Kjellrun Marie Sonefeldt

238

Høyresiden + Arbeiderpartiet og Senterpartiet = Sant i mangt.

Med Kristelig Folkeparti som underdanigst der i mellom.

Publisert: 17. okt 2018

Høyresiden,medregnet Venstre+ Ap og Sp  har stått sammen i ledelsen med å bygge ned primærnæringene med avfolkningen i jordbruksbygder og kystsamfunnene med fiske-og smålandbruk.

Storgårdsprofil og storbruksprofil for fisket har vært tingen.

Kampen foregår intenst pr. i dag også,uten at det settes på dagsorden i det åpne rom.En tilsynelatende motsetning mellom H,Ap, Sp og V når det gjelder primænæringene er skuespill. 

H,Ap,Sp og V har hatt landbruksministeren hver sin gang. Nedbyggingen i jordbruket har forgått under dekkord som kostnadseffektivisering og strukturrasjonalisering,som det ble skygget unna ord som belyste virkeligheten.

Kystbefolkningen har også lidd under struktureringen . Trålerflåten og kvotebaroner har tatt over,hvor Kjell Inge Røkke er den fremste.

Akkurat nå er det H+FrP+ V som rår,men Ap+ Sp har ikke opponert og latt høre fra seg i kampen mot utrydningen av det man kan kalle "småkårsfolket" i primærnæringene. Er kanskje glad fordi de slipper å sitte i høysetet med den jobben nå.Uansett om det er høyre eller venstresiden som vinner,vil politikken føres videre.

Eller kanskje KrF våkner og ser det går for vidt og vokser seg stor ved å ta seg av kampen hos de som overkjøres av "stor,større, endastørrepolitikken" innenfor primærnæringene.

Litt om kampen akkurat nå.                                                             Landbruksdepartementet har satt ned et utvalg som skal vurdere konsesjonsloven og odelsloven.Stortingets spørretime.17.januar,2018. Det ligger i kortene at det handler om en fortsettelse av nedbyggigen av det tradisjonelle bygdeNorge.Rokkes odelsloven er det som et jordskjelv i landet.

Fiskeridepartementet har skapt massiv motstand langs kysten fordi det vil gripe inn overfor kystfiskeflåten.Hittil har det ikke vært mulig å slå sammen kvoter for sjarkene under 11 meter ,men nå foreslås det endring på det. NRKnett,16. september,2018."Drømmen om havet."     Eidisenutvalget vil gjøre gitte kvoter permanente.Nationen 29.september,2018."Kampen om kysten."

Rett skal være rett. Repr.Torgeir Knag Fylkesnes,SV,hadde et følelsesladet innlegg under Trontaledebatten nylig om kampen om kysten på kystfolkets side.

Selvforsyningsgraden  Norge er farlig lav.                                                Vi har lite å stå i mot med om det kommer krisetider som tørke eller annet.Halvparten av maten vi spiste I fjort var importert.               Nationen 02.03.2018, "Milliardvekst i importen av matvarer i fjor."           Den lave selvforsyningsevnen skyldes også nedbyggingen av distriktsjordbruket .Når bønder ga opp og reiste bort,ble mye god matjord liggende brakk og gro igjen.Det har også vært stor innvandring.

Ikke rart at klimaet på Stortinget kan gi inntrykk av smil og kameraderi. Mange som på papiret er motstandere er jo hjertens enige i mangt.


Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere