Anders Møller-Stray

17

Ingen stjeler partiet vårt

Robert Wright skrev et langt innlegg spekket med følelser og faktafeil i Aftenposten 15. oktober, vedrørende oss nye KrF-ere. Jeg har valgt å bruke denne plattformen til å skrive et utførlig svar.

Publisert: 17. okt 2018

Det var med relativt stor undring jeg leste Robert Wrights innlegg i Aftenposten 15. oktober. I innlegget beskylder Wright meg og andre nye KrF-medlemmer for å stjele det han selv gir uttrykk for å oppfatte som hans parti. Videre omtaler han KrF som et «ikke-sosialistisk sentrumsparti». Merkelig nok utelater han å nevne at KrF som sentrumsparti også er ikke-borgerlig. Kanskje fordi det ikke passer overens med det bildet Wright ønsker å skape?

Wright unnlater å nevne at KrF før valget 2017 vedtok å søke regjeringsmakt, men ikke i fellesskap med FrP. «KrF garanterer ikke en borgerlig regjering» sa Hareide på landsstyremøte i 2016, hvor det var enighet om at å regjere med FrP var uaktuelt. At Wright oppfattet en stemme på KrF som en stemme til Solberg, er vanskelig å forstå. Riktignok sa partiet at Solberg var deres førstevalg som regjeringssjef, men forutsetningen var hele tiden at FrP skulle holdes utenfor. Det har Høyre valgt å ikke gjøre, noe Hareide nå har tatt følgene av. At Wright avfeier det hele som «politisk spill» fra et miniparti får stå for hans egen regning. Det skulle i så måte være interessant å høre hva han mener om Venstre, som hoppet inn i regjeringen med FrP til tross for eksplisitte løfter om å ikke gjøre det.

Det er imidlertid ikke denne upresise fremstillingen av historien jeg reagerer sterkest på ved Wrights innlegg. Men når han omtaler min og andres innmeldelse i partiet som «en infiltrasjon av ikke-KrFere» kan han faktisk ikke bli stående uimotsagt. For det første tar han ganske enkelt feil når han hevder at vi melder oss inn for å stemme i partiets organer ved retningsvalget, i alle fall hva fylkeslaget i Oslo angår. Delegatene til slike møter ble valgt allerede på lokallagenes årsmøter, lenge før Hareides tale. I Agder er det visst annerledes, men de nye medlemmene der sørget imidlertid for at vedtaket gikk Wrights vei i det fylket. Skulle han helst sett at ikke disse heller meldte seg inn?

Wright har heller ikke tatt seg bryet med å snakke med noen av oss nye partimedlemmer fra hans egen by for å høre hva vi faktisk står for. Mange av oss har vært åpne i sosiale medier om vår innmeldelse, noen også i media. Flere av oss kjenner han personlig. Hadde han spurt, kunne vi lett fortalt om vår begeistring for partiets program, for de fine tingene vi kjemper for. Det som frem til nylig har holdt oss utenfor er at partiet på riksplan har valgt å samarbeide med et fløyparti vi ikke har ansett som en god alliert for å fremme disse sakene. Wright ser ut til å mene at politikk «handler om saker og gjennomslag for politiske standpunkter», og undergraver fullstendig at det også har mye å si hvordan vi snakker om hverandre. Når regjeringsmedlemmer snakker nedsettende om syke og uføre, når de fremstiller de med en annen religion som farlige og betviler deres hensikter, når de omtaler flyktninger og mennesker i nød som en belastning (eller til og med et forsøk på «snikislamisering»), sår de frø som kan spire som svært farlig ugress i vårt samfunn. Slike tanker mener jeg ikke skal deles fra kongens bord, og så lenge KrF har vært støtteparti for en slik regjering, har min stemme heller gått til andre partier jeg er mindre begeistret for. Med Hareides nylige bok og tale så jeg og mange andre en KrF-leder si akkurat det vi lenge har tenkt. KrF sin politikk kan få godt gjennomslag uten et krydder av fremmedgjøring. Hareide har åpnet døren til KrF for oss, vi har gått inn gjennom den, og det er for sent for Wright å skulle forsøke å slå den igjen foran ansiktet på oss. 


3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Trygve Johannes Lereim Sævareid

16 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Takk. Jeg leste også hans innlegg med undring. Bra at det kom et tilsvar til det han skrev.

1 liker  
Kommentar #2

Leif Hovde

12 innlegg  6 kommentarer

Hva mener de nye medlemmene?

Publisert over 2 år siden

Jeg ante ikke at så mange politisk interesserte mennesker har telepatiske gaver! KrF har fått 2000 nye medlemmer, og Robert Wright og mange med han "vet" at de nye er blitt lurt, eller at de har konspiratoriske motiv,  eller at de rett og slett melder seg inn for å ødelegge for den politiske løsningen som man mener er den eneste saliggjørende.  Derfor takk til Anders Møller-Stray for på en særdeles klargjørendde måte å gi Robert Wright saklig motbør.

Jeg er selv "nytt" medlem. Etter å ha vært KrF-medlem i 50 år og med 9 perioder som KrF-representant i Ålesund bystyre, meldte jeg meg ut i 2014, fordi jeg ikke ønsket å være medansvarlig for en politisk samarbeidsavtale som inkluderte Frp. Med Knut  Arild Hareides modige og sylskarpe analyse av den politiske situasjonen og de framtidsperspektiv han ser, meldte jeg meg inn igjen. Jeg vil være med og bidra i kampen for et varmere samfunn. Det må være lov å tenke seg at noen av - kanskje til og med mange av - de 2000 nye ønsker det samme som Møller-Stray og undertegnede!

La med ta ett saksfelt blant mange: Det anslås at 80 000 barn i Norge gruer seg til jul - de aller fleste på grunn av foreldrenes alkoholbruk. Jeg har møtt noen av dem. Det er hjerteskjærende. Rus, og da først og fremst alkohol, representerer det desidert største sosiale problemet og den største utfordringen i samfunnet. Det er medvirkende årsak til barnefattigdom, trafikkdød, drukningsulykker, skilsmisser - listen kan gjøres lang. KrF i Ernas regjering kan i beste fall være en bremsekloss i utviklingen. Men de 80 000 barna trenger aktivt holdningsarbeid og politiske tiltak for å redusere omsetning og bruk.  80 000 barn håper at samfunnet kan ta en "Høybråten" (jfr. røykeloven) og redusere aktivt alkoholens plass i samfunnslivet og i den private sfære. Det skjer ikke i regjeringskompaniskap med de tre mest alkoholliberale partiene i landet. Kan det tenkes at noen av de 2000 nye tenker nettopp det? Og at slike tiltak og reformer har størst sjaanse i et samarbeid med Sp og Ap?

Jeg kunne nevnt flere livsviktige tema, som klima og miljø, immigrasjon, og forvalting av våre naturressurser. Det er ikke nok at kristne verdier og kristen kulturarv flagges i festtaler. Vi må helt ned på hverdagsnivå og daglig prioritering, som kanskje kan være ubehagelig. Kan det tenkes at mange av de 2000 nye tenker som Anders Møller-Stray og meg?
3 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Leif Hovde. Gå til den siterte teksten.
Med Knut  Arild Hareides modige og sylskarpe analyse av den politiske situasjonen og de framtidsperspektiv han ser, meldte jeg meg inn igjen. Jeg vil være med og bidra i kampen for et varmere samfunn.

Ikke så å forstå at jeg ikke har sympati med de som er ofre for alkoholens skadevirkninger og at  politikere ikke har et ansvar for å arbeide for å begrense skadevirkninger. Men  "kristne verdier og kultur", sier du. Er kristne verdier tvang du vil innføre i lovs form? Du vil ha en ny "røykelov", men nå for å  innskrenke alkoholens skadevirkninger. Kanskje du vil starte med forbud av servering av alkohol på restauranter? Forbud mot uteservering av utepils om sommeren? Sjekke hva som står på julebordet i de tusen hjem? Kanskje gå i ledtog med imamene og patruljere i  gatene for avdekke usømmelig uteservering? Et varmere samfunn? Dette er vel å ta hardt i, men det er jo lov å  undre seg.

Du nevner immigrasjonen som tiltak for å skape et varmere samfunn. Da forutsetter jeg at det er økt immigrasjon du mener? Har du ikke observert at det slett ikke blir noe varmere, men i stort  mer splid og spetakkel i hele Europa? Er det slik at du mener at desto flere muslimer og desto mer islam, desto færre konflikter og desto mer  personlig frihet? Et varmere samfunn? 

Få kan jo tro på deg om dette, om en ikke mener at det da ligger noe religiøst bak og du føler deg tvungen til å mene det du gjør, av ideologiske eller "kristne" årsaker. Da kan det se ut som  du slipper  å ta hensyn til empirien og realitetene og det som i stort  skjer på bakken og som alle kan observere. Hardeide og Støre tenker på samme måte. Men slike politikere er i bunn og grunn farlige. Deres politikk er mye  styrt av moralsk patos og utopier om mennesket og samfunnet, ikke hva som tjener land og folk og våre etterkommere.

Den dag KRF får ledere som snakker sant om mennesket og samfunnsutviklingen, og fører en politikk med økonomisk  måtehold og mest  omsorg for  landets svakeste grupper som førsteprioritet, skal jeg igjen vurdere å stemme på dem. De ser  nå  mest ut til å ville gjøre statskassen  om til et verdensomspennede globalistisk  Nav-kontor i FN-regi basert på Vestens synd og skam for alt som er galt ute i verden. Og med Støre blir dette nok verre, heller en bedre.  Som kristen og nasjonalkonservativ er det ikke mulig i dag å stemme KRF. For meg i alle fall.        


3 liker  
Kommentar #4

Leif Hovde

12 innlegg  6 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg er imponert over din kunnskap om og innsikt i KrFs program, altså hva KrFønsker å gjøre, nemlig "å gjøre statskassen om til et verdensomspennende globalistisk Nav-kontor i FN-regi basert på Vestens synd og skam. " Det var jeg faktisk ikke klar  over. Det er betryggende å vite at det finnes nasjonalkonservative kristne som varmhjertet følger Luthers forklaring til det 8. bud: "så vi ikke lyver på vår neste,..........men taler vel om ham og  tar alt i beste mening" . Jeg takker imidlertid for at  jeg er en "farlig" politiker, og jeg må skuffe deg med at det kommer jeg nok fortsatt til å være. Men jeg er åpen for å lære, så jeg vil be deg om å definere nærmere hvem som er "landets svakeste grupper". Det er øyensynlig ikke de 80 000 barna som gruer seg til jul på grunn av foreldrenes alkoholbruk. Sutrekoppene! Kanskje det er restauranteierne sm ikke får lov til å skjenke alkohol hele døgnet?

Kommentar #5

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Takk for svar.

Du ble visst noe støtt av noen av mine spissformuleringer. Jeg kjenner ikke KrFs program særlig inngående. De 800000 barna du nevner er selvsagt en svak gruppe. Og det finst mange andre: rusmisbrukere, norsk ungdom uten arbeid, fattige enslige forsørgere, handicappede, kronisk syke og uføre , en del fattige eldre mennesker, osv. Jeg tviler ikke på at disse ikke finner støtte og omsorg i KrFs program, men Hareides og KrFs fokus i offentligheten dreier seg slik jeg opplever det mest om våre nye landsmenn som migranter og flyktninger, og ikke minst en ubendig vilje til å sende flest mulig millarder av kroner ut av landet som bistand og tillegg ta i mot så mange migranter som mulig for å hjelpe de her til en svært høy pris pr. person. Det er klart at dette må betales i form av at andre svake og utsatte  grupper får mindre her i landet. 

Ellers var mitt fokus at KrF vil skape et varmere samfunn, bl.a. ved å være positiv til islam og økt immigrasjon. Men partiet nekter å snakke om de negative følgene av dette ,slik vi ser det utspilt i hele Europa. Samfunnet blir ikke noe varmere av dette, men mer splittet og polarisert. Kristne verdier innebærer å snakke sant også om dette, ikke å dele inn befolkningen i gode og vonde mennesker hvor en opphøyer seg selv som  de beste representanter for den gode  moral i politikken, slik Hareide på egne vegne  ynder å fremstå. 

 


  

2 liker  
Kommentar #6

Leif Hovde

12 innlegg  6 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ser ikke noe poeng med å fortsette en debatt, så takk for meg! Bare for ordens skyld: Jeg har aldri snakket om 800 000 barn som lider av foreldrenes rusbruk. Det er heldigvis ikke så mange! Men det finnes altså debattdeltakere som er romdlige med fakta. Det må vel være det som nå beskrives som "fake news".... Som debattanter er de uinteressante. 

Kommentar #7

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Leif Hovde. Gå til den siterte teksten.
Bare for ordens skyld: Jeg har aldri snakket om 800 000 barn som lider av foreldrenes rusbruk. Det er heldigvis ikke så mange! Men det finnes altså debattdeltakere som er romdlige med fakta. Det må vel være det som nå beskrives som "fake news".... Som debattanter er de uinteressante. 

Ikke fake news, men simpelten en skrivefeil hvor en ekstra O snek seg inn, noe du kanskje med litt velvilje burde sett som den egentlige forklaring. Ellers takk for din" varme" kompliment til slutt. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere