Kommentator Åste Dokka

Forlagsredaktør og kommentator i Vårt Land

Om jeg ikke har kjærlighet

Kristendommen slår beina under ethvert forsøk på å bygge en etikk.

Publisert: 26. okt 2018  /  1875 visninger.

«Jeg kommer til å fortsette å være meg selv. Jeg kan ikke være noen andre,» sa Sylvi Listhaug i møte med kritikk tidligere i år. Hun snakker helt i tråd med tida: overalt blir vi oppfordret til å være oss selv. Om du er et godt menneske måles på hvor ekte du er. Realitydeltakere har gjort autensitet til det nye idealet.

Nå er det selvsagt aldri et godt alternativ å prøve å være noen andre enn seg selv. Men en av de viktigste gavene kristendommen, ja alle religioner og etikker, gir, er idealer. Idealer er ikke bare uoppnåelige mål. De er også rettesnorer og kilder til selvkritikk.


Rotfeste. For hvilke sider av oss skal vi nedkjempe, og hvilke skal vi la blomstre? Min egoisme er en ekte del av meg, likeså min nedlatenhet og latskap. Men deres dype rotfeste i meg betyr ikke at jeg er forpliktet til å leve dem ut. 

Etikken setter standarden utenfor oss selv, og hjelper oss til å forfølge visse av våre impulser og undertrykke andre. Å være god handler altså ikke om å være hele seg. 

Hvilken etikk skal kristne følge? Denne uka handlet Vårt Land-podkasten Nyhus & Dokka om kristen etikk. Finnes det? Hva er det i så fall? Gjesten var professor i etikk og religionsfilosofi Svein Aage Christoffersen, som har skrevet og tenkt om dette i flere tiår. 


Kristen etikk. «Lovens krav står skrevet i hjertet deres,» skriver Paulus om hedningene i Romerbrevet 2. Paulus har observert at også de som ikke er kristne behandler hverandre godt. De trenger ingen kristelig åpenbaring for å skjelne mellom rett og galt. Faktisk oppstod den evnen allerede da Adam og Eva spiste av treet. Synden og etikken kom inn i verden i samme øyeblikk. Evnen til å gjøre etiske vurderinger tilhører det menneskelige, ikke det kristelige.

Det gir derfor god mening å si at det ikke finnes noen spesifikk kristelig etikk. Det finnes bare etikk. Det som er godt er godt uavhengig av kristendommen, og det ligger åpent for alle å se det og å handle etter det.

I podkasten sa Christoffersen at den medmenneskeligheten de første kristne viste, gjorde at andre ønsket å bli en del av kristenheten. På samme måte begeistres vi i dag over Kirkens Bymisjon og gir penger til arbeidet. Overgrep som skjer i kirka, derimot, får oss til å ta avstand. Den etikken vi gjenkjenner som god, trekker oss til seg, mens umoral skyver oss bort. Og denne dynamikken kommer ikke av en etisk åpenbaring, men av at vi alle har loven skrevet i våre hjerter.

Åpenbaring? Finnes det så ingen etikk som er eksklusiv kristen? Er det ingen ting vi forstår at vi skal gjøre eller ikke gjøre utelukkende fordi det har blitt åpenbart for oss? 

Den moralske impulsen i kristendommen er så sentral at kristendommen ikke kan tenkes uten den. Når Jesus forteller om den barmhjertige samaritan eller helbreder den lamme, gjenkjenner vi i oss selv trangen til medfølelse og handling. Jesus gjør denne trangen normativ, til et ideal. Jesu liv og forkynnelse løfter det beste i oss ut til noe utenfor oss. Det er denne formen for autensitet som er god.


Ta vare på. Er det mulig å gå herfra til å utlede konkrete leveregler fra Det nye testamente? Nei, mener Svein Aage Christoffersen. At vi skal ta vare på den svake, den utstøtte, at vi grunnleggende sett er forpliktet overfor hverandre, er en dypt kristen tanke. Den er ikke eksklusiv for kristendommen, men kristendommen kan ikke tenkes uten. 

Imidlertid gjør ikke det kristne bedre skikket enn andre til å finne ut av hvordan vi skal ta vare på hverandre, eller for den saks skyld: faktisk å gjøre det.


Slå beina under. Det er kanskje mulig å holde de ti bud, i alle fall i korte strekk. Men ingen kan med hånda på hjertet si at de lever fullt og helt etter Bergprekenen. 

Der krever Jesus at dersom noen tar kappen vår, skal vi gi bort skjorta også. At vi skal elske våre fiender. De færreste vil si at de prøver en gang, om de er kristne aldri så mye. Hovedfunksjonen i Bergprekenen er altså ikke å gi oss nye regler, men å slå beina under de konstruksjonene vi prøver å bygge av vår egen rettskaffenhet.

For kristen etikk er ikke å lage en liste over korrekte handlinger og så krysse av. Paulus skriver: «om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet.»

Snarere enn et regelverk eller en etisk teori, er nytestamentlig etikk å alltid stille seg selv spørsmålet: Er dette godt? Er det gjort i kjærlighet?

Og en slik måte å spørre er grunnleggende selvkritisk. Det vil alltid plassere idealet utenfor oss selv, alltid slå beina under våre egne selvtilfredse systemer, regler og lister. Å være seg selv fullt og helt er aldri nok, er alltid en stykkevis etikk.


Publisert i Vårt Land 27.10.18

8 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.

Snarere enn et regelverk eller en etisk teori, er nytestamentlig etikk å alltid stille seg selv spørsmålet: Er dette godt? Er det gjort i kjærlighet?

Og en slik måte å spørre er grunnleggende selvkritisk. Det vil alltid plassere idealet utenfor oss selv, alltid slå beina under våre egne selvtilfredse systemer, regler og lister. Å være seg selv fullt og helt er aldri nok, er alltid en stykkevis etikk.

Jeg tror jeg vil si det litt mer spesifikt; utstråler mine handlinger en ekte godhet? Kan man ut fra hva jeg sier og gjør forstå at jeg mener godt? Noen ganger må man se at den gode vilje ikke strekker til, at det ble feil selv om det var aldri så godt ment, og så ber man om unnskyldning og forsøker å få det til rett neste gang. Her ligger det både anger og empati, spesielt empati nok til å forstå at noe ikke virker godt i samhandlingen med andre. Hvis dette sjelden eller aldri er tilstede, må man etterhvert trekke andre konklusjoner enn at det er snakk om godhet. Hva det da måtte være bør så hver enkelt kunne gi et svar på overfor seg selv, for det er i en selv en eventuell endring må starte. 

1 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Jesus krever ikke i bergpreknen - Han tilbyr oss å leve i den.

Publisert over 3 år siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.

Men ingen kan med hånda på hjertet si at de lever fullt og helt etter Bergprekenen. 

Der krever Jesus at dersom noen tar kappen vår, skal vi gi bort skjorta også. At vi skal elske våre fiender. De færreste vil si at de prøver en gang, om de er kristne aldri så mye. Hovedfunksjonen i Bergprekenen er altså ikke å gi oss nye regler, men å slå beina under de konstruksjonene vi prøver å bygge av vår egen rettskaffenhet.

Jeg anser ikke at Bergsprekken er talt for å slå bena under oss.  Selvsagt skal vi elske våre fiender!

Loven er gitt for å åpenbare vår synd før vi ble frelst, slik at vi kan få nytt Liv ved Evangeliet.  Nå er vi død med Kristus, det er nøkkelen, en som er død synder ikke!  Se Gal 2:20.

Så lever vi også med Kristus, det er også nøkkelen, da vandrer vi i Ånden.  Da elsker vi fordi Jesus elsker oss, da kommer godhet uten å streve eller å spørre hva som er godt.  Derfor kan jeg nå være helt meg selv med alt jeg har.  

Dette tror jeg også Sylvi Listhaug har forstått!  Derfor er hun en helstøpt kvinne med integritet!


2 liker  
Kommentar #3

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Interressant

Publisert over 3 år siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
. Hovedfunksjonen i Bergprekenen er altså ikke å gi oss nye regler, men å slå beina under de konstruksjonene vi prøver å bygge av vår egen rettskaffenhet.

Jeg liker problemstillingene dine i dette innlegget-dette er viktige ting, og en omtrent ikke - påbegynt debatt. 

De fleste er ikke modne nok til å fullt ut mene og  forstå mye av dette med etikk, gjerninger osv.. Jeg er enig med deg i din fortolkning av bergpreken, - den er myntet på jødedommen og ingen kan leve opp til den. Den tvinger oss til korset og omvendelse, siden BP nærmest er loven belyst;" dette klarer du ikke" 

Svakheten i innlegget ditt er at du glemmer Ordet. Du refererer til Paulus og romerbrevet. Det blir likevel feil å sidestille kristen etikk med alm. etikk, fordi Guds ord kløver dette. 

Se på ursamfunn i Afrika eller i jungelen- de klarer ikke å dra opp fra hjertet det som Paulus mener. Mye kan de klare, feks ikke drep, ikke lyv osv, men de klarer ikke å finne den dypeste kjærlighet, som du også nevner.

Kommentar #4

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Oversettelser......

Publisert over 3 år siden

I jule-evangeliet leser/leste vi om "i mennesker Guds velbehag", "menneske som Gud har hugnad i". I en mere katolsk versjon heter det "i mennesker av god vilje". Så har ts en mere spesifikk luthersk forståelse?

1 liker  
Kommentar #5

øyvind hartberg

1 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Helstøpt??? Integritet??? Hva tror du Hareide vil svare på det? Utrolig at du ikke ser hvordan hun manipulerer

2 liker  
Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Takk

Publisert over 3 år siden

for interessante refleksjoner (og engasjerende podcast) - med relevans også utenfor en spesifikt kristen/troende kontekst.

4 liker  
Kommentar #7

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Alle SKAL med !

Publisert over 3 år siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
Jeg kommer til å fortsette å være meg selv. Jeg kan ikke være noen andre,» sa Sylvi Listhaug i møte med kritikk tidligere i år. Hun snakker helt i tråd med tida: overalt blir vi oppfordret til å være oss selv. Om du er et godt menneske måles på hvor ekte du er.

Alle skal med inn i det sosialdemokratiske Himmelriket. Der vi kan varme oss på kameratskapet. Og sammen skal vi finne tilbake til våre felles verdier bygge et nytt og varmere samfunn. Et nytt norsk 'dobbeltisolert' hus.

Nå er en tenker på all som saboterer våre felles moral og etiske arv, slike som FrPere, nynazister, Israelvenner, kristenfundamentalister, falske profeter, kalkede graver, pengevekslere og mange andre, får en lyst til å spikre dem opp på ei låvedør. For hvordan skal det gå om slike folk får styre landet ?
1 liker  
Kommentar #8

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden
øyvind hartberg. Gå til den siterte teksten.
Helstøpt??? Integritet??? Hva tror du Hareide vil svare på det? Utrolig at du ikke ser hvordan hun manipulerer

Ja du, - så forskjellig ser vi et menneske.

Hareide har svart, så det vet jeg.  Manipulasjon, ja, - hva gjør Bømblo-gutten nå om dagen?

Sylvis styrke er også at hun har en mann som elsker henne.  Ikke alle har det.

Så er Sylvi vokst opp på bondegård.  Liker du ikke det heller?

Så glade alle politikere må være som har Sylvi som skyteskive!  


1 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Sylvis styrke er også at hun har en mann som elsker henne.  Ikke alle har det.

Så er Sylvi vokst opp på bondegård.  Liker du ikke det heller?

Så glade alle politikere må være som har Sylvi som skyteskive!  

Langt fra alle har henne som skyteskive. Hun har flere grupper på fx Facebook som idoliserer henne. I tillegg legger jeg merke til at det er ulike grupper som bare hater, håner og spotter andre politikere fordi de er så hjernedøde, baklengs og farlige for vår kultur, og det kan etter et overfladisk studium se ut til at om disse gruppene misliker de andre er Sylvi et ettertraktet menneske for dem. Jeg stiller meg undrende til hvorvidt hun egentlig har kjærlighet, om hun har det og om klarer å få spredd denne til andre. Faktisk kan det se ut som at hennes støttespillere er litt mer i tvil om hvordan sjærlighet skrivs. Snarere vil jeg si at det er et mer negativt preg, og undrende som jeg er spør jeg meg om det er bra for individene involvert i dette, for Sylvi og de som gjøres til hatobjekter at vi har en slik kultur. Hva er det hun har som gjør at folk reagerer slik? Er det virkelig kjærlighet? Hvorfor har ikke de andre det samme, eller slike grupper som viser slike militante trekk? 

Kort sagt, her er det noe som ikke stemmer, og hvor mye jeg enn forsøker klarer jeg ikke å finne den gjensidige gleden jeg antagelig burde føle overfor henne. Det er vel slik det blir for oss som ikke er oppvokst på bondegård eller har en mann som elsker oss. Sic. 

1 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Kjærligheten overvinner alt...

Publisert over 3 år siden

.... ja, siden vi er i det hjørnet hvor vi diskuterer kjærlighetens kraft. Hva med Per Sandberg? Han forelsket seg i en iraner og begynner med forretninger overfor iranske selskaper. Alt ser bare idyllisk ut. Det skapes et inntrykk av at Sandberg aldri har vært imot asylsøkere, Iran eller islam. Nå kan det seffli ligge mye skjult i dette. Men det later til at motstanden mot det ofte grusomme regimet i Teheran er smeltet som dugg for sol, at de er helt ålreite mennesker å samarbeide om forretninger med samme hva de ellers foretar seg, og at når bare kjærligheten får råde er alt velstand. 

Hvor langt skal vi trekke dette? Det er lite sannsynlig at man kan få alle i Frp til å forelske seg i en iraner, men er det slik at så snart et personlig forhold eller endog kjærlighet kommer inn i bildet forsvinner alle motforestillinger? Det leder meg til å tro at Frps fremmedpolitikk er irrasjonelt basert på hat i form av motstykket til kjærlighet. Sandbergs affære er et eksempel på at når man bare blir personlig kjent med en representant for hatobjektene forsvinner motforestillingene. 

Dette er egentlige viktige spørsmål fordi en dominerende del av norsk politikk i så fall har vært basert på et falsum. Det har ligget en fiksjon om onde mennesker i grunnen, og at ingen av disse må få tilgang til riket. Mens når man elsker er alt lov, slik som i den gamle Maria Amelie-saken hvor Frp var hatske motstandere. Nå ser vi at ytterpunktene møtes i likelydende handlinger igjen. 

Alt dette er merkelig da Iran i internasjonal politikk på alle måter forsvarer sin plass som en del av ondskapens akse. Iranere flest så gjerne hele systemet skrotet men gjør hva de kan for å tilpasse seg på ulike vis til noe som ikke lar seg endre samme hvor mye de deltar i semi-demokratiske prosesser. Regimet i Iran fremmer ikke kjærlighet som ett av sine bærende elementer. For dem gjelder ikke ordet om at "størst av alt er kjærligheten".

Da er vi tilbake ved starten; Har Listhaug kjærlighet for Sandberg? Er kjærligheten et parameter i Frps politikk?

1 liker  
Kommentar #11

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
Det gir derfor god mening å si at det ikke finnes noen spesifikk kristelig etikk. Det finnes bare etikk.

Jeg er ikke sikker på om det gir god mening å si det siterte. 

Jesus sa: Et nytt bud gir jeg dere: Elsk hverandre slik jeg har elsket dere.

Kristendommens etikk består ikke i bud og regler, men er personifisert i Jesus. Kristus er det normative i den kristnes liv. 

Ikke bare elske. Men elske slik Kristus gjorde. Dette tenker jeg er spesifikt kristelig.

Derfor handler kristendom og kristen etikk om relasjonen mellom Gud og meg, - eller rettere, om trekanten Gud, min neste og meg.

Paulus forstod dette (selvfølgelig): Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.

Å bære hverandres byrder er implementeringen av Jesu nye bud.

Dette sa Paulus til menigheten, kirken. Av det kan vi slutte, noe vi selvfølgelig vet, at kirken på Paulus tid var ikke en institusjon, men et levende fellesskap av troende. Hvilket gjør det relevant å snakke om å bære hverandres byrder.

Altså har kristen etikk også noe å gjøre med selve kirkens beskaffenhet: Institusjon eller fellesskap.

Verden er full av mennesker som bærer byrder, og som behøver å møte Jesu kjærlighet. Gjennom kirken.

1 liker  
Kommentar #12

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Mange synsvinkler, men hun er god.

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Snarere vil jeg si at det er et mer negativt preg, og undrende som jeg er spør jeg meg om det er bra for individene involvert i dette, for Sylvi og de som gjøres til hatobjekter at vi har en slik kultur. Hva er det hun har som gjør at folk reagerer slik? Er det virkelig kjærlighet? Hvorfor har ikke de andre det samme, eller slike grupper som viser slike militante trekk? 

Kort sagt, her er det noe som ikke stemmer, og hvor mye jeg enn forsøker klarer jeg ikke å finne den gjensidige gleden jeg antagelig burde føle overfor henne.

Ja, du Njål, du er ikke helt sikker på om Listhaugs kjærlighet er ekte.  Og den rolle hun spiller som beleilig skyteskive for mennesker som liker å hate, eller som kanskje selv kommer til kort i det å la andre få være reale og storsinnede slik Sylvi er!  Misunnelse altså.

Du er jo i godt følge, de fleste er enige med deg.

Jeg har lest en tredel av Sylvis bok.  Hun maler et vakkert bilde av seg selv, alle hennes sterke sider, oppvekst, skolegang, FrP og jobber hun har hatt.

Det blir mye skryt for nordmenn besatt av Janteloven.

Men for meg, som er fri fra denne loven, tror jeg på Listhaug.  Jeg har aldri i mitt lange liv, 73 år, hørt / sett en kvinnelig politiker med de samme ærlige, stødige og likefremme synspunkter og holdninger som hun har.

Men det er henne, ikke FrP generelt eller deres politikk.

Men Njål, jeg har lest det du skriver, og kommentaren om Sandberg, mye fornuftig.  Håper du endrer deg litt og blir Sylvi-fan du og.  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere