Oddbjørn Johannessen

192

Abortloven – politisk naivitet eller kynisk spill?

I ukene fram mot KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november ble mulige endringer i abortloven brukt som «lokkemat» av partiets høyreside – anført av Kjell Ingolf Ropstad.

Publisert: 3. nov 2018

Flere kommentatorer er enige om at de forventningene som ble skapt etter at Erna Solberg åpnet for forhandlinger om endring i abortloven, ble utslagsgivende for «blå» seier på landsmøtet. Mange av dem som holdt innlegg på partiets fylkesårsmøter, uttrykte seg i emosjonelle og til dels panegyriske vendinger om en «historisk mulighet».

I duellen mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre i «Debatten» på NRK 1. november ble det imidlertid klart at det KrF i beste fall kan vente å få gjennomslag for, er en kosmetisk språklig endring uten praktisk betydning.  Sannsynligvis er ikke en slik endring heller mulig, gitt den sterke motstanden i Venstre, FrP og i Høyres kvinnebevegelse mot å røre abortloven.

Som siste taler på det ekstraordinære landsmøtet klargjorde KrFs tidligere nestleder, stortingsrepresentant og statsråd, Solveig Sollie, for hvorfor en endring er urealistisk: «Det er ikke så enkelt som det påstås her. Husk at Bondevik II-regjeringen måtte legge vekk saken fordi vi ikke klarte å få til noe alternativ til 2c».  Dette bekreftes av Kjell Magne Bondevik i Fædrelandsvennen i dag (nettutgaven):

– Paragraf 2c dreier seg om arvemessige indikasjoner. Den gjelder ikke bare downs, men omfatter også om noen har et barn i magen og som er et helt misdannet foster. Da er alle enige om at det må være anledning til abort.

– Hvis man fjerner 2c, må det derfor inn noe nytt som dekker opp dette. Det viste seg å være både etisk og juridisk veldig komplisert, sier Bondevik, som legger til at det heller ikke var flertall på Stortinget for å gjøre endringer.

– Derfor ble det lagt bort, sier Bondevik. Han mener en rekke talere på landsmøtet var urealistiske i sin omtale av 2c.

– Det ble fremstilt som altfor enkelt, ved bare å fjerne 2c, så skal også sorteringssamfunnet være fjernet. Så enkelt er det ikke.

Dette har tydeligvis også Kjell Ingolf Ropstad etter hvert innsett – eller kanskje han har vært klar over det hele tiden?  I hvert fall heller han nå kaldt vann i blodet på dem som ser for seg den «historiske muligheten». I gårsdagens ekstrautgave av «Debatten» (NRK1) ville han plutselig ikke snakke så mye om endringer i abortloven, i hvert fall ikke som noe ufravikelig krav i regjeringsforhandlingene. Da var det plutselig «helheten» som skulle være avgjørende.

Det er nærliggende å tenke at det her først og fremst har dreid seg om et kynisk spill for å vinne usikre – og litt naive - KrF-medlemmer over på «blå» side.  Det hele kan ende i en veritabel «blåmandag» både for Ropstad og for dem som trodde på hans optimistiske appeller.

7 liker  
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Å gjøre opp regning uten vert

Publisert nesten 3 år siden
Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Språklig kosmetikk

Publisert nesten 3 år siden

– Som jurist vet jeg at man kan la loven få endret ordlyd, uten at det får praktiske konsekvenser. Utgangspunktet ligger fast: Venstre vil ikke akseptere en millimeters innskrenking av kvinnens rett til å bestemme over egen kropp (Abid Raja, Venstre, til NRK).

https://www.nrk.no/norge/krfs-abortkrav_-venstre-topp-apner-for-a-_justere-lovteksten_-1.14278475

Kommentar #3

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Det lukter ikke godt av saksbehandlingen her. Jeg vet ikke hva Ropstad har visst eller ikke visst om Bondevik-regjeringens vurderinger. Men Erna Solberg satt i den regjeringen så hun burde absolutt vite det. Og hun sier, i motsetning til Bondevik, at dette ikke er vanskelig i det hele tatt, det handlet bare om hva de kunne få flertall for.

Jeg tror nesten ikke mine egne ører når politikere vurderer å endre på en lov slik at det ikke får noen praktiske konsekvenser. For det første er det vanskelig å vite. Jurister må se på lovteksten og hvis de går inn på begrunnelsen for den og ser på behandlingen av loven kan ulike personer ha ment ulike ting. Og hva er vitsen med å endre en lov hvis det ikke skal få noen praktisk betydning?

3 liker  
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Symbolpolitikk

Publisert nesten 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Og hva er vitsen med å endre en lov hvis det ikke skal få noen praktisk betydning?

Godt spørsmål.  Her er det åpenbart symbolpolitikken som gjelder.  Komplekse etiske og juridiske forhold blir forenklet i den politiske hestehandelens tjeneste.  Opprørende, spør du meg.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere