Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Høyres maktdemonstrasjon

Høyres press mot KrF er så tungt at det bidrar til å polarisere og splitte partiet. Dersom KrF velger borgerlig side kan fortellingen bli at Erna ­bidro til Hareides fall og presset KrF på plass.

Publisert: 19. okt 2018

Det er sjelden vi ser at et stort parti blander seg så kraftig inn i retningsvalget til et annet. Etter at Knut Arild Hareide anbefalte partiet å samarbeide med Sp og Ap, har Høyre vært ute med sine aller tyngste profiler. Dette har skjedd mens Frp, Venstre, Sp og Ap for det meste har holdt fingrene av fatet.

Mange i KrF – både på høyre- og venstresiden er nå med god grunn bekymret for Solbergs aktive rolle. På venstresiden frykter man at presset har effekt, og at delegater blir «skremt på plass». På deler av høyresiden frykter man at presset virker mot sin hensikt: Man er redd for at fortellingen blir at Solberg bidro til at KrF-delegatenes egne valg ble underordnet på landsmøtet. Dersom en slik fortelling skulle bli stående, kan en dyp mistro til Solberg prege deler av KrF fremover.

Oppsiktsvekkende

Det mest oppsiktsvekkende ved Solbergs uttalelser er at hun i realiteten har bedt KrFs eget landsmøte velge henne som statsminister framfor å lytte til sin egen partileders råd. Det er sjelden kost i norsk politikk.

Hennes karakteristikker av Hareide er dessuten uvanlig sterke, til Solberg å være. Ifølge Dagens Næringsliv bruker hun ord som «maktbehov» og «mangel på demokrati».

Så er Solberg heller ikke den eneste i Høyre som har refset Hareide. De mest sentrale Høyre-toppene har vært ute i media: Blant dem er Høyre-nestor Kåre Willoch, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, helseminister Bent Høie og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Solbergs tidligere stabssjef Julie Brodkorb er dessuten en av mange Høyre-folk som har vært ute i sosiale medier med kritikk av Hareide. Det er ikke vanskelig å se at dette til sammen blir kraftig kost.

Forhandler i media

Det siste døgnet har Solberg lagt fra seg vanlig forhandlingspraksis og startet forhandlinger med KrF om abort-saken i media. Ikke på partilederens og partiets oppfordring, men på nestlederens oppfordring. Slik forsøker hun å binde KrFs posisjon, selv om Høyres eget sentralstyre for seks uker siden slo fast at partiet vil beholde dagens abortlov slik den er. Dessuten var det Høyres egen minister som innførte dagens praksis med tvillingabort. Da ba KrF og Sp om en etisk vurdering, men ble nedstemt i Stortinget.

Det florerer ulike teorier på KrFs venstreside om avtalt spill mellom Ropstad og Solberg. Lite tyder på at det stemmer. Men det viser hvor betent situasjonen nå er blitt. Og hvor lav tilliten er blitt mellom fløyene i KrF. Og mellom Solberg og KrFs venstrefløy.

Det som imidlertid er åpenbart er at Solberg verken har forankret abort-utspillet i eget parti eller hos regjeringspartner Venstre. Det tok ikke lang tid før Venstre-leder Trine Skei Grande møtte utspillet med et blankt nei. Det samme gjorde Unge Høyres leder Sandra Bruflot. Til VG uttaler hun at hun er ekstremt skuffet: «Jeg var forberedt på at Høyre kom til å gi mye, men akkurat dette spørsmålet trodde jeg var avklart. Det er ikke Høyres politikk». I samme retning går også reaksjonen fra Unge Venstres leder Sondre Hansmark, som for få uker siden forslo å utvide abortgrensen til uke 24.

Flere høyrefolk har vært ute og erklært at abortloven må ligge fast. En av dem er Heidi Nordby Lunde.

Derfor er det vanskelig å se for seg at Erna klarer å rikke partiet. Høyre har lang tradisjon for å fristille sine egne representanter i slike samvittighetssaker. Dermed krymper sjansene for at Solbergs abort-flørting med KrF kan føre til endringer, selv om Sp skulle gi støtte i Stortinget.

Landsmoder

Svært ofte har Erna Solberg maktet å holde seg unna de råeste maktkampene i norsk politikk. Hun har inntatt en overordnet statsmoder-rolle, noe som har gjort henne svært populær. Nå blir det svært interessant å se om hun beholder denne posisjonen etter de siste dagenes utspill.

«Nå er hanskene av» er Dagens Næringslivs beskrivelse av utspillet hennes. Dette kan gjøre noe med synet på Solberg både i befolkningen og internt i KrF.

Det er dessuten verdt å merke seg at behandlingen av regjeringskollega Venstre, i forbindelse med abort-flørten, blir lagt merke til internt i KrF. For selv om Solberg i denne runden frir til KrF, så vet et lite parti at slik oppførsel i neste runde kan ramme dem selv. En statsminister som totalt overser sin juniorpartner er skummelt for et lite parti.

Erna Solbergs vilje til å bruke rå makt kan dermed bli inntrykket som står igjen. Dette er ikke nytt i politikken, og er heller ikke særegent for Solberg. Men som regel skjer slike maktkamper bak lukkede dører.

Etter avstemningen 

Når dette nå skjer for åpen scene, får vi andre innsyn. De færreste synes rå maktkamper er et vakkert syn. Derfor er det ikke uten grunn at også deler av høyresiden i KrF frykter det som skjer i kjølvannet av Solbergs utspill.

Det som startet som en åpen prosess i KrF, der alle skulle få si sitt, har nå gått over i en annen fase. Hvem som vinner er fortsatt åpent. Men dersom KrF skal klare å stå samlet etter 2. november bør Høyre nå trekke seg tilbake. Ikke minst vil det være klokt i et framtidsperspektiv, dersom de skulle vinne kampen om KrF.Denne kommentaren sto på trykk i Vårt Lands papirutgave lørdag 20. oktober 2018

Illustrasjon: Øyvind Hovland

2 liker  
Kommentar #1

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden

I og med at KrFs partileder og nestledere står offentlig for helt motsatt politisk retningsvalg, så er splittelsen i partiet et faktum og ikke noe man kan beskylde Høyre for å presse fram utenifra.

14 liker  
Kommentar #2

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Dette er da bare en i rekken av Aalborg´s ubalanserte innlegg . Det skulle da bare mangle at ikke dagens Statsminister skulle kommentere de siste hendelser som pågår innenfor dette Krf "sirkuset" som vi ser om dagen utfolde seg. Hareide legger opp til en helt unødvendig regjeringskrise, som folk flest, tror jeg, stiller seg helt uforståelig til. Krf har gjennom fem år , gjennom budsjettforhandlinger, fått mange gjennomslag for viktige saker for Krf. Ifølge dem selv. Og nå skjer dette , ett år inn i ny Stortingsperiode, like før endelige budsjettforhandlinger, der Krf har fått flere gjennomslag allerede. Og ville fått enda flere ved å forhandle med Solberg regjeringen. Solberg har helt rett. Dette kan føre til politikerforakt. Og i tillegg har heller ikke Krf noen sak å felle regjeringen på. Utakk er som vi vet, verdens lønn. Så presterer nå Hareide, med sitt solo utspill, å risikere at han kjører sitt parti i grøfta. Han er på kollisjonskurs med sine to nestledere, Bollestad og Robstad, med Syvertsen, med Krfu (som er framtidens Krf) samt sine kjernevelgere. Jeg lurer på hvilken regjering som skulle være bra nok for Hareide. Er gresset alltid grønnere på den andre siden, tro ? Etter fem år med budsjettforhandlinger, det partiet som sagt har fått mye, styrer han nå partiet inn i et helt ukjent farvann.Han lever jo også på en illusjon at han  , sammen med Ap og Sp kan styre uten innflytelse fra SV. Ja, så blind kan en partileder bli når han ikke kan inn over seg realitetenes verden.En slik regjering ville da selvsagt være helt avhengig av et sterkt SV, på vippen. Som da selvsagt vil vil bruke sin makt for alt det den er verdt. Dreise politikken hardt mot venstre.Akkurat som Krf i dagens situasjon, med henblikk til deres forhandlinger med dagens regjering.

Krf må da samarbeide med et SV som er både anti kristelig, anti Israel, mot private aktører innen helse/omsorg/skole/barnehage. De er for fri abort, mot kontantstøtten, mot reservasjonsrett for helsepersonell, de er for at kristendommen skal ha trangest mulig vilkår i vårt land, kristendom ut av skolen, mot Nato, for et svekket forsvar. Osv. Osv SV og Krf står for helt forskjellige ideologier. SV står for statlig styring av det meste og for en sosialistisk stat. Og dette skal da Krf samarbeide med. Hjelp !. Har Hareide helt mistet bakkekontakten, mon tro?. Han skyver storparten av sine velgere ut fra seg. Det er dramatisk.

Aalborg må gjerne mene det hun gjør, men særlig balanse i hennes journalistikk er meget vanskelig å se. Hun burde sikkert kunne trenge et kurs,  i journalistisk balanse.

Erna Solberg har all rett til å kommentere en situasjon som vil bringe Norge ut i et politisk kaos. Om Hareide vinner fram, og bruker partipisken 2. november, så kommer Krf til å forsvinne som viktig aktør i norsk politikk, for så å forsvinne inn i sosialistenes folder. Jeg, og menge med meg, er helt sjokkert over slike soloutspill fra Hareide. Han burde få avløsning ! Snarest !

12 liker  
Kommentar #3

Torbjørn Greipsland

126 innlegg  177 kommentarer

Konkret spørsmål

Publisert over 3 år siden

Berit Aalborg skriver: "Det florerer ulike teorier på KrFs venstreside om avtalt spill mellom Ropstad og Solberg. Lite tyder på at det stemmer."  Når Aalborg finner grunn til å nevne dette, rykte eller konspirajonsteori, synes jeg hun bør forklare hva som  tyder på avtalt spill. Lite betyr NOE. Derfor et konkret spørsmål: Hva tyder på avtalt spill?

7 liker  
Kommentar #4

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Du bør lese det jeg skriver i kontekst. 

«Det florerer ulike teorier på KrFs venstreside om avtalt spill mellom Ropstad og Solberg. Lite tyder på at det stemmer. Men det viser hvor betent situasjonen nå er blitt. Og hvor lav tilliten er blitt mellom fløyene i KrF. Og mellom Solberg og KrFs venstrefløy».

2 liker  
Kommentar #5

Torbjørn Greipsland

126 innlegg  177 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det var ikke noe svar på spørsmålet om hva som taler for avtalt spill.  Men jeg ønsker deg en god helg! Torbjørn

3 liker  
Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Torbjørn Greipsland. Gå til den siterte teksten.
Det var ikke noe svar på spørsmålet om hva som taler for avtalt spill.

Jeg synes da definitivt du fikk svar på spørsmålet ditt.  Lett omskrevet:  Det er tillitssvikt mellom fløyene i KrF - og mellom partiets venstrefløy og Erna Solberg. I og med at Ropstad har respondert svært positivt på Solbergs abortutspill, har tillitssvikten ført til at en del av KrFs venstrefløy har begynt å lure på om Ropstad og Solberg har forhandlet på "bakrommet".

Så skriver Berit Aalborg at det er lite som tyder på at det er tilfelle. En helt vanlig uttrykksmåte.  Det bør tolkes slik at hun ikke tror at det er tilfelle, men hun kan selvsagt ikke vite det.  Da er det normalt å ta et ørlite forbehold, ikke sant?

4 liker  
Kommentar #7

Torbjørn Greipsland

126 innlegg  177 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg skjønner at Johannessen har tolkningens nådegave, og gratulerer han varmt med det. Men han kan ikke regne med at alle Vårt Lands lesere har det. Derfor er det en fordel å skrive  rett fram hva man mener. Mener man at ikke noe tyder på konspirasjon, så skriver man det, og ikke "lite".  Forøvrig ville det være underlig om ikke Ropstad ga positiv respons på en endring av abortloven på noen områder i samsvar med KrFs syn. Det må da også Hareide være enig i.

3 liker  
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Torbjørn Greipsland. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner at Johannessen har tolkningens nådegave, og gratulerer han varmt med det.

I og med at jeg ikke oppfatter Berit Aalborgs utsagn som tungetale, er tolkningens nådegave unødvendig. Det holder med vanlig leseevne (og litt velvilje) :-)

7 liker  
Kommentar #9

Jan Harsem

89 innlegg  214 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Statsministerens engasjement er forutsigbart, innlysende og dessuten hennes plikt.

Ingen regjeringssjef kan sitte stille mens en situasjon som truer den politiske stabiliteten utvikler seg slik det skjer nå.

Brått og uventet er vi tilbake i valgkampen foran stortingsvalget 2017, men nå er det ikke folket som skal velge, det er delegatene til KrFs ekstraordinære landsmøte 2 november.

Da er det er verken overraskende eller kritikkverdig at disse delegatene blir adressater for politisk påvirkning.

Tvert i mot mener jeg det er udemokratisk å kreve at det som nå utspiller seg er et indre anliggende for KrF.

Personlig mener jeg at en politisk bevegelse med det formål KrF har, ikke kan, og heller ikke bør, la seg plassere på tradisjonell høyre-venstre akse.

Pragmatisk tilpasning for best fremme av formålet, uttrykt i et konkret og tydelig program, forutsetter etter min mening for godt forhold og saklig samarbeid med hele partispekteret. 

Verken FrP, SV, Rødt eller andre, bør brukes som skremsel bare i kraft av at partinavnet nevnes. 

Det er skikkelige folk og gode bidrag i alle partier.

Problemet til KrF verken har vært, eller er, manglende deltagelse i regjering, andres definering, medias manglende forståelse eller andre utenforliggende forhold.

Problemet er fravær av et felles politisk prosjekt, forankret i partidemokratiets grasrot og deltagelse.

Dermed er det heller ingen felles kultur, forståelse og identitet knyttet til hva det felles oppdraget består i.

Slik sett kan situasjonen i KrF forstås som uttrykk for en mye dypere brytning i hele det kristne fellesskapet.

Hvordan skal vår dype identitet og tilhørighet til Kristus som individer og kirker leves ut møtet med fremtidssamfunnet som nå kommer oss i møte?

2 november bør det såkalte veivalget, forstått som å gå i regjering med enten Erna eller Jonas, tas av dagsorden.

La det heller 2 november 2018 bli starten på den største grasrotmobilisering vi har sett for utlede et felles politisk prosjekt, program og identitet med utgangspunkt i KrFs meget godt formulerte formålspragraf.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11743712-prioriter-politisk-prosjekt-og-bli-i-sentrum

6 liker  
Kommentar #10

Torbjørn Greipsland

126 innlegg  177 kommentarer

Publisert over 3 år siden

OJ skriver: «I og med at Ropstad har respondert svært positivt på  Solbergs abortutspill, har tillitssvikten ført til at en del av KrFs  venstrefløy har begynt å lure på om Ropstad og Solberg har forhandlet på  "bakrommet".»

Lite tyder på det, skrev Aalborg. Og så bruker OJ ordet tolke og skriver det skal tolkes slik og slik.

 Dermed  har han introdusert ordet tolke fordi dette ikke var klart, det holder  ikke med vanlig leseevne og velvilje. Kanskje har OJ rett i sin  tolkning, kanskje ikke. Det er i alle fall et  viktig og betent forhold  Aalborg skrev om, men ikke presist.

3 liker  
Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Torbjørn Greipsland. Gå til den siterte teksten.

Og så bruker OJ ordet tolke og skriver det skal tolkes slik og slik.

 Dermed  har han introdusert ordet tolke fordi dette ikke var klart, det holder  ikke med vanlig leseevne og velvilje.

Å lese er å tolke.  Noen særlig nådegave trengs imidlertid ikke.

3 liker  
Kommentar #12

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Høyres press mot KrF er så tungt at det bidrar til å polarisere og splitte partiet. Dersom KrF velger borgerlig side kan fortellingen bli at Erna ­bidro til Hareides fall og presset KrF på plass.

Så langt jeg kan se er det ikke spesiell dekning for overskriften i Aalborgs innlegg - derimot er alle reaksjoner nå  helt naturlige , og håpet om demokratisk innestemme er ikke realistisk i den konteksten som nå utspiller seg. Derimot vil dette bare øke i tiden fremover og forhåpentligvis kan det komme noe godt ut av det for KRF.

For både underliggende og åpenlyst er selv den minste flik av KRF`s gode "livsvernsprosjekt" provoserende for store deler av  det politiske miljøet til både høyre og venstre side - og spesielt dersom dette bærer preg av ultimatum inn i en forhandlingssituasjon.

Det er samtidig  interessant  å registrere , etter at Erna fremmet sitt abortutspill, at det finnes ganske store miljøer som prinsippielt forsvarer den avskyelige praksisen med tvillingabort som en fullt ut integrert del av abortloven- på tvers av en vanlig høyre venstre akse.

Det gjør spørsmålet spesielt aktuelt og interessant i en mulig forhandling om parlamentarisk plattform - spesielt om Erna og Jonas , begge to, virkelig øyner et mulig tap av regjeringsmakt eller muligheten for å vinne den samme.Så langt har det jo i stor grad vært et spill , men som nå har hardnet til.

Jeg slutter meg ellers til Jan Harsems oppfordring i komm #9                                                                                                                                                                "La det heller 2 november 2018 bli starten på den største grasrotmobilisering vi har sett for utlede et felles politisk prosjekt, program og identitet med utgangspunkt i KrFs meget godt formulerte formålspragraf".4 liker  
Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Det er samtidig  interessant  å registrere , etter at Erna fremmet sitt abortutspill, at det finnes ganske store miljøer som prinsippielt forsvarer den avskyelige praksisen med tvillingabort som en fullt ut integrert del av abortloven- på tvers av en vanlig høyre venstre akse.

Det mange (både i og utenfor KrF) har reagert på, er at Erna har kastet denne abortproblematikken på bordet åpenbart for å påvirke den interne prosessen i KrF.  Det er et vanskelig etisk tema som det blir både for lettvint og ikke helt troverdig å bruke i en slik politisk "hestehandel". Dessuten kan det se ut til at Erna her har gjort opp regning uten vert (jf. protestene fra Venstre og deler av Høyre).

Mvh
en tvillingfar (som er motstander av tvillingabort).

2 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes da definitivt du fikk svar på spørsmålet ditt.  Lett omskrevet:  Det er tillitssvikt mellom fløyene i KrF - og mellom partiets venstrefløy og Erna Solberg. I og med at Ropstad har respondert svært positivt på Solbergs abortutspill, har tillitssvikten ført til at en del av KrFs venstrefløy har begynt å lure på om Ropstad og Solberg har forhandlet på "bakrommet".

Dette demonstrerer at noen i Krf begynner å bli paranoide. En statsminister og partiformann på den ene siden, ville aldri forhandle med en nestformann i et annet parti om et slikt spørsmål uten at det forelå et spesielt mandat til å gjøre det. Formenn snakker med formenn, for å si det enkelt. 

Abortsaken er av de mer følsomme saker hvor det kan kreves mye fintfølelse for å lande et godt resultat. Den er ikke en sak man vil ta opp i en hvilken som helst setting. Noen ganger har Erna vært anklaget for å være for svak, unnvikende og mild ved at hun ikke har skapt offentlig underholdning ved å refse sine egne statsråder. I dette tilfellet får hun pes for at hun tar opp en politisk sak med en mulig motstander. Ikke lett å bli klok på denne opinionen. 

Jeg ser det slik at Erna kjemper for sin regjering med nebb og klør, og at hun viser at det kan bli lettere for Krf å oppnå noe i en kjernesak enn hos Jonas Gahr Støre som må være budbringer mellom Hareide og Lysbakken. Sistnevnte stiller forøvrig gjerne opp på smilebilder sammen, men skal liksom ikke kunne forhandle direkte? Noe er feil i denne saken. Jeg håper 2. november kommer snart. Jeg ser på kalenderen og teller dager. Det ligger noen hunder begravet her, og det skal bli godt å få det hele ut av verden. 

1 liker  
Kommentar #15

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert over 3 år siden


Det krangles iallfall i Høyre og Krf. Aller mest i Krf. Hvis dette varer inn til 2. november har vi et Krf i grus. Et enda mindre Krf. Denne kampen for åpen scene  svekker høyresiden, og det er Aps fordel. Vi stemmer ikke på "kranglepartier". Slik det ser ut i dag ser jeg ikke bort fra at krf og Venstre er ute av Stortinget ved neste valg. Da er det mest sannsynlig at Jonas er ny statsminister. 

Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anita Stokkeland. Gå til den siterte teksten.
Det krangles iallfall i Høyre og Krf. Aller mest i Krf. Hvis dette varer inn til 2. november har vi et Krf i grus. Et enda mindre Krf. Denne kampen for åpen scene  svekker høyresiden, og det er Aps fordel. Vi stemmer ikke på "kranglepartier". Slik det ser ut i dag ser jeg ikke bort fra at krf og Venstre er ute av Stortinget ved neste valg. Da er det mest sannsynlig at Jonas er ny statsminister. 

Jeg vet ikke om det er korrekt å snakke om en deling av Krf, men kanskje en atomsplitting. 

Det er legitimt både å diskutere og krangle i partier. Velgerne stemmer på det eller de partier som fremstår som regjeringsdyktige, og slik Hareide har plassert Krf i øyeblikket er han langt borte ra regjeringsmakt fordi han foreløbig har valgt en for svak koalisjon så lenge han overlater til Ap å forhandle med de han selv ikke liker også i den plattformen. Derfor er alt dette ødeleggende for Krf. Hvis han vil ha regjeringsmakt i denne perioden er den enkelt og greit innen rekkevidde med dagens regjering. Den andre løsningen må egentlig være langt vanskeligere å stable på beina tatt i betraktning at verdigrunnlaget er vesensforskjellig fra Krfs. For meg er det akkurat dette som gjør hele Hareids prosess nærmest uvirkelig. Hva kan han oppnå blandt sine "uvenner" som han ikke kan oppnå med sine venner? Jeg ser det som en uløselig problemstilling som han har rotet seg inn i. 

3 liker  
Kommentar #17

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, helt enig Njål Kristiansen. Du er nok ikke den eneste som lurer på hva Hareide vil oppnå med denne venstredreiningen, og sine 4,3 % Han har ikke garanti han vil oppnå noe i det hele tatt, for dette er helt upløyd mark for partiet. Han kan komme til å brenne seg. Med et SV på vippen, vil det ikke bety noen sentrums dreining, nei. Sentrum i norsk politikk er i praksis utradert. Man kan jo lure på om Hareide er totalt blind for virkeligheten, når han sier han kan regjere med venstresiden uten innflytelse fra SV. SV vil selvsagt bruke sin vippe posisjon for alt det den er verdt. 

Som du sier, kan han forvente bedre resultater fra å forhandle med sine tidligere "uvenner" heller enn med sine venner ? De har jo i fem år fått gode gjennomslag, ifølge Krf., selv De vet ikke hva de får, ved å gå til venstresiden. De snakker om et varmere samfunn. Hva kan venstresiden tilby: Kristendom ut av skoler og barnehager, tilnærmet fri abort, motstand mot reservasjonsrett for helse personell, motstand mot partiets hjertesak, nemlig kontantstøtten. Motstand mot private aktører innen helse/omsorg/skole/barnehage. Ja, listen kunne bli ganske lang. Har det helt "rabla" for Hareide ? Eller ?  Han har jo da også sine to nestledere og Krfu mot seg. Hva er det han finner på ?

3 liker  
Kommentar #18

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det vil da vise seg ved neste valg i 2021. Hva resultatet skulle bli med en Støre regjering med Krf/Sp og SV på vippen. Han har ikke samme stamina og ro som Solberg. Det er slett ikke sikkert tre år i regjering vil falle til Ap´s fordel, i 2021. Krf vil måtte svelge mange kameler og forsvinne inn i sosialist folden, etter å ha mistet de fleste av sine kjernevelgere. Kan Hareide vinne på det ? Neppe ! Men det kan hende han  taper den 2. november. Hva vil han da gjøre ?

1 liker  
Kommentar #19

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det mange (både i og utenfor KrF) har reagert på, er at Erna har kastet denne abortproblematikken på bordet åpenbart for å påvirke den interne prosessen i KrF.  Det er et vanskelig etisk tema som det blir både for lettvint og ikke helt troverdig å bruke i en slik politisk "hestehandel". Dessuten kan det se ut til at Erna her har gjort opp regning uten vert (jf. protestene fra Venstre og deler av Høyre).

Erna viser seg som den sluggeren hun er når det er påkrevet. Og får overraskende drahjelp av Støre som velger å kaste kortene umiddelbart. Antageligvis fordi verken han eller AP er klar for regjeringsmakt etter APs annus horribilis. Dermed er denne saken i realiteten avgjort. Takket være Norges fremste politiske ringrev. 

Alle må gi, sier Erna, samtidig som hun sikkert har en politisk påskjønnelse i bakhånd for både Venstre og FrP. 

Først serverer KrF-ledelsen en intern homovielse, før Hareide anbefaler partiet å knytte seg til hovedmotstanderen for KrFs hjertesaker. Det hele arrangert i en «åpen prosess» hvor regissøren velger å iscenesette sitt eget politiske selvmord.

Snart er det over. 

7 liker  
Kommentar #20

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Uff, ja. Nå vet vi resultatet av valget i Rogaland Krf. Hareide gikk på en skikkelig smell, så det suser. Og den smellen kommer nok til å fortsette både på Sørlandet og Vestlandet. Så det må jo da være et mareritt for politisk redaktør i VL. Aalborg, som jo har vært en varm tilhenger av at Hareide går mot venstresiden. Vi får vite sikkert, den 2. november. Men fylkeslaget i Rogaland, er landets største og har tydeliggjort vinden som blåser på de kanter. De kan faktisk velge en nærmest helblå delegat representasjon den 2. november. Om denne trenden fortsetter, ligger Hareide tynt an, som partileder. Til stor ergrelse for eksempelvis, Aalborg i VL.

1 liker  
Kommentar #21

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kastet kortene?

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Og får overraskende drahjelp av Støre som velger å kaste kortene umiddelbart.

Hvilke kort mener du han har kastet?

1 liker  
Kommentar #22

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Støre har jo da nå sagt i forbindelse med et av Krf sine krav til samarbeide, nemlig abortloven, at ikke denne  skal endres. Altså, krf får ikke støtte fra han i denne viktige saken. Og det er vel bare begynnelsen. Det blir i så fall mange kameler for Krf å svelge i en eventuell Ap ledet regjering 

2 liker  
Kommentar #23

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Abortloven

Publisert rundt 3 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.

Støre har jo da nå sagt i forbindelse med et av Krf sine krav til samarbeide, nemlig abortloven, at ikke denne  skal endres. Altså, krf får ikke støtte fra han i denne viktige saken. Og det er vel bare begynnelsen. Det blir i så fall mange kameler for Krf å svelge i en eventuell Ap ledet regjering 

Det Støre har sagt, er at han vil beholde dagens abortlov. Det er nøyaktig det samme som Høyres sentralstyre nylig har vedtatt (https://www.vl.no/nyhet/hoyre-slar-ring-om-abortloven-1.1199910).  AUF har vedtatt en utvidelse til 18 uker, noe Støre er imot.  Ungdomspartier både på høyresiden og venstresiden går inn for dette. Unge Venstre går lengst, der det er foreslått en utvidelse til 24 uker.
Når Erna Solberg har uttalt at hun vil komme KrF i møte, er det kommet protester både fra hennes eget parti og fra Venstre.
-------
PS! Erna Solberg til Aftenposten i går:  "Jeg har ikke sagt at KrF vil få gjennomslag om abort".

2 liker  
Kommentar #24

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Men da er jo Krf like langt. Hverken støtte fra høyre eller venstresiden . Hva er da vitsen med regjerings skifte ?

1 liker  
Kommentar #25

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Men da er jo Krf like langt. Hverken støtte fra høyre eller venstresiden . Hva er da vitsen med regjerings skifte ?

Jeg er ikke medlem av KrF, så det får andre svare på.  

Når det gjelder endringer i dagens abortlov i mer restriktiv retning, vil ikke KrF få støtte for det uansett om de velger høyresiden, venstresiden eller fortsetter som nå. Det er en tapt sak.

2 liker  
Kommentar #26

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ja, dessverre ser det slikt ut. Det er liten respekt for menneskeverdet i norske politiske partier, ser det ut som om.Og det kan bli verre, om ungdomspartiene får sin vilje, etter hvert

2 liker  
Kommentar #27

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvilke kort mener du han har kastet?

Justeringer av abortloven som forhandlingskort. En hjertesak for KrF. Støre gikk i Ernas felle, og anskueliggjorde den verdimessige avstanden mellom KrF og venstresiden.

4 liker  
Kommentar #28

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Justeringer av abortloven som forhandlingskort. En hjertesak for KrF. Støre gikk i Ernas felle, og anskueliggjorde den verdimessige avstanden mellom KrF og venstresiden.

Jeg får da bare henvise til min kommentar #23, så slipper jeg å gjenta meg selv.

Kommentar #29

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg får da bare henvise til min kommentar #23, så slipper jeg å gjenta meg selv.

Erna har åpnet for forhandlinger i saken og i likhet med Øie gått langt i å forskuttere justeringer. Regjeringspartiene er selvsagt klar over at det vil ha sin pris å berge regjeringen.

2 liker  
Kommentar #30

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Erna har åpnet for forhandlinger i saken og i likhet med Øie gått langt i å forskuttere justeringer. Regjeringspartiene er selvsagt klar over at det vil ha sin pris å berge regjeringen.

Men her er det fare for at Erna gjør opp regnskap uten vert. Det har kommet sterke reaksjoner fra Venstre - og også fra deler av Høyre. Erna sa forresten i går til Aftenposten at hun ikke kunne love gjennomslag for KrF her.

---

Sitat fra avisen Dagen 9. september 2018 (altså for bare noen få uker siden):

"Høyre er fornøyd med dagens abortlov, og sentralstyret vedtok søndag å slå ring om loven.

– Etter debatten som har vært den siste tiden vil Høyre markere at vi står fast ved abortloven slik den er utformet i dag. Vi mener den ivaretar avveiningene mellom kvinners rett til å bestemme over egen kropp og hensynet til det ufødte liv, sier Høyres leder og statsminister Erna Solberg i en pressemelding".

Her sier hun altså nøyaktig det samme som Jonas Gahr Støre har sagt.1 liker  
Kommentar #31

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det har kommet sterke reaksjoner fra Venstre - og også fra deler av Høyre.

Også Frp har sagt blankt nei til Solbergs taktikkeri!

3 liker  
Kommentar #32

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Utslitte koster duger ikke

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Erna viser seg som den sluggeren hun er når det er påkrevet. Og får overraskende drahjelp av Støre som velger å kaste kortene umiddelbart. Antageligvis fordi verken han eller AP er klar for regjeringsmakt etter APs annus horribilis. Dermed er denne saken i realiteten avgjort. Takket være Norges fremste politiske ringrev. 

KrFs eneste sjanse til å bli et parti av betydning er å skaffe seg en dyktigere  leder. En leder med mediatekke. I dagens politikk teller lederens 'image'  større rolle enn politikken. Jfr. Erna vs Jonas.

Mange vil stemme Høyre eller Rødt for å slippe å se Lysebakken, Støre og åndsfrenden Hareide i media. For egen del skifter jeg kanal når noen av dem dukker opp.

Nye koster koster best

5 liker  
Kommentar #33

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Også Frp har sagt blankt nei til Solbergs taktikkeri!

Taktikk og taktikk....... hun har ikke sagt mer enn hun har hold for. Hun kan forhandle, og som i alle forhandlinger er utfallet usikkert. Erna har et par avvikende meninger selv som hun kan være fristet til å forsøke å få gjennom, men det blir neppe store endringer. 

Abortloven er blitt en merkestein i norsk politikk. Man kan åpenbart tulle litt her og der, men rører man denne blir det bråk. Spørsmålet jeg sitter igjen med om det er best for Hareide å få snakket ut om dette med Jonas eller Erna før man legger det bak seg. Eller en endring som i høyden utgjør ett eller annet et sted mellom nesten noe og ingenting. 

Kommentar #34

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Her sier hun altså nøyaktig det samme som Jonas Gahr Støre har sagt.

Alle har oppfattet at Erna har kommet med et frieri til KrF med utgangspunkt i abortloven, og kritisert henne for det. Også Støre. 

2 liker  
Kommentar #35

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
KrFs eneste sjanse til å bli et parti av betydning er å skaffe seg en dyktigere  leder. En leder med mediatekke. I dagens politikk teller lederens 'image'  større rolle enn politikken. Jfr. Erna vs Jonas.

Går KrF mot høyre, er Hareide ferdig. Går KrF mot venstre, et KrF ferdig. 

3 liker  
Kommentar #36

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Også Frp har sagt blankt nei til Solbergs taktikkeri!

Forhandlinger, forhandlinger. Politikk er taktikkeri. Det skinte tydelig igjennom da Siv sist uttalte seg i saken.

 Noen ganger er AP forbilledlig tydelig. Som da Støre uttalte seg til AUFs landsmøte nå nylig. Her gav han seg selv null forhandlingsrom i abortsaken. Og illustrerte for KrF med all tydelighet den verdimessige forskjellen mellom AP og Høyre.

3 liker  
Kommentar #37

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Justeringer av abortloven som forhandlingskort. En hjertesak for KrF. Støre gikk i Ernas felle, og anskueliggjorde den verdimessige avstanden mellom KrF og venstresiden.

Det var vel strengt tatt Ropstad som la ut fellen og Solberg som gikk i den. Ingen andre på høyre- eller venstresiden gikk i den. Antagelig får hun ikke gjennomført det dersom det blir utslagsgivende for KrF. 

Det vil bli problemer i regjeringsforhandlinger med Ap dersom KrF fremmer slike krav. Det eneste overraskende er at partiene på venstresiden ikke har sett dette problemet før og har vært så betingelsesløse i sin jubel over KrFs mulige linjeskifte. Jeg er ikke særlig glad i ideen om å bytte ut SV med Krf. 

3 liker  
Kommentar #38

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Det eneste overraskende er at partiene på venstresiden ikke har sett dette problemet før og har vært så betingelsesløse i sin jubel over KrFs mulige linjeskifte. Jeg er ikke særlig glad i ideen om å bytte ut SV med Krf. 

Når jeg ser på hvilket parti jeg skal stemme på så er det noen partier jeg synes har god politikk, og noen partier som gjør at et alternativ er uakseptabelt. FrP og KrF har vært partier jeg ikke vil ha i en regjering. Det har vært greit når FrP og KrF har vært del av samme alternativ. Først med H, SP, V og KrF som var avhengig av FrP, og nå med H, FrP og V med KrF som støtteparti.


Når alternativene blir H, V og FrP mot AP, SP, KrF med SV enten i regjering eller støtteparti så må jeg holde nesen samme hva jeg ender opp med.

Kommentar #39

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Så enkelt er det

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Går KrF mot høyre, er Hareide ferdig. Går KrF mot venstre, et KrF ferdig. 

Pest eller kolera

3 liker  
Kommentar #40

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tydelig FrP

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Forhandlinger, forhandlinger. Politikk er taktikkeri. Det skinte tydelig igjennom da Siv sist uttalte seg i saken.

 Noen ganger er AP forbilledlig tydelig. Som da Støre uttalte seg til AUFs landsmøte nå nylig. Her gav han seg selv null forhandlingsrom i abortsaken. Og illustrerte for KrF med all tydelighet den verdimessige forskjellen mellom AP og Høyre.

FrPs helsepolitiske talskvinne på Stortinget, Åshild Bruun-Gundersen, er i hvert fall krystallklar. Det samme er Venstres Abid Raja.

FrP om KrFs abortkrav: - Moralsk forkastelig.


2 liker  
Kommentar #41

Jan Harsem

89 innlegg  214 kommentarer

Kvinner viser vei!

Publisert rundt 3 år siden

Seks av tolv delegater fra KrF kvinner vil forbli i opposisjon. Nå viser dette alternativet seg å være en reell mulighet, og fortjener oppmerksomhet som dette.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere