Bernt Eidsvig

4

Laudato Si’ viktigere enn noen gang

Om vi skal nå 1,5-gradersmålet, må vi bevege oss vekk fra et teknologisk paradigme der forbruksvekst er alle tings mål.

Publisert: 10. nov 2018

FNs klimapanels rapport om effektene av 1,5 grads stigning i den globale gjennomsnittstemperaturen er rystende lesning. Den tegner et bilde av en verden der mattilgangen for de fattigste blir svakere som en følge av tørke, og global oppvarming gjør fangsten dårligere for samfunn som er avhengige av havet. Klima­tilpasningstiltak som vi i den rike delen av verden tar for gitt kan bli for kostbare for mange­ av de minst utviklede landene.

Erstatning

Årets hetesommer gir et godt bilde på forskjellene i verden. 2.400 norske bønder har i etterkant av tørken søkt om over 1,3 milliarder i avlingsskade­erstatning. I sør ville tørken bety en sultkatastrofe av dimensjoner. Erstatningsbeløpet norske bønder nå søker om utgjør om lag samme sum som Norge gir til matsikkerhetstiltak over bistandsbudsjettet. For å utrydde sult for de 821 millioner som sulter, må vi forebygge en økologisk krise og sikre bærekaft i vårt felles hjem.

Heldigvis peker klimarapporten også på løsninger: Gjennom endringer i hvordan vi ­lever våre liv, gjennom redusert forbruk av fossilt brennstoff og gjennom å leve slik at vi reduserer utslippene­ fra jordbruket, kan vi sammen sørge for å holde­ den globale oppvarmingen under­ 1,5 grader målt mot hva den var før 1900. Det samme sies av pave Frans, i hans lærebrev Laudato­ Si’ fra 2015. Her peker han på at måten vi tenker på naturen, som noe vi kan ­utnytte for vekst og velstand, har ført oss på en vei der klima­utslippene gjør de fattige fattigere, og de allerede utsatte redde for sin framtid.  

Skal vi være helt sikre på å lykkes i å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader, holder det ikke bare med nye teknologiske endringer, skriver FNs klimapanel. Teknologi er en stor del av løsningen, men er langt fra tilstrekkelig. Skal vi nå 1,5-gradersmålet som Paris-avtalen forplikter oss til å jobbe for, må vi kombinere et teknologisk skifte med et forbruks- og produksjonsskifte. Vi må, som pave Frans forkynner, bevege oss vekk fra et teknologisk paradigme der forbruksvekst alltid settes foran klimaet. Det nye paradigmet må være et paradigme der vårt forbruk er i tråd med det jordkloden, vårt felles hjem, kan bære.

Dette blir bare enda viktigere når en ser hvem som primært vil rammes negativt av at jordens gjennomsnittstemperaturer stiger mer enn 1,5 grader: De fattige, de sultne og de som i minst grad er i stand til å beskytte seg mot for eksempel stigende havnivåer eller tørke. FNs klimapanels rapport dokumenterer med all mulig tydelighet at det særlig er de fattigste som vil lide størst skade i en verden som blir stadig varmere. For oss med en religiøs overbevisning om at de fattiges behov skal settes i høysetet og gis prioritet, er det derfor ingen tvil om at vi må lytte til pave Frans, lese Laudato Si’, og ta på alvor den endringen av vårt levesett det krever å holde klimaendringene i sjakk.  

Vil tilta i styrke. 

Å stoppe og reversere klimaendringene er vanskelig, så vi må omstille oss for å håndtere endringene vi allerede kjenner på kroppen i dag og som vil tilta i styrke. Det er fortsatt mulig å avverge den varslede katastrofen og holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

Uansett hvilken religion vi tilhører, eller om man ber til Gud, kan pave Frans og Laudato Si’ vise oss en mulig vei mot mindre klimagassutslipp og et mer klimavennlig felles hjem. Det er en vei som krever reelle endringer av oss, som forteller oss at de livene vi lever i dag ikke er bærekraftige og som ikke lar oss slippe unna med å si at dette er noe teknologien alene kan løse.

Interreligiøst klimanettverk arrangerer i dag klimamarsj i Oslo.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Dess flere som leser "Laudato Si" (tilgjengelig på nettet), dess bedre. Dokumneter er noe langt; kanskje kunne en ta ut spesielt viktige avsnitt til allmenn vurdering?

Pave Frans  avslutter med to bønner: en for hvermann og en for kristne; jeg liker begge. 

 At the conclusion of this lengthy reflection which has been both joyful and troubling, I propose that we offer two prayers. The first we can share with all who believe in a God who is the all-powerful Creator, while in the other we Christians ask for inspiration to take up the commitment to creation set before us by the Gospel of Jesus.

A prayer for our earth

All-powerful God, you are present in the whole universe
and in the smallest of your creatures.
You embrace with your tenderness all that exists.
Pour out upon us the power of your love,
that we may protect life and beauty.
Fill us with peace, that we may live 
as brothers and sisters, harming no one.
O God of the poor,
help us to rescue the abandoned and forgotten of this earth,
so precious in your eyes.
Bring healing to our lives,
that we may protect the world and not prey on it,
that we may sow beauty, not pollution and destruction.
Touch the hearts
of those who look only for gain
at the expense of the poor and the earth.
Teach us to discover the worth of each thing,
to be filled with awe and contemplation,
to recognize that we are profoundly united
with every creature
as we journey towards your infinite light.
We thank you for being with us each day.
Encourage us, we pray, in our struggle
for justice, love and peace.

A Christian prayer in union with creation

Father, we praise you with all your creatures. 
They came forth from your all-powerful hand;
they are yours, filled with your presence and your tender love.
Praise be to you!

Son of God, Jesus,
through you all things were made.
You were formed in the womb of Mary our Mother,
you became part of this earth,
and you gazed upon this world with human eyes.
Today you are alive in every creature
in your risen glory.
Praise be to you!

Holy Spirit, by your light
you guide this world towards the Father’s love
and accompany creation as it groans in travail.
You also dwell in our hearts
and you inspire us to do what is good.
Praise be to you!

Triune Lord, wondrous community of infinite love,
teach us to contemplate you
in the beauty of the universe,
for all things speak of you.
Awaken our praise and thankfulness
for every being that you have made. 
Give us the grace to feel profoundly joined
to everything that is.

God of love, show us our place in this world
as channels of your love
for all the creatures of this earth,
for not one of them is forgotten in your sight.
Enlighten those who possess power and money
that they may avoid the sin of indifference,
that they may love the common good, advance the weak,
and care for this world in which we live.
The poor and the earth are crying out.
O Lord, seize us with your power and light, 
help us to protect all life,
to prepare for a better future,
for the coming of your Kingdom
of justice, peace, love and beauty.
Praise be to you!
Amen.

Given in Rome at Saint Peter’s on 24 May, the Solemnity of Pentecost, in the year 2015, the third of my Pontificate.

 

Franciscus

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere