Olaug Bollestad

11

Et sterkere og tydeligere KrF

Etter fylkesårsmøtet i Rogaland KrF i helgen har det blitt forsøkt spredt et bilde av at jeg har opptrådt illojalt. Det er både uriktig og urettferdig.

Publisert: 23. okt 2018

I og med at gårsdagens leder i Vårt Land baserer seg på en slik framstilling, lander også den veldig feil.

Avsto fra å stemme. 

I vår felles e-post, som ble sendt samme dag som årsmøtet ble avholdt, skrev partiledelsen at vi ikke går inn og krever noe når det gjelder fylkeslagenes avstemmingsregler. Derfor tok jeg ikke ordet i, og avsto fra å stemme under fylkesårsmøtets debatt om avstemmingsregler. I debatten før valget av delegater til Landsmøtet tok jeg imidlertid ordet, og brukte hele min taletid til å legge tungt inn over forsamlingen at de valgene man tok måtte ha legitimitet også etter 2. november. Jeg understreket at det sentrale for meg var at vi som parti skulle stå sammen både før og etter det ekstraordinære landsmøtet.

Mange av delegatene på fylkesårsmøtet, som støtter itt syn på hva som er det beste veivalget for partiet, utrykte overraskelse over at jeg brukte min taletid kun på å få fram dette perspektivet. Da jeg snakket med journalister og kommentatorer etterpå var spørsmålet de stilte: «Du rådet årsmøtet til å sikre en god representasjon, hvordan reagerer du på resultatet?»

Skuffende. 

Derfor var sjokket stort når jeg hørte at TV 2s kommentator på kveldsnyhetene tegnet et helt annet bilde: Jeg hadde ikke løftet en finger og opptrådte illojalt. Dette tror jeg ingen som var på fylkesårsmøtet kjenner seg igjen i. At Vårt Land på lederplass ukritisk velger å legge fram TV 2-kommentatorens påstander som sannhet, er skuffende. Når lederskribenten bygger videre på dette sviktende grunnlaget, og mener jeg har glemt at KRF skal leve videre etter 2. november, blir det bare helt feil.

Dersom man reelt er opptatt av at KrF skal holde sammen også etter 2. november, så er det et dårlig bidrag og feilaktig framstille det slik at jeg undergraver partiledelsens felles ønske og uttalelse. Vi står sammen om å ønske et landsmøte som gir alle sider en stemme, representerer de ulike syn i partiet og reflekterer KrFs medlemsmasse på en god måte.

Nesten 70 prosent på fylkesårsmøtet ønsket et sentrum-høyre samarbeid. For å få en god representativ fordeling mener jeg det hadde vært en fordel å få med flere delegater som ønsker å felle regjeringen, for å samarbeide mot venstre.

Voldsom oppgave. 

Samtidig mener jeg at vi som sitter sentralt skal være svært forsiktig med å kritisere Rogaland eller andre fylker. Partiet har lagt en voldsom oppgave på fylkeslagene. På kort varsel har man kastet seg rundt og arrangert partimøter, lokallagsmøter og fylkesårsmøte. Alle sider har blitt hørt. Demokratiske spilleregler har blitt overholdt. Jeg er rett og slett imponert over den gode, saklige debatten, engasjementet og den enorme jobben som er lagt ned.

Så er jeg sikker på at Rogaland KrF, vårt største fylkeslag, vil stå sammen også framover, uavhengig av syn på veivalg. Det opplever jeg også at alle veldig sterkt ønsker at vi får til over hele landet. Denne prosessen må lede fram til et sterkere og tydeligere KrF – som står sammen for familiene, menneskeverdet og et samfunn som er rotfestet i den kristne kultur- og verdiarven.

4 liker  
Kommentar #1

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Krf er et parti som strever rundt sperregrensa. Store deler av kristenfolket stemmer på andre partier enn Krf. Hvor mener du Krf kan finne nye velgere? 

1 liker  
Kommentar #2

Nils-Petter Enstad

123 innlegg  206 kommentarer

Nye velgere?

Publisert over 3 år siden

Det er mulig Olaug Bollestad har et annet svar på dette enn meg, men jeg tror mange av KrFs nye velgere vil være å finne blant de mange som har meldt seg inn i partiet etter Hareides tale, og blant mange av dem som stemte KrF både i 1997 og 2001, mens som sa takk for seg etter hvert som KrF ble mer og mer klistret opp mot høyresiden i norsk politikk. Samtlige valgresultat fra 2003 og fram til 2017 bekrefter denne trenden. At KrF har oppnådd "mye" ved å forhandle med og støtte Solberg-regjeringen, er en naiv analyse. Mye av det kunne man like gjerne oppnådd ved å samarbeide den andre veien. 

4 liker  
Kommentar #3

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Olaug Bollestad. Gå til den siterte teksten.
Denne prosessen må lede fram til et sterkere og tydeligere KrF – som står sammen for familiene, menneskeverdet og et samfunn som er rotfestet i den kristne kultur- og verdiarven.

Dette får ikke Krf til ved å gå til venstre. 

Uansett, lykke til den  2. november.

4 liker  
Kommentar #4

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg leste en interessant kommentar av John Olav Egeland, Dagbladet. no, 23.okt. Her skriver han blant annet at; "Krf er ikke et parti for de kristne i Norge, men for en fraksjon av de troende". 

Det var vel det vi så i Stavanger; Fraksjonen steg fram. 

De har nok med seg selv en stund til.

Kommentar #5

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Inn med nye koster!

Publisert over 3 år siden
Anita Stokkeland. Gå til den siterte teksten.
Hvor mener du Krf kan finne nye velgere? 

Til høyre!

Som tidligere KrF-medlem og representant for KrF, og trofast stemmekveg for partiet i de senere år, ser jeg frem til å oppleve (på TV) et gledelig gjensyn med KrF  på landsmøtet fredag 2. november. Det kan bli et møte med partiet jeg var glad i, i salige Lars Korvalds og Kåre Kristiansens dager. 

Hvis det går som jeg håper:  Knut Arild Hareides avgang som partileder, Kjell Ingolf Ropstads overtakelse som partileder og utsikter til å få Hans Olav Syversen med i rikspolitikken igjen -  og i regjeringen til Erna Solberg.  Scenariet er nesten for godt til å være sant. 

5 liker  
Kommentar #6

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Men hvor lenge var Adam i paradis.

Kommentar #7

Nils-Petter Enstad

123 innlegg  206 kommentarer

Omsorg fra avhoppere

Publisert over 3 år siden

Denne omsorgen for KrF som svært forhenværende KrF-medlemmer gjerne legger for dagen, er i seg selv et godt argument for hvorfor man i hvert fall ikke skal lytte til dem.

1 liker  
Kommentar #8

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert over 3 år siden

En av sønnene til Kåre Kristiansen ble intervjuet i Porsgrunn Dagblad nå i oktober. Det er nok en del ting forhenværende KrF- medlemmer ikke har fått med seg. Porsgrunn Dagblad 04.10.18

Kommentar #9

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Grunnfjellet i KrF.

Publisert over 3 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Denne omsorgen for KrF som svært forhenværende KrF-medlemmer gjerne legger for dagen, er i seg selv et godt argument for hvorfor man i hvert fall ikke skal lytte til dem.

"Ad hominem-argument, eller personangrep, er en tankefeil der en søker å tilbakevise et argument ved å gå til angrep på den personen som fremsetter argumentet i stedet for å tilbakevise selve argumentet."

Jeg argumenterer for at KrFs grunnfjell ligger blant partiets medlemmer som sympatiserer med høyresiden i norsk politikk. Der har jeg hørt hjemme i hele mitt liv,  selv om jeg kommer fra Oslo.  Der lytter kanskje de fleste til ditt politiske råd, Nils-Petter Enstad. De representerer ikke  grunnfjellet.

8 liker  
Kommentar #10

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Spørsmål til Øye

Publisert over 3 år siden

Tilhører man fortsatt grunnfjellet til Krf når man ikke stemmer på partiet, men på andre partier til høyre for Krf?

Min avdøde far var mest begeistret for Sylvi Listhaug, og litt begeistret for Hans Grøvan. Tilhørte han da grunnfjellet? 

Fortell fra grunnfjellet, Øye.

Kommentar #11

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Grunnfjellet.

Publisert over 3 år siden

Grunnfjellet i KrF er etter min mening alle kristne som sympatiserer med KrF og vil stemme på representanter som best forsøker å gå i fotsporene til partiets tidligere høvdinger, som Kjell Bondevik og Lars Korvald,  men som tar avstand fra Kjell Magnes og Simens anbefalinger om å gå til venstre.

6 liker  
Kommentar #12

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Hareides tvilsomme berømmelse.

Publisert over 3 år siden

"Det blir  ikke mye å skrive hjem om etter landsmøtet 2. november ", Anita Stokkeland, " når du vil  oppfordre Bollestad til å lese dette opp (?) på møtet." 

Hvis Knut Arild Hareide får flertallet av delegatene på landsmøtet til å gå til venstre, er det flere som kommer til å bli målløse av skrekk når de forstår hva partiformannen har fått dem med på: Å bringe KrF under sperregrensen, og hva det vil føre til for partiets videre eksistens i norsk politikk. 

Hans hodeløse strategi kan gi ham en tvilsom berømmelse i norsk historie ved at AP binges tilbake som det dominerende parti i Norge. Mange er gamle nok til å huske hva det vil bety for kristne verdispørsmål.

"Den vises hjerte er vendt til høyre, men dårens hjerte er vendt til venstre."
(Pred. 10:2) Godt sagt for 2600 år siden!

6 liker  
Kommentar #13

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Grunnfjellet i KrF er etter min mening alle kristne som sympatiserer med KrF og vil stemme på representanter som best forsøker å gå i fotsporene til partiets tidligere høvdinger, som Kjell Bondevik og Lars Korvald,  men som tar avstand fra Kjell Magnes og Simens anbefalinger om å gå til venstre.

Og hvor stort er dette grunnfjellet ? Har du noen meningsmåling på det ?

Eller skal vi kanskje bruke de siste dagers avstemninger som målestokk, og da kommer vi vel frem til at " grunnfjellet" består av ca 50 % av medlemsmassen.

Hva kaller du da de andre 50 % for, er ikke de like mye grunnfjellet ?

Og hvilket grunnfjell har størst vekstpotensiale tror du ?

1 liker  
Kommentar #14

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hvis partiet blir så lite at det faller ut av Stortinget ved neste valg så er vel problemet løst.

4 liker  
Kommentar #15

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Vanskelig å spå om fremtiden.

Publisert over 3 år siden
Bjørn Bråtveit. Gå til den siterte teksten.
Hva kaller du da de andre 50 % for, er ikke de like mye grunnfjellet ?

Jeg regner ikke dem som nylig har meldt seg inn i KrF for å tilhøre grunnfjellet. De kan komme til å forsvinne like fort som de dukket opp. Det gjør ikke grunnfjellet. De kommer kanskje tilbake.

2 liker  
Kommentar #16

Knut Moholt

0 innlegg  9 kommentarer

Trist

Publisert over 3 år siden

Trist å konstatere at Rogalands usolidariske avstemning ble avgjørende for prosessen. Det er ingen tvil om at når Rogaland velger en annen metode enn alle de andre fylkesårsmøtene så må de tåle kritikk. Og Olaug Bollestad må også tåle kritikk for å ha vært tilstede på dette møtet og avstå fra å presentere ledelsens forslag om å gjenspeile fylkesårsmøtenes stemmer

Bollestad skriver:  "I vår felles e-post, som ble sendt samme dag som årsmøtet ble avholdt,  skrev partiledelsen at vi ikke går inn og krever noe når det gjelder  fylkeslagenes avstemmingsregler. Derfor tok jeg ikke ordet i, og avsto  fra å stemme under fylkesårsmøtets debatt om avstemmingsregler."

Det er helt rett at partiledelsen ikke krevde noe som helst av fylkeslagene - men de ga allikevel en tydelig anbefaling. Denne anbefalingen kom aldri frem på Rogalands fylkesårsmøte, og det er trist når Bollestad som selv sitter i partiledelsen valgte å tie om dette. Nå var dette bare et forslag fra Haugesund Krf som ble votert over. Hadde fylkesårsmøtet vært klar over at dette var et ønske også fra partiledelsen er det stor grunn til å tro at Rogaland ville valgt å legge seg på samme linje som resten av KrF gjorde.

Forøvrig skal KrF ha stor ros for prosessen forøvrig og ledertrioen (med unntak av det nevnte over) har stått bemerkelsesverdig samlet. Mye har vært forbilledelig!
Dessverre hadde partiet stått enda mer samlet om Rogaland ikke hadde valgt "the winner takes it all"-modellen - og det ansvaret må dessverre Rogaland leve med fremover.


Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere