Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

«Kreativ» strategi

Den Solberg-vennlige fløyen i KrF har skiftet strategi. Vippeposisjonen som ble kritisert da Venstre gikk inn i regjering, blir nå relansert som «en tredje vei». Dette er et kreativt forsøk på å svekke Hareides alternativ.

Publisert: 11. okt 2018

KrF-leder Knut Arild Hareide kan se seg godt fornøyd med reaksjonene etter at han anbefalte partiet sitt å gå i regjering med Ap og Sp. På kort tid har partiet fått 1.600 nye medlemmer og Hareide kan vise til meningsmålinger på rundt 5-tallet. En slik oppdrift har vært sjelden kost i KrF de siste årene.

Dessuten viser en måling i VG at et flertall ønsker at KrF går i Hareides retning. Flere tidligere og nye medlemmer har flagget at Hareides anbefaling gir dem tro på KrF som prosjekt. KrF-­lederens anbefaling ser ut til å gi partiet vind i seilene. 

Skuffelse

Dette må være overraskende og skuffende, både for KrFs konservative fløy og ­politikere i de tre regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre.

Ikke minst fordi flere av dem har kommet med spådommer om at et valg av Ap som regjeringspartner vil senke KrF ­under sperregrensen. Flere Høyre-­politikere har kommet med sterke advarsler. En av dem er Henrik Aasheim. Torsdag sa han til Dagsavisen at dersom partiet velger Ap, vil «KrF slite med å forklare seg overfor velgerne».

De samme skremslene er kommet fra Dagens redaktør Vebjørn Selbekk. Han hevder at et linjeskifte vil bety «slutten for KrF». Hans budskap gjennom lang tid har vært at KrFs «grasrot» ligger til høyre.

Åpne for Ap

Men det han og flere andre har underslått er at partiet også har vært kraftig tappet for sine mer venstreorienterte velgere. Dette har skjedd i perioder da partiet har hatt forpliktede samarbeid med Høyre og delvis Frp.

LES OGSÅ: KrF-profiler utfordrer med en tredje vei

Som Vårt Land flere ganger har skrevet om, viste den store Medborgerundersøkelsen i regi av Universitetet i Bergen og Rokkansenteret at både Venstres og KrFs velgere, våren 2017, var langt mer åpne for et samarbeid med Ap enn det partiene deres framsto på Stortinget. Velgernes holdning til Frp var dessuten klar: Blant dem som stemte KrF i 2013, oppga 72 prosent at de mislikte Frp. Blant Venstres velgere var motstanden mot Frp høyere.

Venstres lave galluptall tyder på at flere av velgerne som var negative til Frp har lekket til mot venstre. Det kan derimot tyde på at vi ser konturene av en motsatt effekt for KrF. Både innmeldingene og en økning på gallupene tyder på at velgerne liker Hareides samarbeidsstrategi.

Grøvan og Reiten

Oppdriften som KrF nå opplever har åpenbart fått KrFs høyreflanke til å skifte strategi. Både stortings-­representant Hans Fredrik Grøvan og Steinar Reiten har tidligere vært åpne for å gå inn i regjeringen Solberg. Selv om Grøvan uttaler til Vårt Land i dag at han ikke har kommet med en direkte anbefaling om å gå inn i Solberg-regjeringen, har flere av hans utspill gått i den retningen. Til Dagens Næringsliv sa han dette senhøsten 2017: «Dersom Venstre velger å gå inn i regjeringen, oppstår det en ny, politisk situasjon i Stortinget. Da mener jeg at vi i alle fall må ta opp samarbeidsdiskusjonen på nytt».

Også Reiten var positiv til Solberg-regjeringen: Før valget i 2013 skrev han dette på Vårt Lands verdidebatt: «KrF vil ­bidra til at landet får en ny ikke-sosialistisk regjering. Vår klare ambisjon er å bidra i en slik regjering». De to har vært opptatt av at KrF skal ha en hånd med på rattet i styringen av Norge.

LES OGSÅ: KrF-Grøvan sier han hele tiden har ønsket vippeposisjon

Men etter venstreside-brisen som har blåst over KrF de siste ukene, mener de ikke lenger at det er viktig å ha «en hånd med på rattet». Nå er Grøvan blitt bekymret for at sentrum skal bli «utradert i norsk politikk», skal vi tro hans uttalelser til ABC-nyheter.

Derfor har de to relansert sentrumsposisjonen i både VG og NRK som «en tredje vei» for KrF. I dag gjentar de det i Vårt Land. En posisjon som ikke kan forstås på annen måte enn et ønske om tre nye år som støttepartier for Erna Solbergs regjering.

Frykter gjennomslag

Men hva er grunnen til denne snuoperasjonen? Det kan ikke forstås på noen annen måte enn at deler av KrFs høyrefløy nå for frykter at Hareide skal få gjennomslag. De har begynt å tvile på at de får flertall for et borgerlig samarbeid som inkluderer Frp. Nå bedriver de skadereduksjon: De prøver å svekke Hareides alternativ.

Det er heller ikke umulig at de frykter hva som vil skje dersom et knapt flertall sier ja til borgerlig samarbeid. Selv om Hareide selv ikke vil innrømme at han har lagt et ultimatum på bordet, så har han i praksis gjort det. Det vil være umulig for Hareide å gå inn i regjeringen Solberg nå. Som partileder har han klippet båndene til både Høyre og Frp.

Dersom Hareide skulle tape regjerings-avstemningen i KrF – og gå av – vil en ny partileder stå igjen med et ribbet parti uten entusiasme. Det er mulig Grøvan og Reiten håper at Hareide kan leve med en sentrumsposisjon. Kanskje kan det hende de også forregner seg.

«Tredje vei» 

Det er mulig ­relanseringen av sentrum kan få en viss oppslutning, og at noen håper det vil samle partiet.

Men Grøvans og Reitens «tredje vei» er velprøvd for KrF. Aller mest har den gitt partiet juling på meningsmålingene. Dessuten løser den ikke det mange anser som KrFs største utfordring: Skal KrF nok en gang gå til valg om tre år med Erna Solberg og Frp som et halvhjertet regjerings-alternativ? Trolig skaper Reiten og ­Grøvans kreative løsning flere spørsmål og problemer enn det løser.

LES OGSÅ: Fedrene var med på å starte partiet – nå gir de Hareide ros

Foto: Ole Martin Wold/Scanpix

6 liker  
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Det er i alle mulig å konstatere en ting . 

De to største kristne dagsavisene har falt ned på hvert sitt standpunkt når det gjelder KRF`s videre veivalg. Avisen Dagen og sjefredaktør Selbekk, peker tydelig på at veien videre for KRF absolutt bør ligger til høyre - og derfor videre forpliktende samarbeid med, eller regjeringsmakt sammen den nåværende regjering.

Vårt Lands posisjon, og i hovedsak anført av politisk redaktør Aalborg, løfter lyset og peker i praksis mot venstre , slik hun gjør også i artikkelen fra 14 september - "KRF`s valg".

Men det store spørsmålet er ; er det riktig (og så enkelt) å være så "realitetsorientert" at man bare finner frem det politiske sakskartet og krysser av for i hvilke saker man får uttelling for, og deretter velger side ?

For noen er svaret et tydelig ja - og spesielt dersom de politiske preferansene ( det foretrukne parti) i tillegg kan bli oppfylt - som f,eks muligens Alborg`s  , og la meg legge til, helt legitime tro på - venstresiden.

Men for mange andre er sannsynligvis ikke svaret så enkelt , og impliserer et mer grunnleggende syn både på enkeltindivider og samfunn, slik feks Kjell Magne Bondevik oppsummerte KRF`s grunnsjel i dagens dagsnytt 18. ( Selv om han altså bifaller Hareides valg)

Så valget mellom abort og alkoholliberale FRP`ere  og Venstrefolk som omfavner alt og alle bare det er kjønns og abortliberalt nok , og en politisk venstreside som må ta hovedansvaret for den livsfiendtlige praksisen med tvillingaborter og som stadig hugger i KRF`s kristne fundament- gjør ikke valget enkelt.

Men om innmeldingene den siste tiden har noe å si er trolig for tidlig å si noe om , spesielt ettersom KRF de siste årene har mistet tusenvis av medlemmer. 

Og strengt tatt kan det sannelig ikke være lett for KRF`s ledelse å forholde seg til alle    "hjelperne ", de som mener å ha  gode analyser og konklusjoner på KRF`s framtidige utfordringer.

Men , litt avhengig hvilken nåværende KRF velgergruppe man ser på som mest toneangivende og hvilke som kan ofres, så vil trolig ressonementet for mere tradisjonelle og verdikonservative KRF velgere være følgende :

Både Ap, Sv , Rødt,  sammen og alene , har i årenes løp foretatt verdimessige betydelige skritt vekk fra KRF. 

Religionskritisk Ap og Sv.

Og, til tross for Støres og Tadjiks "religionsvelvilje" , og som i Aalborgs analyse fra september i år gir inntrykk av å være en slags garanti for partienes holdning til dette videre, er det makten innad i partiene som rår til slutt- og der er det et faktum at det finnes store religionskritiske miljøer spesielt i Ap,Sv og Rødt, og det er forbausende at Aalborg har utelatt dette i sin analyse. Det er feil å undervurdere den ateistiske arven etter mitt skjønn , når politiske vedtak skal settes ut i livet

Den åpenlyse uviljen og en til dels svært kritisk holding til Israel både i Ap/Sv og Rødt vekker også motstand i KRF`s rekker.

Marginalisert i  KRF.

Vinden blåser åpenbart for øyeblikket ikke til fordel for de mer tradisjonelle konservative KRF velgerne , og hvilke konklusjoner disse vil trekke ved neste Stortingsvalg er for øyeblikket ganske uklart til tross for mange innmeldinger den siste tiden.

Fra KRF hold spesielt, men og mer generelt fra de øvrige partier, har det naturligvis vært lite begeistring for andre kristne partialternativer. 

I dette ligger det en viss arroganse knyttet til synet på egen fortreffelighet, men det er ingen grunn til å avvise at det på sikt kan etableres flere slike utover de som allerede er etablert , selv om disse for mange (av ulike årsaker) ikke har fremstått som reelle alternativ - ennå.5 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Snart kommer budsjettforhandlingene i gang. Det vil avklare situasjonen for alle parter. Helst skal det være en felles finansinnstilling, men om det ikke blir det kan det stemmes forslag for forslag, eller forslag i grupper for hele eller deler av departementer. En ryddig og grei prosess som stort sett har landet alle tidligere budsjetter innen en "feilmargin" på 1%. Slik vil det også være om Ap er hovedsamarbeidspartner ved fremleggelsen av et statsbudsjett. 

Kommentar #3

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Valgkamp

Publisert rundt 3 år siden

Nok et valgkampinnlegg av Aalborg... Om vi først skal snakke om kreativ strategi er det mer naturlig å peke på Hareides eventyr om at det er mer å hente hos venstresiden. Så vidt jeg husker har KrF fått gode gjennomslag for sine saker med nåværende regjering, mens venstresiden er sterke motstandere av flere av KrF sine hjertesaker som kontantstøtte, friskoler, kristendomsfaget, osv. Hareide forventer altså at Ap og Sp skal dytte SV ut i kulden og heller samarbeide med det mye mindre partiet KrF. Samtidig forventes det at SV skal støtte dem fra utsiden. Det er tvilsomt om SV og venstresiden i Ap synes dette er spiselig. Jeg tror KrF må belage seg på å gå inn i regjering med SV om de går til venstre. At det skulle være noe bedre enn å gå inn i dagens regjering overgår min forstand.

8 liker  
Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette er Aalborgs analyse.

Publisert rundt 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

Dersom Hareide skulle tape regjerings-avstemningen i KrF – og gå av – vil en ny partileder stå igjen med et ribbet parti uten entusiasme. Det er mulig Grøvan og Reiten håper at Hareide kan leve med en sentrumsposisjon. Kanskje kan det hende de også forregner seg.

«Tredje vei» 

Det er mulig ­relanseringen av sentrum kan få en viss oppslutning, og at noen håper det vil samle partiet.

Men Grøvans og Reitens «tredje vei» er velprøvd for KrF. Aller mest har den gitt partiet juling på meningsmålingene. Dessuten løser den ikke det mange anser som KrFs største utfordring: Skal KrF nok en gang gå til valg om tre år med Erna Solberg og Frp som et halvhjertet regjerings-alternativ? Trolig skaper Reiten og ­Grøvans kreative løsning flere spørsmål og problemer enn det løser.

Men den er preget av hennes og Vårt Lands ønske om hva Krf skal være i fremtiden.
De vil at de skal bli en del av den sosialistiske blokken.
Hvem har innbilt Aalborg at Krf ikke vil være entusiastiske i sitt ønske om å regjere sammen med Høyre og Frp ?Det som da ville skje er at alle sosialistene i Krf vil forsvinne og de vil stå igjen med de som vil ha det ekte som Krf ble tuftet på fra begynnelsen.
At Aalborg fortsatt snakker om sentrum er kun et skremselsforsøk for å advare mot nye år i ingenmannsland.
Hvis Krf går helhjertet inn for regjering med Høyre ,Frp og Venstre kan de få flertall som kan videreføre en IKKE-sosialistisk politikk..... og ikke en kristendomsfiendtlig SV,Rødt,De grønne og Ap-politikk i mange år fremover.

Det er et stort risikoeksperiment når Rødt,Sv og De grønne skal være med på å forme Norges politikk fremover.
At DET skulle være mer kristelig enn det Frp ønsker må man være skrudd sammen på en spesiell måte for å fatte.

5 liker  
Kommentar #5

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Ingen snuoperasjon!

Publisert rundt 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Men hva er grunnen til denne snuoperasjonen? Det kan ikke forstås på noen annen måte enn at deler av KrFs høyrefløy nå for frykter at Hareide skal få gjennomslag. De har begynt å tvile på at de får flertall for et borgerlig samarbeid som inkluderer Frp. Nå bedriver de skadereduksjon: De prøver å svekke Hareides alternativ.

Det Reiten og Grøvan forfekter er ingen snuoperasjon. Å fortsette i opposisjon innebærer å opprettholde en sentrumsposisjon der man kan samarbeide til begge sider. Denne posisjonen har gitt gjennomslag i mange saker og gitt KrF en styrke som er mer enn en kan vente av et parti med 8 representanter på Stortinget. Dessuten sa et enstemmig landsstyre før siste stortingsvalg at ”dersom et regjeringssamarbeid sentrum/Høyre ikke er mulig etter valget, må KrF søke andre gjennomslag for vår politikk og mest sannsynlig velge opposisjon.”

Når KrFs leder nå har vist at samarbeid til venstre også er aktuell politikk, og har sondert mulighetene for et slikt samarbeid, vil regjeringen måtte ta betydelig hensyn til partiets forslag, for å beholde regjeringsmakten. Vi skal ikke se bort fra at det kan bli regjeringskrise. Det er ikke sikkert at regjeringen finner seg i å bli overkjørt av opposisjonen. Den kan stille kabinettspørsmål. Da er det bra at KrF er åpent for et samarbeid til venstresiden.

Forøvrig viser jeg til min artikkel her på verdidebatt:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11741339-velg-opposisjon

1 liker  
Kommentar #6

Anne Marie Rovik

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Så langt jeg forstår, så mener Hareide at KrF er et sentrumsparti, og at en SV-avhengig Ap-Sp-KrF-regjering vil styrke SENTRUM i norsk politikk. Hvordan Hareide får dette til å henge på greip, vet ikke jeg, men jeg tipper de gapskratter i Arbeiderpartiet for tiden - de ler nok « like hell» - for å bruke Donald Trumps uttrykk. 

4 liker  
Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Når KrFs leder nå har vist at samarbeid til venstre også er aktuell politikk, og har sondert mulighetene for et slikt samarbeid, vil regjeringen måtte ta betydelig hensyn til partiets forslag, for å beholde regjeringsmakten. Vi skal ikke se bort fra at det kan bli regjeringskrise. Det er ikke sikkert at regjeringen finner seg i å bli overkjørt av opposisjonen. Den kan stille kabinettspørsmål. Da er det bra at KrF er åpent for et samarbeid til venstresiden.

I år blir det tidenes kappløp om å kjøpe Krf i budsjettforhandlingene. 

Hvis tilstrekkelig mange ber meg om det skal jeg fortelle anekdoten om Lady Astor og Winston Churchill. 

3 liker  
Kommentar #8

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Sentrumspartiet KrF.

Publisert rundt 3 år siden

KrF samarbeider med alle partier om enkeltsaker, men som sentrumsparti ønsker de ikke å sitte i regjering sammen med fløypartier som SV og Frp.

1 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
KrF samarbeider med alle partier om enkeltsaker, men som sentrumsparti ønsker de ikke å sitte i regjering sammen med fløypartier som SV og Frp.

Samtidig forventes det at fløypartiene slutter seg til Krf-saker for å skape brede samlende flertall. Krf, et parti som ikke en gang kan samle seg selv. 

1 liker  
Kommentar #10

Anne Marie Rovik

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Mitt poeng var at KrF-lederens venstrevridde budskap ikke står til troende når han hevder at sentrumsalternativet i norsk politikk styrkes ved at KrF går inn i en SV-avhengig mindretallsregjering med Ap og Sp. Det er ikke så lenge siden partisekretær Stenseng poengterte nettopp dette - at Arbeiderpartiet hørte til på venstresiden i norsk politikk - og IKKE i sentrum. Hun hevdet endog at Ap’s tilhørighet på venstresiden måtte styrkes framover. 

4 liker  
Kommentar #11

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ja, fortell, Njål!

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Winston Churchill hadde Lady Astor til bords. Deres gjensidige respekt sto noe tilbake å ønske, for å si det slik. Churchill lente seg over mot henne og spurte; 

- Vil De ligge med meg for en million pund? 

- Ja det er klart jeg vil, svarte ladyen

-Ville De også ligge med meg for fem pund? 

-HVA TAR DE MEG FOR? EN BILLIG HORE? 

- Mylady, det har vi allerede fastslått...... nå forhandler vi bare om prisen. 

3 liker  
Kommentar #13

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Frå britisk konversasjon

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Mylady, det har vi allerede fastslått...... nå forhandler vi bare om prisen.

Den irske forfattaren Bernard Shaw var også kjend for sin slåande replikk, men ikkje plent for å ha utsjånaden med seg. Ei ung og vakker kvinne som fekk han til bordkavaler, foreslo at dei to burde spleise sine genar: "Ville det ikkje vere flott om nokon kunne arve din intelligens og min venleik?" "Men tenk om det blir omvendt", svara Shaw tørt.

Dette kan knapt brukast som bilde på norsk politikk, sjølv om det også der handlar om kva kombinasjonar som gjev best resultat. Før stortingsvalet i 2005 sende NRK ein snutt retta mot heimesitjarane, der bodskapen var at utan deltaking, måtte dei ta til takke med det dei fekk. Då skreiv eg dette i lokalavisa:

Leverpostei ?

Litt humoristisk og respektlaust blir det stundom sagt at himmelske tilstandar ville råde (i EU ?) viss franskmennene var kokkar, italienarane elskarar og tyskarane organiserte samfunnet, men at resultatet ville bli heilt motsett om engelskmennene laga maten, tyskarane stod for kurtisen og italienarane for organiseringa. Utsegna seier sjølvsagt meir om stereotypiske oppfatningar enn om dei respektive folkegruppene.

No før valet kan det vere freistande med ein parallell til og parodi på norske politiske parti. Ville det ikkje vore bra om SV fekk dele samfunnskaka, A sikre kraftforsyning og offentleg kontroll med kapital, post og (tele)kommunikasjon, SP stå som garantist for sjølvberging og levande bygder, V verne individuelle rettar, KrF  tryggje kulturarven, H gje næringslivet stabile rammevilkår og elevane kunnskap, og Frp fekk føre ein innvandringspolitikk som også i framtida vil gje oss eit einskapleg og fredeleg samfunn?

Men det vi får, kan like gjerne vere H sin skattelette (for kapitalistar), A sin styringsvilje, også over kultur- og åndsliv (på offentleg kontrollert institusjon frå vogge til grav), Frp sin alkohol- og jordbrukspolitikk (billig sprit og importert mat, kugalskap etc), RV sin næringspolitikk (alt i offentleg eige) og KrF, V, Sp og SV sin innvandringspolitikk (til fleire, dess betre).

Somme vil vere nøgde med eit slikt byte, om enn ikkje med alt. For same kva parti vi røystar på, gjev dei fleste av oss vår stønad til fleire synspunkt vi er usamde i. Det er såleis ikkje berre heimesitjarane som får det som andre har valt. Det gjer vi meir eller mindre alle saman i vårt ”representative ” demokrati. På valtesten sist laurdag kom det fram at eg var 2/3 samd både med KrF, A og Kystpartiet. Ei slik samansetjing av synspunkt maktar ikkje valsystemet vårt å fange opp. I framtida kan vi teknisk sett sikkert greie det, for eksempel ved å arrangere folkerøystingar om einskildspørsmål via internett. Då blir det kanskje fritt fram for Jan Johansen, men eit slikt ”uopplyst” fleirtalsstyre er sjølvsagt langt meir demokratisk enn det såkalla opplyste eineveldet eller vårt representative demokrati, for den del. Som kjent kan ein føre heile folket bak lyset ein del av tida, deler av folket heile tida, men aldri heile folket heile tida.


2 liker  
Kommentar #14

Vidar Gander Skrindo

5 innlegg  36 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

KrF dopes nå med femtekolonister før det ekstraordinære landsmøtet. https://no.wikipedia.org/wiki/Femtekolonnist

Dette blir som ordtaket «Veien til Helvete er brolagt med gode hensikter».
Først skal det stemmes for regjeringsmakt, så stemmes det imot en borgerlig regjering.

1 liker  
Kommentar #15

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Det kan jo også være at de som nå har meldt seg inn i KrF etter partileder Hareides fatale venstresving, er konservative - som før meldte seg ut på grunn av liberaliseringen av partiet, men som nå ville inn igjen for senere å kunne stemme Hareide ut . . .  Ingen vet hvor haren hopper, ei heller hvor Hareide lander til slutt, han har ikke vært noen stødig politiker.


3 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Det var en tid da man kunne more seg med at man skulle se samme teaterstykke som Lincoln, mens man satte igjen Michael Jackson til å passe barna og Ted Kennedy var sjåfør også. :-)

Jeg fristes ikke automatisk av noen av modellene du tegner opp, bortsett fra at jeg vet at uansett hvordan vi snur og vender på det er norsk konsensus svirrende rundt 98% i alle saker. På den annen side er det noe udemokratisk i din tankegang ved at folket ikke skulle vite best, men det er ikke flertall for noe annet enn det vi har. Dette er det beste kompromisset vårt representative demokrati klarer å samle seg opp. Noen kan være høyrøstet på ett område og lavmælt et annet, men summen er at det er her vi til sist havner. 

For egen del kunne jeg tenke meg enkelte spesialiteter rendyrket, men jeg er temmelig sikker på at en sti litt på siden av hovedstrømmen ikke er spiselig for flertallet. La oss si at ved neste valg legger et parti seg langt til venstre eller langt til høyre.... ok, resten vil tilpasse seg og konstellasjonen vil forandre seg, men konsensus vil være stort sett lik. Jeg er ganske sikker på at konsensus er ganske snever selv i Italia og Ungarn, slik den viser seg å være i Frankrike når noen forsøker å endre på ting. Kort sagt; folket får det som det vil. 

Kommentar #17

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Sentrumspartiet Ap ?

Publisert rundt 3 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.

KrF samarbeider med alle partier om enkeltsaker, men som sentrumsparti ønsker de ikke å sitte i regjering sammen med fløypartier som SV og Frp.

Ap taper stemmer til SV og Rødt. En enkle logikk tilsier at Støre må ta mer hensyn til disse partiene enn til 'sentrumspartiet' KrF.

'Store menn teker likt'  sies det om  de to 'sjelefrendene'  Støre. og Hareide, - stortingsvalgets to største tapere. 

Moxnesog Lysebakken går lyse tider i møte.

2 liker  
Kommentar #18

Torbjørn Greipsland

126 innlegg  177 kommentarer

Ensidighet fremfor balanse

Publisert rundt 3 år siden

Jeg nevnte en gang før i et innlegg at det er interessant å følge med på hvordan en journalist eller redaktør skriver nå man kjemper for en sak. Er man balansert, eller ensidig? La det være klart, det er journalistisk sett helt greit å være ensidig, slik aviser flest var i sine artikler om EEC/EF/EU for noen år siden. Men det spørs om ikke kampanjejournalistene for medlemskap den gang lurte seg selv, å stå utenfor ble langt fra så ille som de skremte med. Tvert imot.

Berit Aalborg (BAa) har ganske klart godkjenning fra Vårt Lands sjef til å drive kampanjejournalistikk for at KrF skal samarbeide til venstresiden. Journalistisk sett helt greit, selv om jeg gjerne hadde sett at VL hadde tatt et klart standpunkt for et par år siden.

BAa skriver: «Dessuten viser en måling i VG at et flertall ønsker at KrF går i Hareides retning».

Riktig. Men en TV2 måling noen dager før viste det motsatte.

BAa skriver: «Som Vårt Land flere ganger har skrevet om, viste den store Medborgerundersøkelsen i regi av Universitetet i Bergen og Rokkansenteret ……. Blant dem som stemte KrF i 2013, oppga 72 prosent at de mislikte Frp.» Men BAa nevner ikke at av KrFs velgere mislikte 71 pst SV. Kanskje mener hun 71 er langt mindre enn 72.  

BAa skriver: «Nå er Grøvan blittbekymret for at sentrum skal bli «utradert» i norsk politikk, skal vi tro hans uttalelser til ABC-nyheter».  Helt riktig, får vi si med et smil, så litt tvil om man kan stole på det han sier, han er jo fra det lyse fastland som noen mener er det mørke fastland. Så vil BAa sikkert forsvare seg med at hun  undret seg på om man kunne stole på om gjengivelsen var riktig, men det skrev hun ikke.

 Så litt om innhold. BAa skriver «Blir de konservative i KrF og regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre skuffet over det som nå skjer, der meningsmåling viste 5 pst for KrF.»

Det vil først vise seg etter at valget er tatt. Men jeg tror venstrefløyen i KrF har en meget god hjelp i Vårt Land som «partiavis». Selv om det er uklart hvor stor innflytelse en avis har, er jeg nokså sikker på at de stadige positive oppslag før siste valg om venstresiden og negative oppslag om FrP og Høyre, førte til at mange velgerne ikke stemte KrF fordi de stadig ble minnet om hvor ille særlig FrP er. Kanskje medvirket det til at både Holten og Syversen ikke fikk nok stemmer?

BAa skriver: «Men Grøvans og Reitens «tredje vei» er velprøvd for KrF».  Den er prøvd, men slett ikke VELprøvd, langt derifra. KrF har jo ikke vært enig med seg selv. En dag trykkes et innlegg for samarbeid på venstresiden, så neste dag ja il samarbeid på høyresiden. Ikke rart at en slik vinglelinje og uklarhet gir dårlige galluper. Men om KrF vil klare å samle seg om noe i det hele tatt, skal jeg ikke spå om.

Dessuten brukte Hareide og noen andre altfor mye tid før valget på å kritisere både Solberg og Listhaug. Dermed fikk man ikke presentert hva man selv sto for, og hva man fikk utrettet. Og hvem trodde på deres «hovedsak» om regjering sammen med Høyre og Venstre? Et helt uforståelig vedtak som ikke ga tillit. Ikke rart mange lot være å stemme på KrF. Dermed ikke sagt at det alternativet en gang i fremtiden ikke kan bli aktuelt.

Verken en sentrumsposisjon utenfor regjeringen, eller regjeringssamarbeid, er noen snarvei til oppgang på partimålingene.  Både Sp. og SV gikk tilbake da de var i regjeringssamarbeid med store Ap.

 Dyp uenighet i KrF er avdekket. Den forsvinner neppe med det første.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere