Kristoffer Andersen

3

KrFs skjebnesvangre veivalg - et svik mot de svake i samfunnet

Kristne må våge å stå opp for de svake i samfunnet. Det gjøres ikke ved å støtte opp om FrPs markedsliberalisering og Listhaugs fremmedhat.

Publisert: 17. nov 2018


Kristne svikter sin samfunnsoppgave som samaritaner

Som kristne har man en plikt til å stille opp for de fattige og syke i samfunnet. Det gjøres best ved vel utbygde velferdsordninger. Så hvorfor velger så KrF, som har tatt på seg å være den selvutvalgte norske politikkens tilsvar på å være representant for Jesu radikale sosialetikk, å støtte opp om Venstre, Høyre & FrP som fortsetter å kutte i velferdsordninger til de svakeste i samfunnet? Her er det noe riv ruskende galt!


"Bedre med dobbeltmoral enn ingen moral"

Jeg ønsker å se kristen nestekjærlighet i handling, ikke kun i ord. FrP kutter i offentlig stønad så vel som i støtte til frivilligheten. Markedsliberalismen skal råde. Alle er "sin egen lykkes smed". Når vi vet at FrP har dette verdisynet blir det simpelthen for enkelt av Listhaug å "selge seg inn" som kristen ved å gå med et kors om halsen når politikken tilsier at man ønsker å sparke dem i samfunnet som allerede ligger nede for telling. 

Ved å støtte opp om FrP bidrar KrF med å bygge opp om Listhaugs fremmedhat og "Trumpifisering" av samfunnet. Hva har Den Hellige Ånd å gjøre med dette? Er ikke dette ren og skjær dobbeltmoral fra kristenfolkets side i partiet KrF?

Hvem sin side er man på som kristen i KrF? Støttet Jesus de rike eller de fattige i samfunnet? Fremmet Jesus fremmedhat eller fred? Hjalp Jesus de syke eller de friske? Svaret burde være enkelt å se. 

Troen på den Gud som Jesus tilbad gjennom sine nestekjærlige handlinger burde gjenspeile seg i et uttalt kristent parti. Hva slags guddom tror KrF at de representerer? For den nestekjærlige Gud som Jesus tilbad kan det tydeligvis ikke være. 

4 liker  
Kommentar #1

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Du får det til å høre ut som et enkelt veivalg, men det er ikke det. Politikk er en komplisert affære, og der er uendelig mange hensyn å ta i et Statsbudsjett. Et aspekt er legge til rette for og å skape verdier for å finansiere vår velferd. Da er det et spørsmål: hvor mange immigranter og flyktninger skal Norge ta imot. Jeg ser at du ikke nevner noen tall. Politikere må gjøre det, for de må budsjettere med de kostnader dette medfører for Stat og kommuner. For det koster. Mange penger. Om Norge skal ha en mer innvandrer vennlig politikk enn andre europeiske land, vil dette straks få store konsekvenser. Vi kan ikke ta imot flere enn vi klarer å integrere. Ellers kan vi få  de såkalte "svenske tilstander" som Sverige fremdeles sliter med etter høsten 2015.

Ikke bland Den Hellige Ånd inn i dette. Bibelen snakker heller om å velsigne og be for våre styresmakter, som må foreta mange prioriteringer. Og dette med Listhaug og fremmedhat må du utdype videre. Hun sier bare sannheten, som andre politikere ikke tør, grunnet redsel for å stemples som rasister. Vi ser jo islams progresjon i Europa, rett foran våre egne øyne, og hvilken innflytelse denne religionen allerede har fått i enkelte områder

 Jesus var ikke politisk. Han gikk ikke imot det romerske regimet i datidens Israel. Det var ikke hans oppdrag. Selv om det da var enorm forskjell på fattig og rik. Jesus gikk ikke faktisk inn for å støtte de fattige i landet, men han var imot egoisme og hykleri. Og at rikdom fikk første prioritet, som vi ser i beretningen om den rike mannen som kom til han for å vite hva han skulle gjøre 

Eller mener du da hadde blitt bedre om Krf hadde gått mot venstresiden og blitt med i en Ap regjering med støtte fra SV,et anti kristelig og anti Israels parti. Eller et Ap som har vært en pådriver av avkristningen av Norge siden krigen ? Kristendom ut av skoler, barnehager, institusjoner ? Jeg bare spør

3 liker  
Kommentar #2

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Det er vel ikke helt

Publisert rundt 3 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Og at rikdom fikk første prioritet, som vi ser i beretningen om den rike mannen som kom til han for å vite hva han skulle gjøre 

etter Guds ord, vi må ikke glemme at Jesus avsluttet denne beretningen om den rike mannen med at "men for Gud er alt mulig."

1 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Hva?

Publisert rundt 3 år siden
Kristoffer Andersen. Gå til den siterte teksten.

Kristne må våge å stå opp for de svake i samfunnet. Det gjøres ikke ved å støtte opp om FrPs markedsliberalisering og Listhaugs fremmedhat.

Du mener at du er mer barmhjertig enn Sylvi Listhaug?

Sylvi er en mer barmhjertig samaritan enn de fleste KrF politikere.

Hva skal jeg tenke om deg når du omtaler en kvinne slik du gjør?  «Hun selger seg inn som kristen ved å henge et kors rundt halsen»?  Hører du hva du sier?  Hun lever ikke ut sin kristne tro?

Nei min venn, du kan ikke skille Jesu venner etter parti!


6 liker  
Kommentar #4

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Takk skal du ha unge mann! Og stå på! Mist ikke motet i motvind!

2 liker  
Kommentar #5

Roger Johnsen

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Listhaug ødela all troverdighetfor seg selv med det berømte innlegget på Facebook. Hun la en direkte usann og for mange, direkte krenkende knytning om AP. At de i ettertid måtte hale en beklagelse ut av henne som hun i ettertid har dementert i boka si viser en farlig side.

Så dersom hun er kristen har hun en leveregel som ligger veldig langt unna Hva Jesus forkynnet, elsk din fiende. Matt.5;43-48

3 liker  
Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Feil.

Publisert rundt 3 år siden
Roger Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Listhaug ødela all troverdighetfor seg selv med det berømte innlegget på Facebook. Hun la en direkte usann og for mange, direkte krenkende knytning om AP. At de i ettertid måtte hale en beklagelse ut av henne som hun i ettertid har dementert i boka si viser en farlig side.

Så dersom hun er kristen har hun en leveregel som ligger veldig langt unna Hva Jesus forkynnet, elsk din fiende. Matt.5;43-48

Ap ville ikke ta fra terrorister statsborgerskapet.Dette illustrerte Listhaug helt korrekt ved å si at de vernet terrorister foran befolkningen.
Fortsatt helt korrekt.
Ut av dette dro Støre inn Utøya og ABB og koblet Listhaug direkte til terror.
DER har du det du kan kalle mangel på troverdighet fra Støre og krenking av Listhaug.
Norge som politisk nasjon kan ikke kobles til Jesu ord om å elske sine fiender.
Fiender av Norge må med alle midler holdes borte fra vårt land.

4 liker  
Kommentar #7

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Men

Publisert rundt 3 år siden
Roger Johnsen. Gå til den siterte teksten.
Så dersom hun er kristen har hun en leveregel som ligger veldig langt unna Hva Jesus forkynnet, elsk din fiende. Matt.5;43-48

dersom "elsk din fiende" er en leveregel for kristne, hvorfor skriver du da alt dette om Listhaug? Er det å elske sin neste?

Og elsket Hareide sin neste...Listhaug?

3 liker  
Kommentar #8

Roger Johnsen

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Du må sette deg inn i saken, det var faktisk stor enighet om å ta fra terroristene statsborgerskapet. Eneste forskjell var at det også var stor enighet om at det skulle skje ved dom. Listhaug ville ha makt til å styre dette selv, det ville ikke flertallet. Men det var kun AP som ble hengt ut, det partiet som har blitt hardest rammet av terrorisme. Det var ikke bare Støre, men mange andre som også så denne koblingen, inkludert meg. Hvordan krenker jeg Listhaug ved å se den sammenhengen? Hun har jobbet i PR-byrå og burde virkelig være kompetent til å se den koblingen. 

Til info, Listhaug er ikke min fiende, jeg kjenner henne ikke engang. Jeg kjenner henne kun fra uttalelser, og da konkluderer jeg glatt at hun ikke blir blant mine nære venner.

1 liker  
Kommentar #9

Arvid Kåre Merkesvik

11 innlegg  6 kommentarer

Godt skrevet Kristoffer. Dine holdninger viser håp og ekte Kristent verdisyn.

Publisert rundt 3 år siden

Kristoffer, innlegget ditt er veldig flott å lese og jeg er hjertens enig. Så ikke bry deg om noen få høyreradikale kritiserer deg. Du har helt rett og de som har er kritiske og argumenterer for nasjonalistiske meninger har tydelig et mål om å spre sine vrangforestillinger på verdidebatt siden. Slike holdninger har svært lite med Bibelens innhold å gjøre. Disse liker best Åpenbaringsteksten og andre tekster de plukker ut av helheten for å bruke de i nasjonalistiske ytringer. Så skriv bare mer og oftere :-) 

2 liker  
Kommentar #10

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Så da mener du da at ved å gå inn i en Ap regjering avhengig av støtte fra SV, skulle da Krf få igjennom en politikk som er med "Bibelsk". Ja, ja. En har jo lest eventyrene Asbjørnsen og Moe, og må gjerne tro på det som står der. Et Ap som har vært pådriver av  avkristningen av Norge siden lang tid tilbake. Kristendom ut av skole, barnehager og institusjoner. Et SV som er tydelig antikristelig og vil endre en viktig paragraf i grunnloven, paragraf 16 som sier " Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv" Denne vil SV ha bort. Et slikt parti, som dessuten er anti Israel, skal da Krf samarbeide med ? Det høres ut som om du og jeg har helt forskjellige Bibel utgaver !

3 liker  
Kommentar #11

Odd Vidar Pedersen

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Godt sagt!


Kommentar #12

Hans Torvaldsen

1 innlegg  72 kommentarer

En løgn blir ikke sann om den gjentas.

Publisert nesten 3 år siden

"Ap ville ikke ta fra terrorister statsborgerskapet"  skriver Rune Holt.  En løgn blir ikke sann om den gjentas.  

Det korrekte er at Ap og andre partier ville ikke ta fra terrorister statsborgerskapet UTEN LOV OG DOM!   

Hvem skal avgjøre og definere hvem som er terrorist? Og hvem skal straffe? En domstol eller en tilfeldig saksbehandler i et departement som avgjør saken etter eget forgodtbefinnende?  

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere