Knut Sand Bakken

65

Søndag er kirkedag- eller?

Publisert: 9. okt 2018

 

Det er nesten som et bud, hogget i stein:” Søndag er kirkedag!” Slik var det kanskje for 150 år siden. Men tidene forandrer seg. Den gang måtte man ha en god grunn til ikke å gå til søndagsgudstjeneste. Nå må ha svært gode grunner til å gå. For det er så mye annet å fylle søndagen med. For tiden oppholder jeg med i Varanger. Her er det nesten like mange hytter som hus. Og hyttene benyttes i stor grad i helgene. Men kirkeklokkene ringer til gudstjeneste søndagen. Hvorfor ikke samles til hverdagsgudstjeneste et par ganger hver måned? Da er det større mulighet å treffe medlemmene hjemme.

Det gjentas - nærmest til det kjedsommelige - at litt over 70 % er medlemmer av Den norske kirke, Selvsagt er alle fullverdige medlemmer. Det finnes ikke a- og b medlemskap. Men kun 10 % av medlemmene er kirkegjengere. Nå tror jeg ikke det store flertall vil slutte opp om hverdagsgudstjenester, men det er ønskelig at de lokale menigheter kan sløyfe søndagsgudstjenestene med god samvittighet uten å spørre sin biskop. For det er viktig at kirken lokalt prøver og feiler så den i litt større grad kan bli mer relevant for sine medlemmer!

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Ønske det

Publisert nesten 3 år siden

Kirken må slå et slag for alle som ikke får gå i kirken når de vil, enten fordi ektefellen er hedning eller sjalusien sier at kona står i med presten. Alle merkedager i kirken er til for menneskene-sorg, glede, savn og håp. Høytideligheten i livet-de store spørsmål er viktig for vår tid. I gudstjenesten finnes mange av svarene. Nattverden avløser sinnet, mykner kroppene  og gir sjelebot. 

Kommentar #2

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Vandre med Gud alle dager og bli a-medlem.

Publisert nesten 3 år siden
Knut Sand Bakken. Gå til den siterte teksten.
Det gjentas - nærmest til det kjedsommelige - at litt over 70 % er medlemmer av Den norske kirke, Selvsagt er alle fullverdige medlemmer. Det finnes ikke a- og b medlemskap.

Vel, dette er en grei påstand i den Lutherske kirke, men det har lite med Jesu menighet å gjøre.

Når man meldes inn ved en barnedåp, uten å høre evangeliet selv eller bekjenne med sin munn, da er man ikke fullverdig medlem som voksen når man da fortsatt ikke har grepet Kristus.

Søndag er kirkedag, eller?  Sabbaten er en hviledag.  Guds folk er hellige hver dag.  Kom sammen som hellig folk på en hverdag og bygg hverandre opp.

Les 1 Tessalonikerbrev første kapittel og bytt ut stedsnavnene der med din egen bygd og et par av nabobygdene.  Se om teksten ligner det du opplever i din kirke.

«Paulus og Silvanus og Timoteus til tessalonikernes menighet i Gud Fader og den Herre Jesus Kristus: Nåde være med eder og fred! Vi takker alltid Gud for eder alle når vi kommer eder i hu i våre bønner, idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn, da vi er visse på at I er utvalgt, brødre, I som er elsket av Gud. For vårt evangelium kom ikke til eder bare i ord, men og i kraft og i den Hellige Ånd og i stor fullvisshet, likesom I jo vet hvorledes vi var iblandt eder for eders skyld, og I blev efterfølgere av oss og av Herren, idet I tok imot ordet under megen trengsel med glede i den Hellige Ånd, så I er blitt et forbillede for alle de troende i Makedonia og Akaia.»
‭‭1 Tessaloniker‬ ‭1:1-7‬ ‭

Ja, gå til Gudstjeneste på søndag og tilbe din Gud og fryd deg i Den Hellige Ånd sammen med dine brødre og søstre i Herren.  

Den som er frelst er Åndsdøpt slik det sies i Titus kap 3

«frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men efter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den Hellige Ånd,»
‭‭Titus‬ ‭3:5‬ ‭

Dette verset handler ikke om vanndåpen, den kommer etterpå og er til døden med Kristus slik vi leser i Romerbrevet kap 6.

«Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død? Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet.»
‭‭Romerne‬ ‭6:3-4

En kirke som ikke har forstått disse enkle sannhetene, som Bibelen beskriver som barnelærdom og de første grunner i Guds Ord kan ikke forvente at medlemmene får tro og lengter etter å tjene Gud.

Derfor er det A medlemmer og B medlemmer i Kirken.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere