Kjellrun Marie Sonefeldt

238

Finnøyordføreren Henrik Halleland ber KrF kaste FrP ut av Landbruksdepartementet.

Det er ikke bare å klage på FrP uten å gjøre noe praktisk med det.Hva mener dere?

Publisert: 3. nov 2018

"Hvis vi tar det store skrittet å gå i regjering med FrP,må vi ta Landbruksdepartementet fra dem,sier Halleland til Nationen."(01.11.2018)

Vestlandsordføreren vet hvor skoen trykker,som har den på. Hittil i år er rundt 1000 gårdsbruk lagt ned. Det skjer ofte når bonden pensjonerer seg. Unggenerasjonen ser ikke økonomisk grunnlag for å ta over.

Over 15 milliarder i statlig jordbruksstøtte i 2018, prioriterer ikke distriktsjordbruket i fordelingen av det.

Innovasjon Norge gir lån til bygging av store fjøs med opptil 100 kyr med robot og løsdrift. KrFs Line Hjemdal ville prioritere renovering av fjøs med 25 kyr,for geografien i distriktene passer jevnt over ikke for storfjøs. Vil ha redningsaksjon.Nationen 25.02.2017.

"Landbrukspolitikken er blant årsakene til at KrF ikke kan regjere med Erna Solberg og regjeringen mangler helhet i distriktspolitikken,mener Knut Arld Hareide (KrF)" Nationen 19.10.2018. 

KrF kan altså føre nederlag til seier ved å lede Landbruksdepartementet,for er det noe distriktsjordbruket på det jevne venter på ,så er det en mere rettferdig fordeling av jordbruksstøtten, så unggegerasjonen kan føre gården videre.

FNs klimakonferanse i Bonn i november 2017,vedtok en 3årsplan for jordbruk som skal jobbe med å øke karbonlagring i jord, og medarbeider iFNs klimaorganisasjon UNEP,Stefan Schwatzer,er medforfatter av boka DIE HUMUSREVOLUTION,som er med i en internasjonal gryende humusrevolusjon.Det går altså ut på å utvikle humuslaget i jorda(økologisk jordbruk).Det er arbeidskrevende og håndarbeide og passer på mindre gårder.


1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Trond Langen

31 innlegg  203 kommentarer

Et naturlig ønske

Publisert over 2 år siden

Landbruk er et av områdene hvor det er størst avstand mellom FrP og KrF.  Så landbruksdepartementet  kan være et naturlig ønske for KrF.

NRK gjengir en undersøkelse blant tillitsvalgte i KrF, den viser at barne- og likestillingsministeren er den posten som flest ønsker at partiet skal få.   Landbruksministeren er forholdsvis høyt oppe på denne lista (4. plass).

Kan hende partiet kan vinne noen "blå" Senterparti-velgere ?

1 liker  
Kommentar #2

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg tror Krf vil kunne få tre ministre i en Solberg regjering. Landbruks dept. vil nok ikke Frp gi fra seg, så det blir nok andre ministerposter tilgjengelige. Norge ligger forøvrig helt i toppen når det gjelder støtte til landbruket. Så landbruket har sannelig ikke mye å klage på her til lands. En ytterligere opptrapping av denne støtten ville uvegerlig føre til høyere mat priser, og derved økende handels lekkasje til Sverige

1 liker  
Kommentar #3

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar til Johannes Taranger.

Publisert over 2 år siden

Svaret ditt viser hvor lite media har brydd seg om å informere om kartet i terrenget når det gjelder jordbrukspolitikken.

For det første ,oppisjonen ber ikke om større bevilgninger til jordbruket,men en annen fordeling av milliardene,i år over 15 milliarder. Underprioriteringen av mindre og mellomstore gårder tvinger frem nedleggelser,som jeg har fremhevet flere ganger her på vd.

En fylkeslandbruksdirektør viste i Nationen i desember 2017 at over halvparten av melkeprodusentene  i hans fylke fremdeles har båsfjøs og at det gir en god pekepinn på hva en må satse på fremover. Melkegårder med løsfjøs og melkerobot går foran å øke støtten til mindre-og mellomstore gårder for å stoppe nedleggelsestakten . Det er en skjebne bak hver eneste en på de gårdene som måtte legge ned hittil iår. En bonde fortalte meg,at kyr ligger 18 timer i døgnet.De står ikke og drøvtygger.

Noe av det verste jeg har observert er at små melkebønder ien dal ville berge seg ved å slå seg sammen i samdrift. Regelverk stoppet det. Som i en diktaturstat ble det bestemt at det ikke skal være fler enn 5 enheter i en samdrift. Det ble opprør mot dette,for somtid matte de være flere for tilsammen å få lønnsom kvote for driften. Like så kom det en avstandsbegrensning om at ingen må bo mer enn 12 km fra fellesfjøset. Daværende landbruksminister og leder i Norges Bondelag sto avbildet som konger på haugen i Bonde og Småbruker,organ for Norsk Bonde og Småbrukarlag, og en av dem proklamerte :"Det skal ikke være mer enn 5 deltagere i en samdrift."

Jordbruket og fiskeoppdrettet bruker kraftfor ,hvor soya og annen importert råvare er hovedingrediens.Det gir overproduksjon på noen områder,men det er falsk trygghet å produsere på grunnlag av at Norge er avhengig av åpne transportveier over lange avstander.

Jeg kunne fylle på videre på hvorfor det er så viktig for landet å få KrF i Landbruksdepartementet ,eller stå på vippen for å få landet på rett kjøl for matberedskapen på norsk jord.KrF må ikke bli låst inne og tiet i hjel.

Knut Arild Hariede vet nok mer enn han gir uttrykk for når han sa i Nationen den 19.oktober :"Landbrukspolitikken er blant årsakene til at KrF ikke kan regjere med Erna Solberg, og regjeringen mangler helhet i distriktspolitikken."


1 liker  
Kommentar #4

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ja, du har helt rett når det gjelder dette med samdrift. Det ville øke lønnsomheten med fordeling av kostnader forbudet med moderne teknikk i fjøset samt kostbare maskiner i innkjøp. Norsk jordbruk er kostbart, så samdrift kunne være tingen, uten begrensning av antall enheter per drift

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere