Trygve Johannes Lereim Sævareid

16

Det vi kommuniserer betyr noe

Man er ikke kald selv om man ønsker KrF inn i Solberg-regjeringen.

Publisert: 1. nov 2018

Einar Øgrey Brandsdal kritiserer sin partileder, Knut Arild Hareide. Han hevder at Hareide setter «mennesker i bås med å fremstille de på venstresiden som varme og de på den andre som kalde». Dette er en påstand man skal ta på alvor, fordi det vi kommuniserer betyr noe.

At kommunikasjon betyr noe er nettopp et poeng Hareide selv påpeker. «Ord er handling», er tydeliggjort både av han og Hilde Frafjord Johnson. KrF ønsker et «samfunn der vi kjenner et ansvar for hverandre. Der det er tillit mellom folk. Der vi ikke setter grupper opp mot hverandre. Da blir tonen i debattene viktig», sier Hareide.

Enkelte FrP-statsråder har ikke alltid bidratt konstruktivt her. Retningen i politikken synes å være hovedårsaken til at Hareide i sitt råd til KrF anbefaler å se på et annet regjeringsalternativ enn Solberg-regjeringen som inkluderer et relativt stort FrP. Men, standarden i debatten som settes av flere sentrale FrP tillitsvalgte bidrar til hans råd.    

Brandsdal er skuffet over retorikken til partilederen sin. Han innleder innlegget sitt med det som presenteres som et sitat fra Hareide: «Jeg ønsker meg et varmere samfunn. Kontrasten til Fremskrittspartiet er betydelig». Sitatet kan oppfattes som at Hareide mener FrP ikke ønsker et varmere samfunn.

Det er ikke riktig at Hareide har skrevet dette. I lenken til dette sitatet finnes ikke de to setningene i sammenheng. «Kontrasten til Fremskrittspartiet er betydelig» er respons til verdifellesskapet KrF har med Senterpartiet. Hareide tillegges derfor en oppfatning som er misvisende.

‘Sammen for et varmere samfunn’ er et felles KrF-prosjekt, vedtatt av KrFs landsstyre etter Hareide sin legendariske tale 28. september. Det innebærer blant annet respekt for menneskeverdet, kampen mot sorteringssamfunnet og å kjempe for et bærekraftig samfunn.

KrF står sammen om et varmere samfunn. Noen mener det best kan oppnås ved å følge Hareide sitt råd, mens andre mener det best kan oppnås i Solberg-regjeringen. Det er greit. Man blir ikke et kaldt menneske om man velger alternativet andre ikke foretrekker.

Kanskje må Hareide vurdere sin argumentasjon ettersom Brandsdal sitter med den opplevelsen han har. Samtidig etterlyser Brandsdal redelighet i innlegget sitt. Det samme gjør jeg i mitt – for det vi kommuniserer betyr noe.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere