Øystein Magelssen

28

Ung tæl og gamle løgner

Ungdom kjemper mot voldelig radikalisering og vil øke sikkerheten for både israelere og palestinere. Imens gjentas de gamle løgner fra folk som blindt støtter Israels okkupasjonspolitikk.

Publisert: 2. nov 2018

På tampen av en imponerende OD-dag (Operasjon Dagsverk) gleder jeg meg over stor entusiasme blant tusener av norske skoleelever! Målet er å gi traumebehandling, utdanning, fokus på kvinners rettigheter og opplæring i demokrati og ikke-voldelig konfliktløsning blant palestinsk ungdom.

I over 60 år har Norges KFUK-KFUM samarbeidet tett med våre partnere i palestinsk YMCA og YWCA om barn, ungdom og kvinners stilling i en konflikt de uforskyldt er født inn i. OD-midlene vil gi en viktig boost i dette arbeidet gjennom vår bistands- og solidaritetsorganisasjon KFUK-KFUM Global.

Jeg er også glad for den sterke og viktige offentlige støtten til årets OD-formål. Bare de siste dagene har over 70 artikler fylt avisspaltene, et stort flertall skrevet av våre unge engasjerte talspersoner i KFUK-KFUM. Vårt humanitære og samfunnsbyggende fredsarbeid blant unge i de palestinske områdene har stadig vært tema på radio og TV og i sosiale medier.

En stygg svertekampanje fra MIFF (organisasjonen Med Israel for fred) med helsides annonser i ni av landets største aviser, har ikke bitt på opinionen. Snarere tvert om. Folk flest lar seg ikke narre av MIFFs påstander om OD og KFUK-KFUMs «jødehat», «antisemittisme» og mål om å «utslette staten Israel».

Likevel har kritikken fra MIFF skapt usikkerhet om ODs formål hos enkelte. Dette har nok bidratt til at 10% færre skoler enn i fjor, har deltatt på aksjonen i år. Men mer alvorlig er det at MIFFs helsides annonser inneholdt fullt navn og bilde av en 12 år gammel palestinsk jente, og forbandt hennes fredsaktivisme med påstander som nå gjør hennes hverdag svært utrygg. Avisene VG og Fedrelandsvennen har siden beklaget offentlig av presseetiske grunner, at de tok inn annonsen.  

Å samtale med MIFF er svært krevende. Ethvert forsøk på å gi en nyansert framstilling av vårt syn på konflikten mellom Israel og Palestina tilbakevises med mistenkeliggjøring og løgnaktige påstander. Ikke minst kommentarfeltene i sosiale medier er fulle av deres mange «nettroll» som uten blygsel, serverer de mest grove og injurierende angrep, gjerne ispedd bibelteologiske forestillinger på ville veier.

Det sterke Israel-engasjementet i visse deler av norsk kristelighet som i blant framstår som blind lojalitet, er virkelig verdt et religionssosiologisk studium. En finner knapt noe liknende andre steder enn i konservative evangelikale miljøer i USA. Norske skoleelevers brede støtte til årets OD-formål er det imidlertid større grunn til å merke seg. Dette bærer bud om en ny generasjon som evner å stille seg mer etisk konsekvent, uavhengig av nasjonal og kulturell tilhørighet, i møte med brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov. Det gir håp! Også om rettferdig fred mellom palestinere og israelere.

2 liker  
Kommentar #1

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

??

Publisert rundt 3 år siden
Øystein Magelssen. Gå til den siterte teksten.
Ethvert forsøk på å gi en nyansert framstilling av vårt syn på konflikten mellom Israel og Palestina tilbakevises med mistenkeliggjøring og løgnaktige påstander.

Hvilke "gamle løgner" , "mistenkeliggjøring og løgnaktige påstander" sikter du til? Slike alvorlige utsagn må kunne dokumenteres, ellers blir innlegget lite troverdig.

8 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Øystein Magelssen. Gå til den siterte teksten.
Imens gjentas de gamle løgner fra folk som blindt støtter Israels okkupasjonspolitikk.

Allerde her i ingressen viser du at du ikke forstår utgangspunktet, Israel er ikke okkupant

Israel har forsvart seg mot angrepskrig gjentatte ganger.  Angriperstatene vil ikke anerkjenne Israel som nasjon.

Folkeretten har regler for fredsavtaler som Israel har fulgt.  Nye trygge grenser er Israels rettighet.

Derfor får KFUK / KFUM og OD kritikk.

Det er bra å hjelpe palestinsk ungdom, men det er ikke bra å tale usant om Israel.

3 liker  
Kommentar #3

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Øystein Magelssen. Gå til den siterte teksten.
I over 60 år har Norges KFUK-KFUM samarbeidet tett med våre partnere i palestinsk YMCA og YWCA om barn, ungdom og kvinners stilling i en konflikt de uforskyldt er født inn i. OD-midlene vil gi en viktig boost i dette arbeidet gjennom vår bistands- og solidaritetsorganisasjon KFUK-KFUM Global.

Det er all grunn til å glede glede seg over alle organisasjoner som oppfordrer til  fred og forsoningog som samarbeider på tvers  av landegrenser. Å plante dialogens og fredens vei hos oppvoksende generasjoner er det selvfølgelig lett å gi sin tilslutning til, og for palestinske barn og unge har jeg bare ett ønske , som for alle andre - et liv i fred og frihet.

Og selvsagt bidrar ikke gjensidige avskyerklæringer til noe som helst.

Men, enhver organisasjon som eksplisitt oppfordrer til drap på andre mennesker ,og i dette tilfellet jøder, slik palestinske organisasjoner og ledere gjør , må man vende ryggen til.

Og derfor synes det ikke umiddelbart som om arbeidet gjennom 60 år, og som Magelsen  fremhever, har gitt spesielt gode resultater, spesielt ettersom den offisielle palestinske tilnærmingen fortsatt dessverre er preget av uforsonlig hatretorikk fra store deler av den palestinske ledelsen og deres talsmenn.

Arven som Arafat etterlot seg og som lever i beste velgående - den fullstendige uforsonlighet.

Den  nylige Human Rigths rapporten understreker i alle fall dette poenget - når organisasjonen, som for øvrig ofte har vært kritisk til Israel , i praksis fastslår at ytringsfrihet og demokrati, i aller beste fall, har svært trange kår i de palestinske områdene - men at forholdene sannsynligvis er langt verre, og etter organisasjonens oppfatning kvalifiserer som forbrytelser mot menneskeheten.

 – Systematisk vilkårlige arrestasjoner og tortur krenker viktige menneskerettighetsavtaler som Palestina nylig har signert. Den systematiske praksis av tortur fra palestinske myndigheter kan være en forbrytelse mot menneskeheten som kan ende opp med en påtale ved Den internasjonale straffedomstolen, sier HRW i en uttalelse.

Lederen for HRWs virksomhet i Israel og Palestina, Omar Shakir, mener palestinske ledere sitter i glasshus når de uttaler seg kritisk mot Israel.

– Palestinske ledere reiser verden rundt og snakker om palestinernes rettigheter, men styrer selv et maskineri av undertrykkelse for å knuse kritikk, sier han i et intervju gjengitt i Nettavisen.

Selvsagt tar Magelsen , KFUK - KFUM , og mange andre, avstand fra slike uverdige palestinske forhold som dette , og jeg tror heller ikke noen av disse, på noen som helst måte, ønsker å belønne palestinske terrorister som er fengslet for drap og terror mot uskyldige jøder- men, ingenting tyder på mer åpenhet og demokrati, eller at praksisen med lønn til drapsmenn og terrorister er opphørt,  selv om palestinerne bedyrer at så er tilfelle . 

Og hvorfor skal det internasjonale samfunnet bære over med et grunnleggende udemokratisk regime som både, Jmfr Human Rigths rapporten, terroriserer egne borgere , og som oppfordrer til drap og terror mot Israel og jøder , og som deretter hyller og belønner belønner sine terrorister og drapsmenn. 

Uten at dette i praksis får følger - nærmest uansett,og gjennom årtier.

Det er et spørmål som bare Magelsen og andre kloke mennesker kan svare på.

Uansett :

Når det nå er samlet inn midler som skal forsterke den 60 årige innsatsen som allerede er lagt ned , skal vi tro Magelsens innlegg , sammen med verdenssamfunnets økonomiske bidrag forøvrig, både fra enkeltnasjoner, FN, EU  og gjennom UNWRA -  så undrer jeg meg virkelig på en ting ; hvor mye midler og støtte skal tilføres den palestinske ledelsen  før de ikke lenger oppfordrer til drap og terror mot uskyldige jøder - bare fordi de jøder.

Jeg synes svaret er ganske enkelt - ikke en krone.

Og, jeg tror dessverre at det ennå ikke er slutt på naiviteten hos velvillige norske organisasjoner og personer, selv om motivene kan være de beste, og PLO`s sentralråds siste krumspring bidrar heller ikke til å styrke dette inntrykket.

De samme som både hyller BDS bevegelsen boikottlinje og som nå trekker anerkjennelsen av staten Israel.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/10/29/195451568/plos-sentralråd-trekker-anerkjennelsen-av-staten-israel.


3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere