Ragnhild Dybdahl

1

Mental helse er en nøkkel til utvikling

Uten bedre innsats for global psykisk helse, er det ikke mulig å nå bærekraftålene.

Publisert: 14. nov 2018

Skrevet av Lars Lien  Lege, PhD, Leder i Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Sykehuset Innlandet og Ragnhild Dybdahl førsteamanuensis i psykologi OsloMet og Universitetet i Bergen

 

Selv om mental helse er del av fattigdomsspiralen, er det sjelden prioritert av fattige lands myndigheter og et underkommunisert tema i bistand. Uten bedre innsats for global psykisk helse, er det ikke mulig å nå bærekraftålene. Nylig møttes politiske lederer fra hele verden, inkludert helseminister Bent Høie, i London og hadde klare anbefalinger for å styrke innsatsen for mental helse i verden. 

Karuna er et offer for menneskehandel. Allerede som 4-åring ble hun solgt til en familie som trengte hushjelp. Livet har vært en lang og tornefull vei, og hun utviklet store psykiske problemer. Som voksen havnet hun på gata, men fikk til slutt hjelp og behandling på en liten klinikk i Nepal tilknyttet til organisasjonen Koshish. Karuna er en av de få heldige som blir behandlet for psykiske lidelser i et utviklingsland som Nepal.

Psykiske helseproblemer utgjør en enorm byrde for enkeltpersoner og samfunn, både i menneskelig lidelse og økonomiske kostnader.  Depresjon alene er anslått å påvirke 350 millioner mennesker og er den største bidragsyteren til antall år levd med funksjonshemming. Over 80 % av mennesker med psykiske lidelser bor i lav- og mellominntektsland.  Over 80 % av dem med alvorlige psykiske lidelser i disse landene får ingen behandling. Ved avslutningen av møtet i London i oktober sa Bent Høie at han fra nå av er ambassadør for anbefalingene om barn og unges psykiske helse, inkludert retten til helsetjenester for alle og retten til å deltakelse.

De fattige lider mest

Psykisk helse, utvikling og fattigdom henger sammen. Fattigdom påvirker psykisk helse på mange måter. Fattigdom er knyttet til økt stress og belastninger, og reduserer tilgangen på behandling og andre ressurser. Fattige er oftere feilernært, noe som påvirker utvikling og helse, for eksempel gir mangel på jod i svangerskapet økt risiko for hjerneskade. Nesten en fjerdedel av alle barn under fem år har redusert vekst på grunn av feil- og underernæring, noe som kan ha alvorlige konsekvenser hele livet. Forbedringer i fysisk helse vil påvirke psykisk helse og omvendt. Bruk av alkohol og andre rusmidler kan forårsake alvorlig leverskade og gi store sosiale problemer. Depresjon kan øke risikoen for ikke å søke behandling eller ta medisiner. Psykisk helse og psykososial livskvalitet er viktig for barns utdanning og skoleprestasjoner. God utdanning kan fremme og beskytte den psykiske helsen gjennom kunnskap, ferdigheter, meningsfulle aktiviteter og sosiale nettverk. Humanitære kriser, enten de er forårsaket av naturkatastrofer eller konflikt, ikke bare ødelegger skoler, men påvirker også evnen til å lære.

Fordommer og stigmatisering

Selv om alle mennesker er født med like rettigheter og lik verdighet, er diskriminering og stigma fortsatt et stort problem når det gjelder global mentale helse. Fordommer mot psykiske lidelser er vanlig i alle land, og øker sykdomsbyrden.

De negative effektene av stigma mot mennesker med psykiske lidelser kan påvirke alle områder av livet, slik som levealder, læring, arbeid og sosiale relasjoner. Fordommer kan bidra til å forklare hvorfor det er mangel på ressurser til forebygging, omsorg og behandling av psykiske lidelser. Slike negative holdninger kan også begrense tilgang til behandling, og henge sammen med dårlig praksis, slik som å gjemme bort eller straffe mennesker med psykiske lidelser.  

Psykisk helse er del av bærekraftmålene

I 2015 ble alle verdens ledere enige om FNs 17 bærekraftmål med 169 delmål.. Med disse målene har vi fått enda flere grunner til å jobbe for å styrke psykisk helse. For første gang er mental helse og rusmisbruk del av utviklingsmålene.. I mange lav- og mellominntektsland er psykisk helse og håndtering av rusproblemer lavt prioritert. Det haster å få øke forståelsen for at god mental helse i en befolkning fremmer utvikling, mens hvordan dårlig psykisk helse hemmer både sosial og økonomisk utvikling.

Bærekraftmålene gjelder alle, ikke bare fattige land. Det betyr at også vi i Norge lager tiltak for å nå målene. Bærekraftmålene går på tvers av sektorer, fag og etater. Innovasjoner og fremgang i en sektor vil påvirke en annen. For å nå målene vil det være nødvendig å samarbeide. Løsningene finnes ikke kun i helsesektoren. Tvert imot, mye av det som bidrar til å fremme god psykisk helse er ting som skjer helt andre steder – i familien, på skolen, på jobben, i lokalsamfunnet. Det 17. bærekraftmålet er godt partnerskap. Partnere for psykisk helse inkluderer sivilsamfunnet, privat sektor, myndigheter og frivillige organisasjoner. Bent Høie er ambassadør for anbefalingen om at alle grener av myndighetene skal fremme psykisk helse, ikke minst i skolen og for de aller yngste barna. Fordi Norge satser stort på utdanning og mor-barn helse i utviklingssamarbeidet, har vi en spesiell mulighet til å fremme psykisk helse om vi vil ta den.

Både fra et menneskerettighets- og et økonomisk perspektiv er det viktig å prioritere psykisk helse. For å nå bærekraftmålene må mennesker få leve slik at flere mennesker kan bidra til arbeid og endringer som trengs for å ta vare på kloden.

For å oppnå dette må både individers og samfunn motstandskraft styrkes. Dette kan gjøres blant annet ved å fremme psykisk helse i samfunnet, familier, skoler og arbeidsplasser, og ved å forebygge og behandle psykiske lidelser og stoffmisbruk. 

Verdens helseorganisasjon definerer psykisk helse som en tilstand av velvære hvor individer kan realisere sitt potensial, kan takle normale utfordringer i livet, kan arbeide produktivt og bidra til fellesskapet. Mer av dette er nødvendig hvis vi skal nå bærekraftmålene innen 2030.

Dårlige mental helse fører til at færre kan bidra positivt til fellesskapet. Vi mener derfor tiden er overmoden for å løfte dette forsømte temaet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere