Cecilie Widnes

7

Helse-Norges alkoholregninger er et paradoks

Det er både bevisstløst og paradoksalt at helsetopper velger å rødvinsmarinere møtene sine.

Publisert: 14. nov 2018

Vårt Land omtaler den 12.november at det på tre styresamlinger i Helse Nord har det blitt drukket alkohol for nesten 60.000 kroner. Et av møtene hadde samlet alle styrer og direktører i Helse Nord i Tromsø. Da ble det drukket for 28.000 kr. 

Norge forpliktet på alkoholreduksjon
Et sentralt alkoholpolitisk mål er å redusere alkoholforbruket i befolkningen. Skadelig alkoholbruk koster det norske samfunnet milliarder i helsetjenester og tapt produktivitet. Norge har forpliktet seg gjennom Verdens helseorganisasjons (WHO) til å redusere omfanget av skadelig alkoholbruk med 10 prosent innen 2025. For å redusere skadelig alkoholbruk må også totalforbruket ned. Det krever en holdningsendring i hele befolkningen. 

Vanskelig å leve rusfritt

I dag er alkoholbruk så normalisert og selvfølgelig at mange opplever det som vanskelig å ubehagelig å velge alkoholfritt. Det er særlig utfordrende for barn og unge og for alkoholavhengige. Skal det bli lettere å ta rusfrie valg, må vi alle være med på laget for å få til holdningsendringer. Det burde oppleves som særlig forpliktende av helselederne våre. Det er tankevekkende at toppfolkene i helse opplever det som selvfølgelig at helsebudsjettene skal dekke deres alkoholbruk. Det forteller meg at alt for mange av dem ikke tar denne helseutfordringen på alvor.

Helsekroner på alkohol

Det er i seg selv en utfordring at offentlige helsekroner svies av på alkohol. Man skulle tro den store turbulensen rundt Norges Idrettsforbunds høye restaurant- og alkoholregninger allerede hadde fått de lederne i helseforetakene til å rydde opp i egne rekker.

Det blir enda mer tankevekkende når man ser det i lys av styrets uttalelse av bekymringen for økte kostnader. I NRK i 2017 kan man lese at daværende styreleder Marianne Telles var bekymret for at kuttene skal gå utover det faglige. Selv om helseforetakets alko-kostnader er lommerusk i de enorme budsjettene, gir denne typen pengebruk dårlige signaler nedover i organisasjonen.  Men det tyder også på en manglende bevissthet rundt den rollen som ledere spiller som rollemodeller og omdømmebyggere på helsefeltet.

Helsefremmende arbeidsliv
Vi vil oppfordre helseforetakene til å legge til rette for møter uten servering av alkohol. Det kan sette dem i posisjon som trendsettere både for et mer helsefremmende arbeidsliv og for en mer helsevennlig alkoholkultur.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere