Fredrik Glad-Gjernes

8

KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen

Publisert: 16. okt 2018

Skrevet av Øystein Magelssen, generalsekretær i 
Norges KFUK-KFUM og Fredrik Glad-
Gjernes, daglig leder KFUK-KFUM Global

Vårt Land skriver i lederartikkel 8. oktober at KFUK-KFUM har en inkonsekvent og ensidig framstilling av situasjonen i Midtøsten, og at det å boikotte virker mot sin hensikt.

Dette vil vi tilbakevise. KFUK-KFUM Global er ikke ensidige. Vi er kritiske til palestinske myndigheter når det gjelder for eksempel korrupsjon, idolisering av voldsutøvere, systematisk diskriminering av kvinner og manglende respekt for menneskerettigheter.

På den andre siden er det nødvendig å være kritiske til mye av israelsk politikk. Okkupasjonen av Vestbredden, byggingen av ulovlige bosettinger, fengslingen av barn, husødeleggelser, annekteringen av Øst-Jerusalem og blokaden av Gaza er meget alvorlige forhold. Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland har kommet med råd om ikke å investere SPU-midler i selskaper som bygger bosettinger eller separasjonsmur på palestinsk område. Finansminister Siv Jensen har videreført denne linjen.

Vårt Land hevder at KFUK-KFUM Global ikke er konsekvente når vi oppfordrer til å velge bort grønnsaker og frukt, men ikke IT-teknologi og datamaskiner. Vi anbefaler at folk velger bort selskaper som støtter okkupasjonen. Det gjelder blant annet Hewlett Packard som leverer IT-systemer til bruk i kontrollposter og bosettinger. Det er ikke feil å velge bort noen produkter fra ulovlige leverandører selv om man ikke har kapasitet til å velge bort alle.

Vårt Land skriver at vår boikott av okkupasjonen vil virke mot sin hensikt. Når flere bestemmer seg for å velge bort varer som er assosiert med den ulovlige okkupasjonen, skaper det håp hos palestinerne. Når BDS nå framstår som et godt alternativt til vold, snur palestinske ungdommer ryggen til ekstremisme og velger fredelig motstandskamp. Israelske myndigheter på sin side får med boikotten et økonomisk insentiv til å avslutte okkupasjonen. Alle seriøse BDS-aktører anerkjenner at Israel basert på internasjonal lov er en legitim stat, og er tydelige på at boikotten avsluttes når okkupasjonen avsluttes og rettighetene innfris.

Det programmet som OD støtter har fokus på at palestinsk ungdom får traumebehandling og opplæring i likestilling, rettigheter og internasjonal lov. Resultatet er at flere palestinske ungdommer får kunnskap om blant annet det faktum at Israel ifølge internasjonal lov er en legitim stat. Dette, i tillegg til ikke-voldsopplæringen, virker positivt for Israel og Palestina. At noen kan oppfordre til å boikotte dette er uforståelig.

1 liker  
Kommentar #1

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
den ulovlige okkupasjonen,

Som Leif Knutsen skrev i en annen tråd:

"Det finnes ikke noe folkerettslig grunnlag for å påstå at selve okkupasjonen er ulovlig."

5 liker  
Kommentar #2

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Israelske myndigheter på sin side får med boikotten et økonomisk insentiv til å avslutte okkupasjonen

Og du tror konflikten er løst og det blir fred bare Israel trekker seg ut av Vestbredden?

5 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Det programmet som OD støtter har fokus på at palestinsk ungdom får traumebehandling og opplæring i likestilling, rettigheter og internasjonal lov. Resultatet er at flere palestinske ungdommer får kunnskap om blant annet det faktum at Israel ifølge internasjonal lov er en legitim stat. Dette, i tillegg til ikke-voldsopplæringen, virker positivt for Israel og Palestina. At noen kan oppfordre til å boikotte dette er uforståelig.

Jeg er fascinert over hvor lite som skal til for å skremme vannet av Israel-lobbyen. Et humanitært tiltak iverksatt av norske ungdommer ser ut til å true hele Israels eksistens. Alternativt er det et særdeles dårlig utviklet demokratisk sinnelag utviklet i lobbyen, slik at de ikke klarer å se andres interesser. I dette ligger vel også kimen til at konflikten forblir uløst. 

Vi pleier å tillate humanitær bistand i krig. Derfor blir det riktig å gi sin tilslutning til dette initiativet. 

Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
"Det finnes ikke noe folkerettslig grunnlag for å påstå at selve okkupasjonen er ulovlig."

Selv om Leif Knutsen gjorde det er det oppfatningen blandt de internasjonale krefter som forsøker å få Israel og Palestina til å forhandle. 

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Og du tror konflikten er løst og det blir fred bare Israel trekker seg ut av Vestbredden?

Å nei du......... her vil det bli mann mot mann helt frem til en ordning er implementert fra grunnplanet og opp til presidentene, og nedover igjen. Her gives ikke ved dørene. 

Kommentar #6

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Velg bort KFUK og KFUM

Publisert over 3 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Vårt Land hevder at KFUK-KFUM Global ikke er konsekvente når vi oppfordrer til å velge bort grønnsaker og frukt, men ikke IT-teknologi og datamaskiner. Vi anbefaler at folk velger bort selskaper som støtter okkupasjonen.

Som gammel KFUMér er det bare å advare barnebarna mot å bli medlem av en politisert ungdomsorganisasjon der politikken forandres avhengig av voksne lederes politiske preferanser og maktspill.

Boykott KFUK og KFUM !

5 liker  
Kommentar #7

Fredrik Glad-Gjernes

8 innlegg  10 kommentarer

velg bort krigsforbrytelser

Publisert over 3 år siden

KFUK-KFUM velger bort krigsforbrytelser. 

Andre boikotter de man er uenige med. Det står du fritt til. Men det er forskjell på å velge bort selskaper som involverer seg i krigsforbrytelser og organisasjoner som prøver å følge internasjonal lov. 

Kommentar #8

Fredrik Glad-Gjernes

8 innlegg  10 kommentarer

Om okkupasjonen avsluttes så blir det fred, JA.

Publisert over 3 år siden

Svaret er JA, Enkelt og greitt. Men det vil kreve forhandlinger og det vil sikkert kreve fredsbevarende styrker. Men det har vi råd til. 

Kommentar #9

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Svaret er JA, Enkelt og greitt. Men det vil kreve forhandlinger og det vil sikkert kreve fredsbevarende styrker. Men det har vi råd til. 

Så Bibelen er det ikke så farlig med, og Guds lovnader?

3 liker  
Kommentar #10

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Guds løfter

Publisert over 3 år siden

gjelder så vidt jeg kan forstå kun jødene, for det er gitt av jødenes stammegud JHV. Det nytter ikke å bruke noe slikt i internasjonal politikk. Israel, derimot, holder seg til realiteter, og realiteter heter makt og avskrekking, representert ved verdens mest avanserte våpenindustri pluss atomvåpen. Dessuten sikrer de seg bevisstløse medløpere ved å spille på løfter i gamle jødiske skrifter pluss dårlig samvittighet fra århundrer med jødeforfølgelse.

Men at en ikke tåler høyst påkrevt humanitær hjelp til traumatisert ungdom, er en skam. 

1 liker  
Kommentar #11

Reidar Holtet

21 innlegg  14 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Magelssen og Glad-Gjernes skriver i innlegget at den israelske okkupasjonen er ulovlig og at bosettingene er ulovlige. Det er feilinformasjon, begge deler er lovlige. 

Eller kan de herrer vise til hvilken lov de kan melde brudd på? Det må jo være en definert folkerettslig lov som er brutt hvis okkupasjonen og bosettingene er ulovlige? Her må de være presise skal de bli tatt alvorlig.

3 liker  
Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Så Bibelen er det ikke så farlig med, og Guds lovnader?

Her handler det om politikk og ikke religion. 

Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Reidar Holtet. Gå til den siterte teksten.

Magelssen og Glad-Gjernes skriver i innlegget at den israelske okkupasjonen er ulovlig og at bosettingene er ulovlige. Det er feilinformasjon, begge deler er lovlige. 

Eller kan de herrer vise til hvilken lov de kan melde brudd på? Det må jo være en definert folkerettslig lov som er brutt hvis okkupasjonen og bosettingene er ulovlige? Her må de være presise skal de bli tatt alvorlig.

Som sagt, de partene som forsøker å forhandle om fred forholder seg til at okkupasjonen er brudd på folkeretten. Den har aldri vært godtatt innenfor rammen av folkeretten, og Israel selv er enige i grunntesen her. Du bør virkelighetsorientere deg på dette punktet. 

Kommentar #14

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Som sagt, de partene som forsøker å forhandle om fred forholder seg til at okkupasjonen er brudd på folkeretten. Den har aldri vært godtatt innenfor rammen av folkeretten,

Kilde?

2 liker  
Kommentar #15

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Svaret er JA, Enkelt og greitt.

Å tro det er grenseløst naivt!

Den israelsk-palestinske konflikten begynte ikke med Seksdagerskrigen i 1967.

Hamas (som fikk 44.45% av stemmene sist gang palestinerne avholdt valg), Islamsk Jihad, PFLP og deler av Fatah sier åpent at de aldri vil anerkjenne Israel og gi opp "the lands of 1948". For dem er hele området mellom Jordanelven og Middelhavet "okkupert" og en israelsk tilbaketrekning fra Vestbredden vil ikke endre på dette.

Et flertall av palestinerne krever en rett for de arabiske flyktningene fra 1948 og deres flere millioner etterkommere til å vende tilbake til det som nå er Israel, noe som vil gjøre Israel til en palestinsk stat. En israelsk tilbaketrekning fra Vestbredden vil ikke endre på dette.

Okkupasjonen er ikke konfliktens årsak, men en konsekvens av konflikten.

3 liker  
Kommentar #16

Reidar Holtet

21 innlegg  14 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg ser at Njål Kristiansen kommer med en intetsigende kommentar til mitt spørsmål om ulovlig okkupasjon og bosettinger. Mitt spørsmål var rettet til de som kom med de feilaktige påstandene, nemlig Magelssen og Glad-Gjernes. Hva Njål Kristiansen måtte mene om dette har begrenset interesse, men de som kom med dem bør komme på banen hvis de tror at kan dokumentere sine påstander.

2 liker  
Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Reidar Holtet. Gå til den siterte teksten.
Hva Njål Kristiansen måtte mene om dette har begrenset interesse, men de som kom med dem bør komme på banen hvis de tror at kan dokumentere sine påstander.

Hvis det er intetsigende for deg må det også være likegyldig hvem som sier det. 

Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Dette er en integrert del av det internasjonale bakteppet seriøse aktører handler etter. Jeg nekter å tro at du ikke er informert om det. At du ikke liker det får være så sin sak, men fornekte det for andre enn deg selv, det kan du ikke. 

Kommentar #19

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Lovlig eller ikke lovlig

Publisert over 3 år siden

Siden staten Israel er opprettet med mandat fra FN, og FN gjentatte ganger har erklært okkupasjonen og tilhørende bosetting som ulovlig, følger det at dersom en påstår at dette er lovlige aktiviteter faller FNs autoritet bort og dermed også det folkerettslige grunnlaget for staten Israel.

Men helt uavhengig av folkerettslige spissfindigheter er det ut fra ren menneskelighet urimelig å jage bort folk som har bebodd et område i uminnelige tider for å skaffe fanatiske amerikanere bosteder.

1 liker  
Kommentar #20

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Du framsetter skråsikkert en påstand, men nekter å underbygge den. Man kan spørre seg hvem det er som er dårlig informert.

5 liker  
Kommentar #21

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Siden staten Israel er opprettet med mandat fra FN, og FN gjentatte ganger har erklært okkupasjonen og tilhørende bosetting som ulovlig,

Når har FN erklært at okkupasjonen i seg selv er ulovlig? I hvilken resolusjon?

6 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Du framsetter skråsikkert en påstand, men nekter å underbygge den. Man kan spørre seg hvem det er som er dårlig informert.

Det får være grenser for hvor elementært nivå man skal behøve å diskutere Palestinakonflikten med jødene og deres klakører. Litt må man forutsetningsvis ha peiling på. 

Kommentar #23

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det får være grenser for hvor elementært nivå man skal behøve å diskutere Palestinakonflikten med jødene og deres klakører. Litt må man forutsetningsvis ha peiling på. 

Istedenfor å forsøke å underbygge ditt argument, tyr du til personangrep og din etterhvert så sedvanlige nedlatende retorikk. 

1 liker  
Kommentar #24

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Reidar Holtet. Gå til den siterte teksten.
Magelssen og Glad-Gjernes skriver i innlegget at den israelske okkupasjonen er ulovlig og at bosettingene er ulovlige. Det er feilinformasjon, begge deler er lovlige. 

Nei, det er en forskjell på okkupasjonen i seg selv og bosettingene. Bosettingene strider som Genevekonvensjonen som regulerer hvilke forpliktelser en okkupasjonsmakt har.

Kommentar #25

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Istedenfor å forsøke å underbygge ditt argument, tyr du til personangrep og din etterhvert så sedvanlige nedlatende retorikk. 

Du får heller forsøke å si noe substansielt fremfor disse retoriske spørsmålene du vet svarene på, fornektelsene og tværingen for å unngå å ta et løft i debatten. 

Hvor er personangrepet? Hva er det som er nedlatende overfor deg?

Kommentar #26

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Nei, det er en forskjell på okkupasjonen i seg selv og bosettingene. Bosettingene strider som Genevekonvensjonen som regulerer hvilke forpliktelser en okkupasjonsmakt har.

Bosetningene har skjedd utover okkupert land. To feil i en smekk. 

På den annen side, dette har ikke noe med den paniske frykten for at litt humanitær bistand skal tilflyte en del palestinere. Det må gå an å se biter av konflikten uten å tro at alt skal løses eller ødelegges med ett pennestrøk. Midlene som samles inn skal ikke brukes til noen i bosetningene likevel. De får sine penger på annet vis. 

Kommentar #27

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Alle seriøse BDS-aktører anerkjenner at Israel basert på internasjonal lov er en legitim stat, og er tydelige på at boikotten avsluttes når okkupasjonen avsluttes og rettighetene innfris.

Vårt land har desseverre rett i sine beskrivelser og analyse av situasjonen.

For mange jøder er BDS kampanjen et dolkestøt rett inn i deres egen identitet , og hva Glad -Gjernes legger i uttrykket "seriøse BDS -aktører" er ikke umiddelbart så lett å begripe, men det ligger uansett i formuleringen et forsøk på språklig marginalisering av de som ikke deler den "seriøse "BDS bevegelsens formål og midler.

Det kan i alle fall virke sånn.

De tidligere  britiske statsministerne  David Cameron og Tony Blair har begge fordømt oppfordringene til boikott av Israel. 

Og for for to år siden  stemte det kanadiske parlamentet, med stort flertall, ja til en tekst som fordømmer BDS-bevegelsen.[6

I 2016  gikk også den tyske forbundskansler Angela Merkels parti CDU kraftig ut mot BDS og definerte bevegelsen som antisemittisk og vurderte organisasjonens oppfordringer til boikott på linje med boikottaksjonene mot jødene som gradvis økte frem mot andre verdenskrig.

Som kjent tilføres det allerede enorme ressurser til den palestinske befolkningen gjennom UNWRA systemet. Dette omfatter også betydelige midler  til utdanning i de palestinske områdene. Og, i dette bildet hører det også med hvordan FN`s organisering av hjelp til ulike flykningegrupper er organisert , og at disse disse resurssene er veldig skjevdelt etter mitt skjønn..

Høsten 2017, kunne FN melde om ca 60 millioner flyktninger på verdensbasis.

I følge en tidligere artikkel i VG hadde FN`s flyktningeorganisasjon for Palestinske flyktninger UNWRA, omrking 29 000 (tjuenitusen) ansatte.

Disse 29 000 ansatte betjener m.a.o en veldig liten andel av verdens samlede antall "flyktninger" -  de palestinske.(Inkludert omkring 2 millioner med Jordansk statsborgerskap) 

Samtidig hadde FN`s organisasjon for alle andre verdens flykninger,UNHCR, ca 6 300 (seks tusen tre hundre) ansatte - også i følge VG.

Forholdsmessig er dette en voldsom skjevdeling som i praksis ikke er mulig å forstå, selv om det naturligvis finnes årsaksforklaringer som kan begrunne en viss skjevdeling.(Langsiktig bosetting, infrastruktur, skoler og helse osv)

Allikevel ; gjennom verdens økonomiske prioriteringer rettet mot de palestinske områdene avtegner det seg et mønster.

Det naive.

Og at  palestinerne flest, noen sinne, skulle komme til å se på BDS som et alternativ til vold , slik innleggsforfatterne later til å tro - er virkelig vanskelig å ta på alvor.

Samtidig er det jo fortsatt  slik at den vanlige jevne og gode palestiner fortsatt lever i skyggen av en tildels hatefull palestinsk ledelse som dessverre fortsatt oppfordrer til hat og terror mor uskyldige jøder.

For de n palestisnke er jo BDS bare et ekstra tilskudd til deres egen avsky mot staten Israel og den jødiske befolkningen.

Det skulle vært artig å vært flue på veggen hos Hamas og høre diskusjonen om at " nå legger vi ned terroren for en stund dere og venter på effekten av BDS"

(Med forbehold om at tallene som er oppgitt er korrekte)


3 liker  
Kommentar #28

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
For de n palestisnke er jo BDS bare et ekstra tilskudd til deres egen avsky mot staten Israel og den jødiske befolkningen.

Skal være ; for den palestinske ledelsen er jo BDS osv......

Kommentar #29

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Det siterte avslører deg

Publisert over 3 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
annekteringen av Øst-Jerusalem

Hva man mener om Gaza og store deler av Vestbredden bryr jeg meg ikke så mye om. Imidlertid, når noen snakker om annektering og okkupasjon av Øst-Jerusalem viser de hvem de er. Det er ingen tvil om at Jerusalem er jødenes by. Noen argumenterer for muslimene ved å si at deres 3.mest hellige sted er Jerusalem, men fullstendig blaffen i at jødene ALLER helligste sted er nettopp Jerusalem. Det finnes ikke ett eneste argument som taler for at Jerusalem er muslimsk/palestinsk

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere