Lederartikkel Vårt Land

Mangler selv balanse

Vi oppfordrer slett ikke til boikott av MIFF på grunn av organisasjonens ensidighet.

Publisert: 8. okt 2018

Med Israel for fred (MIFF) vil boikotte Opera- sjon Dagsverk (OD) på grunn av støtten til Norges KFUK-KFUM. Årsaken er at organisasjonen støtter en boikott av israelske varer på grunn av landets okkupasjonspolitikk. Også Det Mosaiske Trossamfund og stortingsrepresentant Sylvi Listhaug har støttet OD-boikotten.

Vårt Land er kritisk til boikotten av israelske produkter. Ikke bare fordi den er inkonsekvent, man boikotter grønnsaker, sjampo og Soda Stream, men er taus om komponenter i mobiltelefoner og PC-er man selv bruker. Men først og fremst fordi boikotten bygger på en ensidig framstilling av problemene i Midtøsten, og fordi vi tror den virker mot sin hensikt.

LES OGSÅ: Anklager OD for rasisme 

Dessuten er vi enige i deler av kritikken mot ODs valg av prosjekt. KFUK-KFUMs måte å ta stilling til konflikten mellom israelerne og palestinerne er ensidig. Faktisk mer ensidig enn Operasjon Dagsverks egen nettside, som har en relativt nyansert historie- fortelling, og også forteller om terror fra palestiner- nes side. Men det nnes fredsprosjekter som støtter palestinerne, samtidig som man legger større vekt på dialog og respekt for begge parters opplevelser.

SamtIdIg er det ironisk at MIFF kritiserer KFUK-KFUM for ensidighet. KFUK-KFUM anerkjenner i det minste staten Israels rett til å eksistere, men MIFF synes ikke å ha noen forståelse for palestinernes nasjonale identitet. De argumenterer i stedet med at det finnes 22 andre arabiske stater, og 57 muslimske stater i verden.

VI oppfordrer slett ikke til boikott av MIFF på grunn av denne ensidigheten. Selv om vi synes MIFF i langt større grad burde ta inn over seg konfliktens kompleksitet, har organisasjonen også en viktig funksjon. Når kritikken mot Israel blir for ensidig, har MIFF bidratt med viktige perspektiver fra motsatt hold.

LES OGSÅ: Resultatet av ODs kampanjer er at man grupperer ungdommen som 

På samme måte er det for voldsomt å boikotte Operasjon Dagsverk for valget av prosjekt. Palestinernes situasjon er fortvilt, og det er viktig at de opplever å ha verdenssamfunnets oppmerksomhet. Hvis denne oppmerksomheten uteblir, er vi redd for at kampen blir enda mer desperat, og situasjonen komme enda mer ut av kontroll. Det vil være et stort tap, både for israelere og palestinere.

1 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
På samme måte er det for voldsomt å boikotte Operasjon Dagsverk for valget av prosjekt. Pale- stinernes situasjon er fortvilt, og det er viktig at de opplever å ha verdenssamfunnets oppmerksomhet. Hvis denne oppmerksomheten uteblir, er vi redd for at kampen blir enda mer desperat, og situasjonen komme enda mer ut av kontroll. Det vil være et stort tap, både for israelere og palestinere.

Boikott hjelper sjelden og rammer gjerne uskyldige som ikke kan påvirke situasjonen uansett. 

I dette tilfellet, som så ofte ellers er boikott en reaksjon fremmet av fanatikere. Verden ser mer og mer ut til å tilhøre de ekstreme, og vi må bekjempe dette hvor og når vi finner det. 

Fremfor boikott vil jeg anbefale dialog som et sterkere middel til å løse konflikter. Det gjør noe med konflikten når folk møtes ansikt til ansikt og ser at motparten er likeverdige mennesker, enten det er på et kontor i Oslo eller over en kopp te i Gaza. 

Kommentar #2

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
De argumenterer i stedet med at det finnes 22 andre arabiske stater, og 57 muslimske stater i verden.

Vårt Land "glemmer" å nevne at MIFF sin argumentasjon også handler om at det kun finnes en jødisk stat der jødene selv kan garantere for sin egen sikkerhet, og at denne sikkerheten vil opphøre å eksistere hvis palestinernes urealistisk krav om hele Vestbredden, samt tilbakevending av flyktningenes etterkommere til de områdene de flyktet fra, skulle innfris.

Avisen "glemmer" også å nevne at Miff sin argumentasjon også er at det nettopp er verdenssamfunnets, - og tydeligvis også Vårt Lands, - sin støtte til disse urealistiske kravene, som er årsaken til at status quo opprettholdes. For dermed har palestinerne en forventning og et press på seg fra hele verdenssamfunnet om ikke å godta det som er de faktiske realiteter, og i stedet opprettholde sine urealistiske krav og dermed en krigstilstand mot Israel som hindrer fred, samarbeid, framgang og velstand for dem selv. Samtidig legitimerer denne støtten fra verdenssamfunnet at de palestinerne som bor i flyktningeleirer i andre arabiske land, blir holdt nede i sin fattigslige flyktningestatus av de respektive arabiske landenes regimer, istedet for å bli integrerte og produktive borgere som kan bidra positivt til disse landenes framgang og velferd. 

Kjærligheten til palestinerne er med andre ord en klam kjærlighet, som på mange måter er til forbannelse for palestinerne, og som for mange nok heller er motivert av hat mot den jødiske staten, enn av omsorg for palestinernes ve og vel.

5 liker  
Kommentar #3

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Nei, det er ikke

Publisert over 2 år siden

disse "urealistiske" kravene som står i veien for en løsning, men den underliggende (og mer og mer tydelige) israelske tanke om at hele området tilhører jødene, og jødene alene. MIFF har også dette som underliggende premiss. Derfor protesterer de mot alle tiltak som gjelder palestinere, for i deres forestillingsverden finner ikke palestinere, de er kun en propagandafiksjon.

Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden

En kan vel stille spørsmål om det overhode er mening i å samle inn  ytterligere penger til  palestinernes sak i det hele tatt? Er det noen gruppe som mottar mer økonomisk humanitær statlig og privat støtte pr.hode  i hele i verden? Eller er jeg på jordet? 

6 liker  
Kommentar #5

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
En kan vel stille spørsmål om det overhode er mening i å samle inn  ytterligere penger til  palestinernes sak i det hele tatt? Er det noen gruppe som mottar mer økonomisk humanitær statlig og privat støtte pr.hode  i hele i verden? Eller er jeg på jordet? 

Antageligvis er du ikke helt på jordet. Og det er legitimt å stille spørsmålstegn ved verdenssamfunnets økonomiske bidrag til den, i alle fall tildels, hatefulle palestinske ledelsen.

Og, i dette bildet hører det også med hvordan Fn`s organisering av hjelp til ulike flykningegrupper er organisert , og at disse disse resurssene er veldig skjevdelt etter mitt skjønn..

Verden hadde f.eks ved inngangen til sommeren 2014, omkring 51 millioner flyktninger ifølge Flyktningehjelpen.

Og høsten 2017, kunne FN melde om ca 60 millioner flyktninger.

I følge en tidligere artikkel i VG hadde FN`s flyktningeorganisasjon for Palestinske flyktninger UNWRA, omrking 29 000 (tjuenitusen) ansatte.

Disse 29 000 ansatte betjener m.a.o en veldig liten andel av verdens samlede antall "flyktninger" -  de palestinske.(Inkludert omkring 2 millioner med Jordansk statsborgerskap) Definisjonen av hvilke som i praksis kan ansees som flyktninger er selvsag en helt egen debatt, og derfor flyktninger i hermetegn.

Samtidig hadde FN`s organisasjon for alle andre verdens flykninger, UNHCR, ca 6 300 (seks tusen tre hundre) ansatte - også i følge VG.

Forholdsmessig er dette en voldsom skjevdeling som i praksis ikke er mulig å forstå, selv om det naturligvis finnes årsaksforklaringer som kan begrunne en viss skjevdeling.(Langsiktig bosetting, infrastruktur, skoler og helse osv)

Men, at denne veldige og urettferdige skjevdelingen ikke er tema i forhold til verdenssamfunnets resurssfordeling gjennom FN`systemet , og at dette ikke er et tema i artikkelen, undrer meg.

(Med forbehold om at at tallene ikke er helt oppdaterte)

6 liker  
Kommentar #6

Oddvin Tafjord

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 2 år siden

"men MIFF synes ikke å ha noen forståelse for palestinernes nasjonale identitet".

Nei, hvorfor skulle de ha forståelse for det?

3 liker  
Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddvin Tafjord. Gå til den siterte teksten.
Nei, hvorfor skulle de ha forståelse for det?

Du bør ha en realitetsforståelse av begge sider i konflikten for å være relevant i debatten. 

Kommentar #8

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Israels etablering

Publisert over 2 år siden

av bosettinger på Vestbredden beviser jo at det ville være fullt mulig å bosette palestinske flyktninger innefor det palestinske området. Men problemet er jo den holdningen som Tafjord målbærer så glimrende: "Hvorfor skal vi ta hensyn til palestinerne?" Tragedien, for palestinerne, er jo at Netanyahu og hans regjering har samme grunnholdning, selv om de prøver å pakke den inn idiplomatiske floskler.

1 liker  
Kommentar #9

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Nei, det er ikke Publisert rundt 8 timer siden

disse "urealistiske" kravene som står i veien for en løsning,

Du mener altså at det palestinske kravet om full suverenitet over hele Vestbredden, med de forsvarsmessige sårbarhetene dette innebærer for Israel og jødene, samt kravet om at millioner av etterkommere etter de araberne som flyktet i 1948 skal få innvandre til Israel og overta sine gamle eiendommer, er realistiske krav? 

Hvordan har du tenkt å få Israel og jødene til å gå med på disse kravene, som i realiteten utraderer Israel som et sikkert land for jødene der de selv kan sikre sin egen trygghet og skjebne?

Det må du nesten dele med oss her på VD!

3 liker  
Kommentar #10

Sigmund Snøløs

4 innlegg  4 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ut fra det jeg leser i Vårt Lands lederartikkel på mandag er skribenten overraskende ukjent med politiske/historiske realiteter omkring Israel. Selvfølgelig kan man ikke være oppdatert på alle felt, men jeg mener avisen, av hensyn til en vitebegjærlig leserskare, må ta en ny runde og få realitetene satt på rett plass. Å kritisere Miff må være tillatt, men når det gjelder faktakunnskap om Israel, må nok Vårt Land se seg grundig forbigått av nettopp denne organisasjonen som har Israel og forholdet til folkegruppene i og utenfor sitt lands grenser, som spesialfelt. Å støtte seg til årelang tendensiøs info kommunisert gjennom f.eks NRK og NTB er definitivt ikke særlig klokt. Med litt initiativ og en smule mot skal VL kunne tilegne seg en helt annen versjon av virkeligheten enn den avisen presterer å fremstille i sin lederartikkel.

3 liker  
Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Sigmund Snøløs. Gå til den siterte teksten.
Ut fra det jeg leser i Vårt Lands lederartikkel på mandag er skribenten overraskende ukjent med politiske/historiske realiteter omkring Israel.

Tror du på dette selv?

1 liker  
Kommentar #12

Conrad Myrland

1 innlegg  4 kommentarer

Vårt Land tar feil om MIFF og Operasjon Dagsverk

Publisert over 2 år siden

Vårt Land kritiserer Med Israel for fred (MIFF) på lederplass 8. oktober. Det skaper behov for å rydde opp.

Aller først en takk til Vårt Land som mener MIFF har «bidratt med viktige perspektiver» når kritikken mot Israel blir for ensidig.

I motsetning til Vårt Lands framstilling, er det en lang rekke argumenter for å holde seg borte fra årets Operasjon Dagsverk (OD). KFUK-KFUM Globals «brede økonomiske boikott» av Israel er god nok grunn. Men boikotten handler ikke bare om å få slutt på okkupasjonen, slik VL framstiller det. KFUK-KFUMs palestinske partnere – de som skal forvalte OD-pengene – vil boikotte Israel til 7 millioner palestinere kan flytte inn i Israel og dermed gjøre slutt på verdens eneste jødiske stat.

Vårt Land skriver at KFUK-KFUM «anerkjenner i det minste staten Israels rett til å eksistere, men MIFF synes ikke å ha noen forståelse for palestinernes nasjonale identitet. De argumenterer i stedet med at det finnes 22 andre arabiske stater, og 57 muslimske stater i verden.» Her bommer VL fullstendig! Palestinske selvstyremyndigheter, eller Staten Palestina som de selv kaller seg, inngår jo i disse 22 arabiske og 57 muslimske statene. Problemet med årets OD, som VL tydeligvis ikke har tatt inn over seg, er at mottakerne går inn for en politikk hvor verdens eneste jødiske stat vil bli borte og erstattet av arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58. MIFF har ikke noen problemer med palestinernes nasjonale identitet. Den må bare ikke realiseres på bekostning av at det finnes et Israel.

Det er palestinere som vil ha bort Israel OD bruker i sitt informasjonsmateriell rettet mot norske skoleelever. I en film publisert 19. september vises et bilde av Ahed Tamimi og ODs fortellerstemme sier i neste øyeblikk at palestinske ungdom ønsker «fred og forandring».

– Vårt mål er ikke bare å fjerne den israelske bosetningen i Nabi Saleh [på Vestbredden], men vårt mål er å stanse okkupasjonen, den storstilte bosetningen, som er Israel, sa Tamimi under en reise i Frankrike i september. Tidligere har hun lovprist Hizbollah-leder Hassan Nasrallah og bedt om frigjøring av Palestina med «knivstikkinger, martyroperasjoner [selvmordsbombinger] eller steinkasting».

Hvorfor velger OD å bruke en jente som hyller terrorledere og oppmuntrer til selvmordsbombing som en illustrasjon på palestinsk ungdom? Hvordan kan norske skoler tillate at dette blir servert uten motforestillinger til norske skoleelever?

VL mener det er viktig at palestinerne har verdenssamfunnets oppmerksomhet. Inntil videre kan VL ta det med ro, palestinerne får allerede mye mer bistand per innbygger enn noen annen folkegruppe. Problemet med OD er at de gir oppmerksomhet til palestinere som kjemper for ekstreme politiske mål, ikke til dem som søker fredelig sameksistens.

4 liker  
Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jerikos murer falt fordi noen spilte en trall på trompeter. Nå faller Israel fordi noen norske tenåringer arrangerer Operasjon Dagsverk til hjelp for palestinske nødstedte. 

Mer var det ikke som skulle til. Neste år blir OD arrangert i Gaza og pengene gitt til de som sitter i ruinene av Jerusalem. 

Kommentar #14

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Israels land

Publisert over 2 år siden

Dersom en skal tro Bibelen, og profeten Joel, skal en av grunnene for at Gud skal dømme verden være fordi "de delte mitt land" (Joel 3,2) Det bør være god nok grunn for alle kristne til å støtte Israel 100%. En kan ikke snakke om noen tostatsløsning da - da kaller man indirekte Joel en løgner og en falsk profet. Hva Jesus sa om profetene? "For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes." Med "alle profetene" menes da også Joel, i den grad han ble regnet som profet også på Jesu tid. Det kan da se ut som om Jesus går god for Joel som profet. Vil en kristen på tross av dette "dele hans land", så får en vel ta konsekvensene også da. For øvrig ble landet gitt til Abraham, ved Isak til Israel. Og dersom en tror det, kan en ikke gå med på noe annet, uansett hva fagre ord en måtte bruke. Landet tilhører Israel. Det står til og med i Koranen. En burde heller samle inn penger for å finne et hjemland for araberne utenfor Israel dersom det er problematisk for dem å bo der. Det bodde fremmede i Israel også på Davids tid. Noen av Davids mest betrodde menn var ikke jøder, men fremmedfolk. Så det er lov å leve i fred. Bare del ikke hans land, og ikke oppmuntre til det. Landet tilhører Israel, også Samaria, det som kalles Vestbredden. Det er Israels land.

1 liker  
Kommentar #15

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Bare del ikke hans land, og ikke oppmuntre til det. Landet tilhører Israel, også Samaria, det som kalles Vestbredden. Det er Israels land.

Hvordan vil du relatere dette til Operasjon Dagsverk?

Kommentar #16

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Operasjon Dagsverk har en slagside mot Israel. 

4 liker  
Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Operasjon Dagsverk har en slagside mot Israel. 

Mulig at OD gir signaler som ikke er Israel-vennlige, men jeg tror ikke at det er noe som kan bety en risiko for Israel. Da er nok truselen fra andre krefter mer reell. Reaksjonene er en handling i panikk samtidig som det er en overreaksjon Et demokratisk sinnelag ville ikke skapt disse reaksjonene. 

Kommentar #18

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Fordi MIFF har "fred" i navnet sitt?

Publisert over 2 år siden
Oddvin Tafjord. Gå til den siterte teksten.

"men MIFF synes ikke å ha noen forståelse for palestinernes nasjonale identitet".

Nei, hvorfor skulle de ha forståelse for det?

Og fordi man forventer forståelse for israelernes nasjonale identitet?

1 liker  
Kommentar #19

Oddvin Tafjord

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 2 år siden

I motsetning til israel, har vel Palestina aldri vært noen egen stat eller nasjon? At de har observatørstatus i FN og er anerkjent av en rekke land, forandrer ikke på de historiske realitetene. Den palestinske "identiteten" oppsto ikke før araberne forstod at de ikke kunne slå israel militært. 

 I 1977 uttalte Zuhair Mushin, en tidligere "forsvarsminister" i PLO: "Det er ingen forskjell mellom jordanere, libanesere, syrere og palestinere. Vi er ett folk. Det er bare av taktiske grunner vi understreker vår palestinske identitet.Opprettelsen av en palestinsk stat er et nytt middel for å fortsette kampen mot sionismen  og for arabisk enhet". Yassir Arafat har hevdet det samme.

En kan dessuten spørre seg hvorfor det ikke ble opprettet en palestinsk stat i de 19 årene Jordan og Egypt okkuperte Vestbredden og Gaza.

1 liker  
Kommentar #20

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddvin Tafjord. Gå til den siterte teksten.
En kan dessuten spørre seg hvorfor det ikke ble opprettet en palestinsk stat i de 19 årene Jordan og Egypt okkuperte Vestbredden og Gaza.

Du har åpenbart ikke satt deg inn i bredden i konflikten. Svaret på ditt spørsmål er at Israel nektet en slik opprettelse. 

Forøvrig døde Yasser Arafat i 2004. 

Kommentar #21

Oddvin Tafjord

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Hvorfor skriver du at Arafat døde i 2004? Tror du ikke at jeg vet det?

Har du dokumentasjon på at Israel nektet opprettelse av en palestinsk stat? Hvilken myndighet eller mulighet hadde de i så fall?Så vidt jeg husker, var dette aldri oppe til diskusjon i sin tid. Men jeg skal legge meg flat hvis du har noe å komme med. Send det gjerne til Raphael Schuts også, den israelske ambassadøren i Norge. Han stilte samme spørsmålet i Aftenposten i 2015. Har forøvrig lest en mengde spørsmål om dette, men ikke sett ett vettugt svar.

1 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddvin Tafjord. Gå til den siterte teksten.
Har du dokumentasjon på at Israel nektet opprettelse av en palestinsk stat?

Nei, jeg tror ikke du var klar over at Arafat døde i 2004. Litt strid om datoen, men det var på denne tiden av året. 

Dokumentasjon på at Israel ikke vil ha en palestinsk stat? Det har stått i avisene hver dag i mange år, og merk deg at det ikke - rpt IKKE - i regjeringen Netanyahus program. Når Trump får tygget ferdig på fredsforslaget sitt vil det komme et forslag om noe i de sørlige grenseområdene mot Egypt, i samarbeide med Egypt, men palestinerne har allerede avvist dette som utilstrekkelig. FN og de andre som holder i Veikartet mener fortsatt det skal være en tostatsløsning. 

Hvis norsk OD-ungdom klarer å velte den israelske regjering med litt bistand til palestinsk ungdom tror jeg statsminister Netanyahu vil ha med seg enda et sett med plansjer til FNs generalforsamling neste år. Han blir morsommere år for år. Jeg venter bare på at han skal ta i bruk en flanellograf slik vi hadde på søndagsskolen. Det er på tide å tone ned krigsretorikken hver gang noen åpner kjeften med noe som ikke er godkjent i Jerusalem. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere