirakel.

Dette har jeg ikke noe kunnskap om, men det høres nesten for fantastisk ut til å være sant. Mer er det sant så må da dette spare både bruker og pårørende for store problemer, ikke minst må det være store summer å spare for staten. 

At du har skrevet til KrF om saken, og kanskje Helsedirektoratet (som jeg vil tro ikke tar dette seriøst), er prisverdig av deg. Jeg tenker dette er informasjon som må deles med alle støtteorganisasjoner for rusmisbrukere/pårørende og behandlingssentra slik at flere kommer på banen med krav og press på myndigheter om å få prøvet ut om dette er en behandlingsmetode man bør prøve ut. Eller kan det være grunner til at man bør være litt skeptisk til ibogaine?

Vet du om det finnes norske/nordiske brukere som har prøvd dette og stått fram offentlig og bekreftet effekten av en slik behandling?  Og har du eventuelt noe opplysninger om hvor lang tid en slik behandling kan ta, eller om det er noe man må regne med varer livet ut?  Slik jeg forstår kommentaren din så gir vel ibogaine også en slags rus siden det brukes av sjamaner? Det er vel ikke akkurat søt musikk for KrF?

Kan du kommentere litt mer om dette?

1 liker  
Kommentar #4

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Takk for opplysningen,

Publisert over 3 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.

psykolog Marianne Kaspersen,som driver en barneklinikk  Klæbu.

For spesielt interesserte,"Ibogain-assistert behandling av stoffavhengighet". av Marianne Kaspersen og Halvard Hårklau. Psykologisk Tidsskrift nr. 1.2009.

så ikke at du hadde skrevet dette da jeg skrev min kommentar.

Kommentar #5

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Åge Kvangarsnes.

Publisert over 3 år siden

Takk for svar,at du ikke bare går sløvt forbi

Krf har fått korporlig straff for å late som KrF ikke kjenner til ibogainbehandlingen ,ved å tape velgeroppslutning år etter år. Hadde KrF gått inn for å etterprøve opplysningen og apellen om å følge opp ibogain og annen biologisk medisin som  er univeritetsfag i tilslutning til medisinstudiet i land det er naturlig å sammenligne seg med,så hadde partiet vært i toppsjiktet på meningsmålinger. Men det koster å være banebryter,som kanskje bare den med kall kan fremme.

Hvis du slår på google-ibogain vil du finne mye ,side opp og ned om ibogain.

Norsk Helseinformatik(NHI)som utgir Norsk Elektronisk Legehåndbok(NEL) skriver om ibogain:Det er registret 19 dødsfall relater til ibogainbehandling utenfor Vest-Afrika I perioden 1990-2008.Oppdatert 17.12.2014.

Til sammenlignin kan vises til artikkelen-Like mange dør av metadon som av heroin;der står det -"Rundt 40 personer  dør nå årlig av metadonrelaterte overdoser.Dette er en utvikling vi er bekymret for,sier Thomas Clausen,professor ved Senter for rus-og avhengighetsforskning(SERAF).Du finner hele artikkelen på google.

Norsk helsemyndighet kan gå til dekket bord vedrørende ibogain.Forskningen er unnagjort;den ligger til grunn for Dr.Vorobievklinikkens arbeide.På fruktene skal treet kjennes.

Min primærkilde er May Bente Kvamme i Bergen,som skrev i media om at hun tok med sin heorinavhengige sønn,Alexander til ibogainbehandling  i Nederland for å ha prøvd alt.Jeg kontaktet henne og dermed var jeg" på kjøret" for ibogain.

Anlov Mathisen som er kjent fra media som talsmann for narkomane skrev i en artikkel at narkomane på Plaza har en drøm om å bli behandlet med ibogain.

1 liker  
Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Olaug Bollestad. Gå til den siterte teksten.

Familier med barn med funksjonsnedsettelse opplever altfor ofte at de ikke får den hjelpen de egentlig trenger. Helt fra fødselen av må disse familiene være trygge på at de vil få hjelp og bistand til å ta vare på barnet sitt. De trenger en koordinator som kan hjelpe med manøvrering i systemet, assistanse og avlastning i kommunene, pleiepenger ved behov og en BPA-ordning som gir mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. KrF vil ha på plass en koordinatorgaranti, der koordinator har i særlig oppgave å sikre at alle
familier med funksjonshemmede barn får sine rettigheter oppfylt.

Pleiepengeordningen har vært nedprioritert av ulike regjeringer. Det kan ikke være slik at foreldre med et alvorlig sykt barn «bruker opp» tiden sin hjemme med et pleietrengende barn. KrF vil ha slutt på at disse familiene bare skal ha tidsbegrenset hjelp.

Dere går inn i en regjering som konsekvent bygger ned arbeidsrettigheter, legger vekt på lavere skatter, fjerner hjelp og stønader til kronisk syke.

Jeg ser hva du sier og jeg ser hva dere gjør.

Det hjelper forøvrig lite og gi rett til koordinator når man bygger ned tjenester. Man kan ikke koordinere hjelp man ikke har å gi. 

Motstanden mot abort er nok mer ideologisk fundert, og jeg tviler ikke på at KrF mener vell, men jeg ser ikke at dere i møte med virkeligheten klarer å ta de valg som er nødvendig for å oppnå det dere sier dere ønsker.

3 liker  
Kommentar #7

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Takk for din kommentar.

Publisert over 3 år siden

Så lett det er i dag for ungdommer å bli offer for rus, med alle de problemer det påfører dem selv, pårørende og samfunnet, burde dette være folkeopplysning for alle, så sant det viser seg at ibogainbehandling har den påståtte effekten. Er det tilfelle, er det uforståelig for meg at helsemyndigheter og politikere ikke engasjerer seg. Men gjør de det, vil det vel kunne ramme etablerte behandlingsmetoder,  det kan vel dessverre også kunne bli et problem. 

Om KrF år etter år har mistet velgeroppslutning ved å late som de ikke kjenner til ibogainbehandling er jeg ikke så sikker på, men i alle fall burde alle partier miste velgeroppslutning ved å late som de ikke kjenner til det, da blir bare "menneskeverd" og "ta vare på de svakeste" tomme fraser, noe som kanskje ikke er nytt og burde overraske. Så sant ibogainbehandling kan se ut til å være en "mirakel"behandling. 

Takk for ditt bidrag og engasjement.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere