Spaltist Joel Halldorf

Teolog og forfatter

Som får uten hyrde

Det moderne mennesket mister fotfestet. Behovet for veiledning er akutt.

Publisert: 7. nov 2018

Om noen sukket «uff, han er så blå», betydde det inntil nylig at hun var misfornøyd med den politiske overbevisning til noen. Slik er det ikke lenger. Gjennom sine «omgitt av»- bøker har forfatteren Thomas Eriksson gitt fargeskalaen en ny betydning. Omgitt av idioter har solgt mer enn en halv million eksemplarer i Sverige, og er nå også tilgjengelig på norsk.

Bokens tese er at det finnes fire personligheter som hver har sin farge. Rød for dominerende, gul for kreativ, grønn for omtenksom og blå for analytisk.

LES OGSÅ: Samtidsdiagnose

Åpnet øynene deres. 

Boken har hatt stor nedslagskraft, og både ledere og vanlige folk bruker nå fargene til å kategorisere jobbsøkere, kolleger og venner. Flere sier at fargesystemet har åpnet øynene deres. Eriksson har blitt invitert til å foredra for myndigheter, store selskaper og regjeringen.

Det er bare ett problem: Alt sammen er oppspinn. Et fikst påfunn.

I Magazine Filter går reporter Madelen Pollnow gjennom Erikssons beviser og finner … ingenting. Magnus Lindwall, professor i psykologi, konstaterer at
bøkene ikke er mer vitenskapelige enn et horoskop. Hvorfor? Blant annet fordi vi mennesker er altfor komplekse til å bli redusert til noen få farger. Den som prøver vil komme ut på den andre siden med mindre innsikt enn da hun begynte. Hun vil misforstå mer enn hun lærer.

Likevel er ikke Erikssons bokserie helt uten fortjenester. Den forteller oss at vi lever i en tid som tørster etter veiledning.

Sentrum holder ikke. 

Det er ikke vanskelig å se hvorfor. Det har aldri vært lett å være menneske, men å være menneske i dagens senmoderne, sekulære Skandinavia er en utfordring som slår det meste. Alt er i forandring og det er ingenting som holder igjen. Tradisjonene tynnes ut til det bare er noen få utvalgte bordtradisjoner ved høytider som står igjen. De som kunne vist vei har reist til en solkyst i Spania. Og når de kommer tilbake, stues de bort på en institusjon.

Det var ikke slik det skulle være. Det var ikke dette vi ble lovet. Modernitetens løfte var at vi skulle tre inn i en rasjonell epoke – med fornuften som ledestjerne. I stedet oversvømmes vi av humbug og ikke-vitenskapelige selvhjelpsbøker. Dette
er det moderne menneskets tragedie - overlatt til sjarlataner og livscoacher som forsøker å loppe oss.

Det er som forfatteren GK Chesterton bemerket: Den som slutter å tro på Gud, begynner å tro på hva som helst.

LES OGSÅ: Den beste religionskritikken kommer ofte fra religiøse selv

I vårt armod. 

Er alt tapt? Nei, verden er selvfølgelig ikke tom for visdom. Det finnes innsiktsfulle filosofer og kloke
poeter. Og det finnes en verdenslitteratur å lene seg på. Men flere har Stjernekamp, et knippe «influensere» og Thomas Eriksson som guide. Det er en diett som verken er til å leve av eller dø på.

Behovet for veiledning er derfor akutt. Det er ingen enkel oppgave å fortelle et sogn eller en forsamling hvordan de skal leve. Men, og nå henvender jeg meg til dere, kjære prester, alternativet er verre. Ikke slå øynene ned, og minn deg selv på at du ikke trenger å komme opp med noe nytt og «spennende».

Å stå i en tradisjon er å ha røtter. Den som snakker om den kristne tro er en mellommann – ikke en oppfinner. Du vil oppdage hvor langt du når kun ved å gjengi og utlegge det som allerede er - Bibelen.

Inderlig medynk med dem. 

Etter en rundtur i Galilea ga Jesus sine disipler i oppdrag å forkynne. Han hadde sett ting som forskrekket ham: «Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde.»

Jesu’ analyse er like sann i dag – og oppdraget like viktig.

LES OGSÅ: – Det er masse ateister og kristne kan enes om

8 liker  
Kommentar #1

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Dessverre er det

Publisert nesten 3 år siden

slik at gudstro alene ikke garanterer rotfeste i livet. For selv kristen gudstro rommer alt fra Ku Klux Klan til mor Theresa, dvs hva som helst. Og det er heller ikke slik at dagens mennesker finner fred og feste ved å lese Bibelen fordi det blir mer og mer klart at den tilhører en annen tid. Så ankerfestet må også finnes i vår tids fortellinger. Jeg er enig i at det ofte skaper mer forvirring enn klarhet, men å vise til Bibelens visdom holder ikke for dagens mennesker. Vi kommer nok ikke utenom kunnskap i samsvar med dagens virkelighet. Og siden tilegnelse av kunnskap er krevende, vil mange søke lettvinte løsninger.

1 liker  
Kommentar #2

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Takk for viktig innlegg

Publisert nesten 3 år siden

Takk for godt og viktig innlegg. Det er utruleg viktig for eit menneske å høyre til i tradisjon, kultur, fellesskap der ein kan lære å vere eit sunt og godt menneske. Her er det spenning og konflikt i dagens samfunnsideologi. På den eine sida skal ein gje fridom, vere nøytrale, ta omsyn til alle. Og dette er viktig. På den andre sida medfører dette fort tøming av innhald, tradisjonar, kultur, levemåtar, strukturar, normer, naturforståing, skikkar, utfaldingsmåtar, fellesskap, songar, rituale etc. etc. Inn kjem marknadskreftene i staden. Og det får også konsekvenser for menneskeliv, slik Halldorf så godt peikar på. Ingen enkle svar her, men reint prosedural liberalisme som får forkøyrsrett "per default" i møte med fyldige tradisjonar...det er eg skeptisk til. Tykkjer også det var veldig fint, det du sa, om prestar. Det er ei oppmuntring som det er godt for prestar å høyre, trur eg (som sjølv er ordinert prest).


6 liker  
Kommentar #3

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Det finnes ingen lettvinte løsninger

Publisert nesten 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
slik at gudstro alene ikke garanterer rotfeste i livet. For selv kristen gudstro rommer alt fra Ku Klux Klan til mor Theresa, dvs hva som helst. Og det er heller ikke slik at dagens mennesker finner fred og feste ved å lese Bibelen fordi det blir mer og mer klart at den tilhører en annen tid. Så ankerfestet må også finnes i vår tids fortellinger. Jeg er enig i at det ofte skaper mer forvirring enn klarhet, men å vise til Bibelens visdom holder ikke for dagens mennesker. Vi kommer nok ikke utenom kunnskap i samsvar med dagens virkelighet. Og siden tilegnelse av kunnskap er krevende, vil mange søke lettvinte løsninger.

En god og alvorlig betraktning, men må si meg uenig i konklusjonen. 

Rotfestet i Gudstroen er Jesus Kristus. Det eneste faste punktet, alt annet er variabler.

Det rotfestet er ikke den lettvinte løsningen, den er det meste sjelsettende og den mest "tungvinte", inntil man lærer å påta seg Hans åk. Deretter er det fortsatt byrder å bære.

Som ateist trodde jeg at kristne var eksistensielle pyser, som flyktet inn i folke-opiumet, at de ikke våget å se livet og døden i hvitøyet - det er ikke riktig.

Etter å ha tråkket i Kristi fotspor i 40 år, vet jeg hvorfor Han vil ha et prøvet folk. Det finnes ingen lettvinte løsninger, men den som gjør prøven verd, er å følge Kristus og ta sitt eget kors opp. Ingenting blir større enn det - heller ingenting tyngre - det er rett og slett altet.

Påta seg Hans åk gjør byrden lett, ikke lettvint. 

1 liker  
Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Variabler ja...

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Rotfestet i Gudstroen er Jesus Kristus. Det eneste faste punktet, alt annet er variabler.

Man kan velge hvilken som helst gud, eller hvilken som helst bok å tro på, for verden rommer ikke alle bøker for hva Jesus har utført, og siden Gud blir i alt og i alle, fylles i hvert fall  troen engang i noe som har mer med virkelighet å gjøre, og ikke bare tanker og ord. Jesus snakker om å kløve treet og han er i det, så hvorfor ikke late som man er grener på treet i hagen? Da har man noe å se på, og ikke bare uklare bilder man ikke skal tilbe?

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja, det er jo sant...

Publisert nesten 3 år siden
Joel Halldorf. Gå til den siterte teksten.

Etter en rundtur i Galilea ga Jesus sine disipler i oppdrag å forkynne. Han hadde sett ting som forskrekket ham: «Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde.»

Jesu’ analyse er like sann i dag – og oppdraget like viktig.

Men det er vel kanskje her at Heb.11 kommer inn i dette oppdraget? Hebr 11,32-40

2 liker  
Kommentar #6

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Det er lett å skjønnmale

Publisert nesten 3 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Takk for godt og viktig innlegg. Det er utruleg viktig for eit menneske å høyre til i tradisjon, kultur, fellesskap der ein kan lære å vere eit sunt og godt menneske.

tradisjon, kultur og felleskap som entydig positive. Selv mener jeg det viktig å være klar over i hvilken grad historien viser oss at mange liberale verdier og strukturer er et resultat av åpenbare skjevheter i tidligere tiders samfunnsstrukturene. Barns rettigheter, kvinnens frigjøring fra mannens herredømme, arbeideres rettigheter og usunne hierarkiske strukturer som fantes langt inn i forrige århundre har en tendens til å forsvinne i en slik debatt. Mange av disse er jo  ankepunktene mot en rekke land i midt-østen og i Asia, ikke bare fra kristne.

1 liker  
Kommentar #7

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Disipler spiser selv.

Publisert nesten 3 år siden
Joel Halldorf. Gå til den siterte teksten.
Å stå i en tradisjon er å ha røtter. Den som snakker om den kristne tro er en mellommann – ikke en oppfinner. Du vil oppdage hvor langt du når kun ved å gjengi og utlegge det som allerede er - Bibelen.

Egentlig trenger vi ikke mellommenn utenom Jesus.  Han er vår mellommann mot Gud.  Prester og pastorer er ikke særlig viktige, de lager ofte mye trøbbel og splittelse.  Ånden skal veilede oss til hele sannheten, sa Jesus.  Kristne søsken står ved siden av hverandre og oppmuntrer hverandre og veileder hverandre ut fra Ordet. 

Å bygge disipler skjer to og to eller i små grupper der alle slipper til.

Dagens menigheter der de fleste sitter å hører på to tre andre er ikke en bibelsk modell.  Du gjør ikke disipler fra en prekestol.  Barn trenger melk fra en åndelig far eller mor noen uker.  Disipler spiser selv, vandrer med Gud og bærer frukt.3 liker  
Kommentar #8

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeol Halldorf, takk for bra og betimelig innlegg

1 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Joel Halldorf. Gå til den siterte teksten.

I vårt armod. 

Er alt tapt? Nei, verden er selvfølgelig ikke tom for visdom. Det finnes innsiktsfulle filosofer og kloke
poeter. Og det finnes en verdenslitteratur å lene seg på. Men flere har Stjernekamp, et knippe «influensere» og Thomas Eriksson som guide. Det er en diett som verken er til å leve av eller dø på.

Behovet for veiledning er derfor akutt. Det er ingen enkel oppgave å fortelle et sogn eller en forsamling hvordan de skal leve. Men, og nå henvender jeg meg til dere, kjære prester, alternativet er verre. Ikke slå øynene ned, og minn deg selv på at du ikke trenger å komme opp med noe nytt og «spennende».

Å stå i en tradisjon er å ha røtter. Den som snakker om den kristne tro er en mellommann – ikke en oppfinner. Du vil oppdage hvor langt du når kun ved å gjengi og utlegge det som allerede er - Bibelen.

Alt dette vet vi. Likevel er det ikke bedre. Hvorfor klarer vi ikke å gjøre det vi burde og det vi vet er bra? 

Hypotesen er at vi i sterkere grad må skjelne i valgene vi gjør. Flere valg, klarere prioriteringer, konsentrasjon om det vesentlige. Vi må først vite hva som er vesentlig for oss, og så forfølge dette som et spor, med rimelig innsats for å nå mål. Vi må vite hvem vi er, hvor vi skal og hvordan. Vi må kjenne være verdier. Jeg erfarer at som menneske er det vanskelig å holde seg til en hard dogmatikk, en tung linje og være sterkt rettlinjet. Alternativet blir da å forsøke å gjøre etter evne mer enn å strekke seg etter det uoppnåelige. Et av livets ansikter er at det er så mange områder hvor vi burde strekke oss etter det uoppnåelige, og all god vilje til tross evner vi ikke dette.

Jeg setter pris på en god forkynnelse av evangeliet. Jeg liker at presten forklarer evangeliet opp mot dagens virkelighet. Hvordan kan jeg bruke evangeliet i mitt liv i dag? Det er ingen skarpe formaninger, men det er henvisninger til hva som også er en bra vei, om man kan klare det. Jeg vet ikke om jeg tør å håpe på mer. Det er opp til oss selv å sortere inn og ut de elementer vi kan håndtere og inkorporere i en rekke av hverdager som til sist blir til et livsmønster. Alt kan ikke oppnås på en og samme tid, men om jeg er på sporet kan jeg komme til å skape en ganske grei helhet over tid. Det tror jeg får være et modus operandi.

Kommentar #10

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Ærlig

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er opp til oss selv å sortere inn og ut de elementer vi kan håndtere og inkorporere i en rekke av hverdager som til sist blir til et livsmønster. Alt kan ikke oppnås på en og samme tid, men om jeg er på sporet kan jeg komme til å skape en ganske grei helhet over tid. Det tror jeg får være et modus operandi.

Synes siterte fornuftige betraktning er et ærlig utgangspunkt. Bestemt mener jeg, at jeg ikke av meg selv kan nærme meg Kristus, uten at Kristus nærmer seg meg. På et eller annet vis må vi hentes inn. Troen er ikke en soloreise. I det perspektivet vil grenser sprenges - begrepet tro må jo inkorporere Guds kraft og mirakuløs hjelp?

2 liker  
Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Bestemt mener jeg, at jeg ikke av meg selv kan nærme meg Kristus, uten at Kristus nærmer seg meg.

Her er vi kanskje uenige, eller det kan være bare semantikk. Det er opp til meg å legge inn i mitt liv det jeg kan leve med. I det jeg legger inn av det religiøse, er Kristus. Han er der hele tiden, det er jeg som vanker. Han er en konstant og jeg variabelen. Når jeg går i hans retning vil jeg ergo finne ham. Han er den store jeg tilpasser meg etter evne. Om du tenker på overskriften i trådstarten kan du vel også si at jeg er et får men med hyrde. 

Kommentar #12

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

fra 360 grader

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Her er vi kanskje uenige, eller det kan være bare semantikk. Det er opp til meg å legge inn i mitt liv det jeg kan leve med. I det jeg legger inn av det religiøse, er Kristus. Han er der hele tiden, det er jeg som vanker. Han er en konstant og jeg variabelen. Når jeg går i hans retning vil jeg ergo finne ham. Han er den store jeg tilpasser meg etter evne. Om du tenker på overskriften i trådstarten kan du vel også si at jeg er et får men med hyrde. 

Ser ikke uenighet her nei, mine får hører min røst, sier Han. Han kaller, vi hører.

Vi mennesker kan være uenige om mangt og meget. Din fornuftige betraktning var ærlig - kan ikke si meg uenig, jeg la til personlige betraktninger og erfaringer.

Vi nærmer oss fra vår forskjellighet 360 grader, men sentrum er Kristus. Når vi nærmer oss Kristus, uunngåelig nærmer vi oss hverandre - ren logikk.

3 liker  
Kommentar #13

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg skjønner  at prester har behov for trøst i en tid da kirkens autoritet er avtagende, holdninger til ekteskapt og skillsmisser forandres; stadig færre døper sine småbarn, færre barn fødes, og kristne kvinner og menn flest synes å være tilhengere av dagens abortlov. 

Dnk bør stille seg selv noen kristisk spørsmål, mener jeg. Som: Og hva mener prester flest om abortloven? Og hvorfor er det stadig færre som lar sine barn bli døpt?  

Nedenfor gjentar jeg en del av noe jeg har skrevet andre steder, med litt atttåt:

Jeg har ikke tenkt å skifte beite. På sitt beste er menigheter i Den norske kirke et godt, oppbyggelig sted å være; det har jeg opplevd ikke minst i Vardåsen kirke i Asker, under prest Dag Håland, der også Anfinn Skaaheim holdt gudbenådede prekener.

Jeg minner om at en bra veileder som Hans Nielsen Haug valgte å forbli medlem i Dnk; og at han oppfordret sine tilhengere å gjeste søndagsgudstjenester.

Post Nielsen Hauge har riktig nok mye skjedd i og utenfor Dnk. En er f. eks. blitt klar over at synden har et både kollektive og personlig trekk,  f.eks.  politisk urettferdig fordeling av mat, vann, medisiner, velferd (sml. omtale av «Da Gud skiftet mening»  av Trond Bakkevig og Tom Kristiansen, Vårt Land 9. okt.).   

Men urettferdig fordeling av ressurser er ikke bare politikers skyld.  Mitt inntrykk er at vi kristne lever forbruksmessig omtrent likt med ikke-kristne, i hvert fall de som har  økonomisk anledning, uansett hvilket kirkesamfunn vi tilhører; og vi gifter og skiller oss, omtrent som andre. - Står det bedre til med eksempelvis pinsemenigheter, enn med andelen av fromme troende i Dnk? Det betviler jeg.

Ærefrykten for Gud er mye en saga blott! Det er den ultimate kollektive synd. Kollektiv synd er også den hedenske troen på at vi eier vår egen kropp!   

I et innlegg «Den norske, politiske kirke» skriver Kristin Klemet at biskopene holde seg med falske dikotomier mellom godt og ondt (Vårt Land, 23. februar 2015). Hun mener at «folkekirken» skal være for alle, mens det er den politiske venstresiden som dominerer i Dnk.   Og at godt og ondt er nokså likelig fordelt uavhengig av politisk tilhørighet.

Jeg savner Dnks og andre kirkesamfunns forsvar for Bibel og kristen tro. Hvor ble dugeligheten av? 

Det anfekter meg når biskoper ikke tar oppgjør med f.eks. Marcus J. Borgs «Gjenoppdag kristendommen»; ei bok som Kari Vetteberg, den gang bymisjonsprest,  implisitt anbefaler, etter min oppfatning; idet hun siteres på bokas forside: «Marcus Borg tar sentrale kristne begreper som synd og frelse ut til lufting. Det trengs!» Borg trodde ikke på at Jesus bar våre synder på korset! 

Hva betyr det i dag når en prest/biskop  sier seg å tro på Jesu død og oppstandelse uten konkretisering? 

Og får spebarn/småbarn som døpes troen på Jesus og Den hellige Ånd der og da? -Kanskje Dnk bør tilby barnevelsignelse som et alternativ til dåp?  Troen kommer av forkynnelsen. Og et lite barn forstår vel intet av det presten sier under dåpsseremonien?  Meg vitende , tvinger ikke Gud sin frelse på noen.

 I dagens norske samfunn er det nesten ingen som tror på evig pine for udøpte barn; og bra er det! 

Deler av av gudstjenetsen i Domkirken, da kongeparet feiret gullbryllup og biskop Vetteberg talte, oppfatte jeg som forsvar for homofil kjærlighet!

Likeså er det meg tafatt, vemodig og paradoksalt  at fungerende domprost Elisabeth Thorsen i Domkirken finner trostrøst hos  ateisten og feministen og psykoanalytiker  Julia Kristeve, som selv er ateist og som sådan mener at gudstro er en illusjon, dog en illusjon  vi mennesker har  behov  for.    

Kommentar #14

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Nota bene: For meg er dåp i Dnk alltid en høytid. Til velsignelse for barnet og foresatte! 

1 liker  
Kommentar #15

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

FN i New York er det nye Jerusalem

Publisert nesten 3 år siden
Joel Halldorf. Gå til den siterte teksten.
Det moderne mennesket mister fotfestet. Behovet for veiledning er akutt.

En ny tid er kommet. Der Staten forvalter de sekulære sakramentene i samarbeide med abdiserte biskoper. Alt mens kirkene tømmes og Tinghus og NAV-katedraler fylles.

2 liker  
Kommentar #16

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Kjøre lesere, ikke la dere av avspore av Blokhus og andre avsporere! 

 " Ingen skal rive dem ut av mine hender" (Jesus). !Intet skal kunne skille oss fra Gids kjeælighet, verken.... (Paulus).-  Godt mot! 

1 liker  
Kommentar #17

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Til Jebsen

Publisert nesten 3 år siden

Takk for ditt innspel, som eg tykkjer er viktig. Det er sant - liberale verdiar oppstod av visse legitime årsaker. Difor er dei også viktige. Men to responsar: 

- I europeisk kontekst må det seiast at mange liberale verdiar var responsar på spesifikt moderne problem knytt til undertrykking og oppriving av "the social fabric." Difor trur eg at vi gjer lurt i å sjå attende til middelalderske sosiale modellar. 

- Vestlege samfunn er på mange vis i krise. Ein har ei venstreside som i aukande grad blir tømt for tradisjon, verdiar, innhald. Dei tyr heller til marknad, libertarianisme, rettstenking. Det blir ikkje eit godt samfunn av dette, og heller ikkje fyldige og sunne menneskeliv! 

Høgresida kan gå i same retning, evt. meir meir fokus på fri marknad, mindre på statleg byråkrati etc. Så har ein populistiske rørsler, som drivast av folks behov for tradisjonar, kultur etc. Men desse blir lett autoritære og overflatiske, og kastar ut barnet med badevatnet.

Det betyr at det trengst fleire alternativ her, ei opning av det politiske rommet, så å seie, og frisk tenkning. Meiner no eg. I katolsk tenking er det mykje å hente (ikkje nødvendigvis hjå dei sterkaste tradisjonalistane, men - dei er, etter mitt syn, for mykje forma av sine motstandarar).

1 liker  
Kommentar #18

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Bra

Publisert nesten 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Men urettferdig fordeling av ressurser er ikke bare politikers skyld.  Mitt inntrykk er at vi kristne lever forbruksmessig omtrent likt med ikke-kristne, i hvert fall de som har  økonomisk anledning, uansett hvilket kirkesamfunn vi tilhører; og vi gifter og skiller oss, omtrent som andre. - Står det bedre til med eksempelvis pinsemenigheter, enn med andelen av fromme troende i Dnk? Det betviler jeg.

Jeg er enig i din lange liste over kristnes diagnose.  Om vi kristne ikke er mer hellige enn de som ikke regner med Gud, vil jeg påstå at disse troende søsken trenger en «vekkelse».

Jeg tror ikke vi trenger andre hyrder enn Jesus, Han er vår venn og frelser, Han gir oss alt vi trenger hver dag i Ordet, ved meditasjon og bønn og Åndens ledelse.  Så har vi kristne søsken som vi har fellesskap med, der vi gir og mottar oppmuntring og sammen gir evangeliet og praktisk omsorg til vårt lokalmiljø!  

De andre veiledere her på jorden skal vi «gi akt på og legge merke til utgangen av deres ferd og så etterfølge deres tro».  

Store frimenigheter blir veldig tungrodde, sterke ledere kan lett bli høvdinger som gjør underslåttene til sine disipler i steden for Jesu disipler.

DnK er mest Staten religiøse departement med en mengde oppgaver som jo også skal gjøres.


5 liker  
Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Kristne tollere?

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Om vi kristne ikke er mer hellige enn de som ikke regner med Gud, vil jeg påstå at disse troende søsken trenger en «vekkelse».

Jeg tror ikke vi trenger andre hyrder enn Jesus, Han er vår venn og frelser, Han gir oss alt vi trenger hver dag i Ordet, ved meditasjon og bønn og Åndens ledelse.  Så har vi kristne søsken som vi har fellesskap med, der vi gir og mottar oppmuntring og sammen gir evangeliet og praktisk omsorg til vårt lokalmiljø!  

Du vet vel hva bibelordet sier om slikt?
«Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?» Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet  jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

Jeg tror neppe han er ute etter slike som mener seg friske, sunne og rettferdige? (1 Joh 5,17)

Og bibelordet sier også at alle har syndet og mangler Guds herlighet. Så inntil den kommer, står en nok på lik fot, og en trenger ikke sammenligne seg med fariseeren i Luk 18,10-11, men heller med tolleren som forsto at det drøyer med frelsen? ( i Luk 18,13-14)

Kommentar #20

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg var i strengeste laget mot Bjørn Blokhus. Beklager det! 

Jesus er Hyrden. Det opplever en først når Jesus finner en, han som leter etter sine bortkomne får. Han kan finne oss direkte ved sitt ord og og indirekte gjennom dem som forkynner ham. Jeg lytter gjerne til  andakter av gode predikanter, eksempelvis Rossenius, Bonhoeffer, Skovgaard-Petersen og andre. Stundom har jeg hørt oppløftende preker både i Dnk og pinsemenigheter. 

Det er ingen hjelp i å tro på troen; troen er skrøpelig (hvem av oss kan flytte et berg?) . Vår skrøpelige tro må rettes mot vår store Gud (Charles Rigma i Grip Dagen). 

Mitt anliggende er at i den grad en kirke går på akkord med Kristi ord, i den grad vil den miste sin kraft.

Som kristne, uansett troens styrke, er vi lys og salt! Vi er ikke ment å være som alle andre. Enig med Daniel Krussand her!

Og forøvrig er jeg enig med Michele Morgan at "vi må begynne å snakke med folk vi er uenige med. Og lytte enda mer". (Vl, 8.nov).

 Men jeg merker at ovenfor kritiske  spørsmål, tier de som burde svare! 


Kommentar #21

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Ingen kristne takker Gud for at vi ikke er som " disse synderne". Men vi ber om og takker for Guds nåde over både egne og andres synder, også selvsagt for ikke-troende!. 

  

Kommentar #22

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Ikke alle vil inn i flokken

Publisert nesten 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.

Jeg var i strengeste laget mot Bjørn Blokhus. Beklager det! 

Jesus er Hyrden. Det opplever en først når Jesus finner en, han som leter etter sine bortkomne får.

Takk for milde ord !

For egen del passer bildet av den sta norske sauebukken best. En som ikke trives i fjøset, men satser på å overvintre i en bergsprekk oppe i fjellet. Våt i ulla og med snø til knes

1 liker  
Kommentar #23

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

« - - som krenker Deg med tanker ord og gjerninger,?»

Publisert nesten 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Det er barmhjertighet  jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

Jeg tror neppe han er ute etter slike som mener seg friske, sunne og rettferdige? (1 Joh 5,17)

Kjell, dette blir vel merkelig, Jesus kaller syndere og tollere, ja, men da løfter Han dem ut av synden og sykdommen og urettferdigheten?  Når folk blir født påny skjer det vel en forandring?  «Se, alt er blitt nytt.»

Tror du ikke Jesus ønsker at du skal være frisk, sunn og rettferdig etter at du er blitt Hans venn?

«Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven; men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!»
‭‭1 Korinter‬ ‭15:56-58‬ ‭

Jeg arme syndige menneske som krenker Deg med tanke ord og gjerninger, - - 

En kristen har ikke lov til å seire i fristelse?  Nei, ikke Lutheranere.

Kommentar #24

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Til Bjørn Blokhus: Ikke en sta sauebukk uten Klippen! 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere