Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator i Vårt Land

Fyr i teltet

Hareides kursendring er gode nyheter for oss som mener lidenskapen er en uadskillelig del av politikken.

Publisert: 9. okt 2018

POLITIKK ER IKKE mulig uten lidenskap. Denne har det ikke alltid vært like lett å få øye på hos Knut Arild Hareide, hvis hovedmodus kan oppsummeres i fire punkter:

(1) En vaktsom utlegning av hva det innebærer at KrF er et kristent, unnskyld, kristelig parti.

(2) En påminnelse om at du ikke trenger å være kristen for å stemme KrF.

(3) Et løfte om ikke å blande teologi og politikk.


Ring Lunde. Og til sist (4) en selvironisk kommentar om at partilederen liker «alt fra Bjørn Eidsvåg til Sigvart Dagsland». En av disse morsomhetene han tyr til hver gang spørsmålet har en eksistensiell klangbunn. Jo, takk. Eg har det bra, e fornøyd og gla.

De som tørstet etter det som brenner hos Hareide, eller i alle fall en passe engasjert utlegning om det kristendemokratiske idégrunnlaget, måtte gå hjem med uforrettet sak. Hareide er ikke der. Ideologi, sier du? Hør med Erik Lunde.


Lukk døra selv. Ryktene har imidlertid gått om at partilederen ikke er helt lidenskapsløs. Det har vært snakk om noen flammende innlegg på bedehuset på Bømlo i hine dager, og en gang åpnet han en bildør for å kjefte på sjåføren som ikke så seg for: «Og så lot jeg døra stå åpen, sånn at han måtte lukke den selv» (Aftenposten, 25.06.04). Det har og vært tilfeller der Sylvi Listhaug har slengt med leppa eller temaet har vært søndagshandel, at noe har våknet. Noe spontant som simpelthen ikke kan være tilgjort.

Eller da Per Sandberg anklaget partiet hans for «nærmest direkte» å ha ansvar for rekrutteringen til IS - da var det mest som om en oppdemmet ildsjø brast: «Nå er det nok. Nå må du roe deg ned, Per Sandberg!».


Mangler overbevisning. «The best lack conviction, while the worst are full of passionate intensity», skriver W. B. Yeats i diktet «The Second Coming» (1919), som skildrer en illusjonsløs verden etter første verdenskrig: De beste tror ikke på noe. Diktet kan leses som et hjertesukk over hvordan ytterliggående krefter tar monopol på lidenskapen og overbevisningen og overlater et livløst sentrum til seg selv – «the centre cannot hold» er den andre udødeliggjorte linja fra Yeats' dikt. Men diktet er også et kamprop. Nå gjelder det å gjenvinne gløden og fyrigheten – før alt håp er ute.

Ikke vet jeg om Hareide leser Yeats, men i talen til Landsstyret 28. september så vi en Hareide som vil noe annet enn å administrere et parti på sperregrensens nåde, og ellers gjøre sitt for å bidra til god, fordragelig stemning. Vi så en partileder som vil gjenreise sentrum og gjenvinne lidenskapen. Koste hva det koste vil.

Strategien er risikabel og innsatsen høy – men det er også hele poenget. Politikk er å ville. Så får det bære eller briste.


Hvor vil vi? Hareides forslag til kursendring er derfor godt nytt for oss som savner noe i norsk politikk. Vi som insisterer på at politikk må være noe mer enn kunsten å administrere, og som står fast på at politikken også må svare på hvor vi vil hen.

Og kanskje er vi ikke så få likevel. Arne Willy Dahl, leder Akershus KrF, skriver på dagens debattsider at Kristelig Folkeparti har hatt et jevnt tilsig av «cirka 150» nye medlemmer hver dag siden Hareides kunngjøring, og at Fylkeslaget i Oslo har økt sitt medlemstall med 25 prosent. Betyr det at de er «østlandskristne» - som like gjerne stemmer SV – som vender tilbake? Nei, i Aftenposten 8. oktober fortalte Hareide at fleste nytegningene kommer der de allerede er sterke – «i kjerneområdene på Sør- og Vestlandet».


Et nytt landskap. Oppsiktsvekkende, men også ikke. For her ligger nøkkelen til KrFs framtid. Hos unge første- og andregangsvelgere som hver dag skaper et reisverk av fortellinger om seg og sine i møte med et samfunn som rives mellom «kristne», «norske», «muslimske» og «sekulære» verdier. Dette er motoren i et nytt politisk landskap som tegner seg.

Om Hareide kan nå disse velgergruppene, ikke med kransekakevitser eller varsomme ord om forholdet mellom politikk og religion – men med fortellinger som taler sant til hele mennesket – så er det likevel håp for kristendemokratene.

5 liker  
Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Lidenskapelig

Publisert nesten 3 år siden

Ja, det er bra med lidenskap i politikken. Der også. Men ikke alltid. Donald Trump for eksempel, framstår som lidenskapelig og temperamentsfull. Mange av oss kunne gjerne ønsket oss mindre lidenskap fra den kanten.

Det minst overraskende ved Hareides lidenskapelig forslag er ikke at partiet i ettertid har fått nye medlemmer. Det skulle bare mangle. Det finnes alltid en del som er enig med politiske partier, men som likevel ikke stemmer på dem. De er ikke enige f.eks. i ståstedet eller retningsvalget. Dette gjelder spesielt i det som en gang var sentrum i norsk poltikk.

La oss tenke oss at Vedum hadde tatt en Hareide og foreslått et sideskifte for Senterpartiet. Da ville det umiddelbart meldt seg inn ganske mange som er glade i Senterpartiet – bl.a. som landets mest nasjonalkonservative parti. Et slik scenario er faktisk ikke helt utenkelig. Hadde for eksempel Borten Moe vært Vedum, hadde han mest sannsynlig tatt en Hareide.

Det med inn- og utmeldinger er regelen ved store og skjebnetunge politiske retningsvalg. For eksempel vil det bli et stort antall utmeldinger dersom landsmøtet i KrF bestemmer seg for å følge Hareides lidenskapelige råd den 2. november.

KrF har i dag 25.000 medlemmer. Av disse er 1.600 nyinnmeldte. Potensialet for utmeldinger, dersom altså partiet ender med å skifte side, er skremmende stort. Kanskje det kan legges til en null i fht dagens nyinnmeldte. Da halveres partiet. Dette er i så fall de som har vært glade i KrF – som landets mest kulturkonservative parti.

2 liker  
Kommentar #2

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Telt brenner ikke lenge

Publisert nesten 3 år siden

Hareide 'camper' både her og der i det politiske landskapet.  Når teltet er nedbrent, venter en ørkevandring uder stjernene. Alene i den kalde natten

2 liker  
Kommentar #3

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

"Fake news", Nyhus

Publisert nesten 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Eller da Per Sandberg anklaget partiet hans for «nærmest direkte» å ha ansvar for rekrutteringen til IS - da var det mest som om en oppdemmet ildsjø brast: «Nå er det nok. Nå må du roe deg ned, Per Sandberg!».

Det var KrF ved nestleiar Dagrunn Eriksen som starta partikrangelen ved å kome med akkurat motsett insinuasjon; sjå http://www.verdidebatt.no/innlegg/11560336-tisser-i-buksa-og-skylder-pa-meg

Rett nok hadde det vore eit forspel med Carl I. Hagen og Per Sandberg, sjå http://www.verdidebatt.no/innlegg/11560264-ansvar-for-konsekvensar-av-politiske-vedtak, men det var ikkje mynta spesifikt på KrF.

3 liker  
Kommentar #4

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Det var KrF ved nestleiar Dagrunn Eriksen som starta partikrangelen ved å kome med akkurat motsett insinuasjon; sjå http://www.verdidebatt.no/innlegg/11560336-tisser-i-buksa-og-skylder-pa-meg

Ja vel, men jeg har verken påstått eller insinuert noe som helst om rekkefølge og årsaksforhold. Jeg skriver om noe helt annet.

2 liker  
Kommentar #5

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Det med inn- og utmeldinger er regelen ved store og skjebnetunge politiske retningsvalg. For eksempel vil det bli et stort antall utmeldinger dersom landsmøtet i KrF bestemmer seg for å følge Hareides lidenskapelige råd den 2. november.

KrF har i dag 25.000 medlemmer. Av disse er 1.600 nyinnmeldte. Potensialet for utmeldinger, dersom altså partiet ender med å skifte side, er skremmende stort. Kanskje det kan legges til en null i fht dagens nyinnmeldte.

Utmeldinger vil komme. Det er opplagt. Men hvor mange? Det kan vi bare spekulere i. Selv fornemmer jeg altså et værskifte. Jeg vurderer Hareides sjanser som større nå, enn jeg gjorde for én uke siden. 

4 liker  
Kommentar #6

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Nøkternt vurdert ...

Publisert nesten 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Jeg vurderer Hareides sjanser som større nå, enn jeg gjorde for én uke siden. 

Begge partiene, som sliter, det har knapt noen gang stått dårligere til med dem, og som nå vurderer å inngå i et felles regjeringsprosjekt, har ledere som mangler autoritet, og som ikke lenger evner å skape entusiasme hos store deler av egne velgere, og slett ikke utenom partiene.

Nøkternt vurdert hadde det vært en "genistrek" om partiene hadde byttet ut de to – både Støre og Hareide. Det kunne gitt en ny giv. Det meste og de fleste har sin tid. For de to har dette åpenbart nå kommet til en ende. Det betyr ikke at de blir felt nå. Men altså, nøkternt vurdert ...

Værskiftet, eller klimaskiftet som det gjerne heter i dag, kommer. Hareide har lagt opp til at det må bli slik. Når dette vurderes, er vi nok farget av våre egne preferanser. Men nøkternt vurdert, tyder mye på at han vil lide nederlag i denne saken.

Med "kun" 1600 innmeldinger er det lite håp mot et i utgangspunktet langt mer konservativt grunnfjell som utgjør størstedelen av dagens 25000 medlemmer. Og når partiet "bare" får 5% oppslutning på gårsdagens måling i Dagbladet, så er dette på nivå med det partiet har hatt ved et par målinger tidligere i år. Dersom ren matematikk skulle legges til grunn, og med forutsetningen som er beskrevet foran, så vil altså omkring 2-3 % kunne forsvinne. Og dermed sitter man igjen med omkring 2,5 %.

Når det kommer til beskrivelsen av hendelsesforløpet i konfrontasjonen mellom Hareide og Per Sandberg, som Per Steinar Runde tar opp, er dette slett ikke likegyldig. Dette holdes fram som kroneksemplet på KrF sin fortelling om og demonisering av Frp. Når hendelsen bygger på et uriktig og feil premiss, er det uredelig og altså også en uriktig framstilling når KrF bruker bl.a. dette til å "selge" inn "forskjellane mellom dei to partia".

3 liker  
Kommentar #7

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

I og for seg rett, men Hareide sin vreide var her ikkje heilag, men sjølvrettferdig

Publisert nesten 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Ja vel, men jeg har verken påstått eller insinuert noe som helst om rekkefølge og årsaksforhold. Jeg skriver om noe helt annet.

Eg er klar over det, men likar ikkje delsanningar. Fakta tekne ut av sin samanheng, kan både skape og sementere feilaktige oppfatningar hos lesaren. Hareide hadde ingen grunn til å vere sint eller fornærma på vegne av KrF, når det var nestleiaren i partiet hans som først kasta hansken.

3 liker  
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nøkternt vurdert...

Publisert nesten 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Når dette vurderes, er vi nok farget av våre egne preferanser. Men nøkternt vurdert, tyder mye på at han vil lide nederlag i denne saken.

er nok din første setning i det siterte riktig.  I bedømmelsen av hvor store sjansene er for det ene eller det andre regjeringsscenarium, farges den enkelte i større eller mindre grad av sine preferanser.  Utover det får vi vel bare vente og se hvor flertallet i KrF havner den 2. november.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere