Dan Lyngmyr

210

Ivar Braut`s etterfølger som biskop.

Jeg vil tro at kirken er mest tjent med følgende nye biskop ;

Publisert: 23. okt 2018

1) 

Den nye biskopen må forkynne frelse og nåde for alle som tar imot budskapet om Jesus Kristus - guds sønn, han som døde for våre synder.

2) 

Den nye biskopen må forkynne klart om livets to utganger - himmel og fortapelse/helvete.

3)

Den nye biskopen må oppfordre til ærlighet om livet, menneskelivets ukrenkelighet og alle livets utfordringer.

4)

Den nye biskopen må oppfordre til kamp mot alle undertrykkende politiske regimer.

5)

Den nye biskopen må oppfordre til bærekraftig forvaltning av naturens ressurser.

6)

Den nye biskopen må være mann.

7)

Den nye biskopen må avvise likekjønnet ekteskap i kirkelig regi, og mane til fortsatt kamp mot den nye ekteskapsloven, i tråd med både historisk tradisjon og velbegrunnet teologisk forståelse - og i likhet med brorparten av alle verdens kirkesamfunn.

8)

Den nye biskopen må oppfordre til kamp for fastlegene som ønsker å praktisere etter sin samvittighet i enkelte svært viktige samvittighetsspørsmål.

9)

Den nye biskopen må oppfordre landets politikere til å vedta en ny livsvernlov, og en lov som forbyr tvillingabort.

10) 

Den nye biskopen bør oppfordre til totalavhold i solidaritet med alle verdens ofre for en kynisk alkoholindustri.


4 liker  
Kommentar #1

Aase Marie Holmberg

38 innlegg  17 kommentarer

Ivar Braut`s etterfølger som biskop

Publisert rundt 3 år siden

,JPunktene  du nevner er veldig viktige. Jeg er enig i de fleste, men blir glad hvis du kan utdype punkt 2. Den nye biskopen må forkynne klart om livets to utganger, himmel-fortapelse , helvete. Selv  tror jeg Gud sender sin sønn til jorden for å dømme levende og døde. Dommen må vi overlate til ham. 

Kikens forkynnelse om ovennevnte tema hører til de mest omdebatterte.

Apokalypsen har endret seg siden middelalderen.. Verden går ikke lenger opp i flammer eller forsvinner. Jeg tror heller ikke de ugudelig blir kastet i ildsjøen eller pint til evig tid. Dette er uforenelig med kjærlighetens evangelium. Guds rettferdighet er identisk med hans kjærlighet. Hans nåde er uten grenser. Derfor tror jeg at alle som ikke har funnet frem til frelsen før de dør får en ny sjanse på dommens dag. I nyere tid har tanken om Apokatastasis fått fornyet oppmerksomhet, men er ikke formulert som kirkens lære. VI  må nok alle vente på Guds dom til den ytterste dag. Vi får håpe at Guds nåde og kjærlighet vil være med å avgjøre den. Hva tenker du?

Kommentar #2

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Aase Marie Holmberg. Gå til den siterte teksten.

,JPunktene  du nevner er veldig viktige. Jeg er enig i de fleste, men blir glad hvis du kan utdype punkt 2. Den nye biskopen må forkynne klart om livets to utganger, himmel-fortapelse , helvete. Selv  tror jeg Gud sender sin sønn til jorden for å dømme levende og døde. Dommen må vi overlate til ham. 

Kikens forkynnelse om ovennevnte tema hører til de mest omdebatterte.

Apokalypsen har endret seg siden middelalderen.. Verden går ikke lenger opp i flammer eller forsvinner. Jeg tror heller ikke de ugudelig blir kastet i ildsjøen eller pint til evig tid. Dette er uforenelig med kjærlighetens evangelium. Guds rettferdighet er identisk med hans kjærlighet. Hans nåde er uten grenser. Derfor tror jeg at alle som ikke har funnet frem til frelsen før de dør får en ny sjanse på dommens dag. I nyere tid har tanken om Apokatastasis fått fornyet oppmerksomhet, men er ikke formulert som kirkens lære. VI  må nok alle vente på Guds dom til den ytterste dag. Vi får håpe at Guds nåde og kjærlighet vil være med å avgjøre den. Hva tenker du?

Heldigvis er dommen i guds hender, der hvor den endelige rettferdigheten skal finne sted.

Som en mer generell betraktning så mener jeg at guds nåde og tilgivelse heldigvis er større enn våre synder, og for den tilgitte synder er vissheten om dette intet moralsk fortrinn, men gir håp om en evighet i guds favn. 

Jeg tror også at det er en god holdning å ikke moralisere over andre menneskers livsvalg, samtidig som tydelige standpunkt, av typen jeg er for og du er imot,ofte kan være krevende for mange. Særlig ettersom noen standpunkt kan oppfattes som spesielt moralsk "korrekte". 

Når det gjelder himmel og helvete/fortapelse så er dette selvsagt krevende å forholde seg til , fordi,  hvem er det som ikke ønsker at alle skal møte evigheten i guds gode favn, og den ene røveren på korset ved Jesu side illustrerer jo også at helt frem til livets absolutt siste øyeblikk finnes det tilgivelse og håp.

Når Jesu også i samtalen med kvinnen som folket ville stene til døde, og som til slutt ble reddet av Jesu ord om at " den av dere som er uten synd kan kaste den første sten" , så avsluttet han med å si at " gå bort og synd ikke mer".

Hvorfor skulle hun så ikke synde mer , jo fordi det ville få konsekvenser for henne på flere områder, og den viktigste årsaken var konsekvensene for evigheten slik jeg ser det. 

Når bibelen glimtvis , men ikke i detalj, beskriver hva himmelen og helvete/fortapelsen innebærer, så betyr dette etter mitt skjønn at begge må tas på ytterste alvor. Bibelens beskrivelser, og Jesu egne ord om dommen, og det evige liv, innebærer også den ytterst smertefulle vissheten for alle troende - nemlig kunnskapen om helvete/fortapelsen.Jeg mener vi ikke kan si at vi ikke visste. 

Jeg tilhører nok dem som finner det fullstendig umulig å avvise bibelens klare advarsler om evig liv og evig fortapelse - så lenge dette beskrives så gjennomgående og tydelig tydelig i hele bibelen. Samtidig forstår jeg selvsagt alle andre gode menneskers håpefulle motiv om frelse for alle.

  

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere