Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Gleden venter

Hva skjer etter døden, og hva skjer når Jesus kommer tilbake? Kan det stemme at kirken ikke kan svare på det?

Publisert: 12. okt 2018  /  2313 visninger.Er himmelen like død som døden i 2018? spør filmskaper Randi Førsund i Bergens Tidende. Etter at moren hennes døde, oppsøkte­ hun prester for å spørre hva som skjer etter døden. Hun synes ­reaksjonen er skremmende. Hun opplevde det som hun hadde stilt et altfor intimt spørsmål, og fikk bare unnvikende svar.

Den norske kirke har et offisielt svar på spørsmålet. I alle fall ligger det et svar på kirkens ­offisielle hjemmeside. Der står det at kirken ikke har noen detaljert lære om det som skjer etter døden, og at vi derfor ikke skal være skråsikre.

«Bibelen sier at vi ‘sovner inn’ når vi dør. En gang i fremtiden skal Jesus komme tilbake som verdens konge og vekke opp alle som sover. Han skal opprette sitt rike hvor det ikke lenger er noe ondt. Livet på den ‘nye jorda’ er et liv sammen med Gud.»

Ærlig. Jo, jeg kjenner at dette blir et tynt og blodfattig svar i all sin teologiske korrekthet. Samtidig har jeg en viss sympati for tilbakeholdenheten. For hvis vi skal være ærlige, og det skal vel kirken være, så vet vi fint lite om det som skjer på den andre siden av døden.

Vi vet jo at når vi dør, blir kroppen oppløst. De molekyler og atomer den besto av, inngår nye forbindelser og blir del av nye organismer. Dermed forsvinner også minnet og alt som er lagret i hjernen. Det bibelske menneske-­synet er realistisk – personligheten er knyttet til kroppen. Samtidig er vi ikke bare kropp. Derfor tror vi at vi kan reises opp med en ny kropp.

Jubelbilder. Bibelen er full av beskrivelser av et himmelrike med evig liv. Der er gater av gull, jubelsang som lyden av fossefall og bølgebrus, hvite drakter og kroner av gull. Der opphører sorg og smerte, der tørkes tårene, der er Guds kjærlighet den eneste lyskilden, som gjennomlyser oss. Der går vi ut av byen til en natur som jubler over å være forløst fra ødeleggelsen.

Disse bildene kan vi øse av når vi trenger trøst og håp. De rekker ut over den grensen vi ikke kan trenge gjennom og gir oss en beskrivelse av det ubeskrivelige. Det er ingen grunn til å være tilbakeholdne med å gi disse bildene til mennesker som spør om hva vi er på vei mot.

Ny begynnelse. For et par uker siden snakket jeg med en verdenskjent teologisk professor, den 92 år gamle Jürgen Moltmann. Han var ikke redd for å si hva som var hans håp i møte med den døden som han vet nærmer seg.

«Jo nærmere jeg kommer ­døden, jo sterkere venter jeg på den nye begynnelsen. Jeg forventer evig liv og Guds nye kommende verden», sa han.

Han hadde et svar på hva som kommer etter «til jord skal du bli», et svar som er forankret i Jesu død og oppstandelse. «Jeg forventer en evig glede i en ny verden der rettferdigheten bor», svarte han da jeg spurte hva han personlig venter seg.

Denne levende og konkrete troen på et evig liv, gjorde så sterkt inntrykk på meg, nettopp fordi Moltmann er den som har gjort mest for å trekke mitt himmelhåp ned på jorda.

På jorda. Moltmann har lært meg at Gud ikke har lovet å ta oss vekk fra jorda til en fjern himmel. Guds løfter er at hans herredømme skal bryte gjennom her i denne verden. Historiens slutt er ikke at jorda skal ødelegges, men at skaperverket skal fullbyrdes.

«Det er ikke noe evig liv uten Guds rike, og ikke noe gudsrike uten en ny jord», skriver han i boken The source of life.

Jesu oppstandelse er garantien for disse løftene, sier Moltmann. Gud har vist at han kan gjøre noe helt nytt. Verdens utvikling er aldri låst fast i et spor. Vi kan arbeide for en bedre verden i forvissningen om at Gud til slutt skal sørge for at verden blir god.

Dermed får livet her mening. Men også døden får mening. «Døden betyr ikke at livet slukner, men at livet forklares», skriver Wilfrid Stinissen i boken Sant menneske.

Det var denne forventningen jeg opplevde hos den kroppslig svake, men åndelig levende professoren. Han forventer å gå inn til evig glede, fordi dette er Guds plan med oss.

Møtes igjen. Randi Førsund ville vite om vi etter døden får se igjen de vi var glade i. Vårt Land-kollega Åste Dokka har faktisk skrevet doktoravhandling om hva som skjer etter døden.

«Ja, jeg mener at ‘å møtes igjen’ er en presis beskrivelse av hva frelse er. Det er fellesskapet som får sin oppreisning. Oppstandelsen er at relasjoner heles, både til Gud, til oss selv, og til andre mennesker», svarte hun da jeg intervjuet henne før disputasen.

Prester må med stor frimodighet kunne ta dette med seg opp på prekestolen og inn i sjelesorgen: Vi går inn til Guds glede, og vi møter våre kjære igjen. Det kan vi si selv om vi ikke kan forklare hva det konkret skal innebære.

Guds lys. Men da blir heller ikke døden et brudd. «I himmelen kommer alle til stadig å lyse av Guds lys – hver og en etter sin kapasitet og den modenhet han eller hun har nådd fram til her på jorden. Men vi kan allerede nå begynne å leve som om vi er kommet frem», skriver Stinissen.

Derfor trenger vi allerede nå å øve oss på å leve i Guds lys. Hvis vi tror på et evig liv, kan vi ikke vente til etter døden med det.

8 liker  
Kommentar #1

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Kjempebra

Publisert nesten 3 år siden

Takk for eit godt og vist innlegg, det er godt at nokon talar offentleg om desse tinga på ettertenksomt vis. Alltids veldig mykje å fundere på og diskutere når det gjeld desse tinga. Men ein kjem ikkje "til botns" her; eg meiner det uansett er viktig at temaet blir halde levande og får vere med på å prege livet på fruktbart vis. 


2 liker  
Kommentar #2

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Lys

Publisert nesten 3 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.

Guds lys. Men da blir heller ikke døden et brudd. «I himmelen kommer alle til stadig å lyse av Guds lys – hver og en etter sin kapasitet og den modenhet han eller hun har nådd fram til her på jorden. Men vi kan allerede nå begynne å leve som om vi er kommet frem», skriver Stinissen.

Derfor trenger vi allerede nå å øve oss på å leve i Guds lys. Hvis vi tror på et evig liv, kan vi ikke vente til etter døden med det.

At vi i himmelen "kommer stadig til å lyse av Guds lys - hver etter sin  kapasitet og den modenhet han eller hun har nådd fram til her på jorden", slik Stinissen skriver, har jeg aldri lest i min Bibel.

Imidlertid står det i Joh. 1:  

"4 I ham (Kristus) var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke i mot det. ….9 Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.....15 Johannes vitner om ham og roper: Ham som kommer etter meg, er kommet foran meg, fordi han var før meg. 16. For av hans fylde har vi ALLE fått, og det NÅDE OVER NÅDE. For loven ble gitt ved Moses og NÅDEN og sannheten ved Jesus Kristus."

Å "være lys" betyr altså at man har tatt imot Lyset/Ordet, da er man ikke i mørket mer. Da får man av hans fylde, "og det nåde over nåde", eller som det står i Ef. 1, 22-23: "...menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som FYLLER ALT I ALLE."

Den som tror dette, vandrer i lyset. Det er" å vandre  verdig det kall vi er kalt til". det gjøres ved å bli værende i denne troen. Da trenger vi heller ikke "øve oss på å leve i Guds lys", som innleggsforfatter her skriver, for da lever vi i Guds lys. Da ER vi allerede satt i himmelen, Ef. 2, 6 og da ER vi frelst ved tro, bare av nåde, Ef. 2, 8  og "Vi er hans verk". 

aa For noen kan visst dette se ut til ikke å være bra  nok, vi må "øve" oss, "for hvis vi tror på et evig liv, kan vi ikke vente til døden med det". "Det" her må da visst bety å øve seg på være slike lys vi visst skal være i himmelen, hvor noen lyser svakt og noen sterkere , alt etter det resultat han/hun har oppnådd her på jord. D1 liker  
Kommentar #3

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

fortsettelse

Publisert nesten 3 år siden

(skjedde noe med laptoppen så jeg ikke fikk skrive videre, måtte bare sende kommentaren)

Men forsetter slik: Da kan det ikke være greit å være et svakt lys, verken her på jorden eller i himmelen.

Som sagt, jeg har ikke lest at vi skal lyse i himmelen, men derimot har jeg lest at Kristus skal lyse 7 ganger sterkere enn solen, så solens trengs ikke mer, og det er dag hele døgnet.

Å påstå at vi må "øve oss", når Gud har gitt oss "nåde over nåde", og "vi er fylt av ham som fyller ALT i ALLE", blir svært underlig for meg , når Gud sier han har gitt oss alt dette i samme stund vi tror og lever her på jord. 


1 liker  
Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Noen som vet?

Publisert nesten 3 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Hva skjer etter døden, og hva skjer når Jesus kommer tilbake? Kan det stemme at kirken ikke kan svare på det?

Det hjelper lite å diskutere temaer hvor spørsmålsstilleren  allerede later til å sitte inne med svarene. (Joh 11,21)

3 liker  
Kommentar #5

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Tusen takk

Publisert nesten 3 år siden

Takk for et flott innlegg! 

Det er viktig at vi kan glede oss til himmelen på den nye jorda samtidig som vi lever her og nå. Vi har noe stort å se fram til, og det må vi holde klart fram med glede og forventning. Takk for at du minner oss om dette, Erling Rimehaug.   

3 liker  
Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Lyset er kommet til verden

Publisert nesten 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Å "være lys" betyr altså at man har tatt imot Lyset/Ordet, da er man ikke i mørket mer

Ja, fortellingen om lyset hører også med  Joh 3,19 viser til Joh 1,5-9ff

1 liker  
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Fornuftig svar

Publisert nesten 3 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Den norske kirke har et offisielt svar på spørsmålet. I alle fall ligger det et svar på kirkens ­offisielle hjemmeside. Der står det at kirken ikke har noen detaljert lære om det som skjer etter døden, og at vi derfor ikke skal være skråsikre.

Bruker man hele skriften, finner man svar på det aller meste, også dødens mysterier. Når man kommer til Fork.3. 17-22 - hvor alt har sin tid, er det bedre å la disse spørsmålene hvile? Skjønt Job 14 også kan besvare søvnen. Derfor bør man ikke være for skråsikre. (Fork 3,20 viser til  Fork 12,7 -        4 Esra 7,78 viser til Fork 12,7) Refr. Luk 24,27f.

1 liker  
Kommentar #8

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hva med de som går fortapt? De fleste nordmenn?

1 liker  
Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Skriftens oppfyllelse

Publisert nesten 3 år siden

Joh 17 er et bra sted å lese om skriftens oppfyllelse.

2 For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. 

3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. 

4 Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. 

5 Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til.

6 Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. 

7 Nå vet de at alt som du har gitt meg, er fra deg. 

8 For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg.

12 Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt unntatt fortapelsens sønn, så Skriften skulle bli oppfylt.

1 liker  
Kommentar #10

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

En ny jord...

Publisert nesten 3 år siden

... står det. Da tenker jeg med en gang på at himmelen er like "materiell og håndfast" som jorden er her. Det var jo skapt slik perfekt en gang. Materielt og håndfast. Og slik blir det da på nytt. Jeg synes det er helt unødvendig å redusere alle beskrivelser *kun* til bilder og metaforer. Verden ble jo skapt materielt en gang. Og da kan jeg ikke se noe galt i at vi en gang får servert en god Riesling og/eller en god Bordeaux der fremme. (I himmelen har de et meget godt kjøkken, bare vent)

1 liker  
Kommentar #11

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Ja... Som et sansende menneske, finner jeg egentlig ingen gode svar på hva som skjer "etterhvert". Som kristen kan jeg egentlig bare relatere meg til min egen utilstrekkelighet, og forsøke å finne hvile i troen på løftene Gud selv gir. Hva disse løftene er for noe (i praksis), er etter min ringe mening ikke godt å vite noe bastant om. Ei heller trenger jeg å vite så altfor meget. 

Det rekker (og burde rekke plenty) at Gud selv får ta hånd om dette. Det er for meg selve kjernen. Gud selv griper inn og forandrer. Jeg kaller det nåde. Dermed kan jeg bli som et barn i troen, og ikke en sitatmaskin eller en slags kristen guru som rasler med nøkkelknippet.

Men det er ikke bare så enkelt, tror jeg. Desverre. Vi er politisert. Vi har gjerne en agenda. Vi er grundig innviklet i verden. Få klarer å skille snørr fra bart lenger. ...og det bekymrer meg litt.

1 liker  
Kommentar #12

Sigmund Svarstad

57 innlegg  123 kommentarer

Evig liv forutsetter et ditto (makro)kosmos

Publisert nesten 3 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
«Det er ikke noe evig liv uten Guds rike, og ikke noe gudsrike uten en ny jord»,

Jeg tror Jesus har helt rett når han hevder at livet er evig. Om ikke i betinget eller legemlig forstand, så i hvert fall i ubetinget eller ikke-legemlig. Alt som er evig er endeløst - uten begynnelse og/eller slutt. I min forstand innebærer dette at evig liv forutsetter at universet er ett makrokosmisk evigvarende. 

Slik oppfattet bør forutsetningen som definerer Guds rike i 1 Mos. 1:1 leses som følger: I utgangspunktet er Gud himmelens og jordens evige opprettholder. Menneskets og livets inkludert. 

I våre dagers naturvitenskapelige språk er det samme uttrykt slik: Til enhver størrelse i rom og tid finnes alltid en samsvarende - såkalt komplementær, utfyllende eller motsatt kjønnet - størrelse, og de to relaterer seg til hverandre på en måte som medfører at de verken kan bli en eller ingen (størrelse) samtidig. Det siste er i overensstemmelse med kvantefysikkens usikkerhetsrelasjon. 

Helhetlig betraktet øver jeg meg nå daglig på å oppfatte ethvert levende vesen som legemlige/ikke-evigvarende funksjoner eller produkt av og i noe evigvarende/ikke-legemlig - mens jeg ennå har anledning. Hva mitt liv etter døden angår, er jeg usikker på hva det vil bringe av overraskelser. Utover at jeg daglig kan høre min far si: Husker du jeg hva jeg sa? Forstår du nå hva jeg forsøkte å fortelle deg? 

Hvis jeg blir like heldig som min far, i forhold til mine barn, barnebarn og oldebarn og tipp-oldebarn og tipp-, tipp- ... osv.,  vil jeg takke min opprettholder så lenge jeg kan. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere