Rune Andre Winther

Adjunkt
9

Jeg får juling av jula. Den slår meg helt ut.

Publisert: 17. nov 2018

Hver jul pusser mange kjendiser støv av evangeliet (som de stort sett ikke har et forhold til resten av året) og spiller på kirkekonserter omkring i landet.  Det er profesjonelt, vakkert og melodiøst, og tiggerne med sine pappkrus på gangbrua mellom Oslo S og Oslo City er lysår unna. I mine øyne er det noe som skurrer. Jeg skjønner at artister må ha noe å leve av og jula er lukrativ om man ikke er en middelaldrende sangevangelist fra Lindesnes, med hentesveis og gitarakkompagnement på tre akkorder.. 

Kjente navn er som merkevarer og gir stort sett fulle kirker i motsetning til resten av året, og det er selvsagt ikke gratis i en tid da selv det å følge naturlovene er avgiftsbelagt. (Et sidesprang: De som har vært ekstremt tissetrengt på offentlig sted uten ha mynter eller vekslemuligheter for hånden, kjenner problemet.. )      

Livets bortglemte og mindre bemidlede sjeler, mange uten nåla i veggen, selvforskyldt eller uforskyldt, har ikke en håndfull hundrelapper å avse.       Kirkekonserter med kjente artister på plakaten i jula er kun for de som har råd til det. Resten av året er Jesusbarnet og julegleden plassert i en pappeske i kjelleren sammen med engler, nisser og andre julegreier.                                                                                                                                             "Rune, hvorfor skriver du dette du som er en så hyggelig fyr ellers? Er du blitt gledesdreper som vil ødelegge folks julestemning?  Er ikke jula en tid for kos og fellesskap? " Det høres nærmest ut som en alvorlig kriminell handling å yppe seg mot julegleden.          

(Jeg kunne utdypet at Statens Institutt for Rusmiddelforskning hevder at tusener på tusener barn gruer seg til jul på grunn av foreldrenes overdrevne alkoholmisbruk.  Og, hvert år på denne tiden øker antall henvendelser til barn og unges kontakttelefon. Men jeg gjør det ikke..)   

Mange feirer en god og meningsfull jul. Rett skal være rett! Men det fins de som klorer seg fast til julegleden for enhver pris, som om de var spesialutsendinger fra julehygge-departementet der nissen er president og Jesus redusert til en knagg å henge jakka på.    

Jeg ytrer meg som jeg gjør fordi jeg ikke ønsker å være en hykler. Jeg har for mange dårlige sider fra før om jeg ikke skal slite med enda en. Det er svært sannsynlig at mange kristne vil bruke pekefingeren mot det jeg skriver og hevde at det er “ukristelig”. Men jeg husker å ha lest at Jesus en gang kalte prester og skriftlærde for “ormeyngel og kalkede graver” fordi han så deres hykleri.                                  

"Sammenligner du deg med Jesus, Rune"?!"  Nei, bevares. Men jeg vet litt om ham og bruker ham som kilde i mine betraktninger. Jeg er verken prest eller skriftlærd - om det kan være en personlig trøst. Noe jeg kjenner at det ikke er. Dårlig samvittighet vil jeg få etter å ha offentliggjort dette, sammen pokker. Men jeg klarte ikke la være!

5 liker  
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Rune Andre Winther. Gå til den siterte teksten.
Dårlig samvittighet vil jeg få etter å ha offentliggjort dette, sammen pokker. Men jeg klarte ikke la være!

Siden du selv har kritisert deg så grundig her, behøver ingen legge noe til.

«Men dersom vi dømte oss selv, blev vi ikke dømt;»
‭‭1 Korinter‬ ‭11:31‬ 

At jula slår deg helt ut forstår jeg, selv om det er litt leit.  Selv prøver jeg å dempe feiringen, jeg liker påske bedre, høsten også faktisk - frem til midten av november.

Takk for at du minner oss om de utslåtte.

1 liker  
Kommentar #2

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet det.

Publisert nesten 3 år siden
Rune Andre Winther. Gå til den siterte teksten.
Jeg ytrer meg som jeg gjør fordi jeg ikke ønsker å være en hykler. Jeg har for mange dårlige sider fra før om jeg ikke skal slite med enda en. Det er svært sannsynlig at mange kristne vil bruke pekefingeren mot det jeg skriver og hevde at det er “ukristelig”. Men jeg husker å ha lest at Jesus en gang kalte prester og skriftlærde for “ormeyngel og kalkede graver” fordi han så deres hykleri.  

Forstår deg godt, også at du opplever jula som juling. Du er nok ikke alene om det. Kristus Jesus kom også for å sette mennesker i frihet, også i frihet til å hylle Ham. Noe som også kan gjøres ved å være en neste for vår neste. Der det hjertelaget vi - har blitt utrustet med og får vokse - (Guds agape kjærlighet), virker som en kontinuerlig drivkraft. Som også medfører en nød for andre menneskers situasjon og ikke minst frelse som det aller viktigste. Lignelsen om Den Barmhjertige Samaritan påminner om dette forholdet.

Ikke uten grunn at dette også står skrevet:

Der dømmer høvdingen for betaling,
 presten tar lønn for å lære,
 og profeten spår for penger.
 Likevel støtter de seg til Herren og sier:
 «Er ikke Herren midt iblant oss?
 Det hender ikke oss noe vondt.»
Mi 3,11

25  Dine ledere lignet brølende løver som river sitt bytte i stykker. De slukte mennesker, tok rikdom og kostbarheter og gjorde mange i landet til enker.

 26 Prestene der gjorde vold på min lov og vanhelliget mine helligdommer. De gjorde ikke forskjell på det som er hellig og det som ikke er hellig, og lærte ikke folk å skille mellom urent og rent. De lukket øynene for mine hviledager. Slik ble jeg vanhelliget iblant dem. 27 Stormennene i landet lignet ulver som river sitt bytte i stykker. De lot blodet flyte og tok menneskeliv for å skaffe seg urettmessig vinning. 28 Profetene strøk kalk på veggene for dem. De hadde falske syner og spådde løgn, når de sa til dem: «Så sier Herren Gud», enda Herren ikke hadde talt.

 29 Folket i landet øvet vold og drev med rov og ran. De var harde mot arme og fattige, og i strid med lov og rett undertrykte de innflytterne. 30  Jeg lette blant dem etter en mann som kunne tjene meg ved å bygge opp muren og stille seg i revnene til forsvar av landet, så det ikke skulle bli ødelagt. Men jeg fant ikke noen.

 31 Så lot jeg min vrede gå ut over dem, gjorde ende på dem med min brennende harme. Jeg lot deres gjerninger ramme dem selv, lyder ordet fra Herren Gud. 
Esek 22,25-31

Også slik oppfatter jeg Skriftene, der Kristus Jesus taler direkte til oss:

 Hør, alle som tørster, kom hit og få vann!
 Kom, dere som ikke har penger!
 Kjøp korn, så dere kan spise,
 ja, kom og kjøp uten penger,
 uten betaling vin og melk!
Jes 55,1

Jula er en transformasjon av den gamle hedenske solfesten (feiring av at solen snudde), omgjort til en feiring av Jesu fødsel av de første kirkefedrene. Legg merke til at dette gjaldt kirkefedrene og dermed ikke en tradisjon etter Jesu Kristi og apostlenes lære.

4 Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn.
 6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget. 8  Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. 9 Med ett stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 14  «Ære være Gud i det høyeste
 og fred på jorden
 blant mennesker som har Guds velbehag!»
 

 15  Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss.» 16 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet.
Luk 2,4-17


1 Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry, og er kommet for å hylle ham.»  Matt 2,1-2
[hans stjerne: Det var ikke uvanlig at stjernetydere forbandt en stjerne med håpet om en kommende frelserkonge. Særlig festet de seg ved en stjerne når den gikk opp over horisonten like før soloppgang og i solens nærhet.]

10 Da de så stjernen, ble de fylt av glede. 11 De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet det. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra.
 12 Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land.
  Matt 2,10-12

Disse skriftstedene ble brukt som en argumentasjon for å feire Jesu fødsel, litt spesielt å tenke på at man valgte å bruke ordet jul (hedensk opprinnelse) framfor christmas som mer direkte assosieres til feiringen av Jesu fødsel. 

Gavene som Jesubarnet fikk var en konge verdig, gavenes symbolikk var talende nok i seg selv. Vi vet ikke hva de ble brukt til, men Maria og Josef var fattige så det er nærliggende å tenke på at disse gavene samtidig hjalp dem i å utføre deres oppgaver og anskaffe et tilholdssted i Nasaret. Nøyaktig slik som profetert tidligere. Vi har jo en Far i Himmelen som også kan hjelpe til med de timelige behovene, når det er nødvendig. Tienden er jo ment til å ivareta dette behovet.

Det står absolutt ingenting i Skriftene (hele Bibelen) at de troende skal eller samlet seg for å feire Jesu fødsel, hverken mens Jesus vandret her på jorden eller etter Hans Legemlige oppstandelse. Det står faktisk ingenting om at - de troende feiret sin egen eller noens fødselsdag i det hele tatt -, ikke utfra det jeg har fått se eller legge merke til. Så dette ser ikke ut for er noe annet enn menneskelige behov, som gir en unnskyldning (eller et behov) for å feire og å dyrke seg selv eller selve mennesket. Storstilte fødselsdagsfeiringer eller jubileum er det flere år siden det ble slutt på, slikt mistet sin appell som kjentes som en befrielse det også.

6 Men da Herodes feiret sin fødselsdag, danset datter til Herodias for gjestene. Herodes likte dette så godt 7 at han med ed lovte å gi henne hva hun så bad om. 8 Da fikk moren henne til å si: "Gi meg døperen Johannes' hode på et fat." 9 Kongen ble ille ved, men fordi han hadde sverget, og det mens gjestene hørte på, bød han at hun skulle få det, 10 og han sendte folk for å halshogge Johannes i fengslet. 11 Hodet ble båret inn på et fat og gitt til piken, som gav det videre til sin mor. 12 Men disiplene hans kom og hentet liket og gravla det, og gikk så og fortalte alt til Jesus. Matt 14,6-12

 Påsken og Løvhyttefesten er velkjente feiringer i Skriftene, dessuten tror x-antall  messianske troende jøder at Jesus ble født da Løvhyttefesten ble feiret. At det var på den tiden av året de den gangen skrev seg inn i manntall.

Det er jo lett å bruke barna som en argumentasjon for å feire tradisjonell jul, handelstanden er jo meget tilfreds med den argumentasjonen. Har ikke feiret tradisjonell jul på flere år, nettopp med tanke på at den ble altfor hedensk og kommersiell og at stadig flere av forskjellige årsaker grudde seg til denne feiringen og lange dager i ensomhet.

Denne avgjørelsen ble faktisk til en stor befrielse, som påminner i enda sterkere grad om at Jesus ble født inn i en fattig familie og at det i tillegg ikke var plass til dem i herberget. Litt av en kontrast til slik Jesu fødsel blir feiret med økende overflod ved årenes gang. For meg ble det samtidig meget problematisk å se for meg  Jesubarnet, Kristus Jesus nå og Guds tjenere samt de troende omgitt av juggel glitter og "stas" og overdådige måltider; der bekjennende kristne feirer Jesu fødsel på denne måten. Samtidig som x-antall ikke troende fremdeles betaler på kredittkortgjelden fra forrige juls overdådige feiring, der dyre gaver og overdådig feiring gir ønsket økt sosial status.

  Hva hjelper penger i dårens hånd?
 Kan han kjøpe seg visdom når han mangler vett?
Ordsp 17,16

  Den som er glad i penger,
 får aldri nok av dem,
 og den som elsker rikdom,
 får aldri vinning nok.
 Også dette er tomhet. 
Fork 5,9

 Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. Matt 6,24

For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Drevet av pengebegjær er mange ført vill og er kommet bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. 1 Tim 6,10

Eventyret om piken med fyrstikkene traff meg rett i hjertet, hver gang Per Aabel leste den i forbindelse med julefeiringen i oppveksten. Som kan assosieres med en slags lignelse; der hun til slutt lykkelig ble tatt opp til Himmelen som er så mye mye bedre enn det som hører denne verden til.

Skammen fikk jo de som ikke så henne eller hjalp henne inn i varmen og delte av sin overflod. Uten alt juggelet og det materielle som kjennetegner julen. Alle som av Guds Nåde har fått erfare hva et enkelt tent stearinlys (også i samvær med andre kristne) kan gi av åndelige assosiasjoner, forstår hva jeg mener. Det er nestekjærligheten og nøysomheten som burde prege oss kristne, som gjør det mye lettere å ta eller få kontakt med de som trenger hjelp. Enten det gjelder ensomhet eller andre forhold. Har selv gått gatelangs i julen og tenkt at det er umulig å se om det er bekjennende kristne eller ikke kristne som bor der, for nisser og lignende har jo også blitt populært i kristen sammenheng.

All denne ytre stasen, pakkehauger og matorgier er faktisk med på å ekskludere dem som ikke har anledning til det samme, samtidig som slikt dermed betraktes som en nødvendighet for å feire Jesu fødsel på rett vis. Da ligner det jo mer på et menneske villet rituale enn det å bli satt i frihet.

Det at Gud ble menneske og oppfylte Fullkomment Guds Lov, sonte for hele menneskehetens synder og triumferende seiret over alle ondskapens krefter. Alt dette som muliggjorde at mennesker kunne bli født på nytt og tilhøre Kristus Jesus for evig i alle evigheters Evigheter. Denne ufattelige verdifulle gaven, kan ikke sammenlignes med noe annet.

Ingen av oss kan bli fullkomne, så lenge vi er i dette legemet. Daglig har vi en kamp mellom det åndelige mennesket og det kjødelige (legemlige) mennesket. Det fullkomne kommer først når vi blir befridd fra det kjødelige legemet og en dag overkledd med Jesu Kristi herlighetslegemet. Det håpet er grunnfestet i Kristus Jesus. Takket være Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere