Anonym145 Anonym

5

Sammen for et varmere samfunn

Denne høsten har vært svært avgjørende for Kristelig folkeparti.Selv om Kristelig folkeparti er så splittet, må vi holde sammen. Hvis vi skifter side, skifter vi ikke politikk. Partiet må fortsette å kjempe for et varmere samfunn, og menneskeverdet.Dette er ikke tiden for å splittes, men dette er tiden for å stå sammen for menneskeverdet!

Publisert: 2. nov 2018


Denne høsten har vært svært avgjørende for Kristelig folkeparti. Etter at Knut Arild Hareide delte sine meninger og ga ut den nye boken sin, har det vært splittelse og heftige debatter. Det er trist å se at partiet er så splittet, men jeg tror det var bra at Hareide fikk partiet til å tenke over hvilken side vi egentlig hører til. Selv om Kristelig folkeparti er så splittet, må vi holde sammen. Hvis vi skifter side, skifter vi ikke politikk. Partiet må fortsette å kjempe for et varmere samfunn, og menneskeverdet. 


Et varmt samfunn. Et varmt samfunn er et samfunn der det er plass til alle. Der alle tolerer hverandre. Et samfunn med vennskap tross ulike meninger. Et samfunn med et ansvarsfullt folk. Et folk som tar vare på hverandre. Jeg vil bo i et varmt land som respekterer alle. Et land med en stat som respekterer mangfold. En stat som ikke sorterer bort foster som de regner som mindre perfekte. Jeg vil ha et samfunn der ingen er perfekte, og derfor like. Et samfunn med kjærlighet og trygghet. Et samfunn der ingen er redde for staten eller politiet. Et samfunn med fornuft. Et varmt samfunn med plass for alle. Et samfunn som styres av en stat som tar ansvar. Internasjonalt ansvar. Jeg ønsker at jeg skal få oppleve et Norge som tar vare på de eldre og de unge. Et Norge som tar alle på alvor. Et Norge med nestekjærlighet og medmenneskelighet. Jeg ønsker at mine barn skal vokse opp i et varmt samfunn. Det er nesten bare Kristelig folkeparti som kjemper for et slikt samfunn. Derfor må dere som er fortvilte ikke forlate partiet, men nå er tiden inne for at Kristelig folkeparti står enda mer samlet. Dette er ikke tiden for å splittes, men dette er tiden for å stå sammen for menneskeverdet!2 liker  
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Parktante-parti?

Publisert over 3 år siden
Anonym145 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Det er nesten bare Kristelig folkeparti som kjemper for et slikt samfunn.

Alle partiene er enige i det meste du her nevner. Å påstå at dette er verdier og holdninger en finner tydeligst i KrF er feil.  KrF er egentlig blitt selvgode.

Folk flest klarer å sørge for seg selv og sine på en god måte uten KrF’s overveldende «varme-tilbud».

Men nå har KrF mulighete til å gjøre mye konstruktivt sammen med våre tre regjeringspartier!  Det blir noe å vokse på!

Lykke til.

2 liker  
Kommentar #2

Anonym145 Anonym

5 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Takk for tilbakemeldingen. Ja det er nok riktig at alle partiene drømmer om et slikt varmt samfunn, men jeg mener likevel at KrF er det partiet som har dette høyest opp på lista.  Ville i alle fall prøve å få fram at hvis KrF skal lykkes må de stå sammen.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere