Hans Morten Haugen

69

MIFFs upresise svertekampanje

Conrad Myrland er opptatt av at andre skal være presise; da må vi også kreve mer av ham selv.

Publisert: 13. nov 2018

Med Israel for Fred (MIFF) lyktes i å skape negativ oppmerksomhet om årets Operasjon Dagsverk. Jeg kan ikke ta opp alle MIFFs anklager her, men har selv bedt KFUK-KFUM Global om å være mer bevisst på hvilke stemmer de ønsker å løfte fram blant de palestinske ungdommene.

Etter MIFFs kampanje de siste ukene er det imidlertid på sin plass å utfordre MIFF på deres egen upresise språkbruk. Organisasjonen omtaler alle som støtter den såkalte BDS-kampanjen (boikott, deinvestering, sanksjon) som at de støtter at staten Israel skal fjernes.

Denne hårreisende anklagen er basert på at BDS-kampanjen har tre målsettinger: Avvikle diskrimineringen i Israel, oppheve okkupasjonen, og respektere, beskytte og fremme retten til retur for de palestinske flyktningene. Gjennomføring av denne retten vil være gjenstand for forhandlinger, og Israel vil sannsynligvis søke å holde flyktningetemaet så langt unna framtidige forhandlinger som mulig.

Å argumentere for en rett til retur er altså ikke ensbetydende med å ville ønske staten Israel vekk. Jeg skjønner samtidig at staten Israel opplever at en rett til retur truer Israel selvforståelse som jødisk stat.

I tillegg skiller ikke Conrad Myrland mellom de ulike formene for boikott og deinvestering.

Å unngå å handle bosetterprodukter eller å unnlate å investere i selskaper som opprettholder okkupasjonen er tiltak jeg fullt ut støtter. Selskapenes og eiernes nasjonalitet er irrelevant, det sentrale er deres folkerettsstridige virksomhet.

I dette spørsmålet er jeg helt på linje med Kvekernes hjelpeorganisasjon i USA, Americal Friends Service Committee. Organisasjonen ble tidligere i år omtalt på en liste fra Israels Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy over organisasjoner som er uønsket i Israel. Selv om Kvekerne viser til BDS, arbeider de for en boikott av bosetterprodukter og selskaper med virksomhet i bosettingene.

Organisasjoner som arbeider for å løfte fram folkeretten i møte med okkupasjonen, erfarer å bli motarbeidet av Israelske myndigheter, også organisasjoner som ikke støtter opp om BDS-kampanjen. Også europeiske stater og EU selv blir forsøkt delegitimert, i rapporten The money trail, utgitt av israelske Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy. EU ønsker et klart skille mellom virksomhet i Israel og virksomhet i bosettingene, men merkeordningen for bosetterprodukter er opp til det enkelte land å innføre.

Bakgrunnen er at den israelske loven mot såkalt BDS fra mars 2017 bruker begrepet «Israel og israelsk-kontrollert». Selv om det ikke framgår hva «israelsk-kontrollert» betyr er det rimelig å anta at iallfall bosettingene er omfattet. Med andre ord kriminaliseres også alt arbeid mot okkupasjonen gjennom denne loven. En tilsvarende lov vedtatt i USA i juni 2015 (H. R. 1907, Sec. 608) for å styrke handels- og forretningsforbindelser mellom USA og Israel opererer heller ikke med dette skillet.

Utenriksdepartementet brukte betegnelsen BDS i budsjettproposisjonen for 2018, og skrev at Norge ikke vil gi støtte til organisasjoner som har BDS som «hovedformål». Teksten er ikke inne i 2019-budsjettet. Uten en presisering av hva UD mener med BDS, aksepteres indirekte den israelske forståelsen om at også arbeid mot bosetterprodukter er forbudt. Når ikke engang UD – eller oppegående politikere – greier å skille, kan Myrlands upresishet kanskje unnskyldes. Samtidig er Myrland opptatt av at andre skal være presise; da må vi også kreve mer av ham selv.


Kronikken ble først trykket i Dagen 9. november 2018; MIFF har respondert på kronikken på sine hjemmesider.

1 liker  
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Hamas - demokratiets fredelige forkjempere jubler for BDS.

Publisert nesten 3 år siden
Hans Morten Haugen. Gå til den siterte teksten.
Å argumentere for en rett til retur er altså ikke ensbetydende med å ville ønske staten Israel vekk. Jeg skjønner samtidig at staten Israel opplever at en rett til retur truer Israel selvforståelse som jødisk stat.

Det siterte må være årets understatement :

For alle praktiske formål innebærer retten til å vende "hjem" for alle palestinske "flyktninger" - at det ikke lenger vil finnes et jødisk nasjonalhjem.

Et faktum hverken Haugen eller BDS kampanjen vil se, eller se konsekvensen av.

Human Rigth Watch peker i sin nylige rapport på et palestinsk regime med alle de kjennetegn som ellers preger alle udemokratiske terror og tvangsregimer. 

 – Systematisk vilkårlige arrestasjoner og tortur krenker viktige menneskerettighetsavtaler som Palestina nylig har signert. Den systematiske praksis av tortur fra palestinske myndigheter kan være en forbrytelse mot menneskeheten som kan ende opp med en påtale ved Den internasjonale straffedomstolen, sier HRW i en uttalelse.

Lederen for HRWs virksomhet i Israel og Palestina, Omar Shakir, mener palestinske ledere sitter i glasshus når de uttaler seg kritisk mot Israel.

– Palestinske ledere reiser verden rundt og snakker om palestinernes rettigheter, men styrer selv et maskineri av undertrykkelse for å knuse kritikk, sier han i et intervju gjengitt i Nettavisen.

For mange jøder er BDS kampanjen, som Haugen støtter helhjertet, et helt eksistensielt spørsmål , og de tidligere  britiske statsministerne  David Cameron og Tony Blair har da også begge fordømt oppfordringene til boikott av Israel. 

Og for to år siden  stemte det canadiske parlamentet , med stort flertall, ja til en tekst som fordømmer BDS-bevegelsen.

 I 2016  gikk også den tyske forbundskansler Angela Merkels parti CDU kraftig ut mot BDS og definerte bevegelsen som antisemittisk og vurderte organisasjonens oppfordringer til boikott på linje med boikottaksjonene mot jødene som gradvis økte frem mot andre verdenskrig.


4 liker  
Kommentar #2

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Hans Morten Haugen. Gå til den siterte teksten.
Å argumentere for en rett til retur er altså ikke ensbetydende med å ville ønske staten Israel vekk.

Men hva er poenget med en tostatsløsning hvis begge statene skal ha palestinsk befolkningsmajoritet?

2 liker  
Kommentar #3

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Hans Morten Haugen. Gå til den siterte teksten.
Kronikken ble først trykket i Dagen 9. november 2018; MIFF har respondert på kronikken på sine hjemmesider.

Hvorfor legges ikke MIFFs svar ut her?

1 liker  
Kommentar #4

Hans Morten Haugen

69 innlegg  17 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg vet ikke hvor Lyngmyr finner grunnlag for påstanden om hva "Haugen støtter helhjertet"; her ser Myrland flere nyanser. Det sentrale er medvirkning til folkerettsbrudd; religiøs, nasjonal og etnisk tilhørighet er ikke relevant. 

Hva mer kan jeg gjøre for at personer som Lyngmyr skal skjønne dette? Jeg har skrevet mange innlegg med konsistent argumentasjon i ulike medier, som også er å finne på mine innlegg her på Verdidebatt,

Kommentar #5

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
For mange jøder er BDS kampanjen, som Haugen støtter helhjertet, et helt eksistensielt spørsmål , og de tidligere  britiske statsministerne  David Cameron og Tony Blair har da også begge fordømt oppfordringene til boikott av Israel. 

Tony Blair er vel et av de få menneskene som fortsatt ikke kan innrømme at den Irak-krigen muligens hadde noen betenkelige sider ved seg. Hans råd om Midt-Østen kan vi ta med stor ro. En gamnel imperial holdning skinner tvers igjennom. 

Kommentar #6

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Hans Morten Haugen. Gå til den siterte teksten.
Å argumentere for en rett til retur er altså ikke ensbetydende med å ville ønske staten Israel vekk.

Det er likegyldig hva BDS-erne ønsker. Den praktiske konsekvensen hvis BDS gjennomføres slik dere krever, er at Israel vil bli opphøre å eksistere, og alle jødene vil bli jaget ut. 

Allerede er alle de arabisk-muslimske landene forlengst jøderene. Palestinerne sørget for at Gaza ble det samme, så snart de fikk muligheten. Og det samme er de palestinske selvstyremyndighetene sine områder. Et jøderent Palestina fra Jordan-elven til Middelhavet er da også palestinernes uttalte mål, samt at det står i PLOs charter. 

Dermed vil jøden igjen være på evig flukt, og frykte for sine liv fra morgen til kveld.

Det er åpenbart at Israel aldri vil godta noe slikt. Kravet er fullstendig urealistisk. Støtten til palestinerne bevirker dermed ikke annet enn at krigen fortsetter, med stadig flere døde og skadede på begge sider. Flest på palestinsk side. Og i stedet for å innfinne seg med situasjonen, la seg integrere, og bygge opp samfunn og økonomi, så bruker palestinerne sin energi til å hate og å kjempe mot Israel.

Noen fredsskapere er dere med andre ord ikke. Snarere krigshissere.

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere