Marius Holm

4

KrF må stille klimaultimatum

Om KrF skal følge opp sitt historiske engasjement for verdens fattige, er de nødt til å bruke sin nøkkelrolle til å kreve en kraftig oppstramming av norsk klimapolitikk.

Publisert: 29. okt 2018

Verden har de siste årene gjort enorme framskritt. Ekstrem fattigdom er halvert. Barnedødeligheten er halvert. Antallet barn som ikke går på skole er halvert. Aldri før i historien har så mange blitt løftet ut av fattigdom så raskt.

Rystende rapport. 

Samtidig fikk vi for et par uker siden en rystende rapport fra FNs klimapanels om konsekvensene av en global oppvarming på over 1,5 grader. Der skisseres en framtid hvor millioner av mennesker vil bli rammet av havnivåstigning, tørke, flom og annet ekstremvær. Hardest vil det gå ut over mennesker som bor i utviklingsland. Framgangen verden har opplevd trues mer enn noe annet av klimaendringer.

Dette er virkeligheten KrF befinner seg i når de skal ta sitt valg om framtidig samarbeid. Partiet har historisk vært i første linje med å kjempe for verdens fattigste. Til nå har den kampen først og fremst vært ført gjennom bistand. I dag mener vi det er på tide at KrF i enda større grad tar inn over seg at norsk klimapolitikk kan ha langt større konsekvenser for verdens fattige enn vår bistand.

Utslippsfrie løsninger. 

Norge har muligheten til å føre en klimapolitikk som bidrar til å kutte milliarder, ikke bare millioner av tonn i klimagassutslipp. Vi må satse på tiltakene som raskt skaper og oppskalerer marked for utslippsfrie løsninger. Vi må presse fram nye løsninger for utslippsfri industri. Og vi må bruke vår kapital og kompetanse til å investere massivt i fornybar energi i utviklingsland. Gjør vi det, kan vi også ta ansvar for å bidra til å kutte utslipp i land som er for fattige til å prioritere egen klimapolitikk, eller der den politiske viljen mangler.

Forskjellen på om Norge tar dette ansvaret eller ikke vil kunne avgjøre skjebnen til millioner av fattige. De vil rammes dersom klimaendringene eskalerer som følge av global oppvarming ut over 1,5 grader, og opp mot 3 grader, som norsk klimapolitikk for tiden styrer mot.

KrF har en stolt fortid. De ledet den eneste regjeringen som har gått av på en klimasak – da de nektet å bygge forurensende gasskraftverk i 2000. Når partiet nå trolig skal inn i nye regjeringsforhandlinger, enten til venstre eller høyre, er det på tide at partiet igjen tar ansvar. Deres engasjement for verdens fattige må føre til at klima får førsteprioritet.

Gjør din plikt. 

«Når nye klimaslag skal kjempes skal vi igjen ta ansvar. Vi skal ikke vike unna. Vi skal gjøre vår plikt», sa Knut Arild Hareide i sin tale til landsstyret.

Å gjøre sin plikt i den situasjonen verden nå står ovenfor innebærer at KrF må stille som et absolutt ultimatum at dersom de skal inn i regjering, må den føre en langt mer ambisiøs klimapolitikk enn den vi ser i dag.

Uansett om regjeringen blir rød eller blå, påhviler det KrF et stort ansvar for at den ikke bare blir mer gul, men også betydelig mer grønn.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg tror ikke Krf er i posisjon til å stille noen form for ultimatum om noe som helst. De må spørre seg selv; hvem vil ha oss? Det later til å være et mer passende spørsmål etter denne underlige prosessen vi har sett de siste ukene. 

8 liker  
Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden

KRF fremstår for meg   etter hvert som et ganske ekstremt parti på linje med Rødt. Dere vil prioritere alt. 1 Viktigst skal nå være klimasaken?  1 Viktigst å  bringe flyktninger og migranter hit i størst mulig grad. Viktigst å øke bistandsbudsjettet til de som lider ute. Viktig å bekjempe fattigdom hjemme. Viktigst å heve barnetrygden med 8000 pr.barn. Viktigst å  opprette og heve  kontantstøtten, osv. Landets penger brukes raskt opp av dette partiet, og det meste skal ut av landet.  

Og bakom synger straffen fra en ukjærlig Gud som dere frykter. Evangeliet har dere trolig  ikke personlig  kjennskap til." Vi må..., du skal...", "gjør din plikt..."  

Personlig er jeg lei moralismen som ligger under dette maset om et varmere samfunn fra KrF. Moralisme fører alltid til et kaldere samfunn, også i politikken.

Prøv noe som heter nøysomhet. 

7 liker  
Kommentar #3

Børre St. Børresen

2 innlegg  35 kommentarer

KrF velger bort menneskeverd og miljø?

Publisert over 2 år siden

Sett utenfra synes det  viktigere for Hareide å bli statsråd i en Støre-regjering enn å vinne de store politiske seire.

Etter at statsministeren åpnet for å justere "sorteringsparagrafen" i abortloven, var nestlederne svært glade. Hareide ble stille, og har siden ikke løftet den saken.

I kampen for et bedre miljø vet vi at bruk av fossilt brensel må reguleres også ved avgifter. Dette har Venstre og KrF vunnet gjennom med i statsbudsjett og i Jeløya-erklæringen da V gikk i i regjering. Frp har ikke hatt det greit fordi det ikke er deres primærstandpunkt.

Hvem har plaget Frp deretter?: Vedum og SP som er motstander av å endringer generelt, men også i klima- og miljøpolitikken.

Og SP skal bli regjeringspartner for KrF??
Det viktigste landsmøtet før 2021

3 liker  
Kommentar #4

Dan Lyngmyr

209 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Marius Holm. Gå til den siterte teksten.
KrF må stille klimaultimatum

Nei , jeg tror ikke det er så lurt.

6 liker  
Kommentar #5

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg mener fortsatt at KrF bør forbli i opposisjon. Men om partiet velger å gå inn i en regjering, så er det rimelig  å stille både klimaultimatum og ultimatum angående eksempelvis aborloven. Fra et kristent perspektiv eier vi oss ikke selv; vi er alle Guds eiendom.

 På den annen side, om KrF stiller for høye krav, så er det ikke sikkert at noen vil ha KrF med i regjering. 

Men nettopp et parti som KrF bør stille høye krav. Til det er den tredje veien, den gyldne middelvei bra egnet! 

1 liker  
Kommentar #6

Otto Strand

14 innlegg  140 kommentarer

Klimasaken og kristne verdier

Publisert over 2 år siden

Ultimatum eller ikke, klimasaken er i ferd med å seile opp som en viktig testsak for kristne verdier. Den har stor betydning for fattige menneskers levekår, og den har stor betydning for hvordan vi tar vare på skaperverket. Her dreier det seg om skjebnen for millioner av mennesker, om de skal ha mat nok og hus og arbeid. Jeg har en mistanke om at de kristne verdiene på disse områdene ikke blir godt nok ivaretatt i ei regjering med H og Frp, selv om de blir noe moderert av V. Her vil nok ei KrF-SP-AP regjering med hjelp av SV gjøre en bedre innsats.

Kommentar #7

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Et verdispørsmål

Publisert over 2 år siden

Brannen i huset med alle verdens folkeslag og dyr i, ble tent på av mennesker i land med overforbruk. Nesten alle fortsetter å helle bensin på bålet. Noen overlater problemet til Gud, andre diskuterer hvordan brannen kan slukkes med minst mulig innsats, og forsvinnende få prøver å slukke den . Hvem har mest kristne verdier?

5 liker  
Kommentar #8

Børre St. Børresen

2 innlegg  35 kommentarer

Sterk tro på SP?

Publisert over 2 år siden
Otto Strand. Gå til den siterte teksten.
Her vil nok ei KrF-SP-AP regjering med hjelp av SV gjøre en bedre innsats.

SP har hittil vist seg mer klimafiendtlig enn  FRP-medlemmer utenfor regjering.

Legg merke til hva som skjedde etter hver statsbudsjettbehandling fra 2013: SP bruker talerstolen til å fortelle at Frp har økt drivstoffprisene mer enn noen annen regjering. SP kjører hardt mot Frp pga alle bompengeringene (som finansierer alle de ekstra veier vi vet er behov for). SP beskylder Frp for å ha blitt nedkjempet av Venstre i miljø og klimaspørsmål.

At SV og MDG har mye bra på klima og miljø er åpenbart.
Men du vil ikke i regjering med dem, men med SP..??

Her trengs en god forklaring?  :-)

1 liker  
Kommentar #9

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Takk for spisset, men bra innlegg, Hjertaker. - Ja en kan saktens undre seg over hvem som har de beste kristelige verdiene. 

I vår sekulariserte overforbrukskultur har nok folk flest sluttet å be om  visdom til fornuftig handling. Det er synd, i dobbel forstand., mener jeg

På den annen side er kjærlighet til vår Skaper og Gud , uten kjærlighet til Guds skaperverk - mennesket, natur, dyr- abrakadabra. Råhet mot skaperverket er indirekte råhet mot Skaperen.

Det kan neppe skade om beundrere og elskere av naturen forsøksvis sender en takk og et hurra for Skaperen - med bønn om visdom og hjelp!

Ikke minst kristne, ja, alle med en gudstro, har i særdeleshet en plikt til å ta vare på skaperverket, uansett partitilhørighet; et parti som kaller seg "kristelig" bør en imidlertid kunne forvente spesielt mye av. 

KrF kan kanskje lære noe MDG og SV om vern av klima og arter, uten å gå inn regjeringssamarbeide med dem.

Om mennesket er det fornuftige vesenet det tror seg å være, så vil både partier til venstre og høyre for KrF gå stadig mer effektivt inn for klimatiltak og tiltak mot tap av arter, om ikke av andre grunner, så av egenkjærlighet.

KrF bør forbli et sentrumsparti med påvirkning og innflytelse i sentrum, og til venstre og høyre. Derved kan partiet unngå splittelse og bevare sin egenart.

Velger partiet regjeringssamarbeide, så bør fornuftig klimaultimatum være en hovedbetingelse.

 

Kommentar #10

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Ukristelig"?

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Råhet mot skaperverket er indirekte råhet mot Skaperen.

At vi tar vare på skaperverket til beste for oss alle er vel ingen imot.

Men meg bekjent sier Gud at han er en fortærende ild, noe som kanskje skal merkes i slutten av denne jords eksistens? Og Gud skal visst rulle denne jord og alt i himmelrommet som en gammel duk....for denne gamle "duken" er visst ikke bra nok. 

Jo, det kan jo se ut som om den som skal vise størst "råhet mot skaperverket" visstnok kan være Skaperen selv? "Ukristelig"?

2 liker  
Kommentar #11

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

KrF vil velge den gode del..

Publisert over 2 år siden
Børre St. Børresen. Gå til den siterte teksten.
Her trengs en god forklaring?

KrF/SP/AP blir en mindretallsregjering som må søke hjelp der den finnes.  Regjeringen må da forhandle om hver sak enten med SV/MpG om miløvern / skole  og med H/FrP om de kristne og humanistiske verdiene i samfunnet.  Så må man gi og ta hele veien.  Slik er KrF - ingen sorthvitt tenking - bare gråsoner som man må gjøre det beste ut av hele veien sammen med folk med gode vilje for fellesskapet. 

Men om AP/SP vil være med på et slik regjering vet vi ikke - den er en gammel KrF drøm - men krever politisk klokskap.  

Det å velge en regjering med slagside mot venstre/høyre i politikken er noe helt nytt i KrF ( Ropstadlinjen).

3 liker  
Kommentar #12

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

og

Publisert over 2 år siden

store deler av jordens hav skal få blodets farge og alt liv i havet der skal dø ut, elver og vann skal viss bli forgiftet og deler av jorden oppbrent. Det skal visst være englene med skålene sitt verk, etter befaling fra Gud. En "bærekraftig klimaforkjemper"?

2 liker  
Kommentar #13

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Gud er Herre over eget skaperverk. Om tukt trengs, så tukter Gud., ikke for å ødelegge men for å verne å bygge opp. Det er vi menensker som eventuelt gjør havet blodrødt! 

 Vi mennesker er kalt til å ta vare på skaperverket ved gode gjerninger som Gud har lagt ferdige for oss. 

Noen kristne bør lese Johannes Åpenbaring med i hvert fall en bitte liten smule av fornuft.  

1 liker  
Kommentar #14

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Noen kristne bør lese Johannes Åpenbaring med i hvert fall en bitte liten smule av fornuft.  

Og det betyr at dersom vi  med fornuft er klimaforkjempere så vil ikke det som står i Åpenbaringsboken skje? Vår fornuft vinner?

1 liker  
Kommentar #15

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Klimaultimatum?

Publisert over 2 år siden
Børre St. Børresen. Gå til den siterte teksten.
SP har hittil vist seg mer klimafiendtlig enn  FRP-medlemmer utenfor regjering.

Legg merke til hva som skjedde etter hver statsbudsjettbehandling fra 2013: SP bruker talerstolen til å fortelle at Frp har økt drivstoffprisene mer enn noen annen regjering. SP kjører hardt mot Frp pga alle bompengeringene (som finansierer alle de ekstra veier vi vet er behov for). SP beskylder Frp for å ha blitt nedkjempet av Venstre i miljø og klimaspørsmål.

Senterpartiet er ikke klimafiendtlig i det hele tatt. 

De  inntar en kritisk holdning til det FN-produserte massehysteriet om klimakatastrofer som ikke har fundament i normal vitenskap etter vanlige regler for dokumentasjon.

97.1% konsensus innen vitenskapen på at klimaendringene vi ser er menneskeskapt? 

Da er det merkelig at ingen kan fremlegge underskriftene som dokumenterer denne utrolig oppslutning.

Her er underskriftene til 31.487 personer innen vitenskapen i USA hvorav 9.029 professorer som mener at USA burde trekke seg fra politiske klima-avtaler basert på politisk synsing og slagord.

   http://www.petitionproject.org/signers_by_last_name.php 

I og med Frp er med på de politiske klimamerittene som koster dette landet milliarder bare å finansiere lønnsutgiftene til myriader av klimaeksperter og nye institutter og anstalter som spretter opp som paddehatter rundt i verden - så har Frp utspilt sin rolle som noe nytt i norsk politikk som representerte logikk og sunn fornuft. Partiet er blitt en del av det de skulle være et alternativ mot.

Til og med bistandspenger som skulle brukes til noe helt annet kastes nå etter klimateorien - og politikere er i ferd med å endevende hele landets eksistensgrunnlag!

Her har Senterpartiet sin enestående sjanse til å bli Norges største parti ved å  satse på noe som innbyggerne i Norge er tjent med , ganske enkelt ved å basere seg dokumenterte realiteter og ikke på luftslott konstruert av aktivister.

Men griper de denne ene sjansen - kombinert med EU-motstanden? 

Kull , olje og gass er billig , lett tilgjengelig og fungerende energikilder som har hjulpet millioner av mennesker ut av fattigdom og over i mer akseptabel livskavalitet - ut fra behovet I DAG.

Alle er interessert i mindre forurensning , men da må erstatningsenergien først oppfinnes, vi  kan man ikke la seg presse av pop-politikere og gjenger med miljøaktivister som kan bære plakater . 

Heldigvis ser det ut til at FN`s Klimapanel med sine horror-show etterhvert mister troverdighet - her okt. 2018.

quote

The problem is that when it comes to climate, the UN’s agencies have very little credibility left. Many of us remember “Climategate,” the 2009 scandal in which critics alleged that e-mails obtained from Great Britain’s University of East Anglia showed bias and deliberate manipulation of data by IPCC scientists.

Around that time, none other than UC-Davis Associate Professor and air quality specialist Frank Mitloehner — certainly no “climate denier” — was working to debunk a 2006 United Nations study titled “Livestock’s Long Shadow,” which asserted that livestock operations were responsible for 18 percent of the world’s greenhouse gases.

 

Mitloehner and others penned a 2010 counter-study, “Clearing the Air: Livestock’s Contribution to Climate Change,” that argued the number was much lower, noting the U.S. Environmental Protection Agency reported that agriculture as a whole emitted only 5.8 percent of the nation’s greenhouse gases.

The rebuttal prompted Pierre Gerber, a UN scientist who coauthored “Livestock’s Long Shadow,” to admit to the BBC that Mitloehner “has a point” in criticizing the UN for factoring in related activities such as trucking and feed production for cattle, but not doing so for other industries."

close quote

 Litt mer om hvordan klimapolitisk tallmagi brukes

https://www.westernfarmpress.com/farm-policy/uns-climate-hysteria-has-air-desperation:

"Vår egen" statsminister uttalte i all sin klimavisdom at Dagros er en klimaversting og bøndene måtte legge om driften grunnet klimasynsing. En skulle ikke tro det var sant - og i tillegg grubler man over at tilliten til politikere er synkende!

  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/32r29/erna-solbergs-co-varsel-til-norske-boender-norske-kyr-promper-for-mye

  Hva blir det neste?


   

2 liker  
Kommentar #16

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Kristen etikk og klimaindustriens aktører.

Publisert over 2 år siden
Otto Strand. Gå til den siterte teksten.
Ultimatum eller ikke, klimasaken er i ferd med å seile opp som en viktig testsak for kristne verdier. Den har stor betydning for fattige menneskers levekår, og den har stor betydning for hvordan vi tar vare på skaperverket. Her dreier det seg om skjebnen for millioner av mennesker, om de skal ha mat nok og hus og arbeid. Jeg har en mistanke om at de kristne verdiene på disse områdene ikke blir godt nok ivaretatt i ei regjering med H og Frp, selv om de blir noe moderert av V.

Den kristne delen av klimapropagandaen har visse moralske og etiske svakheter.

Ut fra foreliggende faktaopplysninger hersker det en viss skepsis om Jesus ville gå god for klimapolitisk pyramidespill:

Alle de ti største klimakvoteleverandørene til norske bedrifter svartelistes;

  https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/xM9BV/Svartelister-ti-av-ti-norske-kvotefavoritter

Statkraft taper stort på råtne klimakvoter som svartelistes av EU, kvotepapirene trolig verdiløse. Statselskapet taper millioner.

https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/7Vjb9/Taper-stort-pa-ratne-klimakvoter

Når skogen blir viktigere enn menneskene, uvett med klimakvoter:

    https://forskning.no/klima-afrika-miljovern/flere-tusen-ugandere-ble-jaget-fra-sine-hjem-da-skogen-skulle-bevares/520544

Grov svindel med klimakvoter:

 https://www.tv2.no/a/3146126/    

Milliardsvindel med klimakvoter - 38 milliarder danske kroner rauk :

    https://www.tu.no/artikler/milliardsvindel-med-klimakvoter/252955

 Franskmann bak århundredets klimakvotebedrageri:

   https://www.dagen.no/Nyheter/kriminalitet/Franskmann-d%C3%B8mt-til-fengsel-for-milliardsvindel-361669

Vi kan ta mer godt klimastoff senere. Det eneste som forblir permanent uklart er hvor pengene tok veien. Lite åpenhet der.

Såvidt jeg erindrer kastet Jesus tuskhandlerne ut av tempelet og man ser liten grunn til å åpne kirkene eller den kristne religion for tvilsom business.

Det kan virke som om klimaindustrien er basert på helt annen forretningsfilosofi - fjernt fra kristen lære.

Klimaindustrien og dens lakeier er nok ikke for alle kristne. 

2 liker  
Kommentar #17

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

En hver god sak på denne kloden, som fosøk på å redusere klimaforandringer og forebygge utrydding av arter, får motstandere som innbiller seg å vite bedre.  - Like beklagelig er det  at noen sikkert vil forsøke å sko seg på verdens og naturens nød. 

1 liker  
Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
De  inntar en kritisk holdning til det FN-produserte massehysteriet om klimakatastrofer som ikke har fundament i normal vitenskap etter vanlige regler for dokumentasjon.

Generelt sagt, Leo, hvordan bør vi forholde oss overfor miljøet? Trenger vi å bry oss om noe i det hele tatt?

Kommentar #19

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Miljø - klima

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Generelt sagt, Leo, hvordan bør vi forholde oss overfor miljøet? Trenger vi å bry oss om noe i det hele tatt?

Godt spørsmål.

Selvfølgelig skal vi bry oss om miljøet - fordi miljøproblemene er ikke noe man simulerer på dataprogrammer og diskuterer bak lukkede dører før man presenterer horror-rapporter.

Dermed fremstår miljøproblemer som ekte - dersom ikke aktivister begynner å overdrive og prakke på andre urealistiske problemstillinger. Som over tid vil virke skadelig og skape motvilje mot miljøsaken..Miljøsaken er plaget med et mylder av lobbygrupper - som politikerne ligger paddeflate for.

Når det gjelder klima - som vi har diskutert tidligere - blir blandet inn med miljø og CO2 klassifisert nærmest som en gift eller forurensning , så blir det uheldig for den mer konkrete miljødelen. Her ligger også en erkjennelse av at klimapusherne har forstått at  klimasaken er svak og står ikke på egne ben.

Alle er enige om at vi klassifiserer CO2 som en klimagass . Og alle er klar over at den menneskeskapte delen nesten ikke er målbar. Derfor har IPCC lagt inn en forsterkning de mener finner sted i alle sine modeller - og dette har vært  nesten uforandret i over 30 år. 

Det er nettopp denne forsterkningen det er uenighet om - og striden blir sterkere når IPCC selv forteller at 112 av 114 klimamodeller viser for høy temperatur i forhold til observert. Fordi spådommene er basert på datamodellene og ikke på observert temperatur.

Dersom klimafølsomheten i CO2 skulle nærme seg null faller IPCC`s klimateori sammen.

Uenigheten står også om temperaturen dobles ved dobling av CO2. Pluss triksing med temperaturdata for varmeperioden i middelalderen og den lille istid.

Eksperimentet kjøres uansett i full skala, med milliarduttellinger , så resultatet vil komme med en saftig prislapp.

Godt forklart her - så de aller fleste forstår det:

   https://www.youtube.com/watch?v=0gDErDwXqhc&t=356s

Klima har nesten overtatt som en religion - i en del andre land er det mindre skråsikkerhet og man har høringer om begge sider av klimavitenskapen: og ønsket om å utvise sunn varsomhet i spørsmålet. Fordi klimavitenskapen som IPCC presenterer i dag er basert på alt for svakt grunnlag.

Dette er et komplisert og stort kaotisk system som må observeres over lang  tid .Man har sluttet å spå isfrie poler fem år frem i tid - gikk ikke så bra.

Oktober 18. 2018: verdens mest leste og brukte klimavitenskapelige nettside.

   https://wattsupwiththat.com/2018/10/11/bombshell-audit-of-global-warming-data-finds-it-riddled-with-errors/

1 liker  
Kommentar #20

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Godt spørsmål.

Selvfølgelig skal vi bry oss om miljøet - fordi miljøproblemene er ikke noe man simulerer på dataprogrammer og diskuterer bak lukkede dører før man presenterer horror-rapporter.

Her er du veldig svevende og opphengt i at man bruker simuleringer på datamaskiner. Jeg tenkte mer på konkrete tiltak. Hva må vi konkret gjøre for klimaet? 

Kommentar #21

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Ubrukte muligheter,Marius Holm.

Publisert over 2 år siden

FNs klimakonferanse i Bonn i november 2017 vedtok en treårig klimaplan for jordbruket. Det siteres fra Nationen 18.november,då:" I den vedtatte klimaplanen står det bla. at det skal jobbes med å øke karbonlagring i jord,forbedre jordtilstand og sikre vannkvalitet."

Nationen  den 29.oktober,då. utdyper dette gjennom intervju med forsker ved Norsk Senter for Økologisk Landbruk(Norsøk),Reidun Pommeresche og fylkesagronom i Buskerud . "Økt karbonbinding i jorda handler også om om å få en større andel humus i jorda i form av ulike planterester og karbonrike molekyler.Halvparten av innholdet i humus og mold er i dag karbon.Undersøkelser viser imidlertid at humusinnholdet   i Norge er på vei ned."

Jeg kan også vise til en artikkel i Nationen 07.05.2017 av Kari Gåsvatn."Avlingen som ble en sensasjon. Hun nevner boken "Die Humusrevolution" av en medarbeider i FNs klimaorganisasjon UNEP,som ledes av tidligere SVleder Erik Solheim.

Ole Jacob Christensen skriver ofte i Bonde og Småbruker,organ Norsk Bonde og Småbrukarlag om "humusrevolusjon" i Franrike,hvor han har studert og kjenner nevnte sak godt der. 

Det foregår altså en globalt gryende humusrevolution,men den bæres ikke frem på mediavinger.

Jeg ville bare gi deg litt innputt  som du kan nøste videre på.

Kommentar #22

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Tillegg , Kristiansen.

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Her er du veldig svevende og opphengt i at man bruker simuleringer på datamaskiner. Jeg tenkte mer på konkrete tiltak. Hva må vi konkret gjøre for klimaet? 

Skal jeg forklare det som ble lagt ut som link? Det er jo klart formidlet.

Alle forutsigelser og spådommer 10 , 50 , 100 år fremover er basert på klimamodellene , med en forsterkningsfaktor på 3 - og noe er feil ved spådomskunsten.

Jeg ville foreslå å identifisere størrelsen/skala på klimapåvirkning som er skapt av mennesker - CO2 og/eller annet - og hva som er naturlige årsaker. Og ta det derfra basert på dokumenterte fakta. 

Så ville jeg be IPCC  å ikke sende oss flere klimarapporter da de skremmer opp folk til å tro på udokumenterte hypoteser. Og politikere til å servere ut mer penger på klimateorien enn nødvendig.

 Kanskje klimaproblemene er mer mediaskapt enn enkelte liker å høre? NRK har ifølge egne medarbeidere hatt samlinger om hvordan klima skal presses inn i flest mulig programmer:

  https://www.dagogtid.no/propaganda-apparatet-i-ddr-kunne-ikkje-gjort-det-betre/

Betal-artikkel , har papirutgaven et eller annet sted her - mener den er referert hos Klimarealistene.

En klimahypotese som er så godt bevoktet mot debatt kan mistenkes å være en svak teori. Som ikke tåler kritiske spørsmål.

En svak teori er forsåvidt en god teori - fordi den ikke umiddelbart kan motbevises - eller bevises.

Mark Steyn har en ganske god redegjørelse for problemstillingen i en senathøring om klima.  Slike høringer ville aldri noen våge å tenke på her i Norge - Norges eneste Nobelprisvinner i fysikk , Ivar Giæver blir referert til i høringen :

  https://www.youtube.com/watch?v=bTM13sI2BFQ

Roy Spencer, University of Alabama, Huntsville er en av verdens fremste klimaforsker som arbeidet sammen med John Christy , og begge har vært med i senathøringer om klima.

Her er svar på de fleste klimaspørsmål Kristiansen måtte ha:

      https://www.masterresource.org/climate-change/roy-spencers-primer-global-warmingclimate-change/

2 liker  
Kommentar #23

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er nok en misforståelse. At lille Norge skal redde hele verden. Vi utgjør bare en liten promille av verdens befolkning, og vi vil ha en minimal effekt på verdens utslipp av forurensende gasser. Vi må bare innse at det er lite vi kan gjøre med økningen av globale temperaturer. Dette 1,5 % målet er da selvsagt bare en illusjon, som IPCC har pådyttet verden, med sin retorikk. Og som har tilført dem store pengeressurser, så all kritikk av deres klima modeller blir tiet ihjel. Klima kjører sitt eget løp, som det har gjort i uminnelige tider, og vil fortsette slik. Det er mange faktorer som påvirker klimaet, og som er utenom menneskelig kontroll. Klima er i sin helhet meget kompleks, og vitenskapen har ikke noe fullgode forklaringer på klima variasjoner.  La oss heller se på forurensende gasser som et stort helseproblem, og som derfor må løses på en global basis. Norge kan bidra med reduksjon av slike gasser, som tar livet av et utall personer i land som spesielt er rammet. Som Kina og India. Å ta IPCC sine klima modeller for gitt, er bare useriøst. Det er mange forskere, som også har jobbet for IPCC, som er uenige, men de blir da ignorert. Så mange politikere er da ført bak lyset, og kjører fram denne "klima saken" til store høyder. Det finnes faktisk større utfordringer på verdens basis enn klima

2 liker  
Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Betal-artikkel , har papirutgaven et eller annet sted her - mener den er referert hos Klimarealistene.

En klimahypotese som er så godt bevoktet mot debatt kan mistenkes å være en svak teori. Som ikke tåler kritiske spørsmål.

Mye ligger bak betalingsmurer i dag. Det er ikke skumle artikler. Vi som holder oss med papiraviser som også går på nett og har betalingsmurer vet at det stort sett er samme stoffet, og vi blir sjelden skremt av det som står. Realitetene bak kan av og virke skremmende, men ikke fordi noen har konspirert om dem. 

Du vil altså finne ut hva som er sannhet eller ikke. Det tror jeg er noe du deler med praktisk talt ethvert oppegående menneske. Men så skiller vi lag, for det later til at du ikke en gang vil gjøre noe med forurensningen du ser, den som er foran våre øyne. Slik som; 

På badeplassen min passerer det en hurtigbåt en gang i timen. Den etterlater seg en sky av diesel-eksos. Noe bør gjøres med denne og de tusenvis av andre hurtigbåters dieselsky. 

Til tross for at Trondheim har mye vind fra fjorden er det på enkelte punkter fortetning av eksos og svevestøv. Vi som er astmatikere ønsker at noe skal gjøres med dette støvet. Tallene er så høye at de setter til og med friske mennesker i fare. Nå kommer piggdekksesongen og ting vil bli verre. Når vi skal ut og gjøre våre ærender får vi pusteproblemer i den slags luft hvis vi må besøke områder hvor det er slik. 

Andre steder kan vi også se forurensning. Jeg holder dette på det lavest tenkelige nivå slik at du skal forstå hva jeg sikter på; hva vil du gjøre med de helt konkrete tilfellene som du selv kan observere? Dernest, hvis du en kveld ser et program hvor fx Teheran er involvert, slik som på NRK2 i går kveld, eller en utenlandsk kanal som viser noe fra Paris eller Beijing som begge ligger der skjult bak tåken..... hva vil du gjøre med slik forurensning? Og når du får vite at byplanleggerne i Beijing har endret byen slik at store slammengder nå samles opp i havnebassenget og kortsiktig sørger for at de lavere deler av byen oversvømmes ved kraftig regn..... hva slags reaksjoner avstedkommer dette i deg? 

Jeg trenger ikke datasimuleringer for å forstå dette, for jeg har sett det med egne øyne og spør meg hvordan verden kan endre seg bort fra denne negative trenden. Så får ozonlaget imellomtiden seile sin egen sjø, mens vi tar for oss ett og ett problem her. Det er her jeg utfordrer ditt skjønn, Leo. 

Og fortsatt ligger det et ubesvart spørsmål til deg i tråden "Lede i delt land". 

Kommentar #25

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
At lille Norge skal redde hele verden.

Ingen tror det, men mange mener at Norge som har vært med på å påføre verden miljøproblemer i produksjonen av den norske livsstilen bør gå foran som et godt eksempel for andre. Det skaper bedre moralsk fellesskap hvis man viser de man formaner at man selv går inn for det samme. Noe mer kan ikke Norge gjøre ut fra sin beskjedne stilling. Unektelig vil det ta seg dårlig ut om vi fyrer for kråkene og lar bilene gå på tomgang mens vi oppfordrer andre til å la være. Derfor tar vi del i det moralske fellesskapet som sier at vi bør alle redusere våre forurensninger. 

1 liker  
Kommentar #26

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er sannsynlig  at klimamodellene har begernset nøyaktighet. Fortsatt er jo værvarslingsmodeller økende usikkre etter et par dagers forvarsel. 

Men  60 % av klodens arter har dødd ut de siste 50 årene, parallelt med økt forbruk av mark, skog, vann. Hav, elver, luft forurenses i stor skala..  Klimakatastrofer skjer ofte og voldsomt.Isbreer smelter. Kloden brenner, i dobbelt forstand. Hver år dør 5 millioner barn av mangel på vann, mat og medisiner/legehjelp. 

Grådige overforbruk og ditto  egoisme  bidrar til  naturens og andres nød .Det er  viktig og riktig å motvirke denne utvikling. Også naturlige årsaker bidrar til klimaforandringer og tap av arter. Det unntar ikke oss fra å gjøre det  vi kan for å skape en tryggere og mer rettferdig verden.

Menneskets oppfinnelser går fram fra århundre til århundre, og likeså godhet og ondskap i det store og hele; det hadde Blaise Pascal  mye rett i. Hadde verden mer iherdig fulgt det kristne idealet om gudsfrykt med nøysomhet, så hadde glede og fred og rettferdighet seiret. .

.Hvor bærer ferden hen? We shall overcome - shall we? Neppe på bra vis, om ikke vi og verden skifter kurs!

  

Kommentar #27

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Et par småting

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Mye ligger bak betalingsmurer i dag. Det er ikke skumle artikler. Vi som holder oss med papiraviser som også går på nett og har betalingsmurer vet at det stort sett er samme stoffet, og vi blir sjelden skremt av det som står. Realitetene bak kan av og virke skremmende, men ikke fordi noen har konspirert om dem. 

Misforstår De med vilje? Greit nok - vi kan utdype flere ting, det mangler ikke godt klimastoff fra hverken den ene eller andre siden.

Jeg refererte selvfølgelig ikke til at noe holdes hemmelig bak betalingsmur , jeg nevnte det fordi artikkelen ikke kan leses uten å betale - noe jeg regner med De ikke er interessert i gjøre for å  å finne ut om ting som forstyrrer den politisk korrekte klimalære. Men artikkelen kan søkes opp for de som vil vite noe utover det vi fores med.

Jeg mente selvfølgelig at IPCC`s klimateori er så dårlig fundamentert at den blir beskyttet mot at den diskuteres i det hele tatt - som også Mark Steyn nevner i sitt innlegg i senathøringen. 

Her er hvordan kampen har utartet seg for å stanse klimaforskere som våger å stå opp mot den politiske klimavitenskapen:

https://www.politico.com/magazine/story/2015/02/opinion-rich-lowry-climate-change-115518

Selv Politico synes det begynner å bli pinlig og avslørende med så direkte metoder. Utspillet skyldes selvfølgelig at klimahypotesen ikke tåler spørsmål som ingen har særlig lyst til å svare på.

Glemte å nevne at de klimamodellene som viste tilnærmet riktig var de russiske, nevnt i denne samtalen med professor Patrick Michaels som også har vært involvert i IPCC`s klimarapporter:

  https://www.youtube.com/watch?v=fA5sGtj7QKQ&t=557s:

Denne fra NASA er ganske interessant fordi vi i 35 år er blitt fortalt at menneskeskapt klima gir ørkenspredning - og dette er tygget drøv på av eksperter alle vegne.

Men nå må NASA ut med en liten opplysning som ikke ropes ut på torget , basert på bilder og data viser det seg at et område 2 x kontinental USA er blitt grønt i løpet av de samme 35 årene, (lurer på om omtalte område var noe mindre en nevnt i artikkelen , eller om jeg mangler oppdatert materiale - men det kan sjekkes)

NASA Visualization Explorer , datert april 26, 2016.

"Scientists have found that a quarter to half of Earth’s vegetated lands has shown significant greening over the last 35 years largely due to rising levels of atmospheric carbon dioxide. The findings are based on computer models and data collected by NASA and NOAA satellites. The greening represents an increase in leaves on plants and trees equivalent in area to two times the continental United States. Green leaves use sunlight, water and carbon dioxide to grow. "

Det skulle vel aldri være noen som forsøker å lure oss? 

 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere