Kari Veiteberg

Biskop i Oslo bispedømme
7

Sammen må vi ta vare på jordkloden!

Publisert: 10. nov 2018

Skrevet av biskop Bernt Eidsvig, Den katolske kirke, biskop Kari Veiteberg, Den norske kirke, rabbiner Joav Melchior, Det mosaiske ­trossamfund, Imam Hamid Farooq, Islamic Culture Centre og forstander Egil Lothe, Buddhistforbundet

I dag går vi sammen gjennom Oslos gater for å vise at vern om jordkloden og skaperverket er viktig. Selv med ulik tro og begrunnelser forener dette engasjementet oss som religiøse ledere i Norge. Naturen har vi felles, og det er bare i fellesskap vi kan løse de utfordringene vi står overfor. Omsorg for moder jord – vårt felles hjem – er viktige og betimelig. Denne høsten har FNs klimapanel (IPCC) minnet oss om alvoret, og at det haster med forsterket innsats. Også livet i havet, regnskogene og artsmangfoldet er truet. Klimaendringene går ikke minst utover mange av verdens fattigste mennesker. Tørke, flom og ekstremvær kommer på toppen av deres daglige livskamp. Dette er mennesker som har bidratt minimalt med klimagassutslipp, men rammes mest. Dette fører igjen til konflikter og mange tvinges på flukt. Det er behov for en omforent og sterk innsats for naturen og klimarettferdighet i årene som kommer.

I våre ulike religiøse tradisjoner og etiske­ refleksjoner, er vern om skaperverket­, ­solidaritet med de mest utsatte, og omtanke for våre etterkommere sentrale verdier. Vi vil forsterke den etiske appellen og samarbeidet på disse områdene. Vi vil utfordre oss selv og våre medlemmer til å ta bærekraftige valg særlig når det gjelder energikilder, mat og transport. Alle må ­bidra i årene som kommer.

På tvers av religioner og livssyn, stod vi sammen og fikk omsider den viktige Paris-avtalen i 2015. Om få uker samles verdens politiske ledere igjen i Katowice i Polen til nytt klimatoppmøte. Her skal ­avtalen konkretiseres, og ambisjonene økes. Vi ber våre norske politikere sørge for at våre klimamål og -budsjetter forsterkes, og samsvarer med IPCCs anbefalinger, og Norges ansvar og økonomiske kapasitet.

Vi trenger politikere som kan tenke langsiktig, bidra til mer rettferdighet og fatte kloke valg for vår felles framtid – nå.

La oss i felleskap gripe de mulighetene vi fortsatt har og handle mens det ennå er tid!

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Bra!

 Jeg anbefaler biskopen å lese  avsnitt fra "Laudato Si" i gudstjenester. Det er, som biskop Bernt Eidsvig, skriver viktigere enn noen gang; 

2 liker  
Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Biskopers agenda.

Publisert over 2 år siden
Kari Veiteberg. Gå til den siterte teksten.
Naturen har vi felles, og det er bare i fellesskap vi kan løse de utfordringene vi står overfor. Omsorg for moder jord – vårt felles hjem – er viktige og betimelig.

Vi hører stort sett bare om omsorgen for moder jord.
Vi hører lite om biskopenes egentlige oppgave som de fleste tror er menneskenes sjeler.
Skremmende !!

7 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg anbefaler biskopen å lese  avsnitt fra "Laudato Si" i gudstjenester. Det er, som biskop Bernt Eidsvig, skriver viktigere enn noen gang; 

Paven har innført et nytt katolsk  dogme om global oppvarming og beordrer sine prester å preike dette budskapet i kirker og katedraler. Som ikke-katolikk  bryr jeg meg ikke om hva paven eller Kirken  mener om dette og forholder meg til det som den nye klimareligionen det er blitt. Før jorden går under i branner og flom og det som verre er, betaler jeg mine skatter og avgifter og sorterer mitt boss og gir en slant til de fattige når jeg føler for det-som de fleste av oss. Og paven og biskopene lever som oss og kjører sine mer eller mindre  fancy biler og reiser med fly både titt og ofte. Unner seg gode lønninger gjør de også. Evangeliet kjenner de knapt, og preiker det derfor  heller ikke. Men byrder elsker de å legge på folket de skal tjene.      

5 liker  
Kommentar #4

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Har Rune Holt og  Kåre Kvangarsnes lest litt i "Laudato Si"  ("Pris å ære til deg, min Herre ") ?  

 Misjon uten omtanke for  nesten/skaperverket er en selvmotsigelse!  

 Kvangarsnes skriver: " Og paven og biskopene lever som oss og kjører sine mer eller mindre  fancy biler og reiser med fly både titt og ofte. Unner seg gode lønninger gjør de også"

Jeg har merket meg at  biskop Kari Veiteberg tjener flere hundre tusen mindre enn andre biskoper, og at biskop  Bernt  Eidsvig tjente under 370 000..  Så vær forsiktig med generliseringer. 

Det slår meg at mange prester og biskoper kjenner Evangeliet godt nok til å kjenne på nød og ansvar for en utrydningstruet klode.  

Det fine med Laudato Si er at det er hevet over forskjeller mellom de politisk partier. Det er en like inderlig som lærd oppfordring til felles ansvar -  og mot profittøkonmi og overforbruk!. 

Luther skal ha sagt noe slikt: Hvis Jorden går under i morgen, vil jeg allikevel plante et epletre i dag!  

4 liker  
Kommentar #5

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Du får mene hva du vil. Men personlig syns jeg det begynner å bli nok med "hyrdeskriv" fra Kirkens ledere. Det har noe med måtehold å gjøre. 

Den norske stat og gjennomsnittsfamiliene bidrar med store midler til fattigdomsbekjempelse gjennom skatt og avgiftssystemet, innsamlingsaksjoner, fjernadopsjoner osv.   Videre betaler vi for ankomst og opphold for titusenvis av asylsøkere og migranter som er kommet de siste årene. 

Kirkens svar er at vi stadig må betale mer og gjøre mer før Gud blir fornøyd med oss og landet vårt. I tillegg må gjennomsnittnordmannen svinge seg rundt og se til at han får ned sitt eget syndige forbruk, reise mindre med fly, skaffe seg (dyr) elektrisk bil og sykkel, kutte ut kjøtt og helst bli vegetarianer eller veganer. Fra Kirkenes Verdensråd får vi høre at europeerne utvikler seg mer og mer til en gjeng med rasister mot sin neste når de ikke heier på innvandringen.

Vel inne på kirkebenken, skal budskapet gjentaes. Så kan vi alle sitte der med bøyet nakke og bli fortalt alt vi har unnlatt å gjøre for vår klode og vår neste. Og er vi heldige, får vi kanskje også et lite drypp av evangeliet også, at det finnes likevel et lite håp for syndere også, selv for de som ikke har vært med å redde kloden eller hjulpet sin neste nok.  Men det sitter langt inne. 

   

4 liker  
Kommentar #6

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Er det en byrde for deg

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men byrder elsker de å legge på folket de skal tjene.  

Å ta vare på skaperverket.

Å gjøre det en kan for å redusere skadevirkningene vi menneske påfører jorden

Å jobbe for en rettferdig fordeling av jordens ressurser

Å være en stemme for de stemmeløse

Å ta vare på enkene og de farløse

2 liker  
Kommentar #7

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Ånd, sjel og legeme

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Vi hører lite om biskopenes egentlige oppgave som de fleste tror er menneskenes sjeler.

Skal vi ikke omsorg for det hele menneske ?


3 liker  
Kommentar #8

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

FN har lansert klimaløsningen.

Publisert over 2 år siden

Denne uken er det 1 år siden FNs klimakonferanse i Bonn,14-16-november ,2017,som vedtok en treårig plan for jordbruket som skal jobbe for å øke karbonlagring i jord,forbedre jordtilstand og sikre vannkvalitet.Nationen 18.11.2017.

Det er en gryende humusvekkelse internasjonalt,og så vidt meg bekjent er det bare pensj. journ.Kari Gåsvatn,som fremdeles har en spalte annenhver lørdag i Nationen,som har skrevet om det.Hun bor i Paris og fanger opp internasjonalt.

FNs medarbeider i miljøorganisasjonen UNEP(leder Erik Solheim),Stefan Schwarzer. er medforfatter i boka DIE HUMUSREVOLUTION.                                                  En forsker ved det franske landbruksinstituttet Inra,reiser verden rundt med foredrag om den nye utviklingen på jordbruksfronten.Begge opplysningene er av Kari Gåsvatn i Nationen 07.05.2017.

Rektor Dag Jørund Lønning ved Høgskulen for Landbruk og bygdeutvikling er ute i samme ærende og har skrevet JORDBOKA til orientering.Han ble konfrontert med at det tar lang tid å utvikle kompost til gjødsel."ikke med vår metode",svarer han.

Norsk senter for økologisk forskning(NORSØK) hadde artikkelen"Klimaløsningen kan ligge under føttene våre" i Nationen den 29.10.2018.Forsker Reidun Pommeresche redegjør for hvorfor jord er så viktig når det gjelder å binde mest mulig karbon.Hun hevder også at karbonbinding øker fruktbarheten i jorda.

Det handler altså om å erstatte kunstgjødsel med naturlig gjødsel,f.eks. naturgjødsel,biokull og kompost(permakultur).

Jeg har skrevet tidligere om dette her på vd. Men nå blir det reprise i anledning biskop Kari Veitebergs appell,og fordi jeg ser at ingen andre har meldt "FNkordbruket."

Et spørsmål toner frem om hvorfor ikke ledende politisk myndighet på landbruksfronten og bondeorganisasjonene har fremmet FNoppdraget.

Det synes som det er noe sjokkerende i å bli anmodet om å slippe det lettvinte jordbruket av i dag.

"Selv blant bønder vil få snakke om karbonfangst i jord.Er det fordi det går dårlig i hop med et landbruk basert på kjemi og ensidig drift? Eller fordi teknologi har mer apell,enn å bygge humus?" Kari Gåsvatn,Nationen 09.06.2018.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere