Lederartikkel Vårt Land

Må ikke glemme

Vi må lære av historien, selv om vi ikke har levd i den.

Publisert: 12. nov 2018

Øyenvitnene er borte, 100 år etter. Vi må lære av historien, selv om vi ikke har levd i den. Det er viktigere enn noen gang ikke å glemme. Rundt 70 stats- og regjeringssjefer var i går samlet i Paris for å markere hundreårsdagen for første verdenskrigs slutt.

LES OGSÅ: Krigen som drap ein generasjon

Første verdenskrig var selve urkatastrofen. Alt som kom etterpå har sitt opphav i denne krigen, sa historikeren Claus Bundgård til Vårt Land. Og vi gikk inn i helgen med å markere at det er 80 år siden ­nazistiske stormtropper gikk løs på jøder­ under Krystallnatten­.

Det kan ikke sies for ofte at vi må huske historien, og lære av dem. Frankrikes president Emmanuel Macron sa nylig at han ikke ønsket å «tilhøre en generasjon av søvngjengere som har glemt sin egen fortid.» Han fikk med seg de fleste regjeringssjefene til et fredsforum etter markeringen i går. Men hverken Vladimir Putin eller Donald Trump ble med på den.

Det trengs, i en tid hvor det politiske samarbeidsklimaet i verden er preget av frykt og mistenksomhet og nasjonalismen er på frammarsj. Det er sterke, høyre-populistiske vinder som blåser gjennom flere EU-land. Innvandringsfiendtlige partier sitter i regjering flere steder, og fremmedfrykten øker.

Reformer som svekker medienes, domstolenes og sivilsamfunnets uavhengighet gjennomføres flere steder. Kritiske organisasjoner knebles, islam hetses og innvandrere stenges ute.

Samtidig er forskjellen på mellomkrigstidens og dagens Europa tydelige. Demokratiet er mer veletablert, den økonomiske krisen er ikke den samme, vi har bedre velferdsordninger, for å nevne noe. Som Erna Solberg påpekte: – Vi har funnet måter å løse konflikter på, sier Solberg.

LES OGSÅ: Trump syns ikke nasjonalisme er farlig

Emmanuel Macrons advarsel mot politiske egoisme var likevel passende på en dag som i går. – Patriotisme er det motsatte av nasjonalisme. Et land som setter sine egne interesser høyere enn alt annet, uansett hva konsekvensene blir for andre, ødelegger det som i virkeligheten gjør et land storartet, nemlig dets moralske verdier, sa han.

Det er viktige ord i 2018.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det finnes en sunn, gudvillet nasjonalisme

Publisert over 2 år siden

beskrevet i Bibelen:
"Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder.  Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss."  (Apg. 17, 26-27)

Flere av de nye EU-medlemmene i Øst-Europa, har forstått at ukontrollert innvandring særlig av muslimer er en trussel mot den politiske stabiliteten i hvert enkelt land, og derfor også i Europa som helhet.  Særlig i Frankrike, Tyskland og Sverige opplever de dette daglig på kroppen.

4 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Flere av de nye EU-medlemmene i Øst-Europa, har forstått at ukontrollert innvandring særlig av muslimer er en trussel mot den politiske stabiliteten i hvert enkelt land, og derfor også i Europa som helhet.  Særlig i Frankrike, Tyskland og Sverige opplever de dette daglig på kroppen.

Jeg kan ikke tenke meg at noe folk står utenfor Guds nåde. 

Hva skal man gjøre med anderledes troende? Anse dem som fiender eller forsøke å bygge vennskap? 

1 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Demagoger med engleansikt.

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Patriotisme er det motsatte av nasjonalisme. Et land som setter sine egne interesser høyere enn alt annet, uansett hva konsekvensene blir for andre, ødelegger det som i virkeligheten gjør et land storartet, nemlig dets moralske verdier, sa han.

Demagogen Macrons og nå også Vårt Lands definisjon av nasjonalisme, og Ernas.

 "Patriotisme"(les EU-patriotenes patriotisme ) er en forfinet utgave av den stygge nasjonalismen og populismen. EUs storhetstanker om seg selv, som selv ikke-medlemsland slipper unna byrdene av. Trump satt med steinansikt under Macrons tale. Godt gjort at han ikke forlot podiet i forakt. 

4 liker  
Kommentar #4

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det er ingen menneskerett å få norsk eller europeisk statsborgerskap

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hva skal man gjøre med anderledes troende? Anse dem som fiender eller forsøke å bygge vennskap? 

Det spørs hva mener du med å bygge vennskap. Synkretisme under overoppsyn av paven, eller Vicarivs Filii Dei, som han også kaller seg?

Hvis du ikke kan tenke deg at noen står utenfor Guds nåde, hvorfor kan da ikke muslimer flest fortsette å stå under Guds nåde i sine egne muslimske hjemland? Like barn leker vel fortsatt best?

Ukontrollert innvandring særlig av muslimer vil fortsatt være en trussel mot den politiske stabiliteten, det hjelper lite å stikke hodet i sanden...

3 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Like barn leker vel fortsatt best?

Dette er helt feil, Søyland. I søndags ble avslutningen av første verdenskrig markert. Det var den til da største menneskeskapte katastrofe som hadde rammet europeerne. De aller fleste var innen samme konfesjon, med noen få unntak av tyrkerne som fikk hjelp av tyskerne, men aller viktigst; kongehusene i de land som utkjempet krigen var i all hovedsak like barn som var i familie med hverandre. 

Jeg nevner ikke norsk statsborgerskap med et ord. Jeg ser det ikke som spess viktig at ungarere får norsk statsborgerskap, men kanskje det kan være en løsning for romfolket som er Ungarns egne som de ikke vil vite av? For som du ser, Søyland, dette handler ikke om å være i slekt, være av samme folk eller opphav eller ha samme tro; det har med fremmedfiendtlighet å gjøre. 

Legg bare merke til differansen mellom oss og dette evige maset ditt om paven som du ikke har skjønt særlig av. Uansett er det alltid en anstøtsten mot meg at jeg er katolikk. Leker vi bra sammen? Ikke en gang om du ble troende ville vi finne tonen. 

Etter 1. verdenskrig kom en til, en enda større katastrofe. Hvorfor fikk vi den? Jo, fordi det tyske folk skulle overleve. Derfor måtte kornkamrene og oljekildene østover i Europa legges inn under tysk kontroll slik at slaverne kunne jobbe som slaver for det tyske folk. I tillegg skulle  det tyske folk renses og rendyrkes. 

I Sør-Sudan er de så like at vi knapt ser forskjell på dem med det blotte øye. Der deler de oljekildene seg imellom og bygger palasser til seg og sine familier. Nei, det handler ikke om like barn som leker best sammen, men makt som ofte er basert på hat. 

Jeg vil ikke være en del av en slik hat-kultur. Jeg skulle ønske at vår generasjon tok opp igjen slagordet fra 1918; ALDRI MER KRIG! og gjorde det til vårt eget, til ordet for vår tid og kommende generasjoner. Da er fredelig folkeforflytning en grei måte å starte på. 

1 liker  
Kommentar #6

Vidar Gander Skrindo

5 innlegg  36 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Krigshistorie i massemedia er fremdeles bundet til kaldkrigs propaganda. Nå, som enhver kan lese langt mere via internettet, danner det seg mere utfyllende og forståelige bilder av hva som skjedde - og hvorfor. Her er en kort oppsummering av noe ‘ny informasjon’ som kan bidrag til oppdaterte virkelighetsoppfattelser.

Det forrige århundredes 100 årskrig mot Vesten bunner i 1000 års krigen ‘The Great Schism’.Kirken ble delt i det Moskva-ortodokse Øst og det Romersk-katolske Vest. Den uforsonlige strid pågår fremdeles, går i faser og hadde et oppsving med de russiske Fedrelandskriger. For et halvt århundre siden, fikk Russland endominerede teokratisk posisjon da de plyndret Konstantinopel for våpenskjoldet med det dobbelthodet ørn. Dernest proklamerte en munk at Moskva var ‘det tredje Roma’, selv om den ukrainske kirke som var påtenkt som arvtager.

Den 1000 årige teokratiske strid grunnet blant annet i hvordan mennesket rangerer i forhold til den hellige ånd. Striden er tilsvarende syndefallet, hvor en tredel av engler og ånder ikke tolererte at mennesket sto over dem. Tilsvarende opphøyet ROC ånden til å stå over mennesket. Dermed ble alle mennesker underkastet ånder, -inklusive demoner.

Den såkalte Fedrelandskrigen (ww1) startet da ROC svek tronen, med sin monk Rasputin. Argumentet var at tsarinaen var en tysk spion. Motivet synes å være å rense Russland for alt Vestlig, særlig det Preussiske riket og dets Gotiske kirke. 100års-freden i Europa, forut for ww1, skyldes det internasjonale samarbeidetefter Napoleonskrigene (Concert of Europe 1813-1913). Denne første Europæiske union ble utsatt for politisk ‘splitt og hersk’, som førte til Europas kollaps. Likvideringen av Østerikets tronearvinger på åpen gate, ble krigserklæringen til en Vestlig selv-ødeleggende krig. Men en importert pest som våpen, hvor 50 millioner sivile europeere døde, fikk europeiske statsledere til å forme en nyeuropeisk union. Men det var for sent. Fase 2 startet ved at tyske stalinister stemte inn en ‘hister’ -wannabe med ‘nashi’ politikk og ‘Molotov–Ribbentrop Pakten (1939-1941).

Det kan være den russiske Fedrelandskrig mot ‘Vest’ er over, - i så fall en overgang til en ny fase i 1000årskrigen mot Vest. Som ROC munken Rasputin felte dets trone, blir Putinarvtageren med ROC sin velsignelse. Et spørsmål er så hvor geistlig dette statskirke imperiet blir, når ånder anses som overordnet mennesker. ROC virker ikke bare schisofren, men også massepsykotisk. 

Allikevel, ligger det et håp i videreutvikling av konseptet til de Forente Nasjoners Sustainable Development Goals, - hvis FN overlever dette århundrede.

https://en.wikipedia.org/wiki/East%E2%80%93West_Schism 
https://en.wikipedia.org/wiki/Third_Rome#Russian_claims 
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Northern_War 
https://en.wikipedia.org/wiki/Concert_of_Europe 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hister 
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_flu 
https://en.wikipedia.org/wiki/Prussia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Molotov%E2%80%93Ribbentrop_Pact 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nashism 
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Orthodox_Church#Under_Patriarch_Kirill_(since_2009) 
https://sustainabledevelopment.un.org 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere