Knut Sand Bakken

65

Nårkirken råtner på rot

Publisert: 25. okt 2018

Sylvi Listhaug har rett i at kirken råtner på rot hvis den ikke forkynnerkristen tro. Hun tar et knallhardt oppgjør med Den norske kirke (dnk) i sin nye bok.Hun hevder at kirken er mer en «arena for politikk i stedet for åforkynne den kristne tro». Men hva er kristen tro anno 2018?  Det er også miljøvern ogflyktningepolitikk! Det er god grunn til å spørre om hvor politiskdnk bør være? Hvilke saker bør den ta opp og uttale seg om? Enfrp-politiker sa en gang til meg at Jesus var en ekte liberalist. Enpå venstresiden mente at Jesus var en sann sosialist og viste tilBergprekenen. Høyrefolk vil kanskje si at tømmermannssønnen varverdikonservativ. Han brøt ikke med den jødiske tradisjon. 


Jesuskan ikke puttes i en politisk bås. Det kan heller ikke dnk. Den måha plass til alle, også til Sylvi Listhaug.  Men dnk må alltid værepolitisk hvis den skal være en sann kirke. Den må likevel vokte segvel for å bli partipolitisk.  


Med68-generasjonen ble det utdannet prester som protesterte mot mye avdet bestående. Og en kritisk kirke trenger vi fremdeles. Detkan i denne forbindelse være interessant å merke seg at Jesus ikkekrevde noen bekjennelse av folk som møtte ham da han dro rundt ogforkynte et nytt og radikalt budskap.  Det var ikke tung teologi,dogmatiske tema  som treenighetslæren eller forsoningslæren somtrakk dem, men personen Jesus. Kristen tro som Listhaug savner ikirken, må nettopp være knyttet til tømmermannssønnen fraNazaeth.


Jeghar søndag etter søndag gjennom 40 år stått på prekestoler ogforsøkt å formidle det glade budskap. Gudstjenestenbør primært være etkraftsenter som skal gi mennesker håp. Men skal tekstene fortolkesog utlegges, vil sikkert enkelte oppleve at jeg blir for politisk! Og i kirkerommet finner vi noe vi ikke finner andre steder, en somser og trøster, som også gir plass til oss som er oppgitt overkirken og tviler.  Men  fellesskapet er så sterkt at vi kan væredypt uenige, ikke bare om teologiske spørsmål, men også ombrennbare politiske tema! Hvis Sylvi Listhaug går jevnlig i kirken,håper jeg hun vil oppleve dette fellesskapet!

Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Knut Sand Bakken. Gå til den siterte teksten.
Men hva er kristen tro anno 2018?  Det er også miljøvern ogflyktningepolitikk!

Kanskje du tar feil.

«Ingen som gjør krigstjeneste, blander sig inn i livets sysler, forat han kan tekkes sin hærfører.»
‭‭2 Timoteus‬ ‭2:4‬ ‭

En kristen kalles en soldat, - strid den gode strid, stå djevelen imot, ikle dere den fulle rustning.  

Efeserbrevet kap 6 handler ikke om politikk, men om å være en disippel.  Kirkens politiske utspill har motsatt effekt, vi snakker om det, men gjør ikke det gode selv!


Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere