Knut Arild Hareide

33

KrF-måten

2. november skal KrF ta en viktig beslutning om veivalg og regjeringssamarbeid. Nå gir vi partiet en mulighet til å drøfte alle synspunkter.

Publisert: 16. okt 2018  /  576 visninger.

Skrevet av Knut Arild ­Hareide, leder i KrF, Olaug 
Bollestad, 1. nestleder i KrF og Kjell Ingolf 
Ropstad, 2. nestleder i KrF

Kommentatoranalysene går så blekket spruter om dagen i avisspalt­ene og kommentar­feltene på nett er fulle. Det er ingen tvil om at KrF er i vinden, og det store spørsmålet er hva utfallet blir 2. november.

Gjennomsiktig prosess. 

For to uker siden ga partiledelsen våre råd om regjeringssamarbeid. Vi er enige om at partiet nå bør foreta et valg. Så er det slik at vi er uenige om hvilken retning vi skal gå. Mange har blitt overrasket over at vi åpner opp for en såpass gjennomsiktig prosess og dialog i partiet, ikke minst at vi viser frem uenigheten i ledelsen. Hvorfor gjør vi dette? Jo, fordi vi har tro på å legge til rette for en god, sunn meningsutveksling der alle stemmer kan komme til orde. Og så kan vi sammen som parti fatte en beslutning etter at alle synspunkter er drøftet. Vi gjør det på KrF-måten.

Vi har valgt denne veien som partiledelse fordi vi har stor tro på åpenhet, tillit og en respektfull debatt der vi ikke tillegger hverandre motiver eller driver med hersk og splitt-retorikk. Er det noe 2018 har vist, så er det at KrF ønsker en anstendig samfunnsdebatt og en retorikk som behandler hverandre med verdighet. Vi gjør dette på denne måten fordi vi er overbevist om at dette er en helt nødvendig og riktig vei å gå.

Et tredje alternativ. 


Selv om vi i partiledelsen har sagt at vi mener det er rett å foreta et valg om samarbeid nå ut ifra den ­politiske situasjonen, så har også blant annet Hans Fredrik Grøvan og Steinar Reiten tatt til orde for et tredje alternativ, nemlig å forbli i den posisjonen vi er i. Dette har blitt omtalt som et forsøk på politisk spill for å svekke prosessen. Det er vi ikke enig i.

Grøvan og Reiten peker på et alternativ som er lett å forstå og dermed helt naturlig å forfekte. De har begge fullt ut opptrådt lojalt mot partiet og veivalget vi står foran. Og deres forslag legges frem for landsmøtet. Fordi vi ønsker en ærlig, åpen og demokratisk prosess og en beslutning som partiet skal eie uansett.

Vi vet ikke hvor denne prosessen ender. Men vårt ønske er at utfallet 2. november er noe hele partiet kan slutte seg til, og som kan forankres på en slik måte at vi sammen kan gå den ­veien vi mener det finnes størst ­mulighet for gjennomslag for KrFs ­politikk. Dette er en avgjørende tid for partiet og da betyr det at vi må gjøre det som rett, og ikke falle for fristelsen til å gjøre det som er lett.

Levd på vippen.

 
Nettopp fordi­ KrF er et kristendemokratisk parti­ som ligger midt i sentrum av norsk politikk, er en slik prosess mulig. Vi kan samarbeide til begge­ sider og vi har levd midt på vippen. Disse ukene besøker vi store deler av Norge og opplevelsen av å treffe så mange­ ­engasjerte KrF-ere er veldig spesiell. Vi merker at bak de ulike synspunktene på spørsmålet om veivalg så ligger det et felles brennende ønske om å prege samfunnet vårt med KrFs politikk. En ­politikk som gjør familienes hverdag bedre, og som former et samfunn der mennesker­ ikke blir ekskludert. Nå skal vi gjøre denne viktige prosessen ferdig, samtidig som vi hver eneste dag kjemper for et varmere samfunn der vi legger til rette for en anstendig debatt.

9 liker  
Kommentar #1

Trond Hjorteland

0 innlegg  9 kommentarer

Takk for eit politisk løft!

Publisert rundt 3 år siden

Kloke ord frå partileiinga!

Den opne og demokratiske prosessen de her har lagt opp til, er forbilledleg og modig. De framstår som truverdige når de som leiarar torer å vera sakleg usamde, samstundes som de så tydeleg står på det same verdigrunnlaget.

Slik debatten rullar og går, er kanskje ikkje det viktigaste resultatet av denne prosessen om ein går til høgre eller venstre. Mest av alt er dette kanskje ei etterlengta politisk bevisstgjering som løftar blikket og ser framover. Ikkje bare for KrF, ser det ut til, men for heile det politiske Norge.

Det er tydelegvis mange med meg som synest det er befriande å snakka om politiske saker og prioriteringar - der noko faktisk står på spel.

Takk, og lykke til!


2 liker  
Kommentar #2

Øystein Blymke

67 innlegg  19 kommentarer

Veivalg og husrom

Publisert rundt 3 år siden

At en åpen politisk prosess om partiets sjel skal være til det beste for Krf er ikke åpen-bart. For velgere som mener partiets sjel er best tjent med å forbli i den borgerlige lei, i en noe mer individ-orientert kristendemokratisk verdi-tradisjon enn hva venstresiden kan synes å representere så langt, fremstår Krf - ledelsens invitt til nytt veivalg kanskje litt forvirrende?. Når partiets tre ledestjerner i tillegg er uenige om veivalget, er det vanskelig å tro at velgerne selv skal finne ut av hva som nå er den rette veien til sannheten.

Det er nok mange rom i Ernas hus, men spørsmålet er om Krf -lederne vil kunne dele rom med dem Erna tidligere har gitt husrom? Riktig nok heter det at «Der det er hjerterom, er det husrom», men så er det dette med anstendigheten da, til dem som allerede har fått plass -  i Ernas hus?

1 liker  
Kommentar #3

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Jeg blir faktisk litt oppgitt av Hareide. Det er greit at han nå vil ha en debatt om veivalg, men dette er jo bare et år inn i en Stortingsperiode, og like før behandlingen av et nytt Stasbudsjett for 2019. Hadde det da ikke vært like greit å vente med denne prosessen, enten til budsjettet var vel i havn eller ved neste korsvei som er neste valg. Da hadde velgerne visst hva de gikk til valg på. Med dette kvantespranget, som kan lede til en regjeringskrise, har han etter min mening ført sine velgere bak lyset. Det var ikke denne løsningen de gikk til valg på. Dette er et tydelig svik mot dem. Han er ikke samlende, men splittende for partiet, i og med at han er på kollisjonskurs med sine to nestledere, Bollestad og Robstad, med Syvertsen, med Krfu (framtidens Krf), med sine kjernevelgere. Det er dramatisk. Å sette hele partiet på pinebenken til 2. november. Hva hender med han om han taper da ? Om han vinner fram, hva da med Bollestad eller Robstad. ?  Og da er da også spørsmålet : På hvilken sak vil han da felle Solberg? Hun vil nok ikke frivillig avgå.

Krf har nå fremforhandlet budsjetter med Solberg regjeringen i fem år og ifølge både Robstad og Grøvan, fått betydelige gjennomslag for sin politikk, i forhold til sin størrelse i Stortinget. Jeg tror mange lurer på hvorfor dette da tilsynelatende ikke er nok for Hareide. Nå begir de seg inn i et totalt ukjent farvann. Hareide har ikke peiling på hvilke gjennomslag han vil få i en eventuell ny regjering. De har ingen erfaring fra et slikt samarbeide.

Og ikke bare det. Hareide lever på en illusjon at han skal kunne regjere med Sp og Ap uten innflytelse fra SV. Er han totalt blind ? Dagens parlamentariske situasjon ville tvinge dem til å ta hensyn til SV på vippen . Og den vippe posisjonen vil Lysbakken & Co utnytte for alt det den er verdt, selvsagt. Forsiktig til å begynne med, men gradvis vil de presse på for mer venstrepolitikk.

Hva har så Krf å hente fra SV. Vi kjenner det partiet, som et anti kristelig parti, anti Israels parti, som også er motstandere av  private aktører innen helse/omsorg/skole/barnehage. De er for et høyt skattetrykk, for en sosialistisk stat det Staten skal ha maksimal makt, for fri abort, mot reservasjonsrett for leger i abort spørsmål, mot kontantstøtten (som jo er en hjertesak for Krf) , et parti som er språkrør for Janteloven, kristendom ut av skole/barnehage, ikke julegudstjenester for skolen, ut av Nato, mindre til Forsvaret, fri innvandring osv. Listen kunne blitt enda lengre med et SV som da Krf må gå til sengs med for å få igennom sine budsjetter. Ja, disse partiene har stått, i alle fall inntil nå, for et helt forskjellig samfunn syn og ideologi

Jeg vil oppfordre alle som hittil har stemt på Krf og er uenig i denne klare venstre dreiningen av partiet, å gjøre seg høylytt til kjenne, og ikke la seg tvinges til lydighet til en politikk de ikke kan stå bak. Vi får håpe at Robstad og Bollestad er rakrygget i denne saken og ikke lar seg presse av disse kreftene som  vil skade partiet for en lang tid fremover, den 2. november.

Jeg mener Hareide i denne sammenheng er er med på å påføre partiets velgere et av de største svik i moderne norsk politisk historie

10 liker  
Kommentar #4

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Litt komisk

Publisert rundt 3 år siden
Øystein Blymke. Gå til den siterte teksten.
Når partiets tre ledestjerner i tillegg er uenige om veivalget, er det vanskelig å tro at velgerne selv skal finne ut av hva som nå er den rette veien til sannheten.

De vil belære folket om Virkelige Verdier – men innad er de uenige om hvor verdiene finnes, og derav hvilket ben de selv skal stå på...

6 liker  
Kommentar #5

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Og i tillegg. Vi ser nå helt ferske nyheter at Krfu nå føler seg dolket i ryggen av sine egne. 23 Krfu-topper tar i en epost et oppgjør med de delegatene i ungdomspartiet som vil stemme for å felle regjeringen på kommende moderparti´s landsmøte 2. november.Ja, Hareide har virkelig klart å rote det til , som vi ser. Får sin egen ungdom mot seg. Burde tiden for et lederskifte i Krf være moden ? Jeg tror det. I høyeste grad !

7 liker  
Kommentar #6

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Dette vil da alle!

Publisert rundt 3 år siden
Knut Arild Hareide. Gå til den siterte teksten.
En ­politikk som gjør familienes hverdag bedre, og som former et samfunn der mennesker­ ikke blir ekskludert. Nå skal vi gjøre denne viktige prosessen ferdig, samtidig som vi hver eneste dag kjemper for et varmere samfunn der vi legger til rette for en anstendig debatt.

Alt dette ønsker alle partiene.  Ingen av disse punktene tilhører KrF mer enn andre.  Er det bare KrF som er varme og anstendige?  

KrF har lite igjen av Guds synspunkter.  Hvorfor ikke gå inn i SP?  Der er Gud levende.

7 liker  
Kommentar #7

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ja, Hareide tror det skal bli et varmere samfunn med Sp/Ap og SV på vippen. Det kan være han har forregnet seg. Hvilken garanti skal da dise partiene gi for et "varmere" samfunn ? Ingen tror jeg at han vil få. Han blir nok skuffet over alle kamelene han må svelge om han går inn i det selskapet der. De har også budsjetter å forholde seg til. Han spiller et høyt spill, mot mange av sine egne. Det kan koste han  dyrt

5 liker  
Kommentar #8

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Stå løpet Hareide!

Publisert rundt 3 år siden

I disse dager trenger Krf en tydelig og modig leder. Fredsarbeidet tar du etterpå, Hareide. 

1 liker  
Kommentar #9

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

KrF for full fart i alle retninger

Publisert rundt 3 år siden

Ikke bare øst og vest, sør og nord, høyre og venstre, men også mot stjernene

Kanskje vet Jonas hvilken vei som er farbar ?

4 liker  
Kommentar #10

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hareide har allerede lagt egget.

Publisert rundt 3 år siden

Og nå ser det ut til at han tror at uansett utfall av hva Krf kommer frem til vil han kunne fortsette som leder og fortsatt ha tillit fra alle Krf-velgere.

Så feil som det kan bli.
Når broen er brent tilbake til Solberg har han ingen bro å gå på.
Krf MÅ velge en ny leder med politisk teft...noe Hareide ikke ser ut til å ha.

Ropstad kan være rett mann til å rette opp fadesen.Det er umulig for Hareide.

6 liker  
Kommentar #11

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Du skal ikkje lyga

Publisert rundt 3 år siden
1 liker  
Kommentar #12

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Arne Garborg sa det slik i diktet "Stjernefall"

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Ikke bare øst og vest, sør og nord, høyre og venstre, men også mot stjernene

"eg vil baade fram og attende gaa
og baade til Vinstre og Høgre."

http://dikt.org/Stjernefall?fbclid=IwAR1Q2Y8LcuZgNMOAaEqoCh1_CIGRa_1-M2Hp_N14RtqeeHxfrXUTWNPTxX8

Kommentar #13

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hareide inn i varmen ?

Publisert rundt 3 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Ja, Hareide tror det skal bli et varmere samfunn med Sp/Ap og SV på vippen.

Det er alltid godt å kunne varme seg på et nyvunnet brorskap. Og ministerstolene er bedre enn de harde Stortingsbenkene.

Men det vanker mange av Brutus' kaliber i korridorene.

2 liker  
Kommentar #14

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Det kan så være, men kanskje dette broderskapet kan bli i varmeste laget for Krf ? For mye varme kan jo være skadelig !

1 liker  
Kommentar #15

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

KrF, et parti med mange tunger

Publisert rundt 3 år siden
Knut Arild Hareide. Gå til den siterte teksten.
2. november skal KrF ta en viktig beslutning om veivalg og regjeringssamarbeid. Nå gir vi partiet en mulighet til å drøfte alle synspunkter

Debatt i full offentlighet er bra for ytringsfriheten., men KrF - 'demokratiet' minner mest om  tungetaleri.2 liker  
Kommentar #16

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Det kan så være. Men Hareide burde gå relativt stille i dørene nå, når dagens valg av delegater fra Rogaland er klare. Til den 2. november.! 15 er imot han. Kun en delegat derfra vil støtte han. Det er jo dramatisk, om dette fortsetter på Sør og Vestlandet.

3 liker  
Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Det kan så være. Men Hareide burde gå relativt stille i dørene nå, når dagens valg av delegater fra Rogaland er klare. Til den 2. november.! 15 er imot han. Kun en delegat derfra vil støtte han. Det er jo dramatisk, om dette fortsetter på Sør og Vestlandet.

Her er måten delegatene blir valgt på, omdiskutert.  Lederen i Agder KrF er skeptisk til måten Kristiansand KrF (og nå Rogaland KrF) har gjort det.  I Rogaland var det 30% av møtedeltakerne som støttet Hareide, men det reflekteres ikke i valget av delegater.

Også Hans Fredrik Grøvan har i dag kritisert Rogaland for en slik "the winner takes it all"-logikk.

1 liker  
Kommentar #18

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Vel.Gjort er gjort !

1 liker  
Kommentar #19

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Her er måten delegatene blir valgt på, omdiskutert.  Lederen i Agder KrF er skeptisk til måten Kristiansand KrF (og nå Rogaland KrF) har gjort det.  I Rogaland var det 30% av møtedeltakerne som støttet Hareide, men det reflekteres ikke i valget av delegater.

Også Hans Fredrik Grøvan har i dag kritisert Rogaland for en slik "the winner takes it all"-logikk.

Før de resterende møtene bør ledelsen sørge for at det blir et representativt utvalg av alle syn på det ekstraordinære landsmøtet. Dagens hendelse må få bli et engangstilfelle for man må sikre best mulig grunnlag når beslutningen fattes. Slike metoder er noe demokratiske partier vanligvis ikke vedkjenner seg, og det bør heller ikke Krf i denne spesielle situasjonen. Skal Krf leges etter denne striden må man fare bedre frem overfor hverandre. 

1 liker  
Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Før de resterende møtene bør ledelsen sørge for at det blir et representativt utvalg av alle syn på det ekstraordinære landsmøtet. Dagens hendelse må få bli et engangstilfelle for man må sikre best mulig grunnlag når beslutningen fattes. Slike metoder er noe demokratiske partier vanligvis ikke vedkjenner seg, og det bør heller ikke Krf i denne spesielle situasjonen. Skal Krf leges etter denne striden må man fare bedre frem overfor hverandre.

Nettopp - og det var også Grøvans poeng.

1 liker  
Kommentar #21

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Er det noen sammenheng mellom frafall og venstrevri?

Publisert rundt 3 år siden

Utviklingen i den Norske Kirke de siste årene kan i alle fall tyde på det.

Og en general som kommanderer  "Fremad marsj i alle retninger!" mens han egentlig mener "Venstre om!" er moden for utskiftning...

3 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
"eg vil baade fram og attende gaa
og baade til Vinstre og Høgre."

Dette er vel like relevant for denne tråden som anekdoten om operasangerinnens mann som var veterinær men som endte som forretningsmann i en helt annen bransje. Hun ble stadig spurt om hvorfor hennes mann skiftet yrke; Jo, sa hun, alle dyrene i hans område døde. 

Kommentar #23

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det var en morsom anekdote.

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
anekdoten om operasangerinnens mann som var veterinær men som endte som forretningsmann i en helt annen bransje. Hun ble stadig spurt om hvorfor hennes mann skiftet yrke; Jo, sa hun, alle dyrene i hans område døde. 

Var han katolikk?
:-D

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere