Spaltist Hilde Frafjord Johnson

Tidligere spesialutsending for FN

En skjebnetid

De nærmeste årene vil være avgjørende for om verden lykkes. Det vil kreve politisk lederskap.

Publisert: 23. okt 2018  /  780 visninger.

For et par uker siden kom en ­rapport som fikk meg til å bråvåkne. At klimaendringene er alvorlige har vi visst lenge. At en offensiv ­klimapolitikk er viktig har vi anført lenge. At vi alle må gjøre vårt i hverdagen har vi også ment lenge.

Skremme vannet. 

Men dette var noe ­annet. FNs klimapanels nye fram­skrivninger er så dramatiske at det ­burde skremme vannet av de fleste av oss. Klima­politikken Stortinget nylig vedtok er allerede foreldet. Vi må rett og slett legge kortene på nytt. Det vil kreve mot av regjering og storting. Og det vil kreve mye av oss alle.

Velger vi å lukke øynene for dette nå, vil konsekvensene være store, ikke bare for oss selv og miljøet – i vår egen leve­tid, for barn og barnebarn, men først og fremst for vårt globale fellesskap. For de som vil bli hardest rammet, på alle vis, er verdens fattige. Aller mest vil det gå ­utover Afrika sør for Sahara. Ingen bistands­budsjetter vil kunne motvirke virkningene av dette hvis ikke klimautslippene kuttes ­vesentlig.

Det nye er ikke bare omfanget av de dramatiske klimaendringene. Det nye er at de går raskere enn ventet. Vi har mye dårligere tid. Og vi kommer ikke til å greie å nå målet hvis det ikke tas drastiske grep i løpet av de neste ti årene. Utslippene må ned med 40–50 prosent innen 2030. Det er mye. Og det er mye mer enn Norge har lagt opp til.

LES OGSÅ: Vil møte klimakrise med moral

Grundig dokumentert. 

I arbeidet med rapporten har klimapanelet gjennomgått rundt 6.000 nyere vitenskapelige studier som vurderer virkningen av 1,5 graders global oppvarming, og sammenligner det med oppvarming på 2 grader. ­Rapporten forteller hva som skal til for å nå ­disse ­målene i Parisavtalen. Det er ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved fram­skrivningene. De er grundig ­dokumentert.

Rapporten forteller om konsekvensene for mennesker og økosystemer dersom vi ikke når klimamålet. Den sier i realiteten at forpliktelsene i Paris-avtalen ikke er nok. Verden opplever allerede ­konsekvenser av oppvarmingen, som mer ­ekstremvær og stigende havnivå. Nå blir det verre, raskere enn ventet. I mange land og regioner er oppvarmingen høyere enn gjennomsnittet, inkludert Arktis som er to til tre ganger over. Dette ser vi blant annet på Svalbard nå. En slik økning kan trigge ustabilitet i sjøisen i Antarktis, og/eller ­irreversibel kollaps av Grønlandsisen. Dette kan føre til en havnivåstigning som kan ramme mange.

LES OGSÅ: Slik redder vi verden

Vannmangel. 

Men enda mer dramatisk er følgene for fattige mennesker. For temperaturøkningen vil bidra til betydelig vannmangel. Og den vil ramme landbruksproduksjonen slik at omfattende matmangel blir resultatet. Klarer vi å begrense utslippene slik at vi når 1,5-gradersmålet, vil opptil 50 prosent færre mennesker oppleve vannmangel og flere hundre millioner færre ­mennesker bli utsatt for fattigdom og risiko fra ­klimaendringer. Men altfor mange vil få det verre. Uansett.

Det er nødvendig med kraftige ­reduksjoner i utslippene av klima­gasser. Reduksjonene vil kreve hurtige og dypt­gående systemendringer i de fleste ­sektorer. Også i Norge. Og det må skje raskt. For eksempel mener FNs klima­panel at om lag halvparten av elektrisiteten må være produsert av fornybare kilder innen 2030.

Kvotesystemet. 

Lenge har mange ­norske aktører tenkt at vi kan kjøpe oss fri fra det meste av forpliktelser ved hjelp av kvoter. På flere områder vil kvote­systemet fortsatt ha mye for seg. Slik kan en få mest mulig utslippskutt per krone. Men det ­betinger at det faktisk fungerer slik at de totale utslippene går ned. Men kjøp av kvoter betyr ikke å kjøpe seg fri. Vi må i all hovedsak være beredt til å kutte selv og samtidig sørge for å binde CO2 gjennom skog og innovative fangstløsninger. Det er helt nødvendig skal en greie å nå målene.

Ekspertene er tydelige på en ting: De nærmeste årene vil være avgjørende for om verden lykkes. Det vil kreve politisk lederskap. Det er ingen tvil om at vi er inne i en skjebnetid.

LES OGSÅ: Mer ekstremt vær kan forverre global sult

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Isen har smeltet i mange tusen år.

Publisert over 2 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.
En slik økning kan trigge ustabilitet i sjøisen i Antarktis, og/eller ­irreversibel kollaps av Grønlandsisen. Dette kan føre til en havnivåstigning som kan ramme mange.

Frafjord Johnson driver med krisemaksimering av verste sort.
Det jeg undres mest over er når kristne mennesker går i bresjen for å tro at vi mennesker overlatt til oss sjøl og vår egen skjebne.
Steg havet da den tjukke isen over den europeiske kontinentet smeltet ? UTEN biler,båter og flytrafikk..?

Vi hørte lignende katastrofetenkning fra Al Gore,Støre og FNs klimapanels 2000 klimaforskere i 2007 da de sto foran Himalaias fjell og pekte på snøen som kom til å smelte før 2013.....og at havet ville stige med 6-7 meter i samme tidsrom.

Skjedde det ?
Er de mer å stole på nå ?

11 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Molda har løsningen!

Publisert over 2 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.
FNs klimapanels nye fram­skrivninger er så dramatiske at det ­burde skremme vannet av de fleste av oss.

Med din store erfaring fra u-land, hjelpearbeid og misjon hadde jeg forventet en mer balansert beskrivelse.  

FN’s klimapanel, hvem sitter der og hvilke krefter står bak?  Pengemakten står bak og forskerne får betalt for å si det som tjener denne makt.

Nå settes alle kluter til for et såkalt grønt skifte.  Om mennesker påvirker klima vil denne nye satsingen bare øke utslippene.  Alle de nye produktene gjør de rike rikere uten at klima blir påvirket, og fattige barn i Afrika får ikke hjelp.

Nå har Dag Gjørund Lønning, rektor på en landbruksskole på Jæren skrevet en bok, «Jordboka».

Der viser han en metode for jordbruk og kjøkkenhage bruk som vil ta hånd om klima på naturens egen måte.  Industrilandbruket tyner ut livet i molda, mens hans forsøk gir molda liv, økt vekst og den binder karbon til seg slik at det oppveier drivhuseffekten.  Dette gir altså mer mat, sunnere mat og godt klima.  Hvorfor tar ikke myndighetene denne kunnskapen isteden?

Dette vil også redde verdens sultne barn.

At politikerene og du Hilde tror på det du skriver - det er skremmende!  Snakk om sløsing av tid og penger, - men du har vel ikke kjøpt Lønnings bok?  399,- kr12 liker  
Kommentar #3

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Moralismen

Publisert over 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
At politikerene og du Hilde tror på det du skriver - det er skremmende!  Snakk om sløsing av tid og penger, - men du har vel ikke kjøpt Lønnings bok?  399,- kr

krever vi alle må betale for god moral. Kanskje de klarer å få innført å betale tiende for klimamiljøet snart?

7 liker  
Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Dilemma?

Publisert over 2 år siden

Folk skremmes opp av alt mulig og tror på politikerne, mens forskerne fremdeles er usikre på årsaksammenhenger. De ligger alltid i etterkant av jordas utvikling og sykluser, og skal prøve å finnet ut hvorfor ting skjer. For 4 år siden ble det oppdaget at jorda lekket vann ut i verdensrommet, og det forskes nå på den problemstillingen, samt hvorfor planeter med en annen størrelse enn vår og en annen avstand fra solen ikke har atmosfære... https://www.tv2.no/a/6246213/

Når forskerne enda ikke har peiling på atmosfæriske forhold, hvordan kan de da vite hva som egentlig påvirker klimaet? 

Og politikerne misbruker sin tillit til velgerne ved stadig større pengebruk som skal sankes inn via bompengeringer. 

6 liker  
Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Er de mer å stole på nå ?

Vi kan spytte inn så mange milliarder vi måtte ønske i våre utdanningsinstitusjoner, men vil sannsynligvis fortsatt måtte leve med at en prosentandel av befolkningen som innbiller seg at vitenskaplig forskning kun er en del av elitens agenda for å svindle mannen i gata. "Vi ser jo med våre egne øyne at jorda er flat".

Det skremmende er jo at disse klimastrutsene faktisk har ei hånd på rattet i styringen av landet! Og i det øyeblikk når det kan se ut som at til og med de sterkeste økonomiske interessene bak fortsatte klimaødeleggelser, omdirigerer sine forskningsressurser fra tåkelegging og sabotasje av forskningen, til og investere i forskning på ny teknologi, går amerikanerne hen og velger en av disse idiotene til president!!??

Dette ser ikke lyst ut. Jeg har medfølelse for alle dere som har barn og barnebarn.

5 liker  
Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Nå har Dag Gjørund Lønning, rektor på en landbruksskole på Jæren skrevet en bok, «Jordboka».

Der viser han en metode for jordbruk og kjøkkenhage bruk som vil ta hånd om klima på naturens egen måte.  Industrilandbruket tyner ut livet i molda, mens hans forsøk gir molda liv, økt vekst og den binder karbon til seg slik at det oppveier drivhuseffekten.  Dette gir altså mer mat, sunnere mat og godt klima.  Hvorfor tar ikke myndighetene denne kunnskapen isteden?

Dette vil også redde verdens sultne barn.

Det må sies at det er et positivt signal når forfatteren av denne boka ser ut til å ha skjønt at vi har et problem og er løsningsorientert? Det er noe helt annet enn tanketom vitenskapsfornektelse. Om hans forslag til karbonbinding er tilstrekkelig, overlater jeg til andre å vurdere.

2 liker  
Kommentar #7

Børre St. Børresen

2 innlegg  35 kommentarer

Miljø og menneskeverd henger sammen

Publisert over 2 år siden

Svært bra og viktig innlegg av Frafjord Johnsen! Vi sliter i Norge med å få SP og FrP til å forstå hvor viktig det er å gjøre nødvendige endringer. Sistnevnte parti har i alle fall vist store fremskritt i 2018, noe trontalen og statsbudsjettet bekrefter. Ingen tvil om at Venstre har gjort en stor forskjell i regjering.

Vi snakker om verdier vi ønsker å hegne om. Vi er inne i en skjebnetid!!
I så måte er jeg skuffet over at KrF synes å akseptere at sorteringssamfunnet er kommet for å bli.
Du kan lese mer om  denne problemstillinga her:
Har KrF gitt opp kampen mot sorteringssamfunnet?

2 liker  
Kommentar #8

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Ren energi

Publisert over 2 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.
For eksempel mener FNs klima­panel at om lag halvparten av elektrisiteten må være produsert av fornybare kilder innen 2030.

Nå er det slik at Norge har en god del av denne "løsningen", dersom FN`s CO2 teori om menneskeskapte klimakatastrofer hadde vært bevist og "grundig dokumentert". Alt er basert på dataprogrammer hvor CO2 er gitt den effekt man ønsker at den hadde.

Det står også alltid "tror" eller "mener" så man er sikret en liten helgardering dersom serien av katastrofespådommer mot all formodning skulle utebli. 

Vi har høstet en del erfaringer der -  om ikke annet.

Norge har en god del thorium , Norge hadde en mulighet til å vise verden energiveien som vil gi ren energi i uoverskuelig fremtid ,selv om de mest optimistiske anslagene er nedjustert - Norge ligger på ca. 7 plass i verden med denne ressursen hvor verdien vil få oljeinntektene til å fortone seg som småtteri.

Vi hadde alt - også denne energiressursen - men vi har ikke  politikere med visjoner basert på enkel logikk. 

Gro Harlem Brundtland var faktisk inne på tanken å bruke oljepenger til industriforskning for å styrke fastlands-Norge etter oljen. Men politikerne ble visst litt revet med i pengeflommen og mistet fokus når pengesekken skulle forvaltes..

Forskning no , 2012:

  https://forskning.no/radioaktivitet-bergfag-de-regionale-forskningsfondene/thorium-kan-bli-norges-neste-energieventyr/667731

Jeg har litt dårlig tid nå , men her er litt orientering for den interesserte , Kirk Sorensen har vært en virkelig pådriver for å spre informasjon om denne energikilden , men det ble India som blir pioneren , tiden vil vise hvor verdifull denne forskningen, erfaringene , kompetansen og satsingen vil være for de som satset.

  En artikkel fra Daily Caller:

  https://dailycaller.com/2017/07/10/india-has-almost-finished-the-worlds-first-advanced-thorium-nuclear-reactor/

Historikk og visjoner om thorium:

   https://www.youtube.com/watch?v=c7baTdyHv8g&t=199s

   https://www.youtube.com/watch?v=bbyr7jZOllI&t=6s

Her skulle selvfølgelig oljepenger vært brukt i NORGE til industriforskning med mening  - fremfor alskens latterlig dill som senere generasjoner vil gapskratte av.

Men miljøbevegelsen liker ikke løsninger, forretningsideen med klimaindustrien er bygget på et stadig sterkere problem hvor det kreves at alle "bidrar" under tvang under mengder av slagord og floskler  til en eller annen diffus løsning på "menneskeskapt global oppvarming".

Løsninger kommer trolig når alle er like fattige, "problemet" løses av naturen selv  eller når situasjonen krever det. 

Ref. hvordan ozonlagets store problemer fant sin løsning ved at en gjeng pådrivende politikere møttes i Montreal  og løste alt sammen ved underskrifter - Montrealprotokollen - uten å kommentere et par andre naturfenomener. Effektiv møtevirksomhet. forøvrig.

Onde tunger påstår selvfølgelig at naturens gang ikke var fullt ut forstått. 

Husker det var en eneste professor i Tromsø som uttalte seg kritisk om hele ozonhistorien - vi så hvordan det utspilte seg. Han var frekk nok til å nevne at tidsrommet var for kort til å trekke konklusjoner og at ingen visste hva eller hvor de målte. Han gikk mot den politiskvitenskapelige konsensus.

Her er Bellonas bidrag mot thorium som energikilde slik at vi tar med motpartens vitenskapelige argumentasjon :

  http://bellona.no/nyheter/energi/atomkraft/2007-02-hvorfor-norge-ikke-bor-utvikle-thorium-kraftverk

Hvorfor bidrar ikke norske politikere til å løse "klimakrisen" med thorium, dersom vi lever i en skjebnetid hvor sogar enkelte politikere kollektivt  ser jordens klimaundergang ?

Statkraft liker nok heller ikke tanken på thorium , kan jo ødelegge svartebørsprisene på elektrisk energi for smartmålernes eiere.


9 liker  
Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det gjør vi allerede.

Publisert over 2 år siden

Hvis vi regner sammen alt som er relatert til klimaavgifter er vi nok over tienden.

6 liker  
Kommentar #10

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Herstad spesial.

Publisert over 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

"Vi ser jo med våre egne øyne at jorda er flat".

Det skremmende er jo at disse klimastrutsene faktisk har ei hånd på rattet i styringen av landet! Og i det øyeblikk når det kan se ut som at til og med de sterkeste økonomiske interessene bak fortsatte klimaødeleggelser, omdirigerer sine forskningsressurser fra tåkelegging og sabotasje av forskningen, til og investere i forskning på ny teknologi, går amerikanerne hen og velger en av disse idiotene til president!!??

Idioter og klimastrutser er plagsomme særlig når de får makt.
Det hadde vært mye enklere om de hadde fått forbud mot å ytre seg og å stille til valg.


8 liker  
Kommentar #11

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

og

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvis vi regner sammen alt som er relatert til klimaavgifter er vi nok over tienden.

den fattige enka som bare eier en eneste skjerv, må nok gi den også.

4 liker  
Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det hadde vært mye enklere om de hadde fått forbud mot å ytre seg og å stille til valg.

Muligens. Det er i alle fall grunn til å være bekymret over hvordan de spådde endringer vil påvirke vårt politiske system, både globalt og lokalt, om vi ikke makter å stoppe utviklingen.

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Bekymringer

Publisert over 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Det er i alle fall grunn til å være bekymret over hvordan de spådde endringer vil påvirke vårt politiske system, både globalt og lokalt, om vi ikke makter å stoppe utviklingen.

Tror det finnes et ordtak som heter: Pris deg ikke lykkelig  over morgendagen, for du vet ikke  hva den vil bringe. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

Hva det nå enn kan være, så pleier de dukke opp i nyhetene?

Og så vidt jeg kan huske står det også noen lovord; Så lenge jorden står, skal såtid og høsttid,  kulde og varme, sommer og vinter,  dag og natt aldri ta slutt.

Men enkelte variabler må en kunne regne med?

3 liker  
Kommentar #14

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Tror det finnes et ordtak som heter: Pris deg ikke lykkelig  over morgendagen, for du vet ikke  hva den vil bringe. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

Hva det nå enn kan være, så pleier de dukke opp i nyhetene?

Vel, jeg forsøker faktisk etter beste evne å følge denne livsfilosofien, men må nok starte med å hamstre geitemelk? :-)

Salomos Ordspråk, Kapittel 27
Pris deg ikke lykkelig over morgendagen,
for du vet ikke hva den vil bringe.

2 La en annen prise deg lykkelig, ikke din egen munn,
en fremmed, ikke dine egne lepper.

3 Steinen er tung, og sand veier mye,
den dummes sinne er tyngre enn begge.

4 Harmen er grusom, vreden er en flom,
men hvem kan stå seg mot sjalusi?

5 Bedre er åpen kritikk enn skjult sympati.

6 Sår fra en venn er til å stole på,
kyss fra en fiende er svikefulle.

7 Den mette vraker den fineste honning,
for den sultne smaker også det beske søtt.

8 Lik en fugl som flyr bort fra redet,
er en mann som flyr bort fra hjemmet.

9 Olje og røkelse gleder hjertet,
godt vennskap styrker sjelen.

10 Gi ikke slipp på din venn
og på din fars venn,
gå ikke inn i din brors hus
på din ulykkesdag.
Bedre med en nær nabo
enn en bror langt borte.

11 Bli vis, min sønn, og gled mitt hjerte,
så jeg kan svare dem som håner meg.

12 Den kløktige ser ulykken komme og søker ly,
de vettløse går på og får sin straff.

13 Ta klærne fra den som har stilt sikkerhet for en fremmed,
ta pant i dem for de ukjente!

14 Om noen velsigner sin neste
med høy stemme tidlig om morgenen,
regnes det som en forbannelse.

15 Som stadig takdrypp en regnværsdag,
slik er en trettekjær kvinne.

16 Å skjule henne er som å skjule vinden
eller å gripe olje med hånden.

17 Jern kvesser jern,
og det ene mennesket kvesser det andre.

18 Den som passer på fikentreet, får spise frukten;
den som tar vare på sin herre, vinner ære.

19 Som ansikt speiler seg mot ansikt i vannet,
finner det ene mennesket sitt hjerte igjen hos det andre.

20 Dødsrikets avgrunn blir aldri mett,
og menneskets øyne får aldri nok.

21 Sølv prøves i smeltedigelen
og gull i smelteovnen,
og mannen når han får ros.

22 Støter du den dumme i morteren
og knuser ham sammen med kornet,
går dumheten likevel ikke av ham.

23 Merk deg hvordan sauene ser ut,
ha omsorg for buskapen din!

24 For rikdom varer ikke evig.
Går et diadem fra slekt til slekt?

25 Når nytt gress viser seg etter slåtten
og høyet fra fjellene er samlet inn,

26 da har du lam som gir deg klær,
og bukker til å kjøpe jord for,

27 du har geitemelk nok til å fø deg selv og ditt hus
og livsopphold for tjenestejentene.


Kommentar #15

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Vel, jeg forsøker faktisk etter beste evne å følge denne livsfilosofien, men må nok starte med å hamstre geitemelk? :-)

....eller geiter, melk har nok begrenset varighet?

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Livsfilosofi

Publisert over 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Vel, jeg forsøker faktisk etter beste evne å følge denne livsfilosofien, men må nok starte med å hamstre geitemelk? :-)

:=/)  Vel... den plukket du jo fint opp! Enten det beror på geitemelk eller geiter så er den videre filosofien at den som har skal få i overflod, men den som ikke har skal bli fratatt selv det en ikke har... så jeg vet ikke hvordan det vil svare seg med geiter heller? En får nok klare seg på bare Geiterams?

3 liker  
Kommentar #17

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det vil hun nok måtte gjøre. Særlig om Krf får regjeringsmakt sammen med noen.

3 liker  
Kommentar #18

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det begynte lenge før det

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Vi hørte lignende katastrofetenkning fra Al Gore,Støre og FNs klimapanels 2000 klimaforskere i 2007 da de sto foran Himalaias fjell og pekte på snøen som kom til å smelte før 2013.....og at havet ville stige med 6-7 meter i samme tidsrom.
3 liker  
Kommentar #19

Vidar Gander Skrindo

5 innlegg  36 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Vannstanden var 6 meter høyere før denne istiden - og den blir det igjen.
Man kan ikke gi vestlige sivilisasjoner skylden for dette.
https://illvid.dk/naturen/var-vandstanden-hoejere-foer-sidste-istid

1 liker  
Kommentar #20

Vidar Gander Skrindo

5 innlegg  36 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Vannstanden var 6 meter høyere før denne istiden - og den blir det igjen.
Man kan ikke gi vestlige sivilisasjoner skylden for dette.
https://illvid.dk/naturen/var-vandstanden-hoejere-foer-sidste-istid

2 liker  
Kommentar #21

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Verdens undergang før og nå

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

krever vi alle må betale for god moral. Kanskje de klarer å få innført å betale tiende for klimamiljøet snart?

Når de sekulære teologenes Helvete står for døren må alle stå sammen og bidra med det de kan.

Når miljøkronene i i statskassa klinger, straks sjelene av miljøilden springer.

Den bestående Gud er Tidsånden - Zeitgest. Den nye norske geistligheten forvalter de sekulære sakramentene

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere