Une Bratberg

Kommentator i Vårt Land
97

Hjemme alene

Storbritannia rømmer hjemmefra, Ungarn arrangerer fest, og Italia bruker penger de ikke har. Hvem skal holde styr på søskenflokken når mor forlater dem?

Publisert: 16. nov 2018

I juni var verdensledere samlet til G7-møte i Canada­. Særlig ett bilde fikk stor oppmerksomhet. Det viser­ Tysklands forbundskansler Angela­ Merkel med armene plantet i bordet, myndig og bestemt, mot Donald Trump. Han sitter i en stol, med armene i kors, og ser trassig ut.

«Mor Europa» snakker til den «ustyrlige sønnen» som egentlig skal være sjefen i familien. Slik kommenterte Erna Solbergs tidligere statssekretær Sigbjørn Aanes bildet til VG.

Tryggheten.  Bildet var sendt ut av tyske myndigheter. Japan, USA, Frankrike, Italia og Canada viser alle en annen side av samme sit-
uasjon: Donald Trump i diskusjon med de andre statslederne.

Angela Merkel blir fremdeles framstilt slik: Som den som irettesetter, tar ansvar, er trygg og setter skapet på plass. Da er det ikke rart at man er bekymret for hvordan det skal gå, når mor forlater skuta.

Det er ikke akkurat en harmonisk barneflokk Mor Europa­ etter hvert slipper fra seg. Innvandring, EUs langtidsbudsjett, euroens fremtid og Brexit splitter. Internt i Europa vokser motsetningene, hvor anti-liberale og nasjonalist-
iske partier vinner støtte, særlig i øst. Balansen forrykkes, det politiske sentrum svekkes, og tiden for de store folke-
partiene ser ut til å være forbi – i hvert fall foreløpig.

Marine Le Pen, leder av det høyrepopulistiske Nasjonal samling (tidligere nasjonal Front) oppsummerte sitt ståsted slik før det franske valget i 2017: – Det finnes ikke lenger en høyre­ eller venstre fløy. Nå er bare globaliseringstilhengere eller patrioter.­

Styre selv. I dette har Angela Merkel vært en samlende kraft, og mange frykter at Europa blir mindre stabilt med et svakere lederskap. Tyskland-ekspert Ingrid Brekke trekker fram hennes brobyggerrolle mellom øst og vest, som kanskje ikke har vært så synlig.

Angela Merkel bodde i Øst-Tyskland fram til muren falt – da var hun 35 år. Hun vet hvordan totalitær tankegang fungerer, hun forstår landene i øst. Når hun møter Putin, kan hun snakke med ham på russisk. Hun har vært en stabil kraft, mye på grunn av hvor lenge hun har vært på makttoppen. Hun kjenner alle, vært involvert i alt, er flink til å megle og har vært opptatt av også å ha kontakt med de små landene.

Egoisme. – Europeiske land må bekjempe nasjonal «ego-
isme» og forstå at solidaritet krever kompromisser, sa Merkel i en tale i EU-parlamentet nettopp.

Men ikke alle er med på å kompromisse. De vil styre skuta selv, men samtidig få økonomisk hjelp fra Brussel. Det er en av EUs hodepiner, at enkelte medlemsland rett og slett ikke er enige i unionens grunnleggende verdier, om rettsstat og maktfordeling eller bistand og beskyttelse av minoriteter.

Yasha Mounk mener Angela Merkel har sviktet i sin barneoppdragelse. Hun har ikke vært tydelig nok. Han er en av verdens ledende eksperter på demokratier i krise og har skrevet boka The people vs democracy. Merkel gjorde ikke nok for å demme opp for populismens framgang i Europa­, mener han. Hun kunne ha presset hardere på for EU-sanksjoner mot land som Ungarn­ for lenge siden, mener han.

Opprør. Tidligere har EU truet både Polen og Ungarn med straff for at de gjennomfører omstridte domstolsreformer. Italia risikerer trekk i ukelønna etter at populistregjeringen tidligere i uka nektet å bøye seg for EUs krav i striden om statsbudsjettet for 2019. Italia vil innfri dyre valgløfter, som borgerlønn og lavere skatt.

EU-kommisjonen mener på sin side at underskuddet er så stort at landet ikke vil klare å betale ned på sin voldsomme statsgjeld, som allerede er på mer enn det dobbelte av det som er tillatt i eurosonen. Italia trues med skyhøye bøter.

Ut av redet. Selv om Angela Merkel helst hadde sett at ingen noen sinne forlot redet, var hun likevel fornøyd med Storbritannia i går, forholdene tatt i betraktning.

– Jeg er veldig glad for at forslaget er på plass etter lange – og ikke alltid like enkle forhandlinger, sa hun om utkastet til brexit-
avtalen, selv om Theresa May møter svært tøff motstand på hjemmebane.

Merkel går av som leder av Kristendemokratene (CDU) i desember­, etter dårlige delstatsvalg i Bayern og i Hessen, og fortsetter som forbundskansler til neste valg.  Hun har styrt Europas største økonomi i 13 år, og vært den ubestridte Mor Europa.

Nå skal hun snart skal la ungene­ styre videre selv.

2 liker  
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Oss populister imellom.

Publisert over 2 år siden
Une Bratberg. Gå til den siterte teksten.
Opprør. Tidligere har EU truet både Polen og Ungarn med straff for at de gjennomfører omstridte domstolsreformer. Italia risikerer trekk i ukelønna etter at populistregjeringen tidligere i uka nektet å bøye seg for EUs krav i striden om statsbudsjettet for 2019.

Hva er en populistregjering?

Såvidt jeg kan se dreier det seg om regjeringer lovlig valgt av nasjonalstatens innbyggere - som sannsynligvis har vurdert hva som er til innbyggernes beste -  og etter demokratiske spilleregler valgt sin nasjonalforsamling og regjering.

Kanskje italienerne synes EU midt i direktivflommen har tatt seg vel mye til rette?

 Kanskje man rett og slett ikke liker å bli styrt av ikkevalgte kommissærer fra andre land og en tysk forbundskansler som har sittet litt for lenge og blitt for varm i kåpa?

Tidligere skulle EU være en handelsunion med "det indre marked" - det var ikke spøk å stå utenfor og selge produkter inn i EU.

Men Kina er ikke medlem og er langt på vei til å kjøpe seg godt inn i "det indre marked" - og noen tjener seg styrtrike på det. Arbeidsplassene går til Kina.

Heldigvis er det hverken flertall for EU-medlemskap eller EØS-avtalen her i landet , kanskje vi styrer klar av EU inntil det kollapser?

Hvordan fungerer systemet som ikke er "populistisk" ? Hvem styrer egentlig EU? Er det et demokratisk system? Er det en illusjon om et demokratisk system?

quote

Simon Johnson, the former International Monetary Fund economist, in his book 13 Bankers, argued that Goldman Sachs and the other large banks had become so close to government in the run-up to the financial crisis that the US was effectively an oligarchy.

 At least European politicians aren't "bought and paid for" by corporations, as in the US, he says. "Instead what you have in Europe is a shared world-view among the policy elite and the bankers, a shared set of goals and mutual reinforcement of illusions."

This is The Goldman Sachs Project. Put simply, it is to hug governments close. Every business wants to advance its interests with the regulators that can stymie them and the politicians who can give them a tax break, but this is no mere lobbying effort. Goldman is there to provide advice for governments and to provide financing, to send its people into public service and to dangle lucrative jobs in front of people coming out of government. 

The Project is to create such a deep exchange of people and ideas and money that it is impossible to tell the difference between the public interest and the Goldman Sachs interest.

  close quote

Hele artikkelen:

    https://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/what-price-the-new-democracy-goldman-sachs-conquers-europe-6264091.html

Og den legendariske artikkelen av Matt Taibbi "The great American bubble machine"  

            https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/the-great-american-bubble-machine-195229/

Igjen : hvem styrer EU?


7 liker  
Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

EU og Global Pact for Immigration

Publisert over 2 år siden
Une Bratberg. Gå til den siterte teksten.
Merkel går av som leder av Kristendemokratene (CDU) i desember­, etter dårlige delstatsvalg i Bayern og i Hessen, og fortsetter som forbundskansler til neste valg.  Hun har styrt Europas største økonomi i 13 år, og vært den ubestridte Mor Europa.

Takk og pris at hun snart går av. Den nesegruse og ukritiske  beundringen for EU som Vårt Lands kommentator i kjent stil   legger for dagen virker på meg  like bevisstløst som det tilsvarende hatet mot Trump.  Total mangel på forståelse av at nasjonalstaten, velferdsstaten og demokratiet er uløselig forbundet med hverandre. Motarbeides nasjonalstaten til fordel for EUs globalisme, svekkes nasjonalstaten og dermed demokratiet med velferdsstat.  Resultatet ser vi med Brexit, Italias gryende opprør mot Brüssels tvangstrøye og statene i Øst-Europa som ikke vil legge seg under forsøk på  overkjørsel og trusler  fra Merkel &CO. De gjenværende restene av demokrati i EU -systemet kunne ikke ha eksistert om EU-pampene fikk realisert sin drøm og mål  om Europas Forente Stater. Oppløsning av nasjonalstatene ville blitt et Europa uten demokrati og internt kaos som bare kunne holdes sammen på lang sikt gjennom en form for diktatur. Et diktatur vi ser konturene av allerede i EUs politikk.  

EU er først og fremst et angrep på nasjonalstatsstanken. Det samme er FN som nå setter inn det mest alvorlige angrep på selvstendige nasjoners berettigelse i vår historie gjennom intensjonsavtalen Global Pact for Immigration   som skal  signeres allerede i desember. Avtalen søker å gjøre all migrasjon lovlig og ønskelig og gi fulle rettigheter til migrantene så snart de har valgt land de vil emigrere til.

 Og det uten at denne avtalen overhode er diskutert i pressen og andre media eller av de politiske partiene. De eneste media som har dekket dette er de alternative nye mediene.  Pressen har totalt sviktet sin oppgave overfor befolkningen når de ikke verken informerer eller diskuterer denne skjellsettende avtalen for vår fremtid. Det samme har de politiske partiene. Regjeringen vil signere avtalen får vi vite, FRP har tatt dissens. En underskrift er ikke juridisk bindende heter det, men dette er også tvilsomt når det kommer til praksis. Skriver en under, vil den kunne få alvorlige konsekvenser for vår eksistens som selvstendig nasjon. Som alle avtaler med FN ville den etter hvert føles bindende og innearbeides i norsk lovverk og byråkrati, som alt annet som kommer fra FN. Dessuten er det allerede sterke krefter som ønsker nedbygging av nasjonen til fordel for fri flyt av alt. 

Globalistene har det travlere enn noen gang . Det gjelder å handle raskt og uten at befolkningen er klar over hva som skjer. Pressen bør skamme seg. Erna er den som bør skamme seg mest. I Sverige er  globalisttenkningen allerede så innarbeidet at de trolig vil underskrive uten en gang å ha etablert en ny  regjering og uten at avtalen har vært oppe til politisk vurdering. 7-8 frihetselskende land har allerede sagt fra at de ikke vil signere avtalen da den setter deres selvstendighet i fare. 

Kanskje Vårt Lands kommentatorer kan informere oss om  avtalen? Det må i alle fall være en viktig grunn til at den er blitt en ikke-sak for journalistene. Den grunnen bør helst være meget god når de velger å ikke informere eller kritisk  ta stilling til den.    

        

6 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere