Maria Røsok

Daglig leder Sex og samfunn
3

Ikke påstå at kvinner ikke tar ansvar

«I dag er det ingen norske kvinner som ikke vet hvordan barn blir skapt. Likevel gambler de med ubeskyttet sex», skriver Liv Wergeland Sørbye i Vårt Land 25. oktober.

Publisert: 14. nov 2018

Videre sammenligner hun det å ha ubeskyttet sex med å kjøre med promille. Å påstå at alle kvinner opptrer uansvarlig, at de har ubeskyttet samleie og bruker abort som en angrerett, er ikke greit.


En norsk studie viser at rundt 40 prosent av alle som ønsket abort i Norge i perioden 2007-2011, sier at de brukte prevensjon da de ble gravide[1]. De fleste som hadde brukt prevensjon, hadde brukt p-piller eller kondom. Ingen prevensjonsmidler er 100 % sikre mot uønsket graviditet. Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at ved vanlig bruk av kondom blir 18 av 100 gravide hvert år. Ni av 100 brukere av p-piller blir gravide.

 

Noen har ubeskyttet sex når de ikke burde hatt det. Mennesker har til alle tider hatt sex, også når et eventuelt svangerskap ikke er ønsket. Seksualitet er en sterk drift, og vi er ikke alltid rasjonelle. Det har dessuten vært to personer som har hatt den ubeskyttede sexen.

 

Det er ikke sånn at alle som er innblandet i trafikkulykker har kjørt med promille. Det er heller ikke sånn at alle kvinner som får utført en abort har hatt ubeskyttet sex. Vi bør heller fokusere på å gi kvinner de sikreste prevensjonsmidlene tilgjengelig, og samtidig innse at heller ikke disse garanterer mot uønsket graviditet.

 

Men å påstå at kvinner ikke tar ansvar for egen kropp, det bør vi slutte med. I tillegg bør vi slutte med å sette oss til doms over andre.

   


Teksten er skrevet av:

Maria Røsok, daglig leder ved Sex og samfunn

Britt-Ingjerd Nesheim, styreleder i Sex og samfunn


 
  
 


[1] Justad-Berg RT, Eskild A, Strøm-Roum EM. Characteristics of women with repeat termination of pregnancy: a study of all requests for pregnancy termination in Norway during 2007–2011. Acta Obstet Gynecol Scand 2015; 94:1175–1180. (Sammendrag)

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Maria Røsok: "En norsk studie viser at rundt 40 prosent av alle som ønsket abort i Norge i perioden 2007-2011, sier at de brukte prevensjon da de ble gravide[1]. De fleste som hadde brukt prevensjon, hadde brukt p-piller eller kondom. Ingen prevensjonsmidler er 100 % sikre mot uønsket graviditet. Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at ved vanlig bruk av kondom blir 18 av 100 gravide hvert år. Ni av 100 brukere av p-piller blir gravide"

.

Disse tallene stemmer ikke helt overens, men viser at et flertall av norske kvinner som ønsket abort i perioden 2007-2011 ikke brukte prvensjon. denne form for skjødesløshet bør komme frem i debatten.

 Og dessuten synes tallene fra Verdens helseorganisasjon å være mest troverdige. Selv har jeg trodd at kondom var enda sikrere enn 82 av 100; det kan ha noe med bruken å gjøre..  


1 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

209 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er ingen grunn til å sette seg til doms over andre menneskers tidligere livsvalg, fortid må være fortid og livets komplikasjoner kan være store for den enkelte når beslutningen skal fattes.

Men, det må saklig sett være lov å peke på konsekvensene av abortloven , selv om det kan være smertefullt.

Dvs de mer enn 600 000 ufødte liv som ikke har fått livets rett under nåværende abortlovgivning.

De som skulle være nåtidens og fremtidens varme hender.

Derfor er det også  mulig å konstatere at mange kvinner, og menn, ikke er villige til å ta ansvar for uønskede graviditeter, selv når disse er en følge av gjensidig frivillighet.

Og , en av konsekvensene er den uakseptable praksisen med tvillingabort.

Som til tross for tydelige innvendinger fra faglig hold om ca 15% øket spontanabortrisiko prinsippielt forsvares av  mange.

Skal man følge Røsok og Nesheim`s resonnement er det også, å ta ansvar for egen kropp.

I stedet ville det være mer oppløftende om man hadde valgt å se på hvilke muligheter som ligger i et nasjonalt fellesskap, i verdens rikeste land, som til tross for at vi ikke er forskånet for lidelse nød og uønskede graviditeter, oppfordret til å stille flest mulig av samfunnets ressurser til rådighet for de svake og sårbare ufødte liv, menneskelig og materielt, i stedet for en konklusjon som åpner for tvillingabort og abort på ufødte barn med Downs syndrom - og andre.

Til tross for at livet ikke er enkelt og mange kvinner opplever fortvilelse og usikkerhet knyttet til ufrivillig graviditet , så er det dessverre slik, for mange, at det ufødte livets verdi eller perspektiv  trumfes av det rettighetsorienterte kvinneperspektivet.

Kun det og ikke noe annet.

Slik Røsok og Nesheim gir uttrykk for.

I farten har de bare glemt det ufødte barnet.
 

5 liker  
Kommentar #3

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

Men, det må saklig sett være lov å peke på konsekvensene av abortloven , selv om det kan være smertefullt.

Dvs de mer enn 600 000 ufødte liv som ikke har fått livets rett under nåværende abortlovgivning.

Hadde dette tallet vært lavere dersom abort var forbudt? 

1 liker  
Kommentar #4

Dan Lyngmyr

209 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hadde dette tallet vært lavere dersom abort var forbudt? 

Hva tror du ? 

Og, er du for retten til tvillingabort/flerlingeabort eller abort på barn der det foreligger indikasjon på Downs syndrom ?


  


3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere