Maria Røsok

Daglig leder Sex og samfunn
3

Vi misforstår ikke

«Misforståelser i abortbråket», kaller Maria Victoria Kjølstad Aanje vår reaksjon på Erna Solbergs ja til KrF om å åpne opp for se på eventuelle endringer i abortloven.

Publisert: 6. nov 2018

Skrevet av: Maria Røsok, Daglig leder Sex og samfunn og Britt Ingjerd Nesheim, professor dr.med.

Vi misforstår ikke. Aanje skriver i Vårt Land 29. oktober at paragraf 2c i abortloven ikke handler om kvinners rett til abort. Hvordan kan hun påstå det? Her er det hun som misforstår.

Abortlovens paragraf 2c sier følgende: Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når […] det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.[1]  

Det er ikke slik at kvinner som får utført abort med begrunnelse i 2c kynisk sorterer ut syke barn. Deres avgjørelse er basert på deres livssituasjon, deres familie og deres mulighet til å ta vare på et barn som kan få flere alvorlige helseutfordringer gjennom livet.

Det er i praksis ikke snakk om abort ved tilstander som «leppe-gane-spalte, klumpfot, ryggmargsbrokk og andre utviklingsavvik», som Aanje skriver. 2c gjelder når det er stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom, ikke såkalte «utviklingssavik».

  Aanje skal ha rett i én ting: Paragraf 2c har ingen innvirkning på retten til selvbestemt abort, som gjelder før uke 12. Men Erna har også uttalt at hun vil diskutere hvorvidt muligheten for fosterreduksjon bør fjernes, noe som i dagens lovgivning er tillatt frem til svangerskapets uke 12. En slik endring vil derfor ha innvirkning på retten til selvbestemt abort.  Fremtiden er usikker. Statsministeren sier hun åpner for å diskutere verdispørsmål med KrF, et parti som har programfestet «at retten til liv skal gjelde fra unnfangelse […] og at dette prinsippet skal nedfelles i grunnloven»[2]. 

  Vi gir oss ikke i at politikere i 2018 skjødesløst setter kvinners rettigheter på spill for å sikre seg makt. Kvinners råderett over egen kropp og eget liv ofres uten en mine og legges i forhandlingspotten på samme måte som skatt og veier. Dette kan vi ikke sitte å se på, og deltakelse i demonstrasjoner for abortloven i flere norske byer mandag 29. oktober viser at det er mange som synes at Erna Solberg går for langt i denne handlingen.

Abortloven er ikke til forhandling!
 

[1] Lovdata: Lov om svangerskapsavbrudd.

[2] KrFs stortingsprogram 2017-2021: s. 19.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Greta Aune Jotun

199 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Maria Røsok. Gå til den siterte teksten.
Abortloven er ikke til forhandling!

Synes  Maria Røsok at mennesker med for eksempel Downs syndrom bør hindres i å bli født? Hvis nei - hvorfor skriver hun da som om svaret er ja?

2 liker  
Kommentar #2

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Råderett over egen kropp?

Publisert over 2 år siden

Kvinner har absolutt råderett over sin egen kropp - når de velger om de vil drive med aktivitet som kan føre til graviditet. Prevensjon har vært på markedet lenge og burde være kjent også langt ut på bygdene. Et ansvarlig sexliv kunne gjort underverker for aborttallene. Så snart et barn er unnfanget kan vi ikke lenger snakke om bare kvinnens kropp. Da er det et nytt liv med eget DNA som lever inne i kvinnens kropp og som er avhengig av denne. Å drepe ufødte barn fordi det ikke passer å få dem, eller fordi det blir ekstraarbeid er temmelig grotesk. Å fjerne en del av et tvillingpar er barbarisk. Skal tro om disse damene hadde vært slike tilhengere av abort om det fantes et "feminist-gen" som gjorde det mulig å fjerne alle kommende feminister...

4 liker  
Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Å identifisere gener

Publisert over 2 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Skal tro om disse damene hadde vært slike tilhengere av abort om det fantes et "feminist-gen" som gjorde det mulig å fjerne alle kommende feminister.

Hva om man ved hjelp av fostervannsdiagnostikk kunne få identifisert ateist-genet så det ble mulig å fjerne kommende ateister før de går evig fortapt?

Men ... de fortapte er kanskje dømt allerede i unnfangelsesøyeblikket. Det finnes bibelsitateter som støtter en slik tolkning.

Det skal ikke være lett å slippe unna- hverken i livet eller i døden.

Kommentar #4

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

 Maria Røsok  skriver: "Det er ikke slik at kvinner som får utført abort med begrunnelse i 2c kynisk sorterer ut syke barn. Deres avgjørelse er basert på deres livssituasjon, deres familie og deres mulighet til å ta vare på et barn som kan få flere alvorlige helseutfordringer gjennom livet" (Vårt Land 6. november)

Jeg forstår at abort eller ikke-abort har flere enn to sider og er en sammensatt utfordrende  konstellasjon. 

Det  forbauser meg  allikevel at opptil 15000 kvinner hvert år i et av verdens aller rikeste og "lykkeligste" nasjoner finner at de er i så vanskelig situasjoner at abort blir løsningen.  Det er  neppe bare fattig-stilte som velger abort, men sikkert også ressurssterke kvinner/familier med bra økonomi. 

Det  er noe som heter føre var og kondom. På den annen side, fødes færre barn enn ønskelig per mann og kvinne. Kan karrierejag og tidsnød være en av grunnene ? både til lave fødselstall og abort?

Med større ærbødighet for det ufødte livets rett, tror jeg at verden også hadde tatt mye bedre vare på allerede fødte liv. I et kristentperspektiv er vi med kropp og sjel Guds eiendom, hver enkelt av oss. 

For meg er det et paradoks at kristne kvinner flest og kristne menn flest  i dette landet ser ut til å støtte «fri» abort.

Maria Røsok avslutter slik: «Vi gir oss ikke i at politikere i 2018 skjødesløst setter kvinners rettigheter på spill for å sikre seg makt. Kvinners råderett over egen kropp og eget liv ofres uten en mine og legges i forhandlingspotten på samme måte som skatt og veier. Dette kan vi ikke sitte å se på, og deltakelse i demonstrasjoner for abortloven i flere norske byer mandag 29. oktober viser at det er mange som synes at Erna Solberg går for langt i denne handlingen. Abortloven er ikke til forhandling!» - 

Det slår meg at Røsok, som sikkert ikke regner seg selv som kynisk ,her begår et nokså skjødesløst angrep på annerledes tenkende og villende!

Kommentar #5

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Gjermund Frøland: "Men ... de fortapte er kanskje dømt allerede i unnfangelsesøyeblikket.Det finnes bibelsitateter som støtter en slik tolkning"

Hvilke ord i Bibelen støtter din påstand om "dømt allerede  i unnfangelsesøyeblikket? 

1 liker  
Kommentar #6

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

alle har de gjort det som du ved din hånd og din vilje hadde bestemt skulle skje.

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Hvilke ord i Bibelen støtter din påstand om "dømt allerede  i unnfangelsesøyeblikket? 
Kommentar #7

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Gjermund Frølands forståelse av Apg 4, 28 synes jeg er like fantasifull som misvisende!

 Apg 4,28 bør leses i sammenheng med forutgående vers. Det refererer ikke til" de fortapte", 

Og dessuten hvor er de andre bibelsitatene somdu mener  støtter din oppfatning? 

Nytestamente hevder at de små hører Guds rike til!

   

1 liker  
Kommentar #8

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin Sønns bilde

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Og dessuten hvor er de andre bibelsitatene somdu mener  støtter din oppfatning? 

Rom 8,29

Vi har også mange andre relevante bibelsitater.

Men hva med litt enkel empiri kombinert med enkel logikk? 

A) Et foster i Pakistan vil vokse opp til å ha et annet forhold til Gud enn et foster i et indremisjonsmiljø i Norge.

B) Noen blir født med så liten intellektuell kapasitet at de ikke har sjans til å ha noe begrep om Gud.

1 liker  
Kommentar #9

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Er der ikke noe om å straffe i 3. og/eller 4. ledd for ens forfedres misgjerninger?

Kommentar #10

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Til Frøland og Solli. Det er mange måter å mistolke/misforstå  Bibelen på. Ingen nyhet det.  

Noen steder moderer Bibelen seg selv. "Dem han på forhånd har vedkjent seg" refererer til dem som sier ja til Evangeliets kall, mener jeg.  

Gud er Barmhjertig og rettferdig,  ikke minst ovenfor alle dem som aldri fikk seg Evangeliet forkynt eller bare har hørt et fordreid bilde av Jesus.  Men det er alvorlig å forkaste Evangeliet!

Men Solli behøver neppe å bekymre sge over 3. og 4.ledd.:

 Jeremias 31; vers 27-30: ”Se, dager kommer, sier Herren … i de dager skal de ikke mer si: Fedrene spiste sure druer, og barna fikk vonde tenner. Men enhver skal dø for sin egen misgjernings skyld … ”.     

Esekiel 18; 1- 20: ”Herrens ord kom til meg, og det lød så: Hvordan kan dere bruke dette ordtaket i Israels land: Fedrene eter sure druer, og barna får såre tenner? Så sant jeg lever, sier Herren Herren, dere skal ikke mer bruke dette ordtaket i Israel … En sønn skal ikke bære sin fars misgjerning, og en far skal ikke bære sin sønns misgjerning …”.    


 .    

Kommentar #11

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Men enhver skal dø for sin egen misgjernings skyld … ”.     

Det virker mer rettferdig ja ... , men da forstår jeg ikke helt  dette med at han har sonet for våre misgjerninger; straffen lå på ham ... osv.

Kommentar #12

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

I menneskets bilde

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Gud er Barmhjertig og rettferdig

Det som transcenderer vår felles, erfarbare virkelighet, må ha absolutte (perfekte) egenskaper - tenker vi gjerne.

Det må være evig og uskapt. Det må være maksimalt godt - men det må også kunne påføre oss maksimal smerte - i all evighet. Det må være allmektig. Det må også være maksimalt barmhjertig og rettferdig.

Slik er vårt bilde av hvordan Gud er, hvordan Gud   være.

Hvis Bibelens Gud avviker fra vårt bilde av ham, og det skjer over alt i Bibelen, er det vårt bilde av ham som har prerogativ.

Kommentar #13

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Til Solli: Etter  Jesu soning for oss alle, er misgjerningen ikke å tro på ham!  

"Evig smerte/pine" er en anakronistisk bibelforståelse, mener jeg.   Fortapelsen er en dødsdom, 

Til Frøland: En Gud som døde for sine sine fienders skyld, er neppe et menneskelig påfunn!  

"Kristus døde til fastsatt tid for ugudelige"  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere