Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

Vårt Land og politikken

Allerede året før Vårt Land kom ut, ble avisens politiske linje definert. Den har vært førende siden starten.

Publisert: 16. okt 2018  /  2008 visninger.

En mørk desemberdag i 1944 reiste en delegasjon fra interimsstyret i det planlagte «dagbladet» Vårt Land til Ronald Fangens gård i Ringsaker. De skulle diskutere den nye avisens profil. Da de forlot gården hadde de med seg et notat med tanker om avisens kristelige, kulturelle og politiske profil. På nyåret ga styret sin tilslutning til Fangens linje.

Ifølge Per Voksøs bok I strid siden freden ble det politiske programmet omtrent slik formulert: Avisen skulle være ubundet av politiske partier, men ikke upolitisk. Tvert imot skulle den «ta opp et målbevisst arbeide for å prege våre sosiale ordninger og vårt politiske liv ut fra kristne direktiver og en kristen ånd». Avisen skulle «stille seg til tjeneste i alt arbeide for større sosial rettferdighet, samtidig som den motarbeider alle former for kollektivisme som ikke lar seg forene med det kristne menneskesyn».

Stort klarere kan ikke en sentrumsprofil, med utgangspunkt i kristen tenkning, defineres. Og der har Vårt Land ligget siden. Tett på, men aldri bundet av Kristelig Folkeparti. I kamp for sosial rettferdighet, verken kapitalistisk eller liberalistisk, men heller ikke sosialistisk.

Sentrums gjennomslag

De tydeligste politiske signalene de siste tiårene har vært advarsler mot liberalisme og populisme. De gangene et regjeringssamarbeid med Frp har vært diskutert, har Vårt Land vært skeptisk.

Nå har Frp regjert med Høyre siden 2013. De har vist seg regjeringsdyktige. Vårt Lands sympati for en slik regjering vil henge tett sammen med sentrumsverdienes gjennomslag. Populistisk retorikk og liberalistisk utvikling er vi fortsatt kritiske til.

Det samme gjelder i motsatt retning: Avstanden mellom venstresiden og Kristen-Norge er ikke like stor som før. Vårt Lands syn på en regjering med tyngdepunkt i sentrum og på venstresiden vil igjen være knyttet til sentrumsverdienes gjennomslag. Dersom et slikt prosjekt var preget av statlig overstyring og manglende respekt for sivilsamfunnets institusjoner, lokalsamfunnets råderett og enkeltmenneskets grunnleggende rettigheter, ville Vårt Land reagert kraftig.

LES OGSÅ: KrFU-topper i e-post: «Dere dolker oss i ryggen»

Intet brudd

I ganske mange år har Vårt Land vært kritisert av deler av den kristne høyresiden for denne linjen. De siste årene har vår politiske redaktør Berit Aalborg vært skyteskiven. Jeg mener hun har stått støtt i avisens tradisjon. Når hun har analysert bevegelsene i politikken, har muligheten til gjennomslag for det kristne menneskesynet, og for sosial rettferdighet, ligget til grunn.

Det er intet brudd med Vårt Lands tradisjon å si at «hvis sentrumspartiet KrF noen gang skal søke gjennomslag og samarbeid med Ap, er tiden inne nå», slik Aalborg skrev i sin analyse i forkant av Hareides boklansering. Det er tvert imot en fair sak å basere sin kommentarjournalistikk på det faktum at KrF prinsipielt er åpent for å samarbeide med begge sider i norsk politikk.

Den politiske analysen innebærer også å vurdere ulike aktørers posisjonering og beveggrunner. Dette er nødvendig for å hjelpe leserne til å forstå hva som skjer. Det er en grunn til at Vårt Land stadig er representert i riksmedia når sentrumspolitikk er på agendaen. Vi har hatt en presisjon få andre har hatt i vurderingene av utviklingen. Bak ligger mange timer med bakgrunnssamtaler med ledere, tillitsvalgte og grasrota i partiene – særlig i KrF.

Når Aalborg fredag 12. oktober kommenterte utspillet fra Steinar Reiten og Hans Fredrik Grøvan, der de «relanserer» opposisjonsalternativet som en «tredje vei» for KrF, er det på dette grunnlaget. Aalborg tolker dette som et kreativt forsøk på å svekke Hareides alternativ, noe som faller de to nevnte stortingsrepresentantene tungt for brystet.

«Dette er en form for journalistikk som ikke er etterrettelig, en standard vi skulle tro VL ikke ønsker å ha som sitt varemerke», skriver de to i et svarinnlegg i gårsdagens Vårt Land. De hevder at Aalborg «setter sin egen politiske agenda foran etterrettelighet».

Signaleffekt

Selvsagt er det forståelig at politikere som av tilsynelatende prinsipielle årsaker ikke vil samarbeide med venstresiden, er kritiske til slike analyser. Men derfra til å hevde at dette er en «agenda» som «kommer foran etterrettelighet» er et stykke.

LES OGSÅ: – Grøvan prøver å låse KrF til høyresiden

Det er litt overraskende at Reiten og Grøvan ikke forstår signaleffekten av sitt eget tidspunkt for å lansere en «tredje vei» for partiet. Alborg vurderte dette i lys av at Grøvan i 2013 var tydelig på at KrF må søke regjeringsmakt sammen med Venstre, Høyre og Frp.

Det var i 2013, poengterer Grøvan. Han og Reiten understreker at de i den senere tid har «gitt tydelig utrykk for at vi ut fra våre valgløfter i 2017 ikke burde gå inn i regjering – verken til høyre- eller til venstresiden».

Dette er nok en litt tendensiøs tolkning av KrFs valgløfte. Partileder Knut Arild Hareide sa før valget at KrF «mest sannsynlig går i opposisjon» dersom Høyre velger Frp, men han utelukket ikke andre alternativer. Han lovet heller ikke at han ville frede regjeringen Solberg.

At Reiten og Grøvan er uenige med disse signalene er en ærlig sak. De representerer sine velgere, sannsynligvis på en god måte. Men også dette blir et element som sammen med andre signaler gjør Aalborgs tolkninger interessante. Dersom Aalborg ikke vurderte denne typen signaler, ville hun ikke gjort jobben sin.

Så er det mulig at taktisk politisk spill ikke er noe man snakker høyt om i et parti som KrF. Kanskje skyldes dette forankringen i kristne verdier – Mesteren sa jo: «eders tale skal være ja, ja og nei nei».

Men alle som har fulgt eller engasjert seg i KrF vet at spillet finnes her også. Da ville det være underlig om ikke en politisk kommentator skulle kunne vurdere ulike utspill som et eksempel på den typen strategi og taktikk som utgjør det politiske håndverket.

LES OGSÅ: Verdikonservative frykter å tape KrF

4 liker  
Kommentar #1

Jan Harsem

89 innlegg  214 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Tror nok de fleste har fått med seg at Vårt Land ønsker KrF i regjering med AP og SP, og at det ikke legges særlig engasjement i å beskrive mulighetene ved være et offensivt sentrumsparti i vippeposisjon.

5 liker  
Kommentar #2

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Jeg stemmer SV,FRP, SP og litt KRF - hvor passer jeg inn?

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Vårt Lands syn på en regjering med tyngdepunkt i sentrum og på venstresiden vil igjen være knyttet til sentrumsverdienes gjennomslag.

Fint at Gjøsund avklarer ting, og beskytter sine ansatte. Det er det hans jobb å gjøre også. Men slike artikler som dette reiser store spørsmål, med fare for å virke arrogant,  i en tenkende og gammel mann som meg. 

Finnes det noe menneske og velger som sympatiserer kun med ett parti, eller med en avis? Det finnes jo velgere som sympatiserer i ulike saker både i FrP og SV, slike som meg.

Har ikke de fleste av oss sympati med saker på tvers av partitilhørighet?Har ikke de fleste av oss sympati med flere aviser, eller enkelte journalister?

Jeg har alltid lurt på hvordan det er å være journalist i en avis, og så måtte være bundet til visse meninger, visse partier og eller visse fløyer. Jeg ville aldri fått jobb i noen kristenavis ihvertfall. 

Kan man  være kristen journalist i VL og feks like Donald Trump? Eller feks være skeptisk til FN? Hvordan definerer VL friheten for en journalist, hvis VL sier de er liberale?

6 liker  
Kommentar #3

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Fint at Gjøsund avklarer ting, og beskytter sine ansatte. Det er det hans jobb å gjøre også. Men slike artikler som dette reiser store spørsmål, med fare for å virke arrogant,  i en tenkende og gammel mann som meg. 

Finnes det noe menneske og velger som sympatiserer kun med ett parti, eller med en avis? Det finnes jo velgere som sympatiserer i ulike saker både i FrP og SV, slike som meg.

Har ikke de fleste av oss sympati med saker på tvers av partitilhørighet?Har ikke de fleste av oss sympati med flere aviser, eller enkelte journalister?

Jeg har alltid lurt på hvordan det er å være journalist i en avis, og så måtte være bundet til visse meninger, visse partier og eller visse fløyer. Jeg ville aldri fått jobb i noen kristenavis ihvertfall. 

Kan man  være kristen journalist i VL og feks like Donald Trump? Eller feks være skeptisk til FN? Hvordan definerer VL friheten for en journalist, hvis VL sier de er liberale?

Interressant - et eksempel er jo Vårt Lands syn på kirkelig vigsel for samkjønnede, og hvor tidligere redaktør  Erling Rimehaug svarte, på avisen vegne , at avisens redaksjonelle synspunkt var at de var imot likekjønnet vigsel av hensyn til barna.

Godt svart og godt begrunnet etter mitt skjønn.

Men, så langt jeg har klart å oppfatte gjelder ikke dette lenger som avisens redaksjonelle (offisielle) synspunkt. (Og Vårt Lands redaktør må gjerne korrigere meg om jeg tar feil ) 

Betyr det at hensynet til barna ikke lenger er så viktig, og hva har i så fall egentlig skjedd ? - eller innebærer dette at alle journalister prinsippielt og praktisk er fristilt i alle slike kontroversielle spørsmål ? 

M.a.o at en redaksjonell medarbeider f,eks heretter kan fronte sin egne preferanser eller uttrykke støtte til andre som er av samme  oppfatning ?

Det er selvsagt mulig jeg tar feil - men det bare virker sånn.

9 liker  
Kommentar #4

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Nuvel

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Stort klarere kan ikke en sentrumsprofil, med utgangspunkt i kristen tenkning, defineres. Og der har Vårt Land ligget siden.

Jeg har fulgt VL tett siden 1970-tallet. Jeg kan aldri huske at avisen noen gang i denne perioden har hatt en slik profil som det vi har sett de siste par årene eller så.

Flere ganger i uken ser man at synspunkter, perspektiver og piroriteringer som jeg selv, ut fra en kristen grunnholdning, mener er viktige, forhånes, latterliggjøres eller stemples som noe farlig, skummelt, tåpelig, populistisk, høyrevridd eller hva det nå måtte være. 

Og få lar sin forakt for meningsmotstandere skinne klarere igjennom enn politisk redaktør Berit Aalborg (som Gjøsund bruker mye plass på å forsvare ovenfor). Og når Aalborg og andre som støtter hennes linje (både hva hun positivt står for av politiske/ideologiske synspunkter, samt hvilke holdninger hun legger for dagen overfor dem som har en annen moralsk matrise enn henne selv (jf Jonathan Haidt)), ikke suppleres av journalister, redaktører og kommentatorer som kan balansere hennes ensidighet og nedrakking på andre kristne, kan det gjøre noen og enhver både skuffet og oppgitt. 

Gjøsund mener VL står trygt innenfor Ronald Fangens opprinnelige visjon for avisen. Jeg føler meg ikke overbevist.


13 liker  
Kommentar #5

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Kan du gi eksempler?

Publisert over 3 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Flere ganger i uken ser man at synspunkter, perspektiver og piroriteringer som jeg selv, ut fra en kristen grunnholdning, mener er viktige, forhånes, latterliggjøres eller stemples som noe farlig, skummelt, tåpelig, populistisk, høyrevridd eller hva det nå måtte være. 

Dette var sterke påstander, Ole Jørgen Anfindsen. Kan du gi noen  eksempler? (Jeg regner med at du har en del, siden du ser dette flere ganger i uken.)

3 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
I ganske mange år har Vårt Land vært kritisert av deler av den kristne høyresiden for denne linjen. De siste årene har vår politiske redaktør Berit Aalborg vært skyteskiven. Jeg mener hun har stått støtt i avisens tradisjon. Når hun har analysert bevegelsene i politikken, har muligheten til gjennomslag for det kristne menneskesynet, og for sosial rettferdighet, ligget til grunn.

Berit Aalborg utsettes ofte for en urimelig kritikk for sine artikler. Hun fremmer avisenes politiske linje, men kritikken har gjerne en form som er personlig desavourende. Kritikerne skyter i stor grad på pianisten. Selv når pianisten er ansvarlig for komposisjonen er det viktig at man skiller sak og person. Her er det mye å hente for en del kommentatorer.Avisen representerer et syn, men bare ett, og det virker som at forventingen er at VL skal være menighetsblad for kristne av ulike avskygninger. 

Jeg har ingen slike forventninger. Snarere tenker jeg at avisen forteller om det som skjer i Norge fra en kristen synsvinkel, og ikke nødvendigvis min, og at den forteller om ulike sider av samfunnslivet, også det kristne samfunnslivet. Her ligger det naturligvis et minefelt. 

Muligens kunne man en gang i tiden ringe til en journalist eller redaktør og fortelle hva hen skulle mene, men den tid er i så fall forbi? Pluralismen må bli oppdaget og forstått også blandt kristne. Det handler heller ikke om å si opp abonnementet, men om å akseptere at det er flere veier til Rom, og at svarene er like mange som spørsmålene. 

2 liker  
Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nettopp!

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Pluralismen må bli oppdaget og forstått også blandt kristne. Det handler heller ikke om å si opp abonnementet, men om å akseptere at det er flere veier til Rom, og at svarene er like mange som spørsmålene. 

Og de som blir så provosert av Vårt Lands politiske analyser at de får vondt både her og der, kan jo heller lese Dagen.  Får de vondt av å lese Dagen også, finnes det jo en avis som heter Norge Idag...

3 liker  
Kommentar #8

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Oddbjørn Johannessen har erkjent det:

Publisert over 3 år siden

Ja, det er vel få tidsskrifter og aviser i dag som bidrar til å skape en kritisk offentlighet som Norge i Dag. Avisen preges umiskjennelig av refleksjon og analyse, og redaksjonen tenker modig og uavhengig av statsmakt og kirke. Kjerneaktiviteten er det tette studie av skrevne uttrykk for kritisk teologisk tenkning relatert til samfunnsordninger og internasjonal politikk; spesielt det som formuleres på et rimelig sofistikert eller refleksivt nivå. Norge i Dag er vel en av de mest siterte tidsskrifter på tvers av human- og samfunnsvitenskapene. Det er vel få aviser som til de grader etterlater den funderende leseren ettertenksom.

10 liker  
Kommentar #9

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
jerneaktiviteten er det tette studie av skrevne uttrykk for kritisk teologisk tenkning relatert til samfunnsordninger og internasjonal politikk; spesielt det som formuleres på et rimelig sofistikert eller refleksivt nivå. Norge i Dag er vel en av de mest siterte tidsskrifter på tvers av human- og samfunnsvitenskapene. Det er vel få aviser som til de grader etterlater leseren ettertenksom.

Støttes 100 %.  Jeg støtter også Anfindsen kommentar 4 helt ut.  

Det er rart at VL redaksjon ønsker å kvitte seg av med abonnenter.  

Slik VL holder på burde kravene for å få pressestøtte innskjerpes.  For å få det bør de da i det minste holde et minstemål av saklighet.  

Ingen pressestøtte ved en slik ensidighet en får ved å lese VL om dagen og de senere år.  

De støter de kristne fra seg.

7 liker  
Kommentar #10

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Ironi er en vanskelig kunst

Publisert over 3 år siden

For god ordens skyld: Mitt innlegg over her var ment ironisk; jeg trodde at den svulmende panegyrikken ang. Norge i Dag sin refleksjons- og analysedybde, sitt sofistikerte nivå, og ikke minst den avsluttende siste setningen, bekreftet dette. 

Ironi er altså en vanskelig kunst; den er som saltet som gir maten en viss finesse. Mulig jeg her burde ha saltet noe mer: Øyensynlig har ikke alles smakssanser registrert saltbruken fra kjøkkensjefen her? 

Oscar Wilde hadde flere lystige replikker; også en viss en om ironi. Men jeg tror jeg lar den ligge her. 

5 liker  
Kommentar #11

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
For god ordens skyld: Mitt innlegg over her var ment ironisk; jeg trodde at den svulmende panegyrikken ang. Norge i Dag sin refleksjons- og analysedybde, sitt sofistikerte nivå, og ikke minst den avsluttende siste setningen, bekreftet dette. 
4 liker  
Kommentar #12

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

VL versus Dagen og Norge Idag

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Og de som blir så provosert av Vårt Lands politiske analyser at de får vondt både her og der, kan jo heller lese Dagen.  Får de vondt av å lese Dagen også, finnes det jo en avis som heter Norge Idag...

Her synes jeg Johannessen bommer. Både Dagen og NI bygger i stor grad på en mer eller mindre fundamentalistisk lesning av Bibelen, og blir derfor automatisk mindre interessant for alle som har et annet bibelsyn. 

Jeg har i mange år oppfattet VL som å være en avis for hele kristenfolket, enten man har et konservativt eller liberalt bibelsyn, enten man har en progressiv/liberal eller konservativ politisk grunnholdning, enten man tilhører det ene eller andre kirkesamfunnet, osv. 

Dette har etter min vurdering blitt kraftig endret de siste årene, og det gjør at mange gamle lesere føler seg stadig mer fremmede for den linjen avisen har lagt seg på, der man ofte gir uttrykk for nedlattende holdninger overfor dem som er politisk konservative (hvilket altså ikke nødvendigvis har noe med teologisk konservatisme å gjøre).


8 liker  
Kommentar #13

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Om jeg kan gi eksempler, Gjøsund!?!

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Dette var sterke påstander, Ole Jørgen Anfindsen. Kan du gi noen  eksempler? (Jeg regner med at du har en del, siden du ser dette flere ganger i uken.)

Jeg er litt overrasket over at Gjøsund spør på denne måten, for kritikken på dette området har kommet fra en rekke hold de siste årene, og eksemplene som er brukt for å begrunne kritikken, er mange.

Så, ja, jeg kunne ha gitt mange eksempler. Men det er tidkrevende å finne dem frem, og det er begrenset hvor mye arbeid jeg vil legge i dette her og nå. Og en viktig grunn til dette siste er at jeg dessverre har inntrykk av at dere i VL ikke er så veldig mottagelige for kritikk på dette området. For meg ser det ut til at kritikken preller av som vann på gåsa. Men, for all del, jeg skal i det minste komme med noen eksempler på hva som skuffer meg ved dagens linje i VL. Stay tuned! 


7 liker  
Kommentar #14

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Sammensausing av begreper som hersketeknikk

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Dette var sterke påstander, Ole Jørgen Anfindsen. Kan du gi noen  eksempler? (Jeg regner med at du har en del, siden du ser dette flere ganger i uken.)

En av venstresidens paradegrener i en del år nå, har vært å sørge for at det blir mer eller mindre umulig å skjelne mellom skitt og kanel på det som med et upresist begrep kan kalles høyresiden. Det har gått inflasjon i bruken av begreper som rasisme, hat, fremmedhat, innvandrerhat, innvandrerfiendtlig, nazisme, fascisme, (høyre)populisme, høyreradikalisme, høyreekstremisme, ytre høyre, nasjonalisme og litt til. 

Og når man stadig passer på å bruke disse begrepene om hverandre, sørger man altså for at det blir vanskelig å ha en fornuftig diskusjon om en rekke problemstillinger (både om innvandring, integrering, kulturforskjeller, m.m., men også om ytringsfrihet, demokrati, no-platforming og andre spørsmål som berører hvem som er "moralsk overlegne" og hvem som bør fryses ut).

Men VL holder seg selvsagt for gode til å bruke denne typen hersketeknikker? Nei, avisen gjør nok ikke det. Et greit eksempel kan være Une Brattbergs artikkel En ny koalisjon: Ytre høyre og jøder (VL, 11.10.2018, side 8 - 9). Her brukes de fleste av de ovennevnte begrepene eksplisitt, mens man nøyer seg med å hinte til enkelt andre (f.eks. ved referanse til Holocaust). 

Og det gjøres lite eller ingen ting for å skjelne mellom de ulike merkelappene. Et sentralt budskapet her ser for meg ut til å være at høyrepopulistisk, innvandrerfiendtlig, høyreradikal, anti-demokratisk, rasistisk, antisemittisk, ytre høyre, nasjonalistisk, og høyreekstremt er (mer eller mindre) synonyme begreper. 

NB: Jeg har bare overfladisk kjennskap til AfD (som nevnte artikkel i stor grad handler om); mitt anliggende her handler om begrepsbruk og respekt for folk som tenker annerledes enn en selv.

9 liker  
Kommentar #15

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

VL og Frp

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Dette var sterke påstander, Ole Jørgen Anfindsen. Kan du gi noen  eksempler? (Jeg regner med at du har en del, siden du ser dette flere ganger i uken.)

For ordens skyld: Jeg har ikke sansen for Frps liberalisme, men jeg har likevel mange ganger reagerert på hvordan Sylvi Listhaug og andre Frp-ere er blitt behandlet av VL. 

Her er en fersk VG-kronikk som retter seg mot den utbredte selvrettferdigheten og jeg-har-et-bedre-menneskesyn-enn-deg-tankegangen i KrF, men som ikke er helt uten relevans for diverse, sentrale VL-medarbeidere. 


Et veivalg for et varmere samfunn?
Det påstås at noen partier har annenrangs verdier. Jeg tilhører visstnok et slikt parti. Jeg er skuffet over slike påstander. Knut Arild Hareide svartmaler vårt verdisyn.
Av KETIL SOLVIK-OLSEN, nestleder i Fremskrittspartiet
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/Kv4pV7/et-veivalg-for-et-varmere-samfunn 

Så hva sier du, Gjøsund? Har VL for vane å behandle Frp-ere (inkludert kristne Frp-ere) med den respekt de fortjener, og slik det sømmer seg en kristen avis å behandle sine medmennesker? Har VL, som en kristen avis, skilt seg positivt ut blant norske medier, når det gjelder å basere seg på rimelige tolkninger av hva Listhaug eller andre kan ha ment det de sier, eller er VL preget av den samme intellektuelle uredeligheten som de andre mediene når de "ekle og fremmedfiendtlige" Frp-erne (stay tuned) skal tas?

8 liker  
Kommentar #16

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

VLs forhold til ekle og fremmedfiendtlige populister

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Dette var sterke påstander, Ole Jørgen Anfindsen. Kan du gi noen  eksempler? (Jeg regner med at du har en del, siden du ser dette flere ganger i uken.)

VL har, som antydet ovenfor, en hang til å omtale både enkeltmennesker og partier på "høyresiden" som "populister". Det ligger ingen nedvurdering i dette, selvfølgelig; ingen antydning om noe vulgært (dvs folkelig, i negativ betydning av ordet); ingen antydning om at her snakker vi om folk som mangler både dannelse og utdannelse; ingen antydning om manglende respekt for menneskeverdet; ingen antydning om manglende moralske kompass; etc. Neida, "populist" er bare en nøytral betegnelse på alt og alle som befinner seg til høyre for Høyre (eller noe i den dur). Eller? 

Vel, 15. januar 2018 hadde VL et dobbeltsidig oppslag (side 10 – 11) med overskriften «Høyrepopulismen er farlig». I ingressen, samt i selve artikkelen, ble det understreket at høyrepopulismen er «ekkel og fremmedfiendtlig».

Som «ekspert» på området gjorde VL bruk av Catherine Fieschi fra den britiske konsulentgruppen Counterpoint, og hun er åpenbart alt annet enn en nøytral observatør i denne sammenheng. Så da passet vel VL på å intervjue noen som kunne komme med balanserende synspunkter. Nei, det gjorde VL ikke (heller ikke de påfølgende dagene, slik jeg husker det). Det VL ga oss, var en ensidig demonisering av vanlige folk som er bekymret for utviklingen? Og dette altså helt uten motforestillinger. Dette var mikrofonstativjournalistikk. Om jeg ikke husker feil hadde avisen et begeistret førstesideoppslag for å henlede leserne på dette "intellektuelt høyverdige" oppgjøret med alt og alle som ikke uten videre bejubler EUs ekstremt liberale innvandrings- og integreringspolitikk.

Gjøsund burde ikk være overrasket over at noen av oss forventer mer av VL enn som så.

9 liker  
Kommentar #17

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

VL og rettssikkerhet (uskyldspresumpsjonen)

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Dette var sterke påstander, Ole Jørgen Anfindsen. Kan du gi noen  eksempler? (Jeg regner med at du har en del, siden du ser dette flere ganger i uken.)

Denne saken handler ikke om Kavanaugh er en bra mann i dag eller ikke, men om at Christine Blasey Ford skal bli hørt, og at hennes anklager må bli tatt på alvor. Hvis ikke, er det et tydelig tegn på at hennes opplevelser ikke er viktige nok, uansett om de er sanne eller ikke.

Kommentator Une Brattberg, Høyt spill om sannheten, Vårt Land, 27.09.2018 (min uthevelse)

Dersom radikalfeministene får det som de vil, skal enhver kvinne som påstår at hun er et overgrepsoffer, bli trodd. Vi kan alle være enige i at overgrepsanklager må tas alvorlig (samt at overgrep er alvorlige), men derfra til å si at overgrepsanklager alltid må få konsekvenser for den anklagede, er et langt skritt. Dette er en livsfarlig utvikling, og det bryter radikalt med at folk skal betraktes som uskyldige inntil det motsatte er bevist (uskyldspresumpsjonen). 

Den ekstremfeministiske agendaen på dette området er antidemokratisk, menneskefiendtlig, dehumaniserende, antisvilisatorisk og - ikke minst - rettssikkerhetsødeleggende. 

Dette burde engasjere en kristen avis som VL. Men hva blir vi servert av VL? Jo, en av avisens kommentatorer skriver at overgrepsanklager (i hvert fall i visse tilfeller) må tas på alvor "uansett om de er sanne eller ikke". Det er så man knapt tror sine egne øyne. Det er så man knapt kan tro at Une Brattberg virkelig kan mene dette. 

Jeg tenkte kanskje at det ville komme en beriktigelse dagen derpå, men jeg fikk i så fall ikke øye på den. At en kommentator i en kristen avise i fullt alvor ser ut til å mene det jeg her siterer,  finner jeg en smule sjokkerende. Samt skuffende. 

Så, ja, Gjøsund, her tråkker VL på verdier jeg setter høyt. Jeg er dypt skuffet, og jeg oppfordrer folk til å tenke over de potensielle konsekvensene av det Brattberg her skriver.

8 liker  
Kommentar #18

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Vårt Land og Vårt Europa

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Dette var sterke påstander, Ole Jørgen Anfindsen. Kan du gi noen  eksempler? (Jeg regner med at du har en del, siden du ser dette flere ganger i uken.)

VL har en rekke spaltister som mer enn gjerne bidrar til å rakke ned på alt og alle som kan omfattes av de upresise og ofte misbrukte (se ovenfor) begrepene "populister" eller "populisme". Her er et eksempel:

Vårt Europa

Eit framleis samla Europa krev at vi adresserer dei vanskelege spørsmåla knytt til migrasjon, arbeidsløyse og identitet. Men det må ikkje skje på populistane sine premissar.

VL-spaltist Emil André Erstad, 02.05.2018 (side 3, min uthevelse)

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11725090-vart-europa


9 liker  
Kommentar #19

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

VLs unnlatelsessynder

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Dette var sterke påstander, Ole Jørgen Anfindsen. Kan du gi noen  eksempler? (Jeg regner med at du har en del, siden du ser dette flere ganger i uken.)

Når folk først tror på disse falske nyhetene, blir de opprørt over at de ordinære mediene ikke skriver om de samme, oppsiktsvekkende historiene.

Berit Aalborg (redaktør, politikk og verden), #Løgnpressen, Vårt Land, 03.03.2018 (side 2 - 3)


Javel, men hva med alle de historiene som dessverre er sanne? Hvorfor velger VL så altfor, altfor ofte å tie stille og late som ingen ting? Dere er ikke uvitende om de aktuelle sakene (bl.a. fordi de daglig omtales f.eks. av Document, Resett, HRS og Gjenstridig.no, samt av høyt profilerte, kunnskapsrike og etterrettelige skribenter på Facebook), men dere unngår dem like vel i stor grad. Det er både feigt og ukristelig. 6 liker  
Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Bare et lite kremt...

Publisert over 3 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
VL-spaltist Emil André Erstad, 02.05.2018 (side 3, min uthevelse)

For ordens skyld: Du blander vel her sammen artikler som er signert Vårt Lands redaksjonelt ansatte kommentatorer og avisens spaltister (som skriver for egen regning)?  Emil André Erstad tilhører sistnevnte kategori (han er rådgiver for Knut Arild Hareide).

Ellers skal selvsagt ikke jeg svare for Alf Gjøsund :-)

Kommentar #21

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

VLs selektive faktaresistens

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Dette var sterke påstander, Ole Jørgen Anfindsen. Kan du gi noen  eksempler? (Jeg regner med at du har en del, siden du ser dette flere ganger i uken.)

Det paulinske speilet
Vårt Land misforstår begrepene «godhetsregime» og «tredjeverdenisme».
Kaj Skagen, VL 09.05.2018
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11726113-det-paulinske-speilet 

Her fikk VL hard og velfortjent kritikk av Kaj Skagen. I en oppfølgende kommentar skrev Per Steinar Runde følgende:

Eg har i titals kommentarar prøvd å forklare VLs leiarskribentar og kommentatorar, spesielt ein av dei, kva som ligg i omgrepet 'godhetstyranni'. Til hjelp har eg m.a. sitert Kaj Skagen, og ikkje minst Terje Tvedt sjølv, som introduserte omgrepet. Men til inga nytte. 

No står att å sjå om VL-redaksjonen tek tukt når Skagen serverer dei tydinga med teskei. Eg tvilar, for iallfall somme innanfor leiarskiktet i avisa har på fleire område gjort seg heilt avhengige av stråmannargumentasjonen sin.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11726113-det-paulinske-speilet?side=1#svar-11726223

Er ikke dette alvorlig, Gjøsund? VL ser ut til å fastholde sin rett til å "misforstå" hva Kaj Skagen, Terje Tvedt, Sylvi Listhaug eller andre måtte mene med det ene eller andre begrepet. Man skulle tro dette var en sak der det ikke var noe å lure på; selvsagt burde Skagen, Tvedt, Listhaug og andre få en uforbeholden unnskyldning når VL har gjort dem urett! Eller? Men på visse områder ser dere ut til å være helt immune. "Vi forbeholder oss retten til å bruke ufine knep mot våre meningsmotstandere". Er det rart noen av oss er skuffede og oppgitte?

7 liker  
Kommentar #22

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

En foreløpig konklusjon

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Dette var sterke påstander, Ole Jørgen Anfindsen. Kan du gi noen  eksempler? (Jeg regner med at du har en del, siden du ser dette flere ganger i uken.)

Ja, ja, nå har jeg jammen brukt mer tid på dette enn jeg hadde tenkt meg. Jeg har gjort det fordi jeg er oppriktig glad i VL. Og derfor blir jeg oppgitt og frustrert når VL svikter redelighetsidealer jeg mener burde være en selvfølge for en kristen avis. 

Her er et relevant sitat:

Alle troende mennesker vet hvor krenkende det er å få stemplet sin tro og sine tanker av autoriteter. Som bruker hersketeknikker for å plassere noen meninger og holdninger utenfor det aksepterte og moralske.
Redaktør, politikk og verden, Berit Aalborg, «Lekmanns-kortet» og andre hersketeknikker, Vårt Land 21.10.2017 (side 2-3)

Ja, hvis VL i større grad kunne ha lagt seg Aalborgs ord på hjertet, kunne mangt og meget ha blitt bedre. 

Som man i VLs redaksjon selvsagt er fullt klar over, er det mange kristne (samt muslimer, humanetikere og andre) som er uenige i mye av det VL etter hvert har funnet ut at avisen skal stå for. Hva med å bli litt mindre moraliserende? Litt mindre besserwisseraktig? Litt mindre nedlatende? Litt mindre arrogant? Litt mer tolerant? Litt mer villig til å lytte til dem som - ut fra kunnskap og samvittighet - kommer til andre konklusjoner enn Aalborg, Brattberg og andre sentrale kommentatorer i VL. Hva med å bli litt mer villig til å innrømme feil, overtramp eller urimeligheter når disse (gjentatte ganger) blir påpekt og dokumentert? 

Du har spurt om eksempler, Gjøsund, og jeg har gitt deg en del. Jeg kunne ha gitt deg mange flere. Kunne du tenke deg å gi meg et kommentar tilbake? Hva tenker du etter å ha lest det jeg skriver? Er mine påstander grunnløse? Er VLs representantskap og redaksjon åpne for å stille kritiske spørsmål til avisens endring av profil? 

Og, ikke minst: Er det ikk dessverre slik at mange av VLs lesere opplever det krenkende stadig å få stemplet sin tro og sine tanker av avisens ulike "autoriteter", som bruker hersketeknikker for å plassere noen meninger og holdninger  utenfor det aksepterte og moralske?

8 liker  
Kommentar #23

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Og, ikke minst: Er det ikk dessverre slik at mange av VLs lesere opplever det krenkende stadig å få stemplet sin tro og sine tanker av avisens ulike "autoriteter", som bruker hersketeknikker for å plassere noen meninger og holdninger  utenfor det aksepterte og moralske?

Tusen takk!  Jeg håper VL tar seg selv alvorlig.  Redaksjonen ser ut til å ikke fått laget neon avis om de skulle følge kravene til retningslinjene på VD.  

Punkt 4 i VDs retningslinjer brytes over hele linjen. Og - innlegg og kommentarer ville aldri bli offentlig gjort, da de samme retningslinjene ville satt en stopper for det.

4 liker  
Kommentar #24

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

En presisering

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

For ordens skyld: Du blander vel her sammen artikler som er signert Vårt Lands redaksjonelt ansatte kommentatorer og avisens spaltister (som skriver for egen regning)?  Emil André Erstad tilhører sistnevnte kategori (han er rådgiver for Knut Arild Hareide).

Ellers skal selvsagt ikke jeg svare for Alf Gjøsund :-)

Vel, jeg blander dem på ingen måte sammen, men jeg er enig med deg i at jeg burde ha uttrykt meg klarere. 

Mitt poeng er at VL har et svært ensidig utvalg av spaltister. En rekke dyktige og kunnskapsrike folk med venstresidesympatier, men få eller ingen konservative stemmer. Denne skjevheten er såpass sterk og påfallende, at det er vanskelig å tro noe annet enn at den er et resultat av et bevisst valg fra avisens side. 

Er det i det hele tatt rom for konservative kommentatorer eller spaltister i VL? Og, nei, jeg ber ikke for min syke mor her.

13 liker  
Kommentar #25

Øystein Blymke

67 innlegg  19 kommentarer

Verdivalg eller strategivalg

Publisert over 3 år siden

Selvsagt må VL sin redaktør og politiske kommentatorer kunne vurdere de ulike utspill fra partitoppene, og gjerne karakterisere dem som et venstre-, høyre- eller sentrums-utspill. Det man kan tillate seg reagere på, er kanskje heller deres ord- og begrepsvalg. For eksempel ved at den ene aktøren lettere kan tillegges å ha som motiv en ærlig, åpen, verdibasert og demokratisk prosess, mens det for den andre og tredje aktøren lettere skapes et inntrykk av, at de har vikarierende motiv, mer strategisk og taktisk fundert, enn verdibaserte og ærlige. Personlig tror jeg alle fløyer i partiet har ærlige motiv for sine utspill, også de som kommenterer dem.

1 liker  
Kommentar #26

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Dere er ikke uvitende om de aktuelle sakene (bl.a. fordi de daglig omtales f.eks. av Document, Resett, HRS og Gjenstridig.no, samt av høyt profilerte, kunnskapsrike og etterrettelige skribenter på Facebook), men dere unngår dem like vel i stor grad.

Jada, du viser jo at det jaggu er nok av upålitelige, løgnaktige, desinformerende talerør som den populistiske høyresida kan boltre seg i. Fra disse pøses det ut en uendelig strøm av kaotisk tankegods, omfavnelse av autoritære regimer, krasse angrep på vårt demokrati og rettstat, oppdiktede og, i beste fall, halvsanne nyheter som siles for kun å slippe gjennom slike som kan benyttes til hatspredning. Det flommer innover facebookfeeden slik at siste oppdateringer fra familimedlemmer drukner. Og gjør man tabben og klikker på gørra for å sjekke hva de ekstreme fanatikerne driver på med nå, kan du banne på at i morgen får du dobbelt så mye skitt.

2 liker  
Kommentar #27

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Og gjør man tabben og klikker på gørra for å sjekke hva de ekstreme fanatikerne driver på med nå, kan du banne på at i morgen får du dobbelt så mye skitt.

Jeg leser ikke disse og har ikke lest disse.  Da har du sikkert noen eksempler slik som Anfindsen har vist til i VL.  

Om de omtalte skulle være enda verre - er det en unnskyldning for VL?  Det viser i tilfelle enda sterkere hvor elendig det står til med presseetikken.

3 liker  
Kommentar #28

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jeg leser ikke disse og har ikke lest disse.  Da har du sikkert noen eksempler slik som Anfindsen har vist til i VL.  

Om de omtalte skulle være enda verre - er det en unnskyldning for VL?  Det viser i tilfelle enda sterkere hvor elendig det står til med presseetikken.

Jeg refererer selvsagt til de publikasjonene som Anfindsen anbefaler. VL stiller i en helt annen klasse og trenger ingen "unnskyldning".

1 liker  
Kommentar #29

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
 Jeg håper VL tar seg selv alvorlig.  Redaksjonen ser ut til å ikke fått laget neon avis om de skulle følge kravene til retningslinjene på VD.

Enig, Fjerdingen.

Og takk til Anfindsen som har orket å finne eksempler. 

Anfindsen spør i kommentar 24: "Er det i det hele tatt rom for konservative kommentatorer eller spaltister i VL?" 

Et betimelig spørsmål. Det er snart ikke rom for konservative debattanter heller. Nå er det de lett sårbare - de som ikke tåler andres meninger - eller tro, som skal dominere forumet. Så det er ikke lett - enkelte blir jo såret bare man henviser til et bibelvers  - og tror det som står der. 

VL forstår heller ikke sine egne retningslinjer angående debattinnlegg. 


6 liker  
Kommentar #30

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Amen og amen

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Et betimelig spørsmål. Det er snart ikke rom for konservative debattanter heller. Nå er det de lett sårbare - de som ikke tåler andres meninger - eller tro, som skal dominere forumet. Så det er ikke lett - enkelte blir jo såret bare man henviser til et bibelvers  - og tror det som står der. 

Slik er det - og slik blir det vel.  

VL godtar og fremmer på første plass reklame for Siste dagers Hellige, uke etter uke, mens vi vanlige evangeliske blir utestengt.

Biskoper, homofile, ultraliberale får førsteplassen på siden. og blir favorisert, noe jeg ikke har noe imot, men vi andre fornærmer hele Vårt lands sin ideologi fordi vi nevner bibelvers, som du sier her.

For ikke å snakke om hvis vi snakker mot innvandring, FN, Islam eller sier at vi liker Trump. Da er det "Ikke godkjent"

Det VL vil ha er akademikere og filosofer som vil brilliere med sin kunnskap og sine skriveferdigheter, såkalt.

6 liker  
Kommentar #31

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

KRF/Vårt Land

Publisert over 3 år siden

Det kan virke som om redaksjonen kommer i forsvar med en gang noen påpeker at avisen mer og mer ligner en partiavis for KRF. Nevner man navn i redaksjonen som promoterer partiets politiske veivalg, kommer " Forsvaret " raskt igang. Eller verre, folk blir " kastet ut" av kommentarfeltet . Kunne det ikke være en ide å undersøke om kritikken har noe for seg, ærlig fordi avisen stadig mister kjøpere ??!!! Det kan jo bli grenser for hvor lenge staten vil subsidiere aviser som folk ikke lenger kjenner de trenger. Det kan være noe å lære av tidligere kjøpere. 

3 liker  
Kommentar #32

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
VL forstår heller ikke sine egne retningslinjer angående debattinnlegg. 

Tror du seriøst på slikt selv?

1 liker  
Kommentar #33

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Støtter deg i ALLE kommentarene du har stilt til redaktør Alf Gjøsund ! Så er det å håpe at han og redaksjonen  reflektere over hvorvidt lesere og tidligere kjøpere kan ha noe å lære dem. 

3 liker  
Kommentar #34

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Takk for kommentarene, Ole Jørgen Anfindsen. Jeg gir en respons så snart jeg har mulighet.

Med vennlig hilsen
Alf Gjøsund

2 liker  
Kommentar #35

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Anbefalinger hva gjelder norske medier

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg refererer selvsagt til de publikasjonene som Anfindsen anbefaler.

Jeg gir ingen uforbeholden anbefaling av Document, HRS, Resett og Gjenstridig.no, for alle disse publiserer rett som det er artikler jeg er uenig i. Særlig mener jeg at de alle har hatt artikler som er for unyanserte når det gjelder islam og muslimer. 

Jeg mener likevel at disse fire representerer et viktig supplement/korrektiv til hovedstrømsmediene. Om ikke annet, så av den enkle grunn at her finner man interessant informasjon (f.eks. henvisninger til hva som formidles av utenlandske medier) som norske hovedstrømsmedier ikke sier noe som helst om. 

På akkurat dette punktet skal vi være litt forsiktige med å kritisere VL, som har mindre ressurser enn NRK, TV2, Aftenposten, Dagbladet og VG. Skjønt jeg synes nok likevel det er enkelte temaer og problemstillinger det er ganske så påfallende at VL neglisjerer.

2 liker  
Kommentar #36

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Dagen og Norge Idag

Publisert over 3 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Her synes jeg Johannessen bommer. Både Dagen og NI bygger i stor grad på en mer eller mindre fundamentalistisk lesning av Bibelen, og blir derfor automatisk mindre interessant for alle som har et annet bibelsyn. 

Jeg ser at det gikk litt for fort da jeg skrev den kommentaren jeg her siterer et lite utdrag fra. La meg derfor understreke at jeg har den aller største respekt for Vebjørn Selbekk og den jobben han gjennom mange år har gjort i Dagen (og før det Magazinet); han er dyktig og kunnskapsrik; han har integritet. Og jeg bøyer meg i støvet for hans mot og prinsippfasthet. Og visst kommer det interessante artikler i Dagen. Likevel er det altså sider ved denne avisen jeg finner det litt vanskelig eller anstrengende å forholde meg til. 

Norge Idag kjenner jeg i mye mindre grad, men jeg tror ikke det jeg skrev om et mer eller mindre fundamentalistisk bibelsyn der i gården er skivebom.

2 liker  
Kommentar #37

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Takk, Gjøsund!

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Takk for kommentarene, Ole Jørgen Anfindsen. Jeg gir en respons så snart jeg har mulighet.

Takk for det, Alf Gjøsund! Jeg ser frem til å lese dine refleksjoner omkring disse problemstillingene. 

For øvrig har jeg i forlengelsen av ovenstående skrevet en ny VD-artikkel med tittelen Vårt Land som brobygger. Er det noe vi trenger i Norge nå, så er det medier som kan bidra til å bygge bro mellom mennesker som tenker ulikt. Der andre medier puster til hatets glør, burde VL stå i forsoningens tjeneste.

2 liker  
Kommentar #38

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Nye sosiale medier

Publisert over 3 år siden

Man kan like eller ikke like de nye mediene , men de  har vært en viktig korrigering til en MSM som gjennom mange år har hatt enerett på informasjonsarbeid, og som ofte kom / kommer med halvsannheter ( som i sum blir usant) og sjelden lot /lar seg korriger . Nå får de motstand , og opprettelsen av Faktisk.no viser at MSM begynner å kjenne på uro og at leserene begynner å sette spørsmål selv. Også mot VLs journalistikk. Ser fram til Alf Gjøsunds svar til Anfindsen. 

2 liker  
Kommentar #39

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Anfindsens eksempler på VLs «forhåning og latterliggjøring»

Publisert over 3 år siden

Takk for eksemplene Anfindsen, jeg har nå gått gjennom dem: 


1) Det første eksemplet er artikkelen En ny kalisjon: Ytre høyre og jøder, der du mener vi bruker hersketeknikker. 

 Jeg har undersøkt karakteristikkene vi bruker: 

A) Vi kaller Alternativ for Tyskland et høyrepopulistisk parti

B) Vi hevder at Nasjonal Front i Frankrike har klare antisemittiske røtter, som den nåværende lederen, Marine Le Pen, vil fjerne seg fra. 

Jeg kan ikke med min beste vilje se at dette er hersketeknikker. Eller sikter du til uttalelsene fra dem vi intervjuer om fenomenet? 

 

2) Det neste punktet tar utgangspunkt i en artikkel av Ketil Solvik Olsen, som anklager Knut Arild Hareide for å svartmale Frps verdisyn. Du skriver: «Så hva sier du, Gjøsund? Har VL for vane å behandle Frp-ere (inkludert kristne Frp-ere) med den respekt de fortjener, og slik det sømmer seg en kristen avis å behandle sine medmennesker?»

 Jeg kan ikke se at dette var et eksempel, bare et spørsmål om vi behandler Frp med respekt. Det mener jeg vi gjør, men dette er vel å skyve bevisbyrden over på oss? 

 

3) Det neste eksemplet er et intervju med en britisk tenketankleder med tittelen «– Høyrepopulismen er farlig, nå må vi lytte». Hun uttaler at «både venstresida og konservative må ta innover seg at de som velger å stemme på høyrepopulistiske partier ikke føler seg representert av de «vanlige» partiene.» Det er riktig at hennes utgangspunkt er et kritisk syn på høyrepopulismen. Og du mener at vi burde balansere artikkelen med alternative stemmer. Det kan hende vi burde, men jeg kan likevel ikke se at dette er et eksempel på at vi forhåner og latterliggjør noen.

 

4) Dernest parafraserer du en kommentar av Une Bratberg, som skriver om overgrepsanklagene mot høyesterettsdommer Brett Kavanaugh (og dette er sitatet i sin helhet): «Denne saken handler ikke om Kavanaugh er en bra mann i dag eller ikke, men om at  Christine Blasey Ford skal bli hørt, og at hennes anklager må bli tatt på alvor. Hvis ikke, er det et tydelig tegn på at hennes opplevelser ikke er viktige nok, uansett om de er sanne eller ikke.»

Slik du tolker Bratberg, mener hun at usanne anklager er like viktige som sanne. Du reagerer på dette og skriver: «Det er så man knapt tror sine egne øyne. Det er så man knapt kan tro at Une Bratberg virkelig kan mene dette.» 

Jeg synes ikke det er rimelig å tolke Bratberg slik du gjør. Hennes poeng er at anklager må tas på alvor hvis man ikke vet om de er sanne. Dette er du selv inne på litt tidligere i det samme innlegget. 

 

5) Deretter siterer du en artikkel av Emil Erstad, der han skriver: «Eit framleis samla Europa krev at vi adresserer dei vanskelege spørsmåla knytt til migrasjon, arbeidsløyse og identitet. Men det må ikkje skje på populistane sine premissar.»

Dette mener du er å «rakke ned på alt og alle som kan omfattes av de upresise og ofte misbrukte begrepene "populister" eller "populisme"».

Jeg konstaterer her at vi er uenige om hva det innebærer å «rakke ned på noen». Uansett: Erstad er politiker, og spaltist. Hans synspunkter er etter min oppfatning helt legitime å gi uttrykk for i Vårt Lands spalter. 

  

6) Du viser også til en kommentarartikkel av Berit Aalborg, der hun skriver om angrep på pressen. Ditt premiss er at «Javel, men hva med alle de historiene som dessverre er sanne? Hvorfor velger VL så altfor, altfor ofte å tie stille og late som ingen ting?»

Heller ikke her kan jeg se at du gir eksempler på at Vårt Land «forhåner« og «latterliggjør» noen. Heller ikke at Berit Aalborg lar sin «forakt for meningsmotstandere» skinne klart gjennom som få andre.. 

 

7) Du siterer også artikler som du er enig i, blant annet av Per Steinar Runde og Kaj Skagen. Her er kritikken din at vi ikke ber Kaj Skagen, Sylvi Listhaug og Terje Tvedt, om unnskyldning. Du tilsynelatende siterer oss på uttalelsen «Vi forbeholder oss retten til å bruke ufine knep mot våre meningsmotstandere». Dette har vi selvsagt aldri har ment eller skrevet. 

Men hva skal vi be Sylvi Listhaug om unnskyldning for? Eller andre? For at vi ikke dekker deres utspill på samme måte som document.no eller resett.no? For at vi ikke er enige med dem? 

 

Oppsummering: Slik jeg oppfatter det, er du først og fremst kritisk til Vårt Lands valg av intervjuobjekter og vårt redaksjonelle syn. Men du har etter min oppfatning ikke kommet med et eneste konkret eksempel på forakt, hersketeknikker, forhånelse eller latterliggjøring av meningsmotstandere. 

Det kan hende vi har en for skeiv balanse blant spaltister og kommentatorer. Som avis prøver vi å finne stemmer som leserne våre finner interessante, og vi forsøker stadig å finne gode stemmer fra flere fløyer i kirkelandskapet. På kommentatorsiden (side 2-3) vil vi fra og med neste måned gi fast plass til en stemme som leserne kjenner fra før, men som vil inngå i avisens kommentariat. Den rekrutteringen vil bli viktig for avisens teologiske og kirkepolitiske balanse.

 På debattsidene våre synes jeg vi er ganske flinke, blant spaltistene også. Men her er det en rekke tema som skal dekkes, og vi kan ikke utelukkende tenke teologisk og politisk bredde, vi må også sørge for annen bredde. Ikke minst er det viktig for oss at begge kjønn er representert, det samme gjelder en faglig bredde. Vi er jo opptatt av mange tema, ikke bare den politiske situasjonen i Norge og Europa. 

6 liker  
Kommentar #40

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Alf Gjøsund svarer.

Publisert over 3 år siden

Gjøsund svarer" som avis prøver vi å finne stemmer som leserene våre finner interessante"...Er det derfor avisen stadig mister lesere ? For svarene til Anfindsen inneholdt ingen selverkjennelse på valg av feil stemmer eller ytringer som på mange måter oser av hersketeknikker og negative karakteriseringen som " at alle de stemmer som avisen velger, fritt kan  kalle folk med andre stemmer for høyrepopulister " ..." Listhaug trenger ingen unnskyldning " mmm . Istedet er Gjøsund sikker på at alt VL skriver er interessante for leserene. Derfor krymper avisen. Den har ingenting å lære. Men heller ingenting som lenger beriker en verdidebatt. Verdiene er ferdig vedtatt av VL.

3 liker  
Kommentar #41

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Gjøsund avfeier kritikken mot VL altfor lettvint

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Oppsummering: Slik jeg oppfatter det, er du først og fremst kritisk til Vårt Lands valg av intervjuobjekter og vårt redaksjonelle syn. Men du har etter min oppfatning ikke kommet med et eneste konkret eksempel på forakt, hersketeknikker, forhånelse eller latterliggjøring av meningsmotstandere. 

Jeg trodde det fremgikk av det jeg skrev ganske tidlig i båten, at jeg (fordi det var tidkrevende å skulle finne eksempler som kunne belegge alle mine påstander) måtte nøye meg med å finne noen eksempler. Så, ja, det er sant at jeg ikke har gitt eksempler forhånelse eller latterliggjøring av meningsmotstandere. Det skyldes ikke imidlertid ikke at slike eksempler ikke er å oppdrive, men at jeg måtte sette strek etter å ha brukt langt over en time den aktuelle kvelden, på å illustrere at VL har en del svin på skogen, slik jeg vurderer det. 

Når det gjelder forhånelse eller latterliggjøring av meningsmotstandere vil jeg her og nå nøye meg med å antyde at "konspirasjonsteorier" og "konspirasjonsteoretikere" kan være aktuelle stikkord. Heller ikke VL har unnsett seg for å fremstille folk som er skeptiske til dagens innvandrings- og integreringspolitikk (og som setter spørsmålstegn ved europeiske eliters motivasjon for å handle som de gjør (kan det f.eks. hende at de er motstandere av frie og selvstendige nasjonalstater?)) som "konspirasjonsteoretikere" med manglende bakkekontakt. Dette er lettvint og ufint - og selvsagt er det en hersketeknikk. Det er kanskje slikt vi forventer fra Dagbladet og VG, men ikke fra en avis med den typen idealer VL påberoper seg.

4 liker  
Kommentar #42

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Ingen forakt eller forhånelse, Gjøsund?

Publisert over 3 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Vel, 15. januar 2018 hadde VL et dobbeltsidig oppslag (side 10 – 11) med overskriften «Høyrepopulismen er farlig». I ingressen, samt i selve artikkelen, ble det understreket at høyrepopulismen er «ekkel og fremmedfiendtlig».

Det forundrer meg at du konkluderer med at dette ikke har noe med forakt eller forhånelse å gjøre. Når det meste av innvandringskritiske partier i Europa (både Frp, AfD og Front National) hører med i sekkebetegnelsen "høyrepopulistisk", så blir den aktuelle artikkelen en dobbel forhånelse av svært mange som står for et annet syn enn VL selv gjør. Først ved at man blir gruppert sammen med partier og politikere man ikke ønsker å bli assosiert med, og dernest ved at man blir stemplet som "ekkel og fremmedfiendtlig". 

4 liker  
Kommentar #43

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Jo, VL ser dessverre ut til å bruke hersketeknikker

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

1) Det første eksemplet er artikkelen En ny kalisjon: Ytre høyre og jøder, der du mener vi bruker hersketeknikker. 

 Jeg har undersøkt karakteristikkene vi bruker: 

A) Vi kaller Alternativ for Tyskland et høyrepopulistisk parti

B) Vi hevder at Nasjonal Front i Frankrike har klare antisemittiske røtter, som den nåværende lederen, Marine Le Pen, vil fjerne seg fra. 

Jeg kan ikke med min beste vilje se at dette er hersketeknikker. Eller sikter du til uttalelsene fra dem vi intervjuer om fenomenet? 

Nei, VL omtaler ikke AfD kun som høyrepopulistisk; avisen omtaler også partiet som "innvandrerfiendtlig" og "høyreradikalt" (spalte 2, side 8). Det er også grunn til å tro at begrepet "ytre høyre" (spalte 3, ss) inkluderer AfD. Det samme skjer i spalte 2, side 9. 

Jeg ser at VLs bruk av intervjuobjekter og disses begrepsbruk kommer inn som et modererende element i saken, men dere har jo her lyktes i å knyttet sammen "høyrepopulisme" på den ene siden (som avisens lesere er mer eller mindre klar over at er "ekkel og fremmedfiendtlig"), med "ytre høyre", "innvandrerfiendtlig",  "høyreradikalt", "høyreekstremt" og "anti-jødisk". 

Dette er ikke bra. I beste fall er det ukritisk bruk av kilder kombinert med manglende kontekstualisering og/eller presisering av VLs eget ståsted; jeg finner lite eller ingen ting i denne artikkelen som tilsier at VL tar avstand fra intervjuobjektenes karakteristikker av AfD, og dermed av "høyrepopulisme" mer generelt. I verste fall er det et bevisst forsøk fra Une Bratberg og VL å stigmatisere alle som opponerer mot dagens innvandrings- og integreringspolitikk. 

4 liker  
Kommentar #44

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Oppsummering så langt

Publisert over 3 år siden

Jeg setter pris på at Gjøsund er villig til å gå i dialog med lerserne sine på denne måten. Ikke alle sjefredaktører (konstituerte eller ikke) ville ha tatt seg tid til det. Så på det punktet gir jeg ham full honnør. 

Men det er en forholdsvis enkel sak å skrive med utgangspunkt i "kan jeg forsvare det vi har gjort her?". 

Min anbefaling vil heller være at Gjøsund spør seg selv om han har lest mine kommentarer på en velvillig måte. 

Samt ikke minst at han og hans medarbeidere spør seg selv: Er det noe vi kan gjøre her for at VL skal bli en bedre avis, som favner og speiler hele bredden i kristenfolket (samt mange andre lesere), og som oppfattes av alle som intellektuelt redelig?

2 liker  
Kommentar #45

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Kan det være noe å be om unnskyldning for?!?

Publisert rundt 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

7) Du siterer også artikler som du er enig i, blant annet av Per Steinar Runde og Kaj Skagen. Her er kritikken din at vi ikke ber Kaj Skagen, Sylvi Listhaug og Terje Tvedt, om unnskyldning. Du tilsynelatende siterer oss på uttalelsen «Vi forbeholder oss retten til å bruke ufine knep mot våre meningsmotstandere». Dette har vi selvsagt aldri har ment eller skrevet. 

Men hva skal vi be Sylvi Listhaug om unnskyldning for? Eller andre? For at vi ikke dekker deres utspill på samme måte som document.no eller resett.no? For at vi ikke er enige med dem?

Nei, dette har dere selvsagt aldri sagt eller skrevet, men mye tyder på at dette (selv om det er spissformulert fra min side) er omtrent hvordan dere har tenkt. I hvert fall er det omtrent hvordan dere har oppført dere. 

Og selvsagt burde dere be Listhaug, Tvedt og andre hvis synspunkter dere har forvrengt, om unnskyldning. Ikke for at dere ikke har dekket deres utsagt eller skriverier på samme måte som Document eller Resett (ingen forventer det), men for at dere (i visse tilfeller) har dekket dem på en uredelig måte. 

Ikke bare har dere unnlatt å be om unnskyldning, dere har til alt overmål fortsatt med deres forvrengninger, til tross for at dere gjentatte ganger er blitt gjort oppmerksomme på dem. Så mitt utsagn om at dere «forbeholder [dere] retten til å bruke ufine knep mot [deres] meningsmotstandere» ser dessverre ut til bare å være en mild overdrivelse fra min side. 

Høyere opp i denne tråden skrev jeg at man kan lure på om det har noen hensikt å kritisere VL, for dere virker lite lydhøre for denne typen kritikk; det ser ut til å prelle av som vann på gåsa. Ovenstående svar fra Gjøsund ser dessverre ut til å bekrefte dette inntrykket. 

Men er det så farlig om man vrir og vrenger litt på dette med «tredjeverdenisme», «godhetstyranni» eller «gullstol»? Ja, selvsagt er det det. 

Her er hva Kaj Skagen skrev i Dag og Tid 26.02.2016 (der synderen denne gangen var en annen enn VL, og nok også gikk lengre i sin demonisering av Listhaug enn det VL hadde gjort, men kritikken fra Skagen er likevel relevant også for VL).

Sitat

Under lysmessa i Vestre Aker kyrkje tala Gunnar Stålsett til  konfirmantane. Den tidlegare biskopen, medlemen av Nobelkomitéen,  formannen i Senterpartiet og generalsekretæren i Det lutherske  Verdensforbund nemnde ikkje Listhaug med namn, men det var heller ikkje  naudsynt. Gjennom debatten var omgrepet «godhetstyranni» beinveges knytt  til innvandringsministeren, og alle visste kven Stålsett tala om då han  sa: «Dette kyniske nyordet går inn i vår kulturhistorie som uttrykk for  forakt for det grunnleggende i vår kristne tro, som fornektelse av vår  felles humanitet» (Dag og Tid 24. desember).


   Så langt hadde ikkje nokon gått før. Ingen med kristen  autoritet hadde nytta kristendomen til å råka den politiske motstandaren  sin ved hjelp av ei openberr forfalsking av kva motstandaren eksplisitt  hadde meint. Denne bannbullen skildra Listhaug som eit kynisk menneske  med ei kristendomsforakt av kulturhistoriske dimensjonar og som ein  fornektar av den felles humaniteten til menneskeslekta.

   Sterkare klage kan ikkje reisast mot nokon, og det vart gjort på  sviktande grunn. Det var ei dehumanisering av ein politisk motstandar på  religiøst grunnlag, der kristendomen vart nytta som middel til å fremja  eigen politikk.

Sitat slutt.

Les et lengre utdrag her: 

http://www.honestthinking.org/no/arkiv/HT.index.2016.02.html 

Eller les artikkelen i sin helhet her: 

https://www.dagogtid.no/trollkvinna-og-dei-gode-hjelparane/ 

Jeg skjønner at Gjøsund har annet å gjøre enn å diskutere med leserne sine på VD, men denne kritikken er alvorlig og kunne ha vært dokumentert grundigere enn hva jeg har tatt meg tid til i en enkel VD-kommentar som denne. Gjøsund burde etter hvert adressere disse spørsmålene. 

Skjønt Gjøsund befinner seg her i en vanskelig situasjon. Muligens har han selv ikke begått overtramp på akkurat dette punktet (det har jeg ikke oversikt over), men det har helt klart noen av hans nærmeste medarbeidere gjort. Og det lar seg neppe gjøre å argumentere på en troverdig og/eller koherent måte for at kristen moral er forenlig med bevisst forvrengning av utsagn fra en meningsmotstander. Gjøsund har malt seg inn i et hjørne, og har tilsynelatende bare dårlige opsjoner å velge mellom: 

a) Han kan la være å si noe mer, og på den måten implisitt bekrefte at denne svært alvorlige kritikken ikke kan avfeies.

b) Han kan gjøre nye forsøk på bagatellisering eller bortforklaring, hvilket også har sin pris.

c) Eller han kan innrømme at VL gjentatte ganger har gått over streken i denne typen saker, hvilket vil svekke autoriteten til de VL-medarbeiderne som har vært ivrigst på dette området, og formodentlig også skape dårlig stemning internt i redaksjonen.

d) Kanskje finnes det andre alternativer jeg ikke kommer på i farten, men det er i hvert fall ikke lett å se hvordan VL skal kunne tilbakevise denne kritikken, gitt at sakens fakta er som de er. 

VL kan selvsagt hevde at det var kritikkverdig av Listhaug, Tvedt og andre å bruke ovennevnte uttrykk - det kan så være - med det betyr ikke at det er fritt frem for å legge en annen mening i uttrykkene enn hva avsender har gjort klart at hen selv gjør. Dette siste er å bære falskt vitnesbyrd mot sin neste, og det er dessverre hva VL har gjort. 


4 liker  
Kommentar #46

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Høyresidens medie.

Publisert rundt 3 år siden

Pussig  da at både NRK og VG har måttet rette opp flere av sine " noe på kanten " av usannheter i sine medie ! Document har vært en god korreksjon til halvsannheter fra MSM, og det er vel ikke for ingenting at MSM har opprettet Fakrisk.no for å " undersøke sine egne artikler! Det burde vel ikke være nødvendig hvis MSM, inkludert Vårt Land er så etterrettelige !! 

4 liker  
Kommentar #47

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Gjøsund, VL og Listhaug.

Publisert rundt 3 år siden

Her tror jeg VL aldri vil innrømme overtramp , men det blir ikke mindre sant. ! Men flott at Andfindsen påpeker dette! Derfor kan man ikke se på VL som en seriøs eller balansert avis, men som KRF, kristensosialistenes  og statskirkens forlengende arm ( tidligere statskirke ) . Blir man for kritisk, svarer  VL med å utestenge vedkommende, så ytringsfriheten har også dårligere kår i denne avisen enn de øvrige MSM-avisene og Document, Resett og Right.no . Hører også nå på Dagsnytt 18 at Berit Aalborg igjen har kommet med udokkument artikkel i VL mot de som VL tydelig regner som sine mnighetsmotstandere !! VL er sitt eget probilen 

4 liker  
Kommentar #48

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Takk for tilbakemeldingene, Anfindsen, Jeg ser fortsatt ikke at du har gode eksempler på de sterke påstandene dine. Det virker som om du mener vi ikke skal kritisere Listhaug eller andre i kommentarjournalistikken vår, eller ikke sitere andre som gjør det. Det finnes klare regler for hvordan slikt gjøres i Vær varsom-plakaten, og vi prøver å holde oss godt innenfor denne. 

Men følg gjerne med framover, Anfindsen, og gi beskjed så fort du ser det du mener er et overtramp. Da skal vi vurdere det seriøst, og hvis vi har brutt noen av pressens ganske strenge interne regler, skal vi rette det opp og beklage umiddelbart. 

Med vennlig hilsen Alf Gjøsund

1 liker  
Kommentar #49

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Ytringsfrihet? # 47

Publisert rundt 3 år siden
Tove H. Beck-Berntsen. Gå til den siterte teksten.
men som KRF, kristensosialistenes  og statskirkens forlengende arm ( tidligere statskirke ) . Blir man for kritisk, svarer  VL med å utestenge vedkommende,

Eg også melder meg på som avvist av VL for innlegg som ikkje samstavar med VL's agenda.

Eit innlegg om islam eg sende til papiravisa kom ikkje på trykk, - og same tekst fekk berre stå nokre minuttar på Verdidebatt, - men lenge nok til at Per Steinar Runde kom med ein støttande kommentar. Så vart alt sletta.

Etter purring fekk eg vita at ytringa kunne vera krenkande for muslimane, og eg fekk det retoriske spørsmålet: "Ville du ha likt at din religion ble kalt for .......?" -  underskrive med  "h". 

Så pussa eg bort alt som kunne vera støytande og sende inn på nytt. Ingen reaksjon.

 Sidan har alle mine innlegg blitt bremsa og sikta lenge før dei opptrer på skjermen.

3 liker  
Kommentar #50

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Øynene som ser

Publisert rundt 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Takk for tilbakemeldingene, Anfindsen, Jeg ser fortsatt ikke at du har gode eksempler på de sterke påstandene dine. Det virker som om du mener vi ikke skal kritisere Listhaug eller andre i kommentarjournalistikken vår, eller ikke sitere andre som gjør det. Det finnes klare regler for hvordan slikt gjøres i Vær varsom-plakaten, og vi prøver å holde oss godt innenfor denne. 

Det kommer nok an på øynene som ser (trist at jeg ikke tok vare på den par-tre sider lange artikkelen (fra 2017?) der VL latterliggjorde "konspirasjonsteoretikere"; men send den gjerne til meg som en PDF om du vet hvilken artikkel jeg sikter til). 

Men takk uansett for din villighet til å vurderer eventuelle fremtidige overtramp.

PS: Beklager sen respons; jeg er usikker på om jeg fikk noe automatisk varsel om din kommentar.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere