Aase Marie Holmberg

38

Svar på kritikken av prosten i Drammen som viet to homofile

HVERKEN FOLKEKIRKEN ELLER PROSTEN I BRAGERNES KIRKE ER PÅ FEIL VEI. INGEN HAR MONOPOL PÅ SANNHETEN, HELLER IKKE PASTOR YNGVAR PETTERSEN. FOLKEKIRKEN HAR TO SYN PÅ KIRKELIG VIGSEL SOM MEDLEMMENE BØR FORHOLDE SEG TIL.

Publisert: 17. okt 2018

Etter fleretiår med debatter om homofiles plass i Den norske kirke, kunne Kirkemøtet ifebruar 2017 sette et endelig punktum for en strid som har splittet kirken. Deter nå 2 syn på likekjønnet ekteskap som man kan leve godt med. Begge syn skalgis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordning. De viktigste sider idet som er den Bibelske ekteskapsloven, er ivaretatt i et forpliktende,offentlig, trofast og livslangt samliv for homofile. Kirken respekterer beggeved at prester og andre ansatte kan reservere seg fra å foreta eller biståvigsel av likekjønnede. Et mindretall i kirken opplever vedtaket av vigsel avhomofile som vanskelig, i motsetning til flertallet som mener det er et kloktog gledelig vedtak. 

 

IKKE ALLE ORD ER GUDS ORD.

Jeg er enigmed Pettersen at kirken er forpliktet på Guds ord og troskap til den Gud denbekjenner, MEN IKKE ALLE ORD ER GUDS ORD. Grunnen til uenigheten i kirken erforskjellig tolkning av Bibelen. Bibelens sannhet ligger i dens Kristusforkynnelse.Det er Bibelens frelsesbudskap som er dens sanne ufeilbarlighet (formulert pådet annet Vatikankonsil). Selv om Bibelens tekster anses som gudommeliginspirert, er det ikke mange kristne som mener alle dens skrifter er direkteåpenbaringer som må tolkes bokstavelig. Mye av innholdet må leses billedlig, ogbibelversene må ikke tas ut av sin sammenheng selv om de lenge ble forstått somrealistiske. Biskop Lønning har skrevet: «Et hvert menneske er ufullkomment,også bibelforfatterne, bibelutleggerne og meg selv som bibelleser.» Vi må ogsåskille mellom det i Bibelen som er tidsbetinget, og det som gjelder til alletider. Enkelte stiller spørsmål om et slikt Bibelsyn mister sin autoritet somGuds ord. Det må tvert om sies at den gir Bibelen dens troverdighet. Det fritarleseren fra å ta bibelen som Guds ufeilbarlige ord.

 

TILBAKE TIL GRUNNTEKSTENE.

Jegrespekterer at vedtaket har møtt motstand i Kirken. Selv er jeg blitt klokereav å lese hva noen av våre fremste teologer som alle har gått tilbake tilgrunntekstene på gresk og hebraisk, mener. Professor Jervell sier det ikke stårnoe om homofili i disse tekstene. Heller ikke blir det sagt noe om lesbiskkjærlighet eller partnerskap. Det eneste Bibelen taler om er homoseksuellehandlinger begått av heteroseksuelle. Det som forekommer i første kor.6.9 syneså være gutteskjending. Biskopene Osberg og Køhn, som også har kjempet for detgenuine budskap, sier at budskapet så absolutt inkluderer homofile og lesbiske.Pettersen sier at han er enig i at Gud elsker alle mennesker. 

 

STØRST AV ALT ER KJÆRLIGHETEN.

Derfor måKirken ta imot alle med åpne armer som velger troskap nettopp i kjærligheten.Pave Franz svarte på spørsmålet om hva han mente om homofili: «Hvem er jeg tilå dømme? Jeg er bare en synder.» Dette bør vi alle tenke over.

 

1 liker  
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Aase Marie Holmberg. Gå til den siterte teksten.
Pave Franz svarte på spørsmålet om hva han mente om homofili: «Hvem er jeg tilå dømme? Jeg er bare en synder.» Dette bør vi alle tenke over.

Det høres jo fromt ut. Men Pave Franz har klare meninger om homofili og spørsmål rundt homofili. Han forsøker og få i pose og sekk. Være from, men likevel stå for fordommer.


Ellers handler vel religion ofte om en mening? At det finnes et gitt svar med to streker under, og at svaret er gitt av en gudommelig autoritet. Hvordan kan man lage et kompromiss som går imot det en tror regelgiveren har gitt?

3 liker  
Kommentar #2

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Åse Marie Homberg og kirkeflertallet gjør livet og bibelforståelse overflatisk lettvint - for dem selv, mener jeg. En velger minste motstandsvei, og tolker Bibelen slik at tolkningene er minst mulig provoserende. for et postkristent folk! 

I lengden blir det et angrep, om enn ubevisst, på selveste Evangeliet. For om Bibelen lar seg metaforisere etter flertallets løpende oppfatninger, hvorfor ikke også metaforisere " Guds Sønn", "oppstandelse" "synd" - og bar Jesus egentlig våre synder?   

Mange av oss i Dnk lever ikke bra med to syn på ekteskapet. Hvem er det som skaper ulegelig åndløs splittelse mellom kirke- medlemmer?    Sml .Judas brev v.19.

Sier Ånden til en gruppe at homofil praksis er ok, og til en annen at Homofil praksis ikk er ok? Nei, en av gruppene hører ikke hva Ånden sier!

2 liker  
Kommentar #3

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Aase Marie Holmberg. Gå til den siterte teksten.
Et mindretall i kirken opplever vedtaket av vigsel avhomofile som vanskelig, i motsetning til flertallet som mener det er et kloktog gledelig vedtak. 

I en større sammenheng (Globalt) er det klassiske synet på ekteskapet  ikke et marginalt fenomen, tvert i mot , selv om man unektelig kan få det inntrykket i norske avis og tv redaksjoner - eller i debatten mer generelt.

Det tradisjonelle synet på ekteskapet støttes av verdens største kirkesamfunn - Den katolske kirke, med omkring 1,3 milliarder medlemmer. 

Det samme synet støttes også i prinisippet av verdens raskest voksende kirke samfunn med  ( kanskje ) 600 millioner medlemmer - de ulike pinsekirkene.

Foruten en rekke ortodokse kirkesamfunn , østlige og vestlige og et utall av andre kirker og kirkesamfunn , norske og europeiske, nordamerikanske , søramerikanske og asiatiske , som til sammen også har flere hundre millioner medlemmer.

M.a.o i sum brorparten av verdens kirkesamfunn.

Og , selv om vurderingen og forståelsen av ekteskapet og ekteskapets  formål varierer noe -  er det tydelig felles enighet om at ekteskapet skal finne sted mellom en mann og en kvinne. 

Sånt sett står den tidligere norske statskirken utenfor den mer allmenne forståelsen av ekteskapet i en ren teologisk og historisk ramme.  Sett i lys av dette , samt det faktum at begge syn skal være likestilt i den gamle statskirken så er det ikke urimelig at praksien med likekjønnet vielse også drøftes offentlig - selv om det kan virke som om Holmberg ikke liker dette.


6 liker  
Kommentar #4

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Aase Marie Holmberg. Gå til den siterte teksten.
HVERKEN FOLKEKIRKEN ELLER PROSTEN I BRAGERNES KIRKE ER PÅ FEIL VEI.

Jo - det er de , i alle høyeste grad.

5 liker  
Kommentar #5

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ja, jeg er mye  enig med Lyngmyr.  

Kirken har vedtatt at begge syn på ekeskapet er likeverdige. Det liker jeg dårlig.

Å stille sannhet om ekteskapet og løgn om ekteskapet som likeverdig holdninger,  er en uting. 

Og hvor likeverdige er de to ståsteder-  politisk vurdert? Kirkeflertallets synsing er så ganske avgjort det store flertallets syn på Stortinget. 

Og dessuten er nok kirkeflertallet temmelig overbevist om at det er de som egentlig har rett. 

La tiden gå, så vil nok også de andre gammeldagse komme etter å bli tidsmessige, tenker man/håper man.  

Ja, nå en da snart bli ferdig med den saken? Nei, Ordet er Ordet! 

Sier Hodet til en del av kroppen:  lev ut dine lyster, og til en annen  del: lev sømmelig?

Flertallet har ikke alltid rett!  

2 liker  
Kommentar #6

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Aase Marie Holmberg. Gå til den siterte teksten.
De viktigste sider idet som er den Bibelske ekteskapsloven, er ivaretatt i et forpliktende,offentlig, trofast og livslangt samliv for homofile.

Hvor mange homofile har et trofast og livslangt samliv?

Er ikke sex og erotikk en populær aktivitet for heterofile også?  Ettersom vi ikke kan tro på alt i Bibelen, hvorfor er ikke utroskap greit?  Det er jo mange ansatte i Kirken som er gift mer enn en gang.

Det neste Kirken vil godta er at gifte homofile menn skal få skaffe barn ved surrogati?  Barn trenger ikke en mor.

1 liker  
Kommentar #7

Aase Marie Holmberg

38 innlegg  17 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ingen har monopol på sannheten. Jeg er uenig med de som vil lese flere av kirkens læresetninger metaforisk.

Kommentar #8

Aase Marie Holmberg

38 innlegg  17 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ingen har monopol på sannheten. Jeg er uenig med de som vil lese flere av kirkens læresetninger metaforisk. .

Kommentar #9

Aase Marie Holmberg

38 innlegg  17 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ingen har monopol på sannheten. Jeg er uenig med de som vil lese flere av kirkens viktigste læresetninger metaforisk.

Kommentar #10

Aase Marie Holmberg

38 innlegg  17 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Jeg er enig i alt du skriver, også at praksisen med likekjønnet vielse bør drøftes av kirken.. Det er en grunn til at de fleste kirkesamfunn ikke vier homofile. Beklager hvis du har fått det inntrykk at jeg ikke liker at man drøfter dette.

Kanskje har jeg vært litt for bastant i min skrivemåte.

Jeg tror allikevel at professor Jervell & co kan ha rett i at det ikke står noe om homofili eller homofil praksis i Bibelen. Håper du leser det siste innlegget mitt og kom gjerne med kommentarer. Synes kanskje du også ble litt bastant i det du skrev :" jo -det er de- i aller høyeste grad. " Skulle ønske du også kunne akseptere to syn.

Kommentar #11

Aase Marie Holmberg

38 innlegg  17 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Er enig i at flertallet ikke alltid har rett, men mener det går gått an å leve med to syn på spørsmålet om vielse av likekjønnede. Håper du leser det siste innlegget mitt.

Kommentar #12

Aase Marie Holmberg

38 innlegg  17 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Jeg synes du er litt usaklig. Er naturligvis enig med deg i at Bibelen ikke kan akseptere utroskap verken blant homofile eller heterofile.  Tror du virkelig på at alt i Bibelen er Guds ord?  Det håper jeg virkelig du vil svare på!

Kommentar #13

Aase Marie Holmberg

38 innlegg  17 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Har svart på dine kommentarer i et nytt innlegg i dag. Jeg tror du tar  helt feil av pave Franz. Jeg tror han er en Guds gave til den katolske kirken. Du bør lese litt mer om ham. Da tror jeg at du vil få en annen oppfatning av ham.

Kommentar #14

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Aase Marie Holmberg. Gå til den siterte teksten.
Har svart på dine kommentarer i et nytt innlegg i dag. Jeg tror du tar  helt feil av pave Franz. Jeg tror han er en Guds gave til den katolske kirken. Du bør lese litt mer om ham. Da tror jeg at du vil få en annen oppfatning av ham.

Jeg har lest mer en overskriftene, og det er derfor jeg har det syn jeg har om han i spørsmål om homofili.

Kommentar #15

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Aase Marie Holmberg. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror allikevel at professor Jervell & co kan ha rett i at det ikke står noe om homofili eller homofil praksis i Bibelen.

Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal forstå det siterte , for bibelen er jo helt eksplisitt i sin avvisning, både direkte og indirekte, av likekjønnet samliv/praksis  - likeledes også skapelsesberetningen som forsterker dette i grunnteksten og understreker det mannlige og det kvinnelige skapte. (Altså født som)

Det er liten disputt om dette (jmfr mitt første svar) om man ser på en samlet kristen vurdering (på Verdensbasis) - både i historisk og teologisk kontekst.

At det finnes en del som mener at de omtalte skriftstedene ikke lenger skal eller kan  være være gyldige (f.eks Åpen folkekirke)  for det moderne mennesket, 2018 utgaven, er selvsagt en helt annen sak og et legitimt synspunkt, men altså etter mitt syn ikke bibelsk forankret.

Snarere tvert om.

Men tydeligheten er krevende for alle, det er det ingen tvil om.


1 liker  
Kommentar #16

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Åse Marie Holmberg spør om Daniel Krussand virkelig tror på at alt i Bibelen er Guds ord? Krussand får svare for seg.

For det første, oppfatter jeg Holmbergs spørsmål som en avledningsmanøver og/eller et utmanøvringsforsøk. En trenger nemlig ikke å tro på at alt i Bibelen er diktert av Gud for å være motstander av likekjønnet ekteskap på bibelsk grunnlag. Kan Holmberg bevise at ekteskapsordningen mellom mann og kvinne ikke er fra Gud? - Neppe!

Og for det andre, en behøver ikke å tro at Gud har diktert hvert ord i Bibelen, men allikevel ha tillit til at dens hovedbudskap er inspiret av Gud. 

Ofte uttrykker tekstforfatterne samme  kjerne med ulike skriftord. Og en del, trolig de fleste tilsynelatende motsigelser i evageliene lar seg forstå/forklare, eller er av underordnet betydning, i forhold til hovedbudskapet. 

Det er sikkert flere enn  Holmberg som vil ha nytte av å lese eksempelvis " The Historical Reliability of the Gospels" (2007) av professor i Det Nye Testamente Craig L. Blomberg. 
Kommentar #17

Aase Marie Holmberg

38 innlegg  17 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Nå blir du vel lei av all omtalen av pave Franz! Jeg er fullstendig klar over at han også innehar feil og mangler som alle oss andre, men vil gjerne du skal få et litt mer nyansert bilde av ham. Pave Franz har et helt annet syn på homofili enn forgjengerne sine. Etter krisemøtet i Vatikanet med Chiles biskoper etter overgrepsskandalen, som rystet den katolske kirken, for en tid tilbake, fortalte et overgrepsoffer at paven i en privat samtale med ham sa :"Gud skapte deg slik, Gud elsker deg slik." Paven hadde også sagt at guttens seksualitet ikke spilte noen rolle. Kan også nevne at pave Franz ikke ville flytte inn i pave palasset da han ble valgt til pave. Han bor i en vanlig leilighet lik den biskoper får benytte når de besøker Vatikanet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere