Lederartikkel Vårt Land

Tydelig oppfordring

Norske elever bør gis muligheten til å lære kirken å kjenne fra innsiden.

Publisert: 15. nov 2018

Det har de senere årene vært mye støy og usikker-het rundt skolegudstjenestene som mange ­norske elever deltar på før jul. Flere skoleledere har vært i tvil: Er det riktig å tilby elevene kirkegang i skole-tiden? For tre år siden anbefalte regjeringen i en veileder at elevene skulle melde seg på aktivt. Noen steder endte man med ikke å tilby skolegudstjenester i det hele tatt.

LES OGSÅ: Har tro på flere skolegudstjenester

Regjeringens nye veileder for skolegudstjenester slår fast at alle skoler bør tilby elevene sine skolegudstjeneste eller et likeverdig alternativ. Den nye veilederen er en ryddig avklaring som ivaretar både kristen tradisjon og kulturarv og den enkeltes elevs rettighet til ikke å delta i religionsutøvelse man selv opplever som problematisk.

Skolegudstjenestene er ikke liksom-gudstjenester. De er ikke iscenesatte læringsopplegg i skolens regi. Skolegudstjenestene er kristen tros-utøvelse, og inneholder forkynnelse, bønn og salmesang. Derfor er det riktig og viktig å gi anledning til fritak og et likeverdig alternativ. Det er også en grei presisering at skolegudstjenester ikke bør være en del av skoleavslutningen.

Hovedpoenget i regjeringens nye veileder er den ­tydelige oppfordringen til skolene. ­Avgjørelsene tas i hver enkelt kommune, men skoleledere landet rundt trenger ikke lenger lure på om det er innenfor eller utenfor å tilby elevene skolegudstjeneste. Alle skoler bør heretter gjøre dette.

Det som kan bli en utfordring enkelte steder, er manglende ressurser til å stable likeverdige alternativer på beina. Generalsekretær Trond Enger i Human-Etisk Forbund peker i dagens avis på teaterforestillinger, konserter, sangstunder og temadager som aktuelle tilbud. Når alternativet skal være likeverdig med en skolegudstjeneste, holder det neppe at elevene med fritak samles til drodling i klasserommet.

LES OGSÅ: Regjering ønsker skolegudstjenester

Det gjenstår derfor å se om det blir flere eller færre skolegudstjenester som følge av regjeringens oppfordring. Signalet er uansett viktig. Kristendommen er sentral i den norske kulturarven, og norske elever bør gis muligheten til å lære kirken å kjenne fra innsiden. Regjeringens anbefaling er i tråd med dette. Skolegudstjenestene er kommet for å bli.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Regjeringens nye veileder for skolegudstjenester slår fast at alle skoler bør tilby elevene sine skolegudstjeneste eller et likeverdig alternativ. Den nye veilederen er en ryddig avklaring som ivaretar både kristen tradisjon og kulturarv og den enkeltes elevs rettighet til ikke å delta i religionsutøvelse man selv opplever som problematisk.

Jeg vet ikke hvem som har gjort hva i prosessen, men den veilederen jeg har lest er i hvert fall skrevet av direktoratet, ikke departementet. Det er er et underlig skriv:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11747383-fra-den-hellige-and-til-kunstig-andedrett

Samme dag som den ble lansert rykket utdanningsministeren ut og sa at han ønsket at flest mulig elever gikk til skolegudstjeneste. Dette står i grell kontrast til hvordan de forrige retningslinjene ble behandlet. De ble undergravet av statsministeren fra Stortingets talerstol.

Det er bare å innrømme det, færre og færre mennesker søker til Den Norske Kirke. For å motvirke dette tyr politikere og representanter for DnK både til politisk renkespill og tvetydig kommunikasjon om hva Den norske kirke er. Dette er ikke verdier norske elever bør læres opp i, selv om det i og for seg stemmer at det er lang tradisjon for slikt.

Hvis det er så viktig å lære om kirken, hvorfor ikke gjøre det i en setting der alle er til stede?
1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere