Trond Bakkevig

18

Kirken råtner ikke på rot

Kjære Sylvi Listhaug. Kirken ønsker ikke å «bli kvitt deg», slik du sier. Jeg håper imidlertid vi kan samtale, ikke karakterisere hverandre.

Publisert: 25. okt 2018

Det er ingen nyhet at kirken tror på Gud. Derfor blir ikke biskoper intervjuet på Dagsrevyen om sin tro – selv om de gjerne vil. De blir intervjuet hvis de sier noe om innvandring, klima, global urettferdighet – eller om samlivsspørsmål.

Sylvi Listhaug uttrykker seg som om nyhetsoppslagene er kirkens dagligliv. Hun sier at kirken er blitt en «arena for politikk i stedet for å forkynne den kristne tro». Jeg vil anbefale et søndagsbesøk i kirken. Der møter hun salmesang, bønn, bibellesning og forkynnelse over en bibeltekst. Av og til sneier bibeltekstene innom saker som også er politisk relevante. Da bør presten si noe om det, men mest av alt handler tekster og forkynnelse om tro og håp, og livet som kristen.

En ukedag kan hun bli med på «babysang» i kirken. Der opplever nybakte mødre og fedre sammen med egne og andre barn fellesskap og sangglede. I en konfirmanttime kan hun høre 15-åringer lære om kristen tro og etikk, om budene, trosbekjennelsen og noen salmer. Hun kan bli med en av prestene når han eller hun gjennomfører en av de 70–80 prosent av begravelsene i dette landet som kirken utfører. Det er ikke akkurat en arena for politikk. Kanskje får hun også høre vennskapsmenigheter i Midtøsten, Baltikum, Afrika eller Asia.


Frisk diskusjon. I kirken er det en livlig diskusjon om hvordan den skal engasjere seg i viktige etiske anliggender. Det er imidlertid enighet om at Bibelen forteller at Gud ser verden fra fattiges, undertryktes og forfulgtes perspektiv. Jesus sier at de fattige er «salige». Det samme sier han om dem som hungrer og tørster etter rettferdighet, og dem som skaper fred.

I Bibelens første kapittel står det at ethvert menneske, uavhengig av tro, meninger eller politisk overbevisning, er skapt i Guds bilde og derfor har et iboende menneskeverd. Fortellingen om Jesus begynner i en stall i et trau, og fortsetter med at Josef, Maria og Jesus ble flyktninger i Egypt.

Jeg tar det for gitt at Listhaug mener vi skal ta konsekvensene av bibelord og fortellinger. Det skal gjenspeiles i nyhetsoppslag, på prekestolen og i konfirmantundervisning. Kirken har gjennom historien ofte opptrådt som maktens talerør – eller vært taus når mennesker ble krenket eller undertrykket. Når den har talt undertryktes eller forfulgtes sak, har den ofte blitt irettesatt av makten og opplevd det den brasilianske erkebiskop Dom Helder Camara sa: «Da jeg ga de fattige brød, ble jeg kalt barmhjertig. Da jeg spurte hvorfor de var fattige, ble jeg kalt kommunist.»


Krig og flukt. Den norske kirkes engasjement for innvandrere og asylsøkere handler ikke om en restriktiv eller liberal innvandringspolitikk. Det handler om beskyttelse for dem som flykter fra krig og undertrykkelse. De internasjonale avtaler Norge har underskrevet, er blitt til etter smertelige krigserfaringer, og skal ivareta alle menneskers verd og rettigheter, uavhengig av tro og meninger. Alle skal omtales og behandles som enkeltmennesker og ikke som gruppe. Antisemittismens historie bør ha lært oss hvor lett det er å lage skremmebilder av andre og grupper av andre, og hvor farlig det er.

Kirkens engasjement i klimasaken handler ikke om oljeboring i Lofoten eller om nasjonale transportplaner. På slike punkter er kirkens ledere uenige. Det handler om at vi, sammen med alle mennesker, har ansvar for å forvalte kloden slik at den er et levelig sted for barn og etterkommere. Den enkelte kristne må avgjøre hvordan ansvaret skal bli til politikk, men kirken kan ikke være taus om alvoret i situasjonen.

Listhaug ser heller ikke ut til å ha fått med seg at menigheter og bispedømmer har avtalte vennskap med kirker og menigheter i Midtøsten. Det innebærer jevnlige og gjensidige besøk, omtale, forbønn – og økonomisk støtte. I tillegg gir menighetene til Kirkens Nødhjelp og Stefanusalliansen, støtte til de institusjoner Midtøstens kirker selv mener er viktige – som sykehus og skoler.


Må snakke sammen. På nasjonalt plan har vi ofte utfordret norske myndigheter til å støtte Midtøsten-kirkenes skole- og helsearbeid. Det er støtte til å vedlikeholde flerreligiøse samfunn og derfor muliggjøre utvikling i retning av demokrati.

Kjære Sylvi Listhaug. Den norske kirke har ikke et ønske om å «bli kvitt deg» – slik du sier. Vi er glade for alle som er medlem av kirken – deg inkludert. Men, jeg håper vi kan samtale, ikke karakterisere hverandre. Da kan vi snakke om kristen tro, om innvandrere og flyktninger, om klimautfordringen, og om våre utsatte søstre og brødre i Midtøsten – og om utfordringer vi står overfor i kirke og samfunn.

Når du, Sylvi Listhaug, sier at kirken råtner på rot, rammer du kirkens 5.000–6.000 medarbeidere og alle frivillige. Kirken råtner ikke. Kirken er ikke en «branntomt», slik en av dine partifeller sa. Tvert imot vil den hver dag holde troens, barmhjertighetens og kjærlighetens flamme levende.  Første gang publisert på NRK Ytring. Gjengitt med tillatelse.

2 liker  
Kommentar #1

Martin Undheim Sandstad

0 innlegg  23 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Kirken råtner sikketrt ikke på rot. Men Vi er i et slags reformatorisk landskap? (blant kristenheten)


Og sekularisering i samfunnet ellers?


Vår familie (morfar var vanlig statskirke mann, og gjennom mamma tok vi en slags reise fra DNK til mer frikirkelig fellesskap. Gjennom kristen TV og radio.


Og til slutt i et mindre fellesskap.


Men pappa har alltid vært ateist (eller i mangel av bedre ord, han missliker å bli fortalt hva han skal mene, eller konseptet: enten er dyu for oss eller mot oss... osv, vanlige innvendiger)


Da i min ungdom var vi vekselvis innom Grefsen kirke, siden mamma ikke orket å bære "lasset" om kristen oppdragelse alene. Og pappa nektet å dra i frikirkelige menigheter.


Så jeg er også konfirmert og døpt i DNK. Dere har definitivt en funksjon. Og i senere år har jeg hørt det har vært tiltak med kor der osv?


Men for noen som er seriøs med den kristne tro... Ja... det blir liksom noe helt annet.


Så vi har definitivt brukt DNK som "støtte-lene", som et slags kompromiss for hele familien. 


Så jeg har egentlig ikke noe mot DNK. 


Men det frikirkelige lanskapet har sine egne utfordringer som vi har sett med VN kontroversen (jeg støtter VN, om enn ikke annet enn moralsk rett til å eksistere.)

Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Verdidebatts redaksjon med agenda? Merkelig praksis

Publisert over 3 år siden

Hva kommer det av at Verdidebatts redaksjon først har en leder om Listhaug og hennes boklige ytringer om DnK, og så tillater to hovedinnlegg til om akkurat det samme tema? Passende formulert av sentrale personer i DnK hvor deres ytringer friksjonsløst harmoniserer med avisens holdninger? Burde det ikke være naturlig og mest praktisk å samle alt under én tråd? Eller er det bredde-og tyngde-effekten vs Listhaug spesielt og kritikk av DnK generelt det satses på her?

For den som vil kommentere, så vil jo kommentar til det ene hovedinnlegget være like så relevante også i de to andre. De tre innleggene, som noe mer kritiserer Listhaug enn å gå inn i kritikken, preges desto mer av hvordan man fra DnK sin ledelse ØNSKER at kirken ideelt skal fungere i praksis. Ikke hvordan praksis også fremtrer og fungerer fra tid til annen. Kritikk av DnK skyldes altså nødvendigvis mangel på innsikt og erfaringer, må vite. Å antyde dette siste, er et like så klassisk som patetisk herskerteknisk grep. Det burde være en idé å unngå slikt; i hvert fall fra kirkelig lederhold. Det var dette med religiøse lederes subtile eller mer tydelige maktmisbruk igjen, da.

Og apropos kjente personligheter og praktiseringen av VDs regler: Hva som anses som relevant er visst proporsjonalt med den status skribenten har. Igjen ser vi at reglene i VD praktiseres ulikt for kong Salomo og Jørgen Hattemaker

6 liker  
Kommentar #3

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

En politisk kirke?

Publisert over 3 år siden
Trond Bakkevig. Gå til den siterte teksten.
Når du, Sylvi Listhaug, sier at kirken råtner på rot, rammer du kirkens 5.000–6.000 medarbeidere og alle frivillige.

Nei , det rammer de som har gjort Kirken om til en politisk tumleplass for aktivister og misbruker folks medlemskap.

Poenget er HVEM de uttaler seg på vegne av når de utreder i det vide og brede om betente politiske spørsmål?

Dette går langt tilbake til stortingsvalget i 2013 , hvor Den Norske Kirke var blant 70 organisasjoner som advarte velgerne mot å stemme på Arbeiderpartiet , Høyre og Fremskrittspartiet på grunn av politiske aktivisters utredninger om FN`s teorier om verdens klimaundergang.

Bare det er temmelig drøyt og uten sidestykke i norsk politikk.

Her er en av klima-guruene på NRK - hvor de 70 organisasjonene brukes for det de er verdt. 

Og for Den Norske Kirkes vedkommende er den verdiløs da medlemmene hverken er spurt eller orientert - og mange ser det som et mentalt nederlag å bli assosiert med erkesludder fra "FN`s klimapanel" som overhodet ikke har noe med hverken dokumentert vitenskap eller kirkens virkeområde å gjøre. Hadde teorien kunne bevises ville vi hørt om det - dag og natt.

  https://www.nrk.no/ytring/slik-stemmer-du-gront-i-ar-1.11078246    

I rettferdighetens navn var det biskoper som innså at dette får folk til å vurdere utmelding eller å dele opp kirken for å slippe politiske aktivister i kirkelig sammenheng.

 https://www.vl.no/troogkirke/biskoper-ut-mot-partipolitisk-klimakampanje-1.48624?paywall=true

Her er rapporten om hele seansen - hvor det viser seg at bistandsmidler ble brukt i norsk valgkamp 

sitat kapitel 1 , side 3:

" Evalueringen er initiert med utgangspunkt i at verken Kirkerådet eller Mellomkirkelig råd, herunder KUI – Den norske kirkes nord-sør informasjon tidligere har gått inn i en sammenlignbar nasjonal kampanje, eller benyttet seg av strategisk kommunikasjonsarbeid i en kampanjeperiode for å oppnå ett av sine overordnede mål om økt kunnskap og oppmerksomhet om klima- og miljørelaterte verdispørsmål. Den norske kirkes nord-/sør-informasjon har en fireårig rammeavtale over Norads støtteordning til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, Folkeopplysning i en ny tid."

sitat slutt

Verd å merke seg ved krav om økninger i "bistandsbudsjettet"!

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/kr_56_1_13_evalueringsrapport_klimavalg2013.pdf

Hvem er det Den norske Kirke representerer her?  

3 liker  
Kommentar #4

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Til Dnks kyrkjelege leiarskap

Publisert over 3 år siden

Hei, Trond, eg har lyst til å dele ein kommentar deg, fordi eg veit at du er kunnskapsrik og fair nok til å forstå. Og til andre som har interesse, og som tykkjer det er relevant. Går som fylgjer: 

Eg veit at det er vanskeleg og krevjande å vere kyrkjeleg leiar. Eg veit det fordi eg har vore det sjølv. Mange omsyn å ta, mange menneske å forholde seg til, og så ei kyrkjeleg lære, og eit samfunn. Eg er eigentleg komfortabel med at Dnk er ei ganske "rund" kyrkje, så lenge eg veit at det finst eit større økumenisk fellesskap der ute. 

Eg blir imidlertid betenkt når eg ser dei mange responsane til Listhaug. Eg set det på spissen fyrst, og utdjupar: Det verkar som om Dnks kyrkjelege leiarskap ikkje ser sin eigen ideologi. Hadde de sagt: "Ja, vi har ein ideologi, og grunnane er slik og så, og difor held vi desse standpunkta og legg vekta på desse tinga" - så hadde eg godt skjøna det. 

Men: Svara går i staden rett på Jesus og kva han har sagt og kva Bibelen seier. Men de veit vel godt at Bibelen seier mange ting, og at den alltid vert lesen ut frå ei heilskapsforståing? Og når Dnk sitt leiarskap vektlegg: Klima, flyktningar, homofili, så er dette naturlegvis heilt i tråd med rådande ideologi i akademi og politikk. 

Eg er ikkje imot fokus på desse tinga. Ein kan vere samd eller usamd om homofilt samliv, om asylpolitikk, om klimatiltak. Men som du også skriv, så har kyrkja tradisjonar som går på desse tinga, og det er bra at leiarskapet også uttalar seg om desse tinga. Kjempebra, faktisk, det gjer meg stolt av tilhøyre Dnk. Dette er verkeleg viktige saker, dei treng merksemd. Og minoritetar treng respekt og omsorg får storfellesskapet.

Her fylgjer mi meir alvorlege innvending: Det er mange ting som kristen tradisjon og Bibelen talar om, som leiarskapet i Dnk ikkje talar om, ikkje rettleier om, ikkje går i kritisk dialog om. Nettopp fordi desse tinga er "heilage" eller "verna" i rådande ideologi. Er de ikkje klar over desse blindsonene? Det meir alvorlege med dette, er mange av desse "ideologiske blindsonene" medfører mykje smerte og ulukke for veldig mange menneske.

Ein kunne ta eitt ganske tydeleg døme: Kvifor blir det "vekkingsmøte" (Aftenpostens ord) når Jordan Peterson kjem til Noreg - og ikkje berre éin, men to gonger - og alt han snakkar om, er: Tradisjonell kristendom, tradisjonelle verdiar (vel å merke i jungiansk og arketypisk innpakning)? Han brukar jo Bibelens fortellingar og klare bod! Og han gjer det på måtar som ofte samsvarer med "populismen" som vi finn i FrP og liknande parti. 

Eg er naturlegvis klar over dynamikken. JP legg fram tradisjonelle kjønnsroller, tradisjonell disiplin, tradisjonelle familieverdiar. Han ser kvar skoen trykker, særleg for unge menn. Han ser deira kamp og deira forvirring, og at dei er lost, ofte sterkt pressa av både marknad og stat. Og han gjev dei livshjelp og sjølvrespekt. 

Ein kan godt seie at han gjer det ut frå til dels reaksjonær ideologi, kanskje det (eg uttalar meg ikkje om det her, for det er ein kompleks diskusjon. Som for øvrig er vel verdt å ta). Men han gjer det også ut frå tydelege sider av evolusjonært utvikla menneskenatur, og tydelege sider av tradisjonelle kulturar.

Jordan P er berre eitt døme. Ein kunne også nemnt fleire andre "problemfelt" knytt til islam, til kultursyn, til fellesskapssyn, til menneskeverd, til marknadskrefter etc., der Dnk i praksis har visse standpunkt, på godt og vondt. 

Kvifor kan ikkje Den norske kyrkja sitt leiarskap i det minste vere ærlege om at dei er ideologisk plasserte? Og at denne ideologiske plasseringa også medfører visse standpunkt og vektleggjingar og utelatingar i sentrale menneskelege og samfunnsmessige spørsmål? Og: At standpunkta også får "real-life" konsekvenser i ganske stor skala, anten ein vil eller ei.

Igjen, eg er klar over at det er veldig krevjande å vere kyrkjeleg leiar. Ikkje minst i dagens komplekse situasjon og samfunn. Og eg er, igjen, veldig takknemleg for jobben de gjer. Eg fylgjer mange av biskopane på facebook. Masse flott og viktig arbeid, særleg lokalt. Så eg håpar de tek det ovanfor i beste meining, og som eit innspel til dialog eller ettertanke. 

Vil for øvrig også seie at eg ikkje har lese Listhaugs bok (den er på veg til biblioteket mitt :) ), så eg vil ikkje seie frå eller til om henne eller boka eller FrP eller noko sånt!

5 liker  
Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden

På en skal fra 1 til 10 Halvard.  Der 10 er helt topp.  Så gir jeg 11 for kommentaren din.

Får virkelig håpe at den blir en øyeåpner for kirken.  For der virker de å være så totalt ute å kjøre - totalt blindet.  Tusen takk for kommentaren.

1 liker  
Kommentar #6

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Takk!

Publisert over 3 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Eg blir imidlertid betenkt når eg ser dei mange responsane til Listhaug. Eg set det på spissen fyrst, og utdjupar: Det verkar som om Dnks kyrkjelege leiarskap ikkje ser sin eigen ideologi. Hadde de sagt: "Ja, vi har ein ideologi, og grunnane er slik og så, og difor held vi desse standpunkta og legg vekta på desse tinga" - så hadde eg godt skjøna det. 

Takk til Jørgensen for det jeg synes er en god og relevant kommentar!

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere