Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator i Vårt Land

Ordet fanger, ikke

Tilliten til det politiske systemet forsvinner ikke i en støyfull partiprosess, men til den hule lyden av ord som ikke lenger betyr noe.

Publisert: 21. okt 2018  /  507 visninger.

«HVIS DET SKULLE være noe verdifellesskap mellom Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet, så måtte det i tilfelle være trangen til å bruke mer penger», sier Kåre Willoch til VG 14. oktober.


Også du, Kåre

Nu er det naturlig at Willoch er urolig for regjeringens fremtid, men at verdifellesskapet mellom KrF og AP koker ned til rundhåndet budsjettstyring? Er det for mye å forlange at statsmannen Kåre Willoch – som avgjort vet bedre – koster på seg å gjengi overlappingen mellom det sosialdemokratiske velferdsstatsprosjektet og den kristne nestekjærlighetstanken noenlunde fair?

Eller er dette nye standarden for politisk kommunikasjon, som vi bare er pent nødt til å finne oss i? En ny orden der selv forsonte statsmenn gir efter for sine mer smålige impulser?

Spørsmålet er alvorlig. Spillereglene er under press og hver dag skjer en forskyvning fra hva ordene betyr til hva ordene gjør. Dette er den dyrekjøpte handelen som går under navnet «strategisk politisk kommunikasjon», men som like gjerne kan kalles reklame. Målet er ikke lenger å si noe presist om virkeligheten, men å si det som lønner seg. Hva er det som selger? Hvilke formuleringer er egnet til å «sette agendaen», «mobilisere» og «vinne dagsorden»?


Ingen solskinnshistorie

Best i denne øvelsen - politikk som marketing - er Sylvi Listhaug, som går Willoch en høy gang, og som i forrige uke serverte følgende statusoppdatering: «Vedum i Senterpartiet kalte Tolga kommune for en solskinnshistorie. Det som Tolga-brødrene har blitt utsatt [for] er ingen solskinnshistorie.»

Det etterlatte inntrykk er ikke til å ta feil av. «Tolga-saken» er opprørende, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum må være passe fjern når han omtaler Tolga kommune som «en solskinnshistorie». Makan! Lik og del!

Slik får Listhaug i både pose og sekk. For det første stiller hun seg på rett side av den nasjonale indignasjonen; og for det andre får hun inn et stikk til de politisk korrekte og naive elitene som skjønnmaler og ikke våger å se tilværelsen i hvitøyet.

Sånn sett er statusoppdateringen til Listhaug en liten genistrek. At koblingen mellom Tolga-avsløringene og Vedums 14 måneder gamle solskinnsattest er løgnaktig eller i beste fall misvisende, er saken uvedkommende. Begreper som «redelig» og «sannferdig» er bare gamle ekko av noe som en gang var. Målet med strategisk politisk kommunikasjon er å selge et underliggende budskap, og det vet Sylvi Listhaug og hennes rådgiver Espen Teigen alt om.

 

Ingen fast grunn

Og derfor kan hun den ene dagen istemme Ketil Solvik Olsen når han sier det er galt å identifisere «varme» og «godhet» med høyre- eller venstresiden i politikken (VG 14. oktober), og to dager senere (Dagbladet 16. oktober) erklære at «venstresiden betrakter rike bedriftseiere som fryktelige mennesker». I reklameverdenen kan du tale med så mange tunger du vil: Advare mot fortegninger og generaliserende sveip den ene dagen, og sverme for dem den neste.

Det er likevel ingen forpliktende instans, ingen fast grunn å fortøye språket i. Alt er bare vikarierende ord og nye strategier. Ulike dager, ulike salgsfremstøt.

Hvilket i sin tur peker på et enda større problem. Det politiske ordskiftet er nå så nedsyltet i spinn og reklamespråk at selv de som advarer mot utviklingen, faller for eget grep. Ta for eksempel Hans Christian Hansson, tidligere rådgiver for statsminister Erna Solberg.

«Det er trist er å se hvordan Hareide tillegger Frp motiver og skaper karikerte bilder, for slik å få partiet til å fremstå minst mulig attraktivt», skriver han i VG 16. oktober. Hvilket høres ut som begynnelsen på en sindig appell i karikeringens tidsalder – om det ikke var for at han like fort begynner å karikere andre partier og deres motiver. Ifølge den samme Hansson driver angivelig Hareide og «nører opp under» forestillingen om Frp-ere som «onde mennesker uten omtanke», mens Senterpartiet kun er bidragsberettiget til «svartmaling som setter by og land opp mot hverandre». Sad!

 

Ut med et klynk

Erna Solberg uttrykte i forrige uke bekymring for «tilliten til det politiske systemet» etter Hareides varslede venstredreining (DN 16. oktober). Jeg tror hun tar feil. Tilliten til det politiske systemet forsvinner ikke i et bråkete veivalg, men til den hule lyden av ord som ikke lenger betyr noe.


4 liker  
Kommentar #1

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Tilliten til det politiske systemet forsvinner ikke i et bråkete veivalg, men til den hule lyden av ord som ikke lenger betyr noe.

Tillitten til pressen likeså.  Ensidig artikkel med klar venstre slagside.

10 liker  
Kommentar #2

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Tillitten til pressen likeså.  Ensidig artikkel med klar venstre slagside.

Hvor mange ganger er det mulig å trykke "Liker" - har trykket en stund nå......

6 liker  
Kommentar #3

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.

Ut med et klynk

Erna Solberg uttrykte i forrige uke bekymring for «tilliten til det politiske systemet» etter Hareides varslede venstredreining (DN 16. oktober). Jeg tror hun tar feil. Tilliten til det politiske systemet forsvinner ikke i et bråkete veivalg, men til den hule lyden av ord som ikke lenger betyr noe.

Tilliten til det politiske systemet er vel forsvunnet for lenge siden. Frp var i sin tid bakgrunnen for, eller et forsøk på endring i det politiske systemet. At folket skulle bli tatt hensyn til. Så kom et et politisk geni og kalte det for populisme.

Så forsvant tilliten igjen - ikke kommet tilbake siden.

8 liker  
Kommentar #4

Øystein Blymke

67 innlegg  19 kommentarer

Tllit mellom velger og tillitsvalgt

Publisert over 3 år siden

Tilliten mellom velger og tillitsvalgt er avhengig av den enighet som kan skapes dem imellom, om innholdet i de verdier de begge ønsker å kjempe for. Hvis den tillitsvalgte blir usikker på hvilke verdier som egentlig virker tillitsskapende, i forholdet mellom ham og velgeren, kan det fort bli vanskeligere for dem begge å bevege seg tillitsfullt i det politiske landskap.. 

1 liker  
Kommentar #5

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Øystein Blymke. Gå til den siterte teksten.
Tilliten mellom velger og tillitsvalgt er avhengig av den enighet som kan skapes dem imellom, om innholdet i de verdier de begge ønsker å kjempe for. Hvis den tillitsvalgte blir usikker på hvilke verdier som egentlig virker tillitsskapende, i forholdet mellom ham og velgeren, kan det fort bli vanskeligere for dem begge å bevege seg tillitsfullt i det politiske landskap.. 

Ingen spiser ide-alisme, eller kan betale for bensin med -ismer.

Politikere lever av det, andre må gi dem penger for å leve. De er overbetalte, likevel tar de folkets penger og leker videospill med verden.

4 liker  
Kommentar #6

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Glem ikke at ordene våre fanger

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.

Best i denne øvelsen - politikk som marketing - er Sylvi Listhaug, som går Willoch en høy gang, og som i forrige uke serverte følgende statusoppdatering: «Vedum i Senterpartiet kalte Tolga kommune for en solskinnshistorie. Det som Tolga-brødrene har blitt utsatt [for] er ingen solskinnshistorie.»

Det etterlatte inntrykk er ikke til å ta feil av. «Tolga-saken» er opprørende, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum må være passe fjern når han omtaler Tolga kommune som «en solskinnshistorie». Makan! Lik og del!

Med tanke på at jeg regner Sylvi Listhaug som en kristen søster i Herren, finner jeg ikke denne omtalen av henne rimelig å kommentere. Må minne om retningslinjer og budene som gjelder for kommentering og artikler i verdidebatt;
Innlegget må ikke fordreie eller karikere andres synspunkter.
Innlegget må ikke spekulere i bakenforliggende motiver.
Innlegget må rettes mot en identifiserbar og gjenkjennelig posisjon.
Innlegget må ikke generalisere enkeltpersoner ut fra gruppetilhørighet. 

Er retningslinjer og kriterier fulgt i denne artikkelen?

Det er vanskelig å kommentere innlegg når retningslinjer blir brutt på denne måten. Dette er ikke journalistikken verdig. Ord fanger.

4 liker  
Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Bare så det er sagt -

Publisert over 3 år siden

- så har jeg trykket "liker" på innlegget til Håvard Nyhus.  Jeg registrerer samtidig at andre, tilsynelatende på ren impuls (?), uttrykker sin misnøye.

2 liker  
Kommentar #8

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Publisert over 3 år siden

...er det vel slik at språket og virkeligheten lever sine egne liv uavhengig av hverandre i alle språkspill, uansett politisk fortegn? Etisk svikt, beregnende manipulasjoner og (mis)bruk av makt og innflytelse har mindre enn lite å gjøre med politiskidentitet hos den enkelte. Målet for alle deltagerne og spinnmakerne er sant nok ikke lenger NØDVENDIGVIS å si noe presist om virkeligheten, men å si det som lønner seg. Det handler om makt, og hvordan den best kan oppnås. 

Som nevnt: For alle deltagere; uansett politisk identotet og agenda.

3 liker  
Kommentar #9

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Et tu, Brute?

Publisert over 3 år siden

Da KrF's leder slapp den villstyrlige katta ut av sekken, skapte det reaksjoner. Landstyremedlemmer var sjokkert og en av nestlederne gråt. Og siden har det skapt strid og splittelse – i og utenfor partiet. Ikke bare satte Hareide sitt eget parti i spill, men også regjeringens eksistens. Hareide vil endre norsk politisk historie. Han satser alt og spiller med svært høye odds. Derfor er det en stor mulighet at han vil tape – alt.

Nasjonen er på tå hev, ingen stiller seg likegyldige til det som nå skjer. Dette påvirker også de som forutsetningsvis og i utgangspunktet skal ha en nøytral kommentatorrolle. At Marie Simonsen heier intenst og frydefullt på Hareide-fløyen, er naturligvis ikke overraskende. Men når en sindig kar som Magnus Takvam, som har skrevet boken om «Arbeiderpartiets fall», heller ikke greier å legge skjul på sine preferanser, sier det mye om hvor engasjerende og også polarisende denne saken er.

Vårt Land har for så vidt valgt side for lenge siden. Dette ble spesielt tydelig etter at Berit Aalborg ble avisens samfunnsredaktør. Aalborg er ærlig. Det skal hun ha. Hun gjør ikke det minste forsøk på framstå som en analyserende og balansert kommentator. Slik er hun også uinteressant i nettopp den rollen. Med Aalborg har kampanjejournalistikk fått en ny og tydeligere betydning – i hvert fall i Vårt Land. Hennes utgangspunkt er hennes personlig standpunkt og politiske ståsted, og intet annet. Hun har i flere år drevet en utilslørt kampanje for at KrF skulle gå til venstre. Slik har Aalborg egenhendig omskapt Vårt Land til en temmelig aggressiv og uforsonlig fraksjonsavis. Er usikker på om dette er en god strategi for en avis som etter eget utsagn er en uavhengig avis for mennesker som ønsker å lese om det vesentligste som skjer, og om troens rolle i dette. Avisen skal forvalte kristen tro og tanke, og bidra til at dette får prege samfunnet og menneskers liv og valg.

Erling Rimehaug er fortsatt den ubestridte bautaen blant Vårt Lands skribenter. Men i Håvard Nyhus har avisen fått en som etterhvert kan ta over etter Rimehaug. Det er et skup for avisen – og et ærbødig kompliment til den fortsatt unge skribenten. Men da gjelder det å ikke tukle det til for seg.

Som nevnt, Hareides dramatisk tale til landsstyret engasjerer, og det berører alle samfunnsinteresserte her til lands. Slik er det også åpenbart med Håvard Nyhus. Etter at "katta" ble sluppet løs, har også han latt seg påvirke. Han har tydelig valgt side – han også. Greit nok - for så vidt. Men ikke helt. 

Det har vært Nyhus styrke at han han har hevet seg litt over det trivielle, det alle er opptatt av. Han har ofte eller nesten alltid skrevet kronikker som gjerne har hatt et overraskende utgangspunkt og en spennende vri – og ikke minst et reflektert innhold. Slik har det vært befriende å lese hans mange innssiktsfulle kommentarer – i skjæringspunktet mellom samfunn, filosofi og teologi. Og sik har han styrket sitt kandidatur som Vårt Lands beste skribent.

Men Hareide har, som nevnt, greid å sette dagsorden på en slik måte at selv sindige folk blir påvirket. Nyhus har tydelig bekjentgjort sitt sidevalg. Han har analysert seg fram til at SV verdimessig er et godt støtteparti for en regjering med AP-Sp-KrF. I innlegget "Fyr i teltet" skriver han varmt om Hareides valg, og på denne tråden har han tatt en Aalborg og "tatt den helt ut". Er det noe vi alle kan være enige om, så er det at uredeligheten er noe av det mest tverrpolitiske som finnes. Men Nyhus er ikke opptatt av uredeligheten i poltikken, men kun den på høyresiden. Slik blir det enda et utilslørt partsinnlegg i debatten om KrF's veivalg.

Det er jo egentlig ikke mitt lodd og komme med råd til hverken Nyhus eller andre. Derfor gjør jeg det ikke. Men i mitt stille sinn og i lønnkammeret tenker jeg omtrent slik: 

Jeg håper at Nyhus igjen vil konsentrere seg om det han er virkelig er god på, og slik igjen beriker oss med sine meget gode kronikker om temaer og med innfallsvinkler som mange av oss ikke har tenkt på, og at han overlater kampanjejournalistikken til Aalborg. Jeg tror det ville være best slik, både for Nyhus, for Vårt Land og for oss lesere.

6 liker  
Kommentar #10

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Men Hareide har, som nevnt, greid å sette dagsorden på en slik måte at selv sindige folk blir påvirket. Nyhus har tydelig bekjentgjort sitt sidevalg. Han har analysert seg fram til at SV verdimessig er et godt støtteparti for en regjering med AP-Sp-KrF. I innlegget "Fyr i teltet" skriver han varmt om Hareides valg, og på denne tråden har han tatt en Aalborg og "tatt den helt ut". Er det noe vi alle kan være enige om, så er det at uredeligheten er noe av det mest tverrpolitiske som finnes. Men Nyhus er ikke opptatt av uredeligheten i poltikken, men kun den på høyresiden. Slik blir det enda et utilslørt partsinnlegg i debatten om KrF's veivalg.

Hei sann! Jeg får begynne med å takke for komplimenten. Du er en skarp og god leser, så dette tar jeg til meg. Videre gjør du rett i å spore enn viss begeistring med hensyn til Hareides nye strategi. Men du bommer litt på årsaken. Begeistringen skyldes ikke min politiske tilhørighet. Jeg har vært medlem i (Unge) Venstre, og stemmer fremdeles – med vekslende entusiasme på samme parti. 

 

Begeistringen skyldtes derfor noe litt annet – ikke kursendringen som sådan – men Hareides lyst og risikovilje. Hans insistering på at lidenskapen må tilbake i politikken, og at makten tjener på å bytte hender fra tid til annen. Gitt motsatt utgangspunkt – at Hareide «forrådte» en Ap-ledet regjering, så hadde jeg nok applaudert det også. 

 

Så skriver du at jeg kun har interesse av å arrestere uredeligheter på høyresiden. Vel, her arresterer jeg nettopp Hareide: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11692821-godt-og-blandet

 

Og her harselerer jeg med puritanerne i SV: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11679763-med-hjertet-i-handen

 

For å ta et par ferske eksempler. Om det likevel blir mye Listhaug fra tid til annen? Jo da, men så er hun verst/best i klassen også.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere