Audun Hjertager

149

Evolusjonsteori for religiøse

Evolusjonsteorien er naturvitenskap og ikke fiksfakseri, og selv Jesus bidrog til "survival of the fittest". Det er kun religiøse grunner til å betvile evolusjon. Korriger meg hvis jeg tar feil.

Publisert: 26. okt 2018  /  677 visninger.

En muslimsk venn og flyktning fra Somalia lo godt da jeg fortalte at vi hadde mange felles forfedre før "Adam", bl.a. en som var fiskeliknende. Han så på meg med et vennlig blikk som avslørte at han tenkte "He, he. Marinbiologen har egen fiske-religion", så jeg forsøkte å fortelle ham litt om hva evolusjonsteorien går ut på.


Evolusjonsteorien gir svar på nærmest uendelig mange spørsmål. Bl.a. hvorfor man har funnet fossil av dinosaurer med fjær og andre overgangsformer, nettopp i periodene biologene har forventet å finne dem. Den forklarer hvorfor man ikke har funnet en flaggermus med fjær, når som helst i jordas historie, og hvorfor man finner fossile rygghvirvler kun i en begrenset periode i jordas historie, og ikke før fossile virvelløse dyr. Den forklarer hvordan miljø og kjemi virker på organismer over både kort og svært lang tid, og mye, mye mer.


Evolusjonsteorien kan falsifiseresDet skal bare èn av utallige potensielle fossiler til, for at evolusjonsteorien kan forkastes, f.eks funn av Homo sapiens datert til dinosaurenes tid. Teorien har forutsagt mye, både DNA, mutasjoner og fossile dyr.  De hundrevis av brikkene som mikrobiologer, genetikere, systematikere, paleontologer osv finner hvert år, passer så godt som alltid umiddelbart perfekt i puslespillet.


Noen religiøse anti-darwinister mener at evolusjonens naturlige utvalg gjennom "survival of he fittest" er "ondt". Gud kan ikke ha skapt på den måten! Men selv Jesus tok et naturlig utvalg da han hjalp til med å fange fisk; ja, hver gang han valgte mat. - Organismene som slapp unna Jesus, var mer "fit" enn de som ble fanget og de han spiste. Vi er alle et resultat av naturlig utvalg, men begrepet kan misbrukes.


Andre religiøse bruker kompliserte argumenter når de påstår at evolusjon ikke kan ha foregått tilfeldig, og ikke uten en intelligent Gud. Men det er ofte stråmannsargumentasjon. Evolusjonsteorien handler ikke om "tilfeldigheter". Den foregår p.g.a. naturlover, og logiske synergieffekter . Evolusjon har ikke foregått jevnt og trutt, slik mange tilhengere av "Intelligent Design" påstår at evolusjonsteorien forutsetter. I evolusjonsteorien er artsdannelse gjennom adaptiv radiasjon et nøkkelbegrep. Det skildrer hvordan faktorer som klimaendringer, naturkatastrofer, geografisk isolasjon påskynder artsdannelse. Populasoner som utsettes for kraftig press i et nytt miljø vil dø ut hvis de ikke utvikler og tilpasser seg.  I en petriskål med inresistente bakterier kan kan man studere evolusjon av resistente bakterier: Neste alle de opprinnelige bakterieindividene dør når man tilsetter antibiotika, men snart vil det florere av bakterier som alle er etterkommere av bakterien(e) som utviklet resistens gjennom mutasjon.


Hvis man går for langt i sin religion eller ideologi kan man bli radikalisert. Man måler gjerne radikalisering og fundamentalisme på religiøs umoral, men et godt og mer objektivt mål på et tidlig stadium av radikalisering, er fornektelse av vitenskap og vitenskapelig konsensus: Man kan velge å tro at Gud har skapt mennesket, men hvis man samtidig nekter å akseptere det vitenskapen forteller om hvordan Homo sapiens oppstod, så er man i faresonen.  Det er ikke mye mindre latterlig å fortsatt tro at det er Tor med hammeren som lager lynet. Evolusjonsteoriens far, Darwin ble født bare få år etter at Benjamin Franklin viste sammenhengen mellom lyn og elektrisitet. 


Med sitt fokus på ubesvarte spørsmål har både sunn skepsis og radikaliserte religiøse bidratt til forbedring av evolusjonsteorien. Arvestoffet, dateringer, dinosaurer med fjær og fisker med ”føtter”, "umulig samspill" mellom aldosteron og nyrefunksjon, og "umulig evolusjon" av menneskets øye, er tidligere men nå avviste kronmotargumenter mot evolusonsteorien. Hull i teorien vil man altid finne, for når evolusjosteorien er komplett, omfatter den ikke mindre enn forklaringen på på alt liv !


Jeg tror ikke min muslimske venn fulgte med på det jeg fortalte, for etterpå ville han fortelle sin skapelsesteori, som baserte seg på moderne tolkninger av Koranen. Og jeg må ærlig innrømme at heller ikke jeg fulgte med. Jeg har for lengst akseptert at man må legge fra seg religiøse bøker hvis man er på jakt etter naturvitenskapelige fakta.

9 liker  
Kommentar #1

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Takk!

Publisert over 2 år siden

Takk for en god artikkel!

Kommentar #2

Martin Undheim Sandstad

0 innlegg  23 kommentarer

Vil du si...

Publisert over 2 år siden

at evolusjonsteorien beviser at mennesker og dyr er like mye verdt?

Kommentar #3

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Kan misbrukes

Publisert over 2 år siden

Det er viktig å påpeke faren ved å misbruke evolusjonsteorien. Hitler var fremst i rekken, og den dag i dag bruker ekstreme nasjonalister begreper som "rase" og "survival of the fittest" i sin argumentasjon for sitt ideologiske syn.

Slik misbruk viser minst like tydelig radikalisering som religiøse fornektere av evolusonstorien gjør, men er farligere fordi konsekvensen av misoppfatningene er større. Det hersker ingen vitenskapelig tvil om at mennesker som kjemper for tilværelsen mot hverandre, gjør dette på bakgrunn av leder, ideologi og religion, og ikke pga genetisk ulikhet. 

Verdens mennesker kopulerer på tvers av grenser og etnisitet, og etniske nordmenn vil heller ha vennlige naboer, enn norske, radikaliserte nasjonalister.

Det er moral og ideologier som knytter evolusjonsteorien til verdispørsmål av typen "er dyr og mennesker like mye verdt". Naturvitenskapen har ikke bevisførsel i verdispørsmål.


2 liker  
Kommentar #4

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Viktig!

Publisert over 2 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Og jeg må ærlig innrømme at heller ikke jeg fulgte med. Jeg har for lengst akseptert at man må legge fra seg religiøse bøker hvis man er på jakt etter naturvitenskapelige fakta

Takk for et godt innlegg. - Kanskje man kan si, at de religiøse bøkene prøver å lære oss hvordan vi skal bli en "overlever" gjennom å utvikle det potensialet vi ble utrustet med fra vår skaper, og selv hjelpe andre til det samme, og slik delta i selve evolusjonen?


Kommentar #5

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Makro evolusjon

Publisert over 2 år siden

med overgang fra fisk til menneske, skjer ikke og har ikke skjedd.

Mikro evolusjon med forskjeller innenfor en art er vanlig.

Makroevolusjon er utdatert - vitenskapelig:

A German Scientist Speaks Out about Intelligent Design

2 liker  
Kommentar #6

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Takk for tilbakemelding Müller, og ja det må man jo kunne tro og si.

Personlig har jeg generelt tro på oppdatering av kunnskap, og dermed mer tiltro til oppdatert vitenskap og moderne filosofer som Arne Næss,  enn gamle teorier og gamle religiøse skrifter (Det betyr ikke at jeg glemmer grunnlag som Platon og Bibelen).

1 liker  
Kommentar #7

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Makroevolusjon

Publisert over 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Makroevolusjon er utdatert - vitenskapelig:

Det er et rykte i religiøse kretser at makroevolusjon er  utdatert, og det er helt feil :-) Hva mener du med makroevolusjon? Hvis mikroevolusjon er et fenomen, er det ikke da fysisk umulig å unngå artsdannelser? Har du ett kronmotargument mot makroevolusjon, så ser jeg gjerne nærmere på det.

1 liker  
Kommentar #8

Martin Undheim Sandstad

0 innlegg  23 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de?

Matteus 6:26 N11BM

https://bible.com/bible/29/mat.6.26.N11BM

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Verdiene man ikke kjenner

Publisert over 2 år siden
Martin Undheim Sandstad. Gå til den siterte teksten.
Vil du si... Publisert rundt 1 time siden

at evolusjonsteorien beviser at mennesker og dyr er like mye verdt?

Jeg tror Audun her treffer blink med sitt innlegg. Religiøse studerer aldri tekstene på en vitenskapelig og opplysende måte, fordi at for dem dreier alt seg om å få tekstene til å overensstemme med sin tro som vil si sin overbevisning. Men jeg vet at religiøse tekster er i samsvar med slik Audun beskriver. For eksempel er ditt spørsmål besvart i Fork.3.18 akkurat som Auduns evolusjonsteori er det i Jak.3.7 og den religiøse skapelsesprosessen (som mange legger til vår nåværende jord finnes i Åp.21.) De forskjellige Adamer ( i 1.Kor.15.45) fordeler Paulus på de henholdsvise prosessene?

Kommentar #10

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Jeg har for lengst akseptert at man må legge fra seg religiøse bøker hvis man er på jakt etter naturvitenskapelige fakta.

Jeg tilhører dem som i veldig liten grad ser motsetningsforhold mellom moderne naturvitenskap og bibelens fortellinger om jordens og menneskets tilblivelse. Og, det finnes  fortsatt mange "lag" av menneskehetens historie som skal avdekkes.

Jeg tror også at det beste klimaet for dem som ønsker å drøfte menneskets utvikling og historie er å møte hverandre med fakta og undring, selv om det også vil være naturlig å være tydelig på sitt livssynsmessige ståsted.

Så får heller jeg som både tror på og er overbevist om at gud er verdens og menneskets skaper - tåle noen skrå blikk fra tid til annen.

Og sett fra mitt synspunkt som kristen , så kommer det en dag da vi alle vil få vite. Og deretter kanskje ta en kaffe sammen for å oppsummere det hele.


1 liker  
Kommentar #11

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Det er kanskje allerede oppsumert?

Publisert over 2 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Og sett fra mitt synspunkt som kristen , så kommer det en dag da vi alle vil få vite. Og deretter kanskje ta en kaffe sammen for å oppsummere det hele.

"Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord (jamfør 1. og 2. Mosebok?), så det en kan se, ikke er blitt til av det usynlige." Hebr. 11, 3.

Så kaffen kan en kanskje ta nå?

Ellers ening i at det ikke trenger være noen motsetning mellom vitenskapen og Bibelen. Kristne forskere mener vitenskapen bekrefter skapelsen, og er også ening i at mutasjoner er Guds skaperverk. 

1 liker  
Kommentar #12

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Ufarlig tolkning

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Kristne forskere mener vitenskapen bekrefter skapelsen, og er også ening i at mutasjoner er Guds skaperverk. 

I følge min somaliske venn, mener flere muslimske forskere noe av det samme. Så hvis det er skapelsesberetninger i GT begge sikter til kan det jo a) være noe i det, eller b) forståelsen tilpasses, pga kognitiv dissonans el.l. 

Jeg holder nok generelt en knapp på b), men synes uansett det er bra å ikke beholde gammel tolkning og forkaste ny vitenskap når det er uoverensstemmelse mellom disse.


3 liker  
Kommentar #13

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

PS

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
er også ening i at mutasjoner er Guds skaperverk

Mutasjoner er ren kjemi, men mange forskere forholder seg til at 'naturlovene' er guds skaperverk. Da står jo Gud bak alt naturlovene har ført til, kan man si.

Jeg aksepterer at det er mye jeg ikke forstår om Gud, og er samtidig klar til å bytte ut at jeg tror at Gud står bak naturlovene med at "Gud skapte årsaken til årsaken til naturlovene", dersom vitenskapen gjør det nødvendig en gang i fremtiden...

2 liker  
Kommentar #14

Martin Undheim Sandstad

0 innlegg  23 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Jeg holder nok generelt en knapp på b), men synes uansett det er bra å ikke beholde gammel tolkning og forkaste ny vitenskap når det er uoverensstemmelse mellom disse.

Det er en fare å automatisk gi etter for alt vitenskaps folk sier også. Press gangner ingen, det er menneskefrykt?


Vitenskapen har produsert våpen, skal kan bli brukt til det onde, ellers kan de ta feil. Før trodde de FX tyrannosaurus Rex stod oppreist.

Kommentar #15

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ja, man skal ikke ta alle teorier or god fisk, hverken i religiøse bøker, i tabloidaviser, innen naturvitenskap eller andre steder, og alt kan brukes til både ondt og godt.

Medodikken som brukes i naturvitenskap gjør midlertid at det er nokså lett å fastslå sannsynligheten for at et utsagn er riktig i forhold til f.eks en personlig oppfatning eller en tolkning av deler av GT.

Kommentar #16

Martin Undheim Sandstad

0 innlegg  23 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Men det er penga som styrer forskningen da? Det er ikke mye å tjene på å forsvare muligheten for Exodus?

Kommentar #17

Martin Undheim Sandstad

0 innlegg  23 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ok for å prøve å være litt konstruktivt , det kan se ut som vi har identifisert 3 grupper i det minste. De som tror på hele bibelen, i det minste ikke vil vike for muligheten av at det virkelig absolutt til minste punktum er riktig, så langt at man vil ihvertfall prioritere dette synet framfor å fult ut stole på vitenskapen.


Kristne som stoler på vitenskapen. I den forstand at de setter bibelen under vitenskapen


Og de som ikke er kristne i det hele tatt og ikke har noe slikt syn.

Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Generelt om tolkninger

Publisert over 2 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
det er nokså lett å fastslå sannsynligheten for at et utsagn er riktig i forhold til f.eks en personlig oppfatning eller en tolkning av deler av GT.

Jeg tror at man i stor grad har en tendens til å undervurdere skriftens egne sannsynligheter uten innblanding av fortolkninger. Kun da kan det bli et objektivt syn på skriftens særegne skriftsystem.

På grunn av dette systemet er det svært få som finner ut av hva sammenhengene skal være. Et utsagn kan derfor være vanskelig å bringe full klarhet i dersom ikke hele utsagnet er funnet fordi skriften ikke er nedskrevet i sammenheng, som eksemplet om skapelsen. En annen grunn til at tolkninger kan bli feil, er ved at grunnspråk og oversettelsesspråk kan være forskjellig og bære galt av sted.

Skriften er skrevet på en slik måte at den spiller på menneskenes egen fantasi og ikke på fornuft. Et eksempel på dette er når Gud samler alt vann på et sted. Flommen og Noa er et annet eksempel. Slike fortellinger er ikke basert på fornuft, men på analogier. En fortelling som er i samsvar med noe annet - og så, hva er dette noe annet? Jo, skriften har også et svar på det også, men man må da  stoppe opp litt  og begynne å lete for å finne løsningen på dette. Skriften i seg selv er en kunnskapsoppgave som ligner på en stor kryssordoppgave hvor løsningsordene er oppgitt, men du vet ikke hvor de står. Det igjen betyr at skriften selv forklarer skrift. Tolkninger av skrift vil bare medføre til at man fortsatt vil ha avvik i forhold til fasit.

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Egentlig ikke....

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

"Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord (jamfør 1. og 2. Mosebok?), så det en kan se, ikke er blitt til av det usynlige." Hebr. 11, 3.

Så kaffen kan en kanskje ta nå?

Og slettes ikke om man stiller Heb.12.18-24 og Åp.21 til grunn for kaffeslabberaset for det synlige og usynlige?

Kommentar #20

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Forskning og tro

Publisert over 2 år siden
Martin Undheim Sandstad. Gå til den siterte teksten.
Men det er penga som styrer forskningen da?

Penger styrer til en viss grad hva det forskes på, men når penger styrer vitenskapelige resultater er det kvasivitenskap, og det er forholdsvis lett å skille mellom de to: Vitenskap publiseres i uavhengige, fagfellevurderte tidsskrifter.  Kvasivitenskap publiseres andre steder... Min erfaring er at religiøse som henviser til "forskning" som underbygger Bibelen, alltid viser til kvasivitenskap. En forsker som mener han er troverdig, har beviset først når han har publisert  forskningen sin i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift. 

Ang. gruppene, tilhører jeg dem som ikke har behov for å likestille eller sette bibelen over vitenskapen. Jeg er åpen både for at "Skriften er skrevet på en slik måte at den spiller på menneskenes egen fantasi og ikke på fornuft" (Kristensen), og at bibelen er en samling dokumenter skrevet og satt sammen av feilbarlige mennesker som var påvirket av sin samtid, eller en kombinasjon.

Kommentar #21

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Ren kjemi" m.m.

Publisert over 2 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Mutasjoner er ren kjemi, men mange forskere forholder seg til at 'naturlovene' er guds skaperverk. Da står jo Gud bak alt naturlovene har ført til, kan man si.

Nå har vitenskapen funnet at "produksjonen" som foregår i en enkelt celle i et blad, foregår ved en uhyre avansert kjemisk prosess av alle aminosyrer (11?) som finnes. Hvis mennesker skulle prøve å lage en fabrikk med tilsvarende prosess, så ville de kanskje en gang kunne klare det, men det vil ta enormt langt tid å bygge en slik fabrikk.

Denne kjemiske prosessen fører til at en ny levende celle i bladet blir dannet/skapt, nøyaktig lik de opphavelige, altså med andre ord har "fabrikken" skapt en tro kopi av seg selv, med samme antall aminosyrer og samme avanserte kjemiske prosess og samme evne til å skape nytt liv (ny celle). Dette er en pågående cellevekst i bladene. De skaper nytt liv selv.

Som før sagt, menneskene kan kanskje klare å bygge en tilsvarende fabrikk, men å bygge en fabrikk som igjen av seg selv skaper en ny "levende" fabrikk lik den opprinnelige osv, vil være en umulighet. Forskere konkluderer med at det står en uhyre stor intelligens bak. Hvem det er kan man jo tenke seg. Dette tar bl.a. den svenske fysikeren Anders Gärdeborn opp i en serie på 5 DVD-er med navnet "Adam - och  Eva - lutionen". Her tar han for seg intelligent skapelsestro, som utfordrer evolusjonslæren fra både perspektivene bibelsk skapelsestro og intelligent design. Han har jobbet med dette i over 30 år, og en mye brukt foreleser. Utdannet fysiker, arbeider nå med IT. Jeg anbefaler denne serien, bare å google, mener deler av den, eller kanskje hele serien, er på YouTube.

I et vitenskapelig program om kosmos (?),  som gikk på NRK2 for noen år siden (jeg kan ikke dokumentere det), sa vitenskapsfolk at de matematiske og fysiske lovene i verdensrommet/kosmos er så uhyre fint tilpasset hverandre, at den minste endring i bare en av disse lovene, ville føre til kollaps av hele kosmos. De konkluderte da med at det måtte stå en enorm intelligens bak dette. Men de definerte ikke hva/hvem denne intelligensen var/er, for det er det umulig å forske på.

Du nevner vitenskapens metodikk, jeg antar i det også ligger metode. Dette er jo metoder hvor vitenskapen selv legger premissene for hvilke resultat de skal få ved det som er målbart. La oss ta måling av alder. Her benyttes et apparat som måler alder, kjent som karbon 14 -metoden. I seg selv kan ikke et apparat måle noe som helst, og aller minst fastslå alder på gjenstander. Premissene for hvilke parametre som skal benyttes og hvordan dette skal slå ut på apparatet er det vitenskapen selv som har lagt. De har selv bestemt hvilken alder apparatet skal slå ut på og angi. At denne metoden ikke er til å stole på, forstår vi da alle, og det er nok av alvorlige "brølere", etter som jeg har lest. Men slik kan man altså få gjenstander til å bli millioner av år gamle, for ikke å snakke om enda større tall, og da vise til karbon 14 . metoden.

Jeg har ikke peiling på noe av dette og derfor ikke forutsetninger for å delta i en debatt om dette,  men dette er det jeg har lest/hørt av forskere som nettopp forsker på vitenskapelig metode.

1 liker  
Kommentar #22

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror at man i stor grad har en tendens til å undervurdere skriftens egne sannsynligheter uten innblanding av fortolkninger.

Er dette en form for mystisime? Hvis skriftene er Guds ord og alt er riktig, så er betydningen svært mystisk for meg i hvert fall. Det første man tolker når man skal lese en tekst, er jo symbolene som utgjør bokstavene. Man må også først "tolke" hvor symbolene kommer fra. Språket i teksten, særlig gamle språk, må tolkes for at teksten skal kunne oversettes til et moderne, forståelig språk, og for hver oversettelse til andre språk må den tilpasses språket med fortolkninger. En bestemt setning må også tolkes fordi betydningen kan variere, og f.eks være avhengig av konteksten og språket. Og så må man tolke om hvorvidt teksten skal tas bokstavelig, symbolsk, abstrakt...  

NTs historier om skriftlærde har hvisket meg i øret at jeg absolutt ikke bør ta Bibelen for "god fisk", særlig ikke de mest kontroversielle delene av Bibelen. Det er mulig at dette er en helt feil forståelse, men jeg synes at den entydige motstanden prestesønnen Darwin møtte i kristne kretser for sine teorier,tyder på det samme.

Kommentar #23

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

C-14 metoden

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke peiling på noe av dette og derfor ikke forutsetninger for å delta i en debatt om dette

Det forstår jeg, og det er synd, siden du viser til komplekse argumenter. Jeg nevnte begrepet "stråmenn", og teksten din er full av dem. La meg ta det siste argumentet. Dette oppstod i radikale kristne miljøer i USA for minst ca 15 år siden, da jeg støtte på dette argumentet først: Du skriver at apparater måler fossiler til millioner av år gamle ved hjelp av C-14 metoden, og "i seg selv kan ikke et apparat måle noe som helst, og aller minst fastslå alder på gjenstander". 

Jeg vil prøve å forklare at argumentet er like dumt som å påstå at forskere ikke kan vite avstanden mellom Bergen og Oslo "fordi de bruker en tommestokk, og en tommestokk kan ikke måle noe som helst".

Faktabakgrunn:

Artikkelen din aksepterer fysiske lover. Det er bra. Halveringstid er et slikt fenomen. Fenomenet (radioaktivitet) ble oppdaget for ca 100 år siden. Enkelt fortalt forandrer stoffer seg over tid, og halveringstiden er den tiden det tar til halvparten har forandret seg. Ulike stoffer har ulik halveringstid.  Radiometrisk eller geologsik datering handler om å måle konsentrasjonen av bestemte stoffer og regne ut alderen basert på halveringstiden. Det er ingenting  mystisk ved apparatene som måler slik konsentrasjon, og de er i bruk over alt i verden, bl.a. ved atomreaktorer. 

C-14 argumentet

C-14 har en halveringstid på ca 6000 år, og etter ca 50000 år er det forsvinnende lite C-14 igjen. Dateringsmetoden  er derfor vanligst å bruke for å datere organisk materiale mellom ca 1000 og 50000 år. Metoden er perfekt for kreasjonister kan man si, som er overbevist om at jorden ikke kan være eldre enn ca 6000 år og ikke er innstilt på å finne ut om kloden er eldre. Men de møter jo veggen hvis de støter på ting som er mer enn ca 50.000 år gamle...  

C-14 har aldri vært brukt til å datere fossiler av seriøse forskere slik artikkelen din antyder, fordi det er poengløst. Man bruker andre radiometriske dateringsmetoder for å måle om noe er millioner år gammelt. 


1 liker  
Kommentar #24

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Å ja - Ikke vanskelig å finne hull i teorien!

Publisert over 2 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Hull i teorien vil man altid finne, for når evolusjosteorien er komplett, omfatter den ikke mindre enn forklaringen på på alt liv !

Enten bommer du på det siterte eller så er du svært upresis.

Du hevder evolusjonsteorien er forklaringen på liv. Det er er den jo ikke! Den gir ingen forklaring på hva liv er eller hvordan liv oppstod. 

3 liker  
Kommentar #25

Martin Undheim Sandstad

0 innlegg  23 kommentarer

Hvorfor skal kristne alltid kritisere kristne

Publisert over 2 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Det er mulig at dette er en helt feil forståelse, men jeg synes at den entydige motstanden prestesønnen Darwin møtte i kristne kretser for sine teorier,tyder på det samme.

Du må være forsiktig med noen av fordommer mot kristen tro. Folk blir nok gjerne enig med deg og fordommer solidifiseres. Jeg tar med et sitat, først kommenterer det litt på det du var inne på om sosial darwinisme. Som er en fare ved evolusjonsteorien. Deretter går jeg til et sitat om en hendelse som har blir misbrukt:


"I en moderne versjon har de mer moderate elementene av tankene til Spencer dukket opp innenfor den grenen av vitenskapen som kalles «human sosiobiology» (vanligvis omtalt som sosiobiologi), der prinsippet om naturlig utvalg blir brukt for å forklare sosial atferd hos mennesker. Uansett hva man måtte mene om de synspunktene de lanserer, så er det ikke grunnlag i Darwins vitenskapelige teori for å overføre disse teoriene til samfunnet. Men det er mulig å gjøre det — som ledd i et politisk/strategisk spill. Og noen forskere — og politikere — vil alltid fascineres av teorier som (tilsynelatende) har stor gyldighet, og fristes til å trekke dem «etter hårene». I alle fall er det en lettvint måte å få oppmerksomhet på. Og det er da noe for noen."


"En av de mest populære historiene om motstanden mot Darwin er fra et konfronterende møte som fant sted i 1860 i Oxford, der Darwin selv ikke var til stede. Biologen Huxley, DarWins sterke forsvarer, ble ifølge historien i kampens hete spurt av biskop Wilberforce om det var «via sin bestemor eller sin bestefar at han hevdet å stamme fra apene?». Huxley svarte at han «ikke ville skjemmes av å stamme fra en ape, men fra en person som bruker sine evner til å hindre sannheten i å komme frem». Motstanderne av Darwins teori på dette møtet blir fremstilt som uskolerte og lite seriøse. Det stemmer imidlertid ikke. Hovedopponenten, Wilberforce, var en skolert person med glimrende eksamener i matematikk fra Oxford. I en omtale av Om artenes opprinnelse hadde han akseptert prinsippet om naturlig utvalg som forklaring på variasjonen innenfor en art. Men Wilberforce kunne ikke se at Darwin hadde kommet med en troverdig forklaring på hvordan nye arter oppstår. Det var en relevant innvending, og Darwin skrev at denne omtalen var «uvanlig dyktig» og at den «får frem alle vanskelighetene på en flott måte». Rett nok påpeker Darwin at omtalen er «full av feil», men innrømmer at «Biskopen treffer meg godt». Darwin tar noen av hans innvendinger på alvor og innarbeider dem i senere utgaver av sin bestselger."


Side 34-35 i "annerledes tenkerne" av Per Arne Bjørkum

Kommentar #26

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Intelligent Design er ikke religion, men et vitenskapelig faktum

Publisert over 2 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Det er et rykte i religiøse kretser at makroevolusjon er  utdatert, og det er helt feil :-) Hva mener du med makroevolusjon? Hvis mikroevolusjon er et fenomen, er det ikke da fysisk umulig å unngå artsdannelser? Har du ett kronmotargument mot makroevolusjon, så ser jeg gjerne nærmere på det.

Med makroevolusjon mener jeg, dvs. har jeg forstått som, at fisk kan bli et pattedyr.

Jeg lar Günther Bechly tale for meg

Distinguished scientist Günter Bechly tells how he came to doubt Darwin and become intrigued by the evidence for intelligent design. Excerpted from the documentary "Revolutionary: Michael Behe and the Mystery of Molecular Machines.":

Darwins teori forklarer ikke:

1. livets opprinnelse - da må livet ha en annen opprinnelse enn gjennom evolusjon.

2. Makroevolusjon forklares heller ikke - overgang mellom fisk - til ape - til menneske er ikke en bekreftet teori. Vitenskapelig evidens viser ikke at det er mulig å få til, innenfor rammen teorien forholder seg til. Den hviler på eleganse, men den elegansen er ikke lenger verifisert.

3. A German Scientist Speaks Out about Intelligent Design

Argumentene som er brukt av Darwin er tilbakevist vitenskapelig. Det vi sitter igjen med er mikroevolusjon og intelligent design.

2 liker  
Kommentar #27

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil prøve å forklare at argumentet er like dumt som å påstå at forskere ikke kan vite avstanden mellom Bergen og Oslo "fordi de bruker en tommestokk, og en tommestokk kan ikke måle noe som helst".

Jeg har da ikke påstått dette? Det er i tilfelle en konklusjon du trekker.

Hvis radioaktivitet ble funnet opp for 100 år siden og vitenskapen har kommet fram til det blir halvert på den tiden, hvordan vet man da med sikkerhet at stoffet er nedbrutt om 200 år, og ikke etter 300 år? Leste ganske nylig at norske forskere var overrasket over hvor mye radioaktivitet det var i Norge etter Tsjernobyl-ulykken. Kanskje ikke de fysiske lovene er helt utprøvd? Kanskje vet man det ikke før man konstatere at det virkelig er helt nedbrutt? Kan det være en mulig forklaring? Kanskje det er forskjell på å estimere og å konstatere?

Det samme skulle kanskje gjelde for C-14 med halveringstid på 6000 år?

Jeg vet ikke, jeg bare spør-

Hva med alle bergartene i Grand Canyon? Slik jeg forstår det blir de datert etter hvilken rekkefølge lagene ligger i. Og det er visst snakk om både millioner og milliarder av år i forskjell. Hvordan forklarer du da at det ikke finnes spor av organisk materiale mellom disse lagene, for det er et faktum? Vil C-14 metoden, eller andre radiometriske metoder ta slike hensyn?  Hvis ikke, kan de være "stråmenn"?


1 liker  
Kommentar #28

ole jens hovda

0 innlegg  18 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Tja. Skapelsesberetningene er teologi. Ja, 1. Mos 1:1-2:4a er ei mye nyere fortelling enn den om Adam og Eva som kommer etterpå. Som sier noe om forholdet mellom oss og Gud. Først og framst. Men Adam blir forma av jorda og får et navn nesten helt likt det hebraiske ordet for jorda: Adamah. En evolusjon, egentlig.
Den eneste tolkningsnøkkelen til dam er uansett: Hva tenkte forfatterne? Hva var settinga der og da? Hvordan oppfatta adressatene dem? 

1 liker  
Kommentar #29

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Vi er i alle fall helt avhengige av hverandre. Hvis dyrene forsvinner, varer det ikke lenge før menneskene også forsvinner. Vi lever av og på hverandre. Verdien av alt levende kommer ... etter min mening ... an på øynene som ser, og hvilke verdier man legger i observasjonene av verdi. Tenker at for myggen er nok menneskene ikke noe annet enn god næring.  De ser nok ikke på oss som noe høyerestående enn dem selv. ; -)

1 liker  
Kommentar #30

Martin Undheim Sandstad

0 innlegg  23 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ja du kan selvfølgelig mene det. Men jeg mener det er litt buddhistisk i den tankegangen. Jeg tror Gud kan ta vare på oss på mange måter, selv om tom. Dyre arter blir borte eller utryddes. det er vi som skal råde over jorden? 1 mos1:28.


Jesus sa elske Gud og mennesker. Matt 22:34-40


Men dyr er gode følgesvenner. Vi har fått en ny katt siden den gamle døde, muligens av kreft eller leukemi. Den gamle var svart. Den nye er orange og heter pysu. (Vi fikk den 1 år gammel. , Den er hjulbeint men veldig kosete. Eller passe kosete)

Kommentar #31

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

"Argumentene som er brukt av Darwin er tilbakevist vitenskapelig".

Publisert over 2 år siden

Denne "konklusjonen" er løgn, en manglende logisk slutning eller en misforståelse.

Man bør spørre seg om den forteller noe om moralen, metodikken eller religionen til Gunther og hans tilhengere, og hvilke kilder, vitenskapelige artikler eller biblioteker som aksepteres som bevis mot en slik påstand? Jeg er lutter øre.  Store Norske holder nok ikke...

1 liker  
Kommentar #32

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Denne "konklusjonen" er løgn, en manglende logisk slutning eller en misforståelse.

Man bør spørre seg om den forteller noe om moralen, metodikken eller religionen til Gunther og hans tilhengere, og hvilke kilder, vitenskapelige artikler eller biblioteker som aksepteres som bevis mot en slik påstand? Jeg er lutter øre.  Store Norske holder nok ikke...

Avviser du argumentene til disse, så stiller jeg spørsmål ved din moral.

2 liker  
Kommentar #33

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Moralsk argumentasjon?

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
det er visst snakk om både millioner og milliarder av år i forskjell. Hvordan forklarer du da

Jeg har forklart at det er andre radiometriske metoder enn C-14 som benyttes av forskere for å datere millioner år gamle fossiler. Jeg vil jeg gjerne vite om du mener det var beklagelig eller umoralsk av deg at du presenterte følgende løgn som fakta:

" Men slik kan man altså få gjenstander til å bli millioner av år gamle, for ikke å snakke om enda større tall, og da vise til karbon 14 . metoden."

På spørsmålet om hvordan man kan datere noe tusener av år tilbake i tid basert på oppdagelsen av et naturfenomen gjort for 100 år siden, er det enkle svaret at det ikke er noe som tyder på at fysikkens krefter og lover endrer seg... Og grunnlaget for å hevde dette, er at fysikken vi kjenner til, er oppdaget, bekreftet, benyttet og utforsket gjennom vanvittig mye forskning på vanvittig mange felter innen vanvittig mange fagfelt. 

Dersom en Gud ville få oss til å tro at det var tydelige, tidløse mønstre i vårt univers, og ville lure oss til å tro at kloden var milliarder av år gammel, så har han fått det til. Men jeg tror ikke at en Gud som sier "du skal ikke lyve" har gjort det.

4 liker  
Kommentar #34

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bibelkoder

Publisert over 2 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Er dette en form for mystisime? Hvis skriftene er Guds ord og alt er riktig, så er betydningen svært mystisk for meg i hvert fall.

En form for mystisme er det ja. Bibelen inneholder jo profetier, salmer og ordspråk, men alt i alt går disse under hva skriften selv kaller bildespråk, gåter og vismenns tale. Skriften er også forsøkt tolket matematisk gjennom den hebraiske bibelen med forbøffende opplysninger og resultater. https://bokelskere.no/bok/bibelkoden/52399/

I grunntekstene står det at boken er forseglet inntil endetiden. Hvis man sammenligner profetiene i skriften med profetiene til Nostradamus skjønner en fort at de er nokså uforståelige i sin tekstformuleringer hvis man ikke finner tolkningsnøkkelen. Den ligger i å finne frem til tekstsammenhenger gjennom nøkkelord i en søk/ let operasjon. Da fremstår teksten noe annerledes, nettopp fordi den ikke er skrevet i sammenheng. Se Luk.1.1f. som ønsker å skrive alt sammen om igjen for Teofilos i sammenheng. Man kan derfor si at profetier er gjort usammenhengende og uforståelig, nettopp fordi det er profetier.
Apg 3,24 viser til Luk 24,27.

Jesus selv hadde en enetale kun for sine disipler, for folket talte han bare i lignelser, hvor han selv sier: Dere er det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. (Matt.13.10)

2 liker  
Kommentar #35

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Nei.

Publisert over 2 år siden

Men dette er kanskje moralsk argumentasjon?:

Dersom en Gud vil få oss til å tro at det var tydelige, tidløse mønstre i vårt univers, og ville lure oss til å tro at kloden var milliarder av år gammel, så har han fått det til. Men jeg tror ikke at en Gud som sier "du skal ikke lyve" har gjort det. (Sitat Audun Hjertager).

2 liker  
Kommentar #36

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Personlig har jeg generelt tro på oppdatering av kunnskap, og dermed mer tiltro til oppdatert vitenskap og moderne filosofer som Arne Næss,  enn gamle teorier og gamle religiøse skrifter (Det betyr ikke at jeg glemmer grunnlag som Platon og Bibelen)

Oppdatering av kunnskap er absolutt viktig! - Men det mennesket virkelig trenger er å utvikle sin bevissthet for å bruke all denne kunnskapen! Ellers blir mennesket den farligste skapnningen på jorda med sine evner. - I dag er dette den største utfordringen ettersom vitenskap og bioteknologi etc har nådd så langt. Anbefaler   Yuval Noah Hararis siste bok: 21 tanker for det 21ste århundre. 

Religionene har foreskrevet lønnkammer, faste , bønn, kjærlighet, enhet  etc for å hjelpe mennesket på denne veien. Harari mediterer selv 2 timer om dagen, og trekker seg tilbake i lange perioder. 

I dag brukes også begrepet "evolusjonspsykologi" om menneskets egen utvikling. Tror du ikke verdens religioner har spilt en stor rolle her?


Kommentar #37

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Evolusjon av religion

Publisert over 2 år siden

Enig (Jeg oppfatter/definerer også dette som kunnskap også)

"Evolusjonspsykologi" er et biologisk bidrag til psykologi og antropoligi og forsøker å forstå hvordan evolusjon har bidratt til tankemønstre.

Siden religion ser ut til å ha vært et viktig "tenkemønster" for mennesket, vil jeg tro at evolusjonspsykologien mener det er grunn til å anta at "religiøsitet" er en av mange årsaker til at Homo sapiens eksisterer. NB! Vi snakker da om religiøsiteten arten vår hadde for tusener av år siden, da vi konkurrerte med andre arter for å overleve. 

Hvordan dagens religioner har hatt betydning for menneskeheten utover å bidra til flokkmentalitet o.l., må man spørre f.eks. sosialantropologer om. 

Kommentar #38

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg har forklart at det er andre radiometriske metoder enn C-14 som benyttes av forskere for å datere millioner år gamle fossiler. Jeg vil jeg gjerne vite om du mener det var beklagelig eller umoralsk av deg at du presenterte følgende løgn som fakta:

" Men slik kan man altså få gjenstander til å bli millioner av år gamle, for ikke å snakke om enda større tall, og da vise til karbon 14 . metoden."

2 liker  
Kommentar #39

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Audun Hjertager

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Premissene for hvilke parametre som skal benyttes og hvordan dette skal slå ut på apparatet er det vitenskapen selv som har lagt. De har selv bestemt hvilken alder apparatet skal slå ut på og angi. At denne metoden ikke er til å stole på, forstår vi da alle, og det er nok av alvorlige "brølere", etter som jeg har lest. Men slik kan man altså få gjenstander til å bli millioner av år gamle, for ikke å snakke om enda større tall, og da vise til karbon 14 . metoden.

Det som var beklagelig var at jeg dro den slutning og jo, også sleivete uttalelse  ser jeg nå, som du har sitert meg på. Det var gjort ut fra den lille kunnskapen jeg hadde (skrev jo bl.a. at jeg ikke kunne debattere vitenskap, kun bidratt med kunnskap fra fysikeren Anders Gärdeborn anbefalt i en tidligere kommentar). I så fall var det ikke en bevisst løgn, men heller en "løgn" i god tro. Ser ikke dette som noe umoralsk, men heller dumt.  Ser derfor poenget i at du reagerer. Har googlet en del på om man kan stole på C14-metoden, og ser at jeg nok ikke hadde belegg for min uttalelse, som du naturlig nok reagerte på. Jeg beklager det.

Du hevder jo i en kommentar at "når evolusjonsteorien er komplett, omfatter den ikke mindre enn forklaringen på alt liv!" Jeg vil anta en slik uttalelse skrives i god tro. Da hadde jeg jo ventet en kommentar på det jeg skrev om celledeling i planteblader (se kommentar 21), for dette er vitenskapelige fakta. I samme kommentar nevner jeg vitenskapens egen uttalelse om en "enorm intelligens" som står bak skapelsen, med begrunnelse i at naturlovene er så kompliserte og i den grad tilpasset hverandre. Men kan ikke se du har kommentert dette. Skulle du eventuelt ta deg bryet med det, vil det jo ha vært interessant å se hvordan du vitenskapelig en eventuell kommentar.


1 liker  
Kommentar #40

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Feil

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
ser at jeg nok ikke hadde belegg for min uttalelse, som du naturlig nok reagerte på. Jeg beklager det.

Jeg beklager selvsagt at jeg kom med den sleivete uttalelsen når jeg ikke hadde belegg for den. I utklippet ser det nok ut som jeg beklager at jeg ikke hadde belegg for min uttalelse, som for så vidt også er sant, men det var jo kanskje ikke poenget ditt. Håper med dette å ha gjort rett for meg, "du skal ikke lyve", ifølge messiansk jødedom, men jeg er ikke jøde og klarer nok ikke holde det budet, tror jeg.

1 liker  
Kommentar #41

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg leste nettopp Hjertagers innlegg og noen av kommentarene. Kristne som ikke har naturvitenskapelig bagrunn, bør vise mindre påståelighet om ting de ikke har greie på. Og Hjertager har nok bedrer innsikt i evolusjonslæren enn i Bibelen. 

Bibelen er ikke en lærebok i naturvitenskap. Men det betyr ikke nødvendigvis at dens skapelsesberetninger er uforenlig med moderne vitenskap. For eksempel har topp genetiker Francis Collins og molekylærbiolog Alexander Dennis begge skrevet bøker  der de argumenterer for at evolusjonstro og urgammelt univers lar seg forene med skapelsesberetningene i Bibelen.    

Hjertager er forøvrig feilinnformert når han hevder at kristne ensidig var mot Darwins lære, om det er det han mener. 

Kommentar #42

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Da mener du kanskje også

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Kristne som ikke har naturvitenskapelig bagrunn, bør vise mindre påståelighet om ting de ikke har greie på.

at ikke-kristne "bør vise mindre påståelighet om ting de ikke har greie på", ("du skal (jo) ikke lyve)"?

Kommentar #43

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
 der de argumenterer for at evolusjonstro og urgammelt univers lar seg forene med skapelsesberetningene i Bibelen.  

Det er mye man kan få til hvis man legger godviljen til. Jeg har alltid lurt på hvordan Gud klarte å få til en kvinne ut av Adams ribben.

Kommentar #44

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Kanskje det vitenskapen

Publisert over 2 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg har alltid lurt på hvordan Gud klarte å få til en kvinne ut av Adams ribben.

har funnet ut om celledeling, hvor en celle kan kopiere seg selv (se min kommentar 21), er svaret? Hvem vet? Men i så fall kopierte jo ikke Adam seg selv, men en kvinne, da spørs det om mitt forslag her holder, i alle fall ble et menneske skapt, og det var jo også Adam.

Kommentar #45

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Vi har i alle fall lov til å lure på dette. Jeg leste kommentar 21 igjen og fikk mer å lure på; ... slik blir det alltid når jeg er her inne.

Så forresten et program fra India, der en jentebaby var født med deler av en parasittisk tvilling nedentil, slik at babyen hadde 4 armer og 4 bein. Leger klarte å skille vekk de delene, slik at jenta ble (tilnærmet) normal.

Kommentar #46

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Ja, legevitenskapen har

Publisert over 2 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Så forresten et program fra India, der en jentebaby var født med deler av en parasittisk tvilling nedentil, slik at babyen hadde 4 armer og 4 bein. Leger klarte å skille vekk de delene, slik at jenta ble (tilnærmet) normal.

kommet utrolig langt. Fikk satt inn stent ved hjertet for en del år siden, var helt våken og fikk følge med alt de gjorde på en "tv"-skjerm, uten bedøvelse og uten å kjenne smerter,  er imponert over hva de får til og hvor flinke de er! Så vitenskapen kan vi bare takke.

2 liker  
Kommentar #47

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Åj sann ... så bra at det gikk fint!

Kommentar #48

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Til Marianne Solli: det er mye en går glipp av hvis en tolker Bibelen bokstavlig der den trolig er ment billedlig. Det er kanskje noe patrikalsk ved skriftstedet du referer til. Det og andre skriftsteder formidler at  mann og kvinne har nære slektsbånd - og er til  for hverandre, ikke minst for at slekt skal følge slekters gang;  sml. evolusjonlæren.   

Spesielt bør en ikke la enkelte skriftsteder, som en stusser ved, hindre en fra å forsøke å se Bibelens hovedbudskap.  

Jeg anbefaler deg å lese bøkene til Collins og Dennis om  forholdet mellom vitenskap og kristen tro,    

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere