Geir Hongrø

3

Kronikk/leserinnlegg vs..reportasjer

Del fjaksen i kurs i kildekritikk/lkildehåndtering. Til bruk for enkelte i kommentarfeltene. Fordi de trenger det, og fordi de ikke hører på råd om å finne igjen samfunnsfagsboka fra skolen og slå det opp der.

Publisert: 17. okt 2018

I dagens lille kurs i kildehåndtering er vi idag kommet til forskjellen på kommentar og reportasje, siden mange sliter med å forstå forskjellen.

Vi starter med en kommentar, eller et leserinnlegg. En kommentar er i sin natur en subjektiv meningsytring. Selv om det KAN være fagfolk som rett og slett korrigerer feiloppfatninger (evt. innsendere som sprer propaganda og fake news) vil en kronikk som oftest ikke utgjøre seg for å være fakta, men meninger.

Hvem sine meninger? Dersom kronikken er skrevet av en av avisas egne ansatte, for ikke å si merket med "Leder", kan man regne med at det er avisas egne meninger. Men en kronikk kan også være et leserinnlegg som gir uttrykk for meninger avisa ikke står inne for, og i noen tilfeller også virkelighetsoppfatninger avisa absolutt ikke står inne for. En avis kan allikevel dele et leserinnlegg den selv er uenig i på Facebooksiden sin, enten fordi det er godt skrevet eller tett og slett for å generere klikk og $$$$.

Så er det en reportasje da. Med mindre avisen har en klart definert politisk slagside vil en reportasje ha som mål å få frem fakta på en så objektiv måte som mulig. Dersom det dreier seg om kontroversielle emner vil avisen ha et mål om å presentere flere syn, i hvert fall med mindre de eneste som er uenige er åpenbare tullinger. Om de f.eks. presenterer en politikers syn er det naturlig å hente inn en politiker fra andre siden til å presentere motsatt syn.  

Selv om reportasjer har som mål å være objektive og presentere fakta kan vinklingen allikevel være inspirert av journalistens - eller deskens - syn. Jo mer opptatt et medium er av å ha en "alternativ" politisk vinkling, jo mindre objektivt vil det mediet vinkle sine saker. Det gjelder alle politiske fløyer.


Så det er altså forskjellen. Mange sliter med å se den.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere