Kjellrun Marie Sonefeldt

238

Ser omverdenen på oss i KrF som noe omtåket når det proklameres ærlighet i prosessen?

Kan det påberopes som ærlig , når Rogaland KrF manøvrerer bort faktabildet ?

Publisert: 31. okt 2018

Det er sikkert flere enn meg som synes det skurrer der,selv om det vises til at å bruketryllestaven mot mattematikk var fullt lovlig.

Det er vanskelig å ikke velge gult etter å ha lest artikkel I Nationen i dag: "Vil miste landbruksmakt." Vårt Lands Berit Aalborg tror at på akkurat landbruk vil det bli krevende for KrF å få gjennomslag i en flertallsregjering.

Steinar Reiten nevner vippeposisjonens fordel."Partiet har dermed stor makt i politikken,noe blant andre stortingsmann Steinar Reiten(KrF) vektlegger når han mener partiet skal fortsette i opposisjon."

Det er så viktig at KrF kan ha sikker hand på rattet i jordbrukspolitikken akkurat nå. KrF er gjennom mange år blitt overkjørt vedrørende kristelig jordbrukspolitikk?Den seirende linja har gått ut på å fremme nedleggelser gjennom bla. økonomisk underprioritering av mindre og mellomstore gårder,så det tvang frem nedleggelser,som i sin tur kan kjøpes opp av nabogårder. Nedleggelser skjer ofte når bonden pensjonerer seg. Unggenerasjonen har ikke økonomisk mot til å ta over.

Knut Arild Hareide viser muskler i Nationen den 19.oktober:"Landbrukspolitikken er en av årsakene til at KrF ikke kan regne med Erna Solberg,og regjeringen mangler helhet I politikken."

Må også få med fra Nationen den 29.oktober om hvordan redde klimaet. Forsker ved  Norsk Senter for Økologisk Forskning(Norsøk),Reidun Pommeresche,viser til at klimaløsningen kan ligge under føttene våre. Altså jordstell som binder karbon;økologisk jordbruk er sentral her.Det er arbeidskrevende og passer på mindre gårder. FN vedtok en treårig plan for jordbruk på FNsklimakonferansei Bonn I November,2017,som går ut på et jordbruk som skal øke CO2 i jord.Det er nå snart gått 1 år og hva er gjort for å følge opp?

KrFer nå så viktig for å følge opp FNresolusjonen,og det er to muligheter.

KrF i opposisjon som nå,eller kreve landbruksministeren.


1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere