Johannes Morken

Redaktør
444

Stå opp for dødsdømte Asia Bibi

I åtte år har den kristne fembarnsmora Asia Bibi vore dødsdømt for blasfemi i Pakistan. Måndag tek endeleg høgsterett ankesaka - og vi må håpa ho blir frikjent og sett fri.

Publisert: 6. okt 2018

Høgsteretten i Pakistan har utnemnt eit dommarpanel på tre som skal ta stilling til appellen frå Asia Bibi. Høyringa i høgsterett skal skje måndag, melder United News of India.

Dommarpanelet blir leia av sjefen for høgsterett, Mian Saqib Nisar. Vi får håpa at høyrionga ikkje blir utsett igjen, i siste liten. Og vi må håpa at retten er stødig og frikjenner ei uskuldig kvinne og ikkje gjev etter for ekstreme krefter som vil ha henne hengd.

Dødsdommen mot Asia Bibi har skapt protestar verda over, og dei som har stått opp for Asia Bibi inne i Pakistan har levd i fare. I 2011 vart eks-guvernør Salman Taseer i Punjab skoten ned i fullt dagslys i Islamabad. Han hadde forsvart Asia Bibi. Drapsmannen Mumtaz Qadri vart dødsdømt for mord og avretta i 2016.

Den pakistanske minoritetsministeren Shahbaz Bhatti blei drepen i mars 2011 for sin motstand mot den pakistanske blasfemilovgjevinga. Han kjempa for å få oppheva dødsdommen mot Asia Bibi.

Asia Bibi vart skulda for blasfemi etter ein diskusjon med muslimske kvinner om eit glas vatn. Ho vart dømd til døden i 2010.

Det heile starta søndag 14. juni 2009. Då stod Asia Bibi tidleg opp for å plukka bær. På  ein solvarm dag gjekk ho til ei brønn for å kjøla seg ned med eit glas vatn. Ho tilbaud ei kvinne å drikka av glaset med vatn. Då ropte ei anna kvinne: «Ikkje drikk vatnet, det er haram.»

Asia Bibi var den einaste kristne blant dei, og nokre av kvinnene meinte at vatnet var blitt ureint av at ho drakk. Asia Bibi vart skulda for å skitna til drikkevasskjelda. For ein gongs skuld tok Asia Bibi, som var van til skjellsord, til motmæle mot slike skuldingar.

Ho vart skulda for å fornærma islam og profeten Muhammed. Asia Bibi blei sint og avviste dette. Ho fekk høyra at ho måtte konvertera til islam, men det nekta Asia Bibi. Det vart krangel og Asia Bibi blei hetsa og jaga vekk.

Fem dagar seinare våga Asia Bibi seg ut på jordet igjen saman med ei veninne. Dei hadde med eigne flasker med vatn. Etter nokre timar dukka mobben opp. Ho overlevde angrepet som følgde, men vart kasta i fengsel 19. Juni 2009. 8. november 2010 blei Asia Bibi dømt til døden.

 I ein tekst smugla ut frå fengselet skreiv ho:

«Jeg, Asia Bibi, er blitt dømt til døden fordi jeg var tørst. Jeg holdes fanget fordi jeg brukte samme kopp som de muslimske kvinnene, fordi vann servert av en kristen kvinne ble regnet som urent av mine dumme medarbeidere. Kjære Gud, jeg forstår ikke!»

Imran Khan som vann valet i Pakistan i sommar, har forsvart blasfemilova, men uttalte I 2010 at dødsdommen mot Asia Bibi var feil.

Vi i Stefanusalliansen har sendt appell for henne. I fjor haust sende Stefanusalliansens appellvener kilovis med oppmuntringsbrev til Asia Bibi. Vår partner i Pakistan, Human Friends Organization, er støttespelar for Asia Bibi og familien.

Vi er glad for at EU i januar la tungt inn over Pakistan at dødsdommen må oppehevast. Det har likevel vore ei frykt for at ekstremistiske krefter skal trua domstolen til ikkje å frikjenna henne. Eit ekstremistisk parti pressa i november i fjor justisministeren i Pakistan til å gå av, fordi dei hevda han ikkje var klar nok i blasfemisaka.

Når endeleg saka kjem for retten, er det å håpa at Asia Bibi blir frikjent. Sjølv om ho blir frikjent, vil ho og familien leva i fare. Ekstremistar i Pakistan har trua mange på livet etter frikjenning. Difor må den pakistanske regjeringa sikra familien etter ein frikjennande dom.

 Dei stemmene som akkurat no vil ha eit norsk forbod mot karikaturar av profeten Muhammed, bør sjølve snarast retta kravet om Pakistan om å fjerna blasfemilova og krevja dødsdommen mot Asia Bibi oppheva.

11 liker  
Kommentar #1

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

In the words of Winston Churchill ...

Publisert nesten 3 år siden

How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries, improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live.

A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement, the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.

Individual Muslims may show splendid qualities, but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome.

8 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
Dei stemmene som akkurat no vil ha eit norsk forbod mot karikaturar av profeten Muhammed, bør sjølve snarast retta kravet om Pakistan om å fjerna blasfemilova og krevja dødsdommen mot Asia Bibi oppheva.

Takk for en nødvendig og viktig påminnelse.

7 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

EU og OIC(organisasjonen av islamske land) har lenge samarbeidd nært for å innføre lovgjeving som innskrenker ytringsfridomen når det gjeld det meste  som kan  knytast til islam og kritikk av muslimsk religionsutøving som "islamofobi" og " hatespeech" innan EU- og Europa.  OIC arbeider for "menneskerettar" sett i lys av religiøse sharialover. At EU protesterer mot sharia og blasfemilover i Pakistan, men samtidig samarbeider ivrig for å kneble ytringsfriheten i Europa, talar for seg sjølv. Hadde dei hatt respekt for ytringsfridomen og menneskeliv, burde dei bryte alt samarbeid med IOC og true med politisk  boikott av Pakistan om dødsdomen mot Asia Bibi vert gjennomførd. Myndigheitene og MSM i Noreg har pålagt seg sjølve uskrevne lover om å vere ytterst varsame med islamkritikk eller kritikk mot islamsk religionsutøving. Dette kallar dei "ytringsansvar" Dette " ansvaret" er ei diskriminering og stakkarsleggjering av muslimar - først og fremst- og underbyggjer  oppfatninga om at   ein ikkje kan  forvente at muslimar  tolererer kritikk av seg sjølve eller religionen deira. Slik bidrar dei til den tenkinga som OIC ynskjer skal gjelde omkring islam og muslimar i Europa, i eit tett samarbeid med EU. Islamismen vinn slik i praksis fram på fredleg vis. 

 

8 liker  
Kommentar #4

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

Ytringsfrihet ER truet av Islam

Publisert nesten 3 år siden

Er det noen som husker dette ?

 https://www.nettavisen.no/nyheter/demonstrerte-til-sttte-for-henrettet-pakistansk-drapsmann/3423200119.html

5 liker  
Kommentar #5

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Ekstremistar - og andre

Publisert nesten 3 år siden

Ja, vi hugsar dette, at då Salman Taseers drapsmann blei dømt til døden og henretta, gjekk det protesttog i Oslo til støtte for drapsmannen. Vi var glad for at drapsmannen ikkje gjekk fri. Men vi er mot dødsstraff, også for Salman Taseers drapsmann. Demonstrantane i Oslo protesterte ikkje prinsipielt mot dødstraff, men for blasfemilova og til støtte for drapsmannen. Dessverre. Så møtte også demonstrantane i Oslo den gongen kritikk frå andre i det pakistanske eksil-miljøet. Gledeleg nok. Det er nok ekstremistane som truar ytringsfridommen.

5 liker  
Kommentar #6

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Kravet om gjeninnført blasfemilov

Publisert nesten 3 år siden

Ja, er det nok vi ikkje treng å læra av Pakistan, er det blasfemilovgjeving.

5 liker  
Kommentar #7

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Inga kvinne er hengd i Pakistan

Publisert nesten 3 år siden

Vi har fått kommentar frå Asia Bibis hjelpar - Sajid Christopher Paul i Human Friends Organization, i Lahore, Pakistan. Han håpar at ikkje saka endå ein gong blir utsett, i siste liten. Han kjempar for at ho skal bli sett fri. Han minner om at i Pakistan er inga kvinne hengd. Han trur dødsdommen blir omgjort: Anten blir Asia Bibi frikjent, eller så endar ho med livtidsdom. Les meir her.

3 liker  
Kommentar #8

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Oppløftande for Asia Bibi

Publisert nesten 3 år siden

Måndag blei ankesaka til dødsdømde Asia Bibi ført i høgsterett i Pakistan. Dommarane stilte kritiske spørsmål og kom med kritiske merknader til bevismaterialet. Det var oppløftande.

3 liker  
Kommentar #9

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Kristendom versus islam

Publisert nesten 3 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
Dei stemmene som akkurat no vil ha eit norsk forbod mot karikaturar av profeten Muhammed, bør sjølve snarast retta kravet om Pakistan om å fjerna blasfemilova og krevja dødsdommen mot Asia Bibi oppheva.

Det er knapt 300000 muslimar i Noreg; nesten 40000 med pakistansk bakgrunn. Vårt Land hevdar gong på gong at mest alle desse er fredelege og forsonlege. Men så vidt eg veit, har ikkje nokon av dei talt Pakistans tolking og praktisering av sine blasfemilover midt i mot. Å døme ei kvinne til døden fordi ho har gitt andre tørste kvinner eit glas vatn, er tydelegvis i pakt med islam. I følgje Bibelen skal sjølv ei slik enkel handling lønast i himmelen. Det viser den enorme kløfta mellom islam og kristendom. 

Viss norske muslimar, og spesielt dei frå Pakistan, visste sitt eige beste, hadde dei protestert unisont mot ein slik dom, som slår fast at ei kristen kvinne blir verdsett så lågt at muslimar ikkje eingong kan nedverdige seg til å drikke vatn av eit glas ho har brukt. Ein slik protest kunne ført til at vi såg på dei med nye auga. I staden reiser ein 'norsk' imam til Pakistan for å hylle mordaren som drap guvernør Taseer, fordi han hadde forsvart Asia Bibi, og stadig nye sjukehus her til lands må innføre same apartheid-regime, for at muslimar skal sleppe å bruke same bestikk og servise som alle andre.

7 liker  
Kommentar #10

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Skamplett

Publisert nesten 3 år siden

Mykje viktig påpeiking frå Runde. Vårt Land framstilling tek Runde sikkert med Vårt Land. Eg skulle gjerne sett brei protest mot blasfemilova frå norske muslimar. Men det er heldigvis nokre stemmer. Shoaib Sultan har kalla den pakistanske blasfemilova ein skamplett.

5 liker  
Kommentar #11

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Asia Bibi avist asyl i Storbritania

Publisert nesten 3 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
Det er nok ekstremistane som truar ytringsfridommen.

i følge Resett. no. Nettstedet forteller videre at grunnen er frykt for å støte muslimer i landet og dermed frykt for terror. Videre heter det:

"... Den britiske regjeringen har avvist bønnen fra familien, på tross av at man tidligere har forpliktet seg og tatt imot store mengder migranter som hevder de er barn fra Frankrike, så vel som fra flyktningleire i nærheten av Syria. Alle disse migrantene, 100 prosent, var muslimer, i det første halvåret av 2018, da alle kristne ble avvist…."  

 "... En av de vestlige lederne som har tilbudt Bibi asyl i sitt land er Italias innenriksminister Matteo Salvini, som har lovet å gjøre alt han kan for å hjelpe kvinnen og hennes pårørende ...."

 Storbritannia har  tydeligvis gitt  opp å stå for noe de gjorde før og lagt seg under frykten for islamismen. De fanatiske miljøene må ikke tirres Slik kan  noen få  en hel nasjons regjering i Vest-Europa  til å bøye nakken. Og slik fortsetter det bare.....


5 liker  
Kommentar #12

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

@ Kåre

Publisert nesten 3 år siden

Stygt redd for at du har rett.   Europa inkludert Norge tør ikke noe annet.  Vi har sett hvordan sinte muslimer reagerer når de blir provosert.   Vi husker dette fra 2016.    

https://www.aftenposten.no/norge/i/x7GV/Norskpakistanere-stotter-islamistisk-drapsmann---Selvfolgelig-er-vi-imot-a-endre-blasfemilovene

4 liker  
Kommentar #13

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

Vesten har tapt til den pakistansk islamsk ekstremisme

Publisert nesten 3 år siden

Her er noe meget aktuelt fra den pakistansk vice chairman og trade envoy fra England, Rehman Chishti. 

Om jeg får lov av Verdidebatt sin moderator å legge ut den følgende link som står på engelsk.  

For noen dager siden fikk jeg en kommentar slettet pga det var skrevet på engelsk.  Noe jeg selv synes var svært så urimelig. 

Jeg tar sjansen å legge det ut her. 

Read em and weep ...

https://quillette.com/2018/11/21/the-betrayal-of-asia-bibi/

3 liker  
Kommentar #14

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Rystende lesning , Daniel. Stormakten Great Britain is not so great anymore. De står ikke opp for de verdier som gjorde dem til tyranniets største utfordrer og ofret sitt blod  under 2.verdenskrig for vår frihet , men har nå lagt seg under for islamistenes tyranni i sitt eget land  og i Midt-Østen og nekter å ta kampen opp til Asia Bibis forsvar. Når ikke Storbritannia vil og tør, går islamismen fra seier til seier med sitt tyranni. "The Strange Death of Europe"...… som Murray så treffende sier det i sin bok. 

4 liker  
Kommentar #15

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

Publisert nesten 3 år sidenMest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere