Kari Helene Partapuoli

16

Ta jenters helse på alvor i utviklingspolitikken

Publisert: 8. nov 2018

Skrevet av Kamilla Engebretsen, 
juniorrådgiver i SRHR og Kari Helene Partapuoli, 
generalsekretær i Plan International Norge

Denne uken blir Global Financial Facility arrangert i Norge, for å bidra til økte investeringer i barne- og mødrehelse verden over. Nå har vi en unik mulighet til å sikre jenters særegne behov, spesielt innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Norge er et foregangsland for likestilling. Nå må vi benytte våre erfaringer fra vår progressive helsepolitikk til å løfte tenåringers rettigheter og særegne behov. Som donor og samarbeidspartner må Norge være en pådriver for å prioritere ungdommers SRHR. Det må til for å oppnå bærekraftmål 5 om likestilling innen 2030.

Mangel på tilpasset opplysning om seksualitet og prevensjon gjør at mange jenter blir gravide før de fullfører skolegangen sin, og uten oppfølging og tilrettelegging faller disse jentene ut av skolen. Noen land hindrer også tenåringsmødre i å returnere til skolebenken. Alvorlige komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel er fortsatt en av de vanligste dødsårsakene blant jenter mellom 15 og 19 år i lav- og mellominntektsland. Brudd på jenters seksuelle og reproduktive rettigheter er en klar bremsekloss for utvikling. Det er en lang vei å gå for at tenåringsjenter skal være trygge og få den helsehjelpen og informasjonen de har krav på.

Om de ikke blir definert tydelig i utviklingsarbeidet, ender de opp som en utelatt gruppe. Heldigvis er Norge godt rustet til å ta opp vanskelige temaer som svakt lovverk, prevensjon og manglende støtte til jenter som utsettes for seksualisert vold. Der andre land svikter må Norge være en pådriver. Likestilling kan ikke oppnås uten et klart fokus på ungdom, som er en spesielt stor og sårbar gruppe, derfor oppfordrer vi regjeringen til å ta jenters rettigheter på alvor.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere