Trine Skei Grande

Kulturminister
1

Trosfortellinger som brobygger

Religionsdialog er et viktig redskap i å forebygge utenforskap og bygge gode uenighetsfellesskap.

Publisert: 31. okt 2018

I Vårt Land 12. oktober skriver Lyngstad og Wang ved Høgskolen på Vestlandet om trosfortellinger som brobygger. De viser til Kulturdepartementets dialogtilskudd, og inviterer meg som kulturminister til å bruke dette til å fremme en nær og direkte religionsdialog som tar utgangspunkt i menneskers egne trosfortellinger.

Til dette vil jeg si to ting: For det første: jeg er helt enig! Og for det andre: dette gjør vi allerede gjennom dialogmidlene vi lyser ut.

Uenighetsfellesskap. 

Religionsdialog er et viktig redskap i å forebygge utenforskap og bygge gode uenighetsfellesskap. Dette gjelder både den mer tradisjonelle, organiserte religionsdialogen som foregår mellom trossamfunn, og den bredere, mer uorganiserte religionsdialogen, som foregår på andre samfunnsarenaer, som skoler, i teatrene, i det offentlige ordskiftet, på bibliotekene og lokale samfunnshus
– for å nevne noe.

Den organiserte tros- og livssynsdialogen har lang historie i Norge og staten har i mange år gitt økonomisk tilskudd til denne dialogen, både lokalt og nasjonalt. Større paraplyorganisasjoner, som blant annet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), har i flere år fått driftsstøtte til å drive religionsdialog, og vi har mange eksempler på at denne dialogen har lagt en demper på konflikter som har eskalert i våre naboland (karikaturstriden for eksempel).

De siste årene har vi imidlertid sett at det har vokst fram en større bredde av stemmer i dialogarbeidet. Nye dialogorganisasjoner har sett dagens lys, flere små og store frivillige organisasjoner har meldt seg på, folkebibliotekene og flere av våre teaterinstitusjoner har meldt seg på. Det samme gjelder kommunene og politiet, og flere av våre utdanningsinstitusjoner. Dette er stemmer som bringer nye perspektiver inn i religionsdialogen, og som gir den større bredde og legitimitet.

Rekke tiltak. 

Siden Kulturdepartementet i 2011 startet med å gi tilskudd til enkeltprosjekter som hadde tros- og livssynsdialogen som formål, har departementet gitt støtte til en rekke tiltak som nettopp tar utgangspunkt i de nære, personlige historiene som kronikkforfatterne etterlyser. Blant annet har

– Just Unity, i samarbeid med Det norske teateret, fått tilskudd til å sette opp en forestilling som setter ekstremisme, utenforskap og personlige fortellinger om tro i førersetet. Forestillingen har blitt så populær at Det norske teateret har måttet sette opp ekstraforestillinger som spilles ut over høsten nå.

– Flere av folkebibliotekene har fått tilskudd til både debattserier, «spørretimer» og aktiviteter, der arrangementene gjerne har tatt utgangspunkt i personlige fortellinger knyttet til tro, utenforskap og inkludering blant ungdom og unge voksne.

– Kirkelig Dialogsenter i Bergen har fått støtte til et interreligiøst prosjekt blant ungdom som skal gi deltakerne opplæring i å fortelle om sin tro gjennom «storytelling» som metode. Deltakerne bidrar inn i undervisningen i KRLE -faget og i religionsfaget i henholdsvis grunnskolen og videregående skole i Bergen.

Får allerede støtte. 

Kulturdepartementets dialogsatsing rommer med andre ord både den viktige og mer institusjonaliserte dialogen som foregår mellom trossamfunn og ulike religioners fortellinger, og den mer historiefortellende dialogsatsingen som finner sted ved at egne trosfortellinger danner grunnlag for formidling og debatt i teatrene, i skolene, i bibliotekene og så videre. Det er med andre ord ikke noe som tilsier at slike prosjekter som kronikken etterlyser, ikke får støtte fra Kulturdepartementets dialogtilskudd. Tvert om. Vi har allerede gitt tilskudd til flere slike prosjekter, og vi ser gjerne at enda flere kommer på banen.

Mangfold er en berikelse for samfunnet vårt, men vi skal ikke lukke øynene for at tros- og livssynsmangfoldet også innebærer verdimessige konflikter eller spenninger. Den organiserte tros- og livssynsdialogen har gjennom flere tiår hatt både reell og symbolsk effekt gjennom å få på plass gode personlige relasjoner og uttalelser som kan forplikte på vegne av, og på tvers av, ulike trossamfunn. Når vi i tillegg nå ser flere aktører komme på banen, er jeg optimist på vegne av fremtiden. Sammen er de ulike formene for tros- og livssynsdialog viktige verktøy for å skape gode og bærekraftige uenighetsfellesskap.

3 liker  
Kommentar #1

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Takk!

Publisert nesten 3 år siden

Takk for dette innlegget, religionsdialog - og generell dialog - er kjempeviktig, og kan skape tillit, forståing, venskap, tryggleik, samarbeid. Flott med partileiarar som ser behovet for desse tinga på fornuftig vis.

6 liker  
Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Trine Skei Grande. Gå til den siterte teksten.
Mangfold er en berikelse for samfunnet vårt, men vi skal ikke lukke øynene for at tros- og livssynsmangfoldet også innebærer verdimessige konflikter eller spenninger.

Dette var vel årets understatement. Begynn å snakk sant. De fleste ser og kan tenke selv. Snakk om den religionen/livssynet som skaper problemene og behovet for bevilge penger for dialog. Folk er ikke dumme. 

4 liker  
Kommentar #3

Johannes Bondhus

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Kort og godt tullprat! Du veit forbaska godt at du aldri kan gå i dialog med Islam.
Les Koranen og få vett, og les om forfylginga av kristne m.a. i Kairo: Les boka "Siste  jul i Kairo" og vakne opp! Spør om straffa for konvertittar og kvifor dei ikkje kan reise attende til sine muslimske heimland. Og lat meg få namnet på eit einaste muslimsk land som er i nærheita av DEMOKRATI. Kan forresten aldri verte det heller når hovedlovboka er ei femten hundre  år gamal ørkenforteljing.

1 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Godt Venstre .

Publisert nesten 3 år siden
Trine Skei Grande. Gå til den siterte teksten.
Den organiserte tros- og livssynsdialogen har lang historie i Norge og staten har i mange år gitt økonomisk tilskudd til denne dialogen, både lokalt og nasjonalt. Større paraplyorganisasjoner, som blant annet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), har i flere år fått driftsstøtte til å drive religionsdialog, og vi har mange eksempler på at denne dialogen har lagt en demper på konflikter som har eskalert i våre naboland (karikaturstriden for eksempel).

Jeg er glad for at Venstre er et parti som er åpne for det guddommelige og mennesket dragning mot åndelige sannheter og livssyn. (Med Venstre i regjering trenger vi ikke KrF).

Nå er kristen tro slik at jeg tror Gud har ressurser til menighetsarbeid uten støtte fra Staten.  

At Kulturdepetementet gir tilskudd til religionsdialog er bra.

Stå på!

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere