Lars Laird Iversen

17

Burde Den norske kirke skifte navn?

Vi må ta kraftig til motmæle når krefter bruker kirken i forsøk på å avgrense det norske.

Publisert: 3. okt 2018  /  918 visninger.

Den teologiske legenden Jürgen Moltmann utfordret Den norske kirke­ da han besøkte­ MF i Oslo forrige uke. Han advarte­ mot økende misbruk av Europas kristne­ arv i hendene til populister. Kirker kan ikke være nasjonale­ sa han, men de kan være kirker i nasjoner. Jeg gikk ut fra Litteraturhuset i Oslo mens jeg tygde på navnet «Den lutherske kirke i Norge».

Kristendom og norskhet. 

Uten å vite det bidro Moltmann til en pågående debatt om Dnks plass i det norske samfunnet. Trond Enger og Kaja Melsom skrev på vegne av Human Etiske Forbund (HEF) i Aftenposten 13. september. De kritiserer både Dnk og de rødgrønne partiene for å koble kristendom og norskhet. «Farlig identitetspolitikk», sier de. Kristin Gunleiksrud Raaum fra Kirkerådet tar opp hansken 19. september. Kirkens historiske­ og kulturelle rolle i Norge er helt reell­, påpeker hun. Ikke noe galt i å påpeke dette, eller la det danne­ grunnlag også for fremtidens religionspolitikk­.

Raaum sitt innlegg undervurderer likevel faren som ligger i politisk retorikk om kristen kulturarv. Ingen mistenker Den norske kirke for å være fremmed-
fiendtlig, men i denne saken­ må ikke kirken være naive. I den grad de ønsker seg symbolsk særbehandling i norske maktdokumenter, og praktisk sær-
behandling i budsjetter, vil de måtte støtte seg på «allierte» med en helt annen agenda enn dem selv. Å klistre norskheten til kristen kulturarv og floskler om kristne verdier er en yndet strategi for nasjonalpopulismen.

Sekulær kristenisme. 

Dette aspektet ved Enger og Melsom sitt verdensbilde får altså støtte fra en del nyere forskning. Det er en økende kobling mellom kristendom, kulturarvsretorikk og ekskluderende nasjonalisme. En rekke politiske aktører bruker kristendomsretorikk til å definere Europas mange nasjonale «vi» på en måte som systematisk ekskluderer særlig muslimske innvandrere og minoriteter. Ifølge sosiologen Rogers Brubaker ser Europa nå en «sekulær kristenisme», der kristendommen brukes politisk. Ikke som tro eller praksis, men som identitetsmarkør.

Enger og Melsom bommer hvis de tror at Dnk selv er en aktør som ønsker en populistisk retorikk. Jeg tror heller det er snakk om uvante sengepartnere og gamle vaner. Etter at Åpen Folkekirke gjorde det godt i kirkevalgene, har Dnk fått en mer liberal, folkekirkeorientert ledelse. Hittil i historien har folkekirkeretorikk i Norge vært åpnende og demokratiserende. I en tid med populistisk nasjonalisme på fremmarsj står folkekirkeretorikk lagelig til for kapring. «Folke-
kirke» må ikke være nasjonalt betont, men det er en lett kobling for både tanker og følelser. De som ikke ønsker denne koblingen mellom det folkekirkelige og det nasjonale må gå en ekstra runde for å tydeliggjøre skillet. Raaums svar gjør meg ikke trygg på at Den norske kirke har tunga rett i munnen her.

Kirken i Norge. 

Raaums tekst er interessant, og det hun sier er ikke feil. Hun fastslår at kirken er en positiv og viktig del av grasrotkulturen i Norge, og at dette­ fortjener fortsatt raus statlig støtte­. Den norske kirke tenker kanskje at HEFs kritikk er overspilt og retter baker for smed. Likevel burde de stoppe opp og lære av den.

Mitt tips er som følger: Snakk om kirken i Norge, ikke om en norsk kirke. Snakk om kultur og kulturarv i Norge, ikke norsk kultur. Snakk om folk i Norge, ikke det norske folk. Stå i mot når noen vil snike inn kirken i sine forsøk på å avgrense det norske folk.

Dette er ikke bare en avklaring mellom Den norske kirke og eksterne populister som vil kapre religionsretorikken i en, ja, sivilisasjonskamp. Dette er også noe som angår Den norske kirkes selvforståelse og indre liv. «Folkekirke» er et plussord langt ute på venstresiden, slik et nylig utspill fra nestledere i Sp, Ap og SV illustrerer. Her bør Den norske kirke tenke seg grundig om. I Norge beskrives forholdet mellom kirkegang og fremmedskepsis med en omvendt «U». De som aldri går i kirker skårer lavest på fremmedskepsis, men aktive kirke-
gjengere skårer også lavt. De som går sporadisk i kirken, midt-
kategorien, er de som skårer høyest på fremmedskepsis.

Ordstilling viktig. 

Dette er en utfordring for de folkekirkevennlige kirkeaktive: Er ikke sporadiske kirkegjengere kjernen i den norske hedersbetegnelsen «folkekirken»? Fortellingen har jo vært at folkekirkeligheten er mer liberal og åpen enn den konservative troseliten bestående av mørkemenn i menighetsråd og presteskap. Men det er en utfordring for Dnk at en stor gruppe blant de sporadisk aktive kirkemedlemmene anser sitt kirkemedlemskap som en del av en nesten-etnisk norskhetspakke.

Moltmann beskrev seg selv som «brent» av nazismen han opplevde i sin ungdom. «Aldri mer!» sa han. Senere beskrev han hvordan hans kirke skiftet navn fra Den tyske evangeliske kirke til Den evangeliske kirke i Tyskland. Ordstilling kan ha stor betydning.

Trykket i Vårt Land 3. oktober 2018.

5 liker  
Kommentar #1

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Bra!!

Publisert over 3 år siden

Det er på tide at politikere og meningsytrere innser at Den norske kirke er et trossamfunn (og iallfall burde være det).

5 liker  
Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Godt innlegg

Publisert over 3 år siden

I tillegg til de momentene du trekker fram som problematiske ved å sammenkoble det folkekirkelige og det nasjonale, er det vel også et poeng at det ligger noe åpenbart diskriminerende overfor andre trossamfunn i at et av dem framhever seg selv som det norske (i bestemt form). 

5 liker  
Kommentar #3

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hvordan passer det inn i dette tros-fellesskapet med den tredjedelen av kirkemedlemmene som er ateister?

Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Lars Laird Iversen. Gå til den siterte teksten.
De som går sporadisk i kirken, midt-
kategorien, er de som skårer høyest på fremmedskepsis.

En interessant artikkel. 

Mitt inntrykk er at de fleste som kritiserer kirken i Norge, særlig her på VD, gjerne selv står utenfor eller er medlemmer av mindre sekter, men skyver kirken i Norge foran seg i form av argumentasjon som skal bygge opp under det norske, men også andre saker som betyr mye for dem. 

2 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Norsk kristen kultur - et lys.

Publisert over 3 år siden
Lars Laird Iversen. Gå til den siterte teksten.
Dette er en utfordring for de folkekirkevennlige kirkeaktive: Er ikke sporadiske kirkegjengere kjernen i den norske hedersbetegnelsen «folkekirken»? Fortellingen har jo vært at folkekirkeligheten er mer liberal og åpen enn den konservative troseliten bestående av mørkemenn i menighetsråd og presteskap. Men det er en utfordring for Dnk at en stor gruppe blant de sporadisk aktive kirkemedlemmene anser sitt kirkemedlemskap som en del av en nesten-etnisk norskhetspakke.

Folkekirken er først og fremst en kulturpakke som gjør Norge til et europeisk demokrati på kristen grunn.  Å være kirkemedlem er jo ikke synonymt med å tro på Gud, dessverre kanskje.  Dine mørkemenn i menighetsråd og presteskap, derimot, er de troende som er lysets barn.  Så feil tar altså du.

Kirken er og forblir Statens religiøse vesen og utfører alle de oppgavene som er viktige for et ordnet samfunn.

Så har altså Norge en kristen kultur.  Det skal vi være glad for.  Det ser ut for meg at du ikke liker den.

3 liker  
Kommentar #6

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Mitt inntrykk er at de fleste som kritiserer kirken i Norge, særlig her på VD, gjerne selv står utenfor eller er medlemmer av mindre sekter, men skyver kirken i Norge foran seg i form av argumentasjon som skal bygge opp under det norske, men også andre saker som betyr mye for dem. 

DnK bør legges inn  i den romersk katolske kirke folden.  La seg underlegges Roma.

Det er trolig det rette en kan gjøre for å bevare kirken og helt nødvendig for å ivareta de som tror på Jesus Kristus som sin frelser og Herre.

Eksprimentet til Luther bør avsluttes så raskt som rå er.  For den kirken er ikke livskraftig og blir ikke livskraftig.

Jeg viser til Skarsaunes artikkel i Dagen:

https://www.dagen.no/Nyheter/kirke-og-stat/Etterlyser-Jesus-fra-Bergprekenen-661860

Noen klipp:

"Lenge delte professor Oskar Skarsaune den oppfatningen at det var greit at Grunnloven bestemte at luthersk kristendommen skulle være statens religion i Norge, og at Kongen skulle «verne og beskytte» den.

Nå Som eksempel viser han til at det i Norge i praksis var forbudt å være noe annet enn luthersk kristen fra 1537 til 1845. De som ikke døpte barnet sitt innen åtte dager etter fødselen, ble ilagt en bot. Og man fikk ikke gifte seg hvis man ikke var konfirmert.har han skiftet mening."

Jeg understreker at forslaget om å la DnK innlemmes i DRKK er mitt og ikke Skarsaunes.

 

1 liker  
Kommentar #7

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

DnK bør legges inn  i den romersk katolske kirke folden.  La seg underlegges Roma.

Er de ikke det, i Lund, i fjor?

Med 7 sakramenter vil alvoret komme tilbake.  Ekteskapet blir igjen hellig i Kirken.  

1 liker  
Kommentar #8

Lars Laird Iversen

17 innlegg  75 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Først til avklaring: Jeg mener ikke at menighetsrådsmedlemmer og prester er mørkemenn. Jeg prøvde å få frem at det har vært en utbredt forestilling (en fortelling, kaller jeg det) at norsk kirkelandskap kan forstås som en kamp mellom en demokratisk og åpen folkekirkelighet, og en konservativ og lukket menighetskirke - der de siste ofte blir fremstilt som mørkemenn.

Videre har jeg stor glede av mye kultur jeg møter i Norge. Jeg syns også at Dnk og andre kristne samfunn gjør mye fint som beriker vår felles kultur både lokalt og globalt. Jeg vokste opp i misjonsnorge, der kristendommen på ingen måte stanset ved Svinesund. Om kulturelle utrykk i kirke og samfunn er positive kommer jo an på om de er av det gode. Graden av norskhet bør ikke ha så mye å si i den vurderingen.

1 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jeg understreker at forslaget om å la DnK innlemmes i DRKK er mitt og ikke Skarsaunes.

Hvis man ønsker endringer i noe pleier det å være lurt å starte med seg selv. Om du mener det du skriver bør du derfor starte med selv å konvertere, så vil nok mange etterhvert følge ditt eksempel. 

Ut fra den noe kompromitterte situasjon Den norske kirke har havnet i over årene skal du ikke lete lenge før du finner katolikker som ser på sin kirke som kirken i Norge. Som selvbilde kan det være ok å betrakte norsk kristenliv fra en slik innfallsvinkel, men det er nok et stykke igjen til at man kan se det som en realitet. 

1 liker  
Kommentar #10

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Kirkepolitikk

Publisert over 3 år siden

Navnet som ble hektet på statens religionsvesen, er en del av et gammelt kirkepolitisk framstøt mot andre trossamfunn. Det er ingen tilfeldighet at dette navnet virker diskriminerende. DET er poenget.

Det er flott at dette problematiseres også i forhold til nasjonalisme og ikke minst i forhold til trosfrihet  og samvittighetsfrihet som er en grunnleggende verdi,  og demokratisk.

La oss også ta høyde for den forpliktelse alle kristne trosretninger har, når det gjelder å utvikle kristen enhet. Den kristne tros inngang til de mennesker som har levd og lever i Norge, var selvsagt ikke luthersk fra begynnelsen av. I og med trosfrihetens framvekst på 18-1900-tallet og avviklingen av statens religionsvesen nylig, er alle tros- og livssynsamfunn i prinsippet likeverdige i forhold til staten. I prinsippet, men enda ikke i praksis. 

Det problematiske ved betegnelsen "Den norske kirke"  finnes også i andre trossamfunns eller kirkesamfunns betegnelser.  Det burde være en smal sak å endre eksempelvis Det norske baptistsamfunn  til Baptistsamfunnet i Norge. Dette samfunnet er i vesentlig grad blitt multi-etnisk de siste 50 år, nettopp fordi norskheten er ikke nasjonalistisk i eksklusiv forstand, men angir kun hvor vi hører hjemme, spesielt når vi møtes med trosfeller verden over. 

 

2 liker  
Kommentar #11

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Å låne øre til skinnhelig globalisme

Publisert over 3 år siden
Lars Laird Iversen. Gå til den siterte teksten.
Mitt tips er som følger: Snakk om kirken i Norge, ikke om en norsk kirke. Snakk om kultur og kulturarv i Norge, ikke norsk kultur. Snakk om folk i Norge, ikke det norske folk. Stå i mot når noen vil snike inn kirken i sine forsøk på å avgrense det norske folk.

Å endre DNK sitt navn for å tilfredsdstille globalisttenkningen som ser en potensiell  populisme og rasisme   dersom noe blir oppfattet som ha noe med norskhet eller noe spesifikt nasjonalt å gjøre -vil jo være  å legge seg under   globalisttenkningen- hvor multikultur(les enfold) er saliggjørende og bibelsk- nasjonalstattenkning og nasjonal selvhevdelse  noe ubibelsk, ekskluderende og rasistisk. 

Det blir å dilte etter  smånapolonene i EU og Pavekirken hvor det nasjonale fremstilles som egoisme og et alvorlig hinder for samling av all religion under Pavekirkens ledelse og EU-kommisjonens iherdige  strev etter samle all politisk makt og utradere landegrensene. 

Hvor lenge og hvorfor skal vanlige nordmenn som stikker innom kirkene på sporadisk basis behøve å ta seriøst påstander om at de knytter sine kirkebesøk og sin kirketilknytning hovedsakelig til sin kirkes eventuelle "norskhet" ?

Innlegget kan derimot forståes som at globalister ønsker å gjøre kristendom og kirkene våre om til en tumleplass for sine egne politiske ideer. Et lite steg er da å henge seg opp i Den norske Kirkes navn, hvor selve navnet kommer i konflikt med deres ideologi og dermed kan anspore enkelte av kirkemedlemmene til "usunn nasjonalisme" og det som verre er. Snakk om tøv og overspenthet.

 1 liker  
Kommentar #12

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nettopp!

Publisert over 3 år siden

God kommentar, Liland.

2 liker  
Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Å endre DNK sitt navn for å tilfredsdstille globalisttenkningen som ser en potensiell  populisme og rasisme   dersom noe blir oppfattet som ha noe med norskhet eller noe spesifikt nasjonalt å gjøre -vil jo være  å legge seg under   globalisttenkningen- hvor multikultur(les enfold) er saliggjørende og bibelsk- nasjonalstattenkning og nasjonal selvhevdelse  noe ubibelsk, ekskluderende og rasistisk. 

Et godt eksempel på hvor snevert man kan se på det. Jeg vet ikke noe mer internasjonalt og globalt enn religion. Så vidt jeg vet er det bare BCC som har sin opprinnelse i Norge og begrenset eksportverdi. Resten er importert fra andre land, og du kan gjerne kalle det en folkebevegelse. Kristendommen begynte å sive inn til Norge ca år 600 eKr i form av vandrende katolikker. Langsomt vek den lokale religionen for kristendommen, men også denne hadde iht Snorre sin opprinnelse i utlandet, dvs ved Svartehavet. 

Slik fremstår din frykt for det globale som både provinsiell og uopplyst. I det hele tatt er det rart at det går an å ha et så historieløst synspunkt når alle vet eller bør vite at det er anderledes, og du viser hvor forfeilet det er ved å blande det inn i europeisk politikk av i dag. 

Etter reformasjonen brukte man mange ressurser på å vende folket fra katolisisme til evangelisk kristendom. Det ble ingen kjærlig omfavnelse. Før katolisismen for alvor kom tilbake drøyt 300 år senere var den aldri utryddet i Norge. Den eksisterte til og med i små lommer med myndighetenes aksept fordi det gavnet eneveldets skattkammer. 

2 liker  
Kommentar #14

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Skille mellom kirke og stat

Publisert over 3 år siden

Det er helt vesentlig å opprettholde et slikt skille, skal vi motvirke både en nasjonalistisk religiøsitet eller en religiøsitet som går over fra å være trossamfunn, til å opptre politisk. 

Selv i land med et slikt grunnlovfestet skille, ser vi utslag av en sviktende prinsippiell selvdisiplin. Det finnes heldigvis motkrefter som våker over dette, bl.a. i forhold til den nominerte høyesterettsdommer-kandidaten, som Trump-velgerne venter på.

2 liker  
Kommentar #15

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Slik fremstår din frykt for det globale som både provinsiell og uopplyst.

Den som mener at alt er bedre i  de mer urbane leire og i  Brüssel og ikke kan verdsette og snakke frem noe av sitt  sitt eget , er vel prototypen på den provinsielle. Å ville endre kirkens navn  i det godes tjeneste" er vel et uttrykk for skadelig globalisme og promotering av misforstått  skyld og skam vi som nordmenn skal indoktrineres med.

  

1 liker  
Kommentar #16

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Om du mener det du skriver bør du derfor starte med selv å konvertere, så vil nok mange etterhvert følge ditt eksempel. 

Tror nok ikke det at om jeg konverterer, så har nok ikke det så mye å betyr for andre enn meg selv.  

Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Den som mener at alt er bedre i  de mer urbane leire og i  Brüssel og ikke kan verdsette og snakke frem noe av sitt  sitt eget , er vel prototypen på den provinsielle. Å ville endre kirkens navn  i det godes tjeneste" er vel et uttrykk for skadelig globalisme og promotering av misforstått  skyld og skam vi som nordmenn skal indoktrineres med.

Vøtt Kvangarsnes, jeg tror jeg trekker slutningen om du ikke har forstått denne saken. Du skriver om din oppfatning av noe som trådstarten ikke handler om. 

2 liker  
Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Tror nok ikke det at om jeg konverterer, så har nok ikke det så mye å betyr for andre enn meg selv.  

Det har du sikkert rett i. Du må selv finne den vei du kan identifisere deg med. 

Kommentar #19

Lars Laird Iversen

17 innlegg  75 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er ingen galt i å være norsk, heller ingenting i veien med å være kristen. Men de trenger ikke ha så mye med hverandre å gjøre. Forøvrig: Svaret på min utfordring trenger ikke være globalistisk. Men den må være lokal. Det er i hverdagslivet og på grasrota folk er, og det er der både kultur og kirke skjer.

3 liker  
Kommentar #20

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

REELLT

Publisert over 3 år siden

Klart at det er på dette plan vi lever og rører oss og er til, uten at makt og navn styrer oss. Men vi skulle kunne reflektere over den slags også, og endre det som fratrer som utdatert.

2 liker  
Kommentar #21

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Noen har en agenda - historien viser retning og mål

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det blir å dilte etter  smånapolonene i EU og Pavekirken hvor det nasjonale fremstilles som egoisme og et alvorlig hinder for samling av all religion under Pavekirkens ledelse og EU-kommisjonens iherdige  strev etter samle all politisk makt og utradere landegrensene. 

Globalisme er en isme som bygger på systemer, hvor systemet er viktigere enn mennesket. Stormannsgalskap er bakgrunnen, her ser vi et utslag av den, hva vil så fremtiden vise? En vesentlig aktør innen kristendommen har en vei å gå innen egne rekker. Det er faktisk med sorg jeg legger ut linken - vi kristne har en skam å overvinne, en fortid å gjøre bot for. Jeg er overbevist om at globalismen hverken har skam i seg eller botferdighet. Så fort kristne blander seg inn i politikk, så skjer dette - har ikke den norske kirke også en historie med undertrykkelse og vold?

De verste katolske kirkeskandalene - i vår tid, men det var verre før

3 liker  
Kommentar #22

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Globalisme er en isme som bygger på systemer, hvor systemet er viktigere enn mennesket. Stormannsgalskap er bakgrunnen, her ser vi et utslag av den, hva vil så fremtiden vise? En vesentlig aktør innen kristendommen har en vei å gå innen egne rekker.

Hei! :-)))

Misjonsbefalingen er vel globalisme.  Når det gjelder kirkens og de troendes enhet sier Skriften:

Ef 3, 3-6

  3 Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen:
         
  
   4 én kropp, én Ånd,
          slik dere fikk ett håp da dere ble kalt,
         
     5 én Herre, én tro, én dåp,
         
     6 én Gud og alles Far,
          han som er over alle
          og gjennom alle og i alle.

Og det er enhet som etterstrebes i troen. Da må det være enhet i forkynnelsen.  

For trekker ikke alle tauet i samme enden og retning - så svinner kraften.  Det sier vi ikke minst i våre dager.Kommentar #23

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Takk Tore

Publisert over 3 år siden

Jeg har bladd meg gjennom dette rystende innholdet. Kommer til å tenke på en bok jeg leste for en tid tilbake, som het GUD MAKT OG PENGER. Jeg trodde den overdrev stoffet, men det er visstnok sant ... mye av det i alle fall. Jeg har nok hørt/lest en god del av dette tidligere. Det ser jo ut til at ondskapen er satt i system, når for eksempel der står at 4450 prester ..., 800 prester..., 34 biskoper ... osv var involvert i disse uhyrlighetene, som ble fortiet og dysset ned.  Ja, jeg mangler ord.

Kommentar #24

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

En slakters program

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Hei! :-)))

Misjonsbefalingen er vel globalisme.  Når det gjelder kirkens og de troendes enhet sier Skriften:

Ef 3, 3-6

  3 Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen:
         
  
   4 én kropp, én Ånd,
          slik dere fikk ett håp da dere ble kalt,
         
     5 én Herre, én tro, én dåp,
         
     6 én Gud og alles Far,
          han som er over alle
          og gjennom alle og i alle.

Og det er enhet som etterstrebes i troen. Da må det være enhet i forkynnelsen.  

For trekker ikke alle tauet i samme enden og retning - så svinner kraften.  Det sier vi ikke minst i våre dager.

Misjonsbefalingen er ikke på bekostning av landegrenser, men over landegrenser.

Globalismen har langt andre røtter enn i misjonsbefalingen. Globalismen er alternativet til evangeliet og en politisk styrt bevegelse, som setter misjonsbefalingen i sin helhet i skyggen. Den skal viske ut landegrensene og dens ideale er å redusere antall mennesker på jorden. For så ensrette de som blir tilbake under en verdensomspennende religion, som legger grunnen for de siste dagers kamp mot Israel - Guds folk.

Globalismen er One World Order under en verdensregjering. Denne regjeringen har som mål å styre all valuta og all handel systematisk. Den som ikke underordner seg denne regjeringens system blir ganske enkelt slaktet.

Alle kriger på jorden har ødeleggelse som mål. Alle imperier bygger på makt og maktmisbruk, undertrykkelse, tortur og ødeleggelse. Dette inngår ikke i misjonsbefalingen og den lære Kristus befaler oss å formidle.

Kristus skal frelse oss fra og ut av denne verden, ut av denne verdens herrer, Dette er ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot ondskapens åndehær i himmelrummet. Fredens evangelium er guds gave og kraft til å stå i mot de siste imperialistiske krampetrekninger fra det verdslige herredømmet. Bare med ikledd Guds fulle rustning kan man stå i mot.

Dette er årsaken til at kristendommen i vår tid erobres av politiske krefter, og at man ønsker såkalt konservativ kristendom ut og bort fra samfunnet. Det er ikke lenger frelse som er hovedfokus i de store kirkene, men verdslig makt - og den fokuseres mot ødeleggelsen av Israel. 

2 liker  
Kommentar #25

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke lenger frelse som er hovedfokus i de store kirkene, men verdslig makt - og den fokuseres mot ødeleggelsen av Israel. 

Jeeeeeeezzzzzz!!!

Kommentar #26

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Den norske kirke har også en historie

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg har bladd meg gjennom dette rystende innholdet. Kommer til å tenke på en bok jeg leste for en tid tilbake, som het GUD MAKT OG PENGER. Jeg trodde den overdrev stoffet, men det er visstnok sant ... mye av det i alle fall. Jeg har nok hørt/lest en god del av dette tidligere. Det ser jo ut til at ondskapen er satt i system, når for eksempel der står at 4450 prester ..., 800 prester..., 34 biskoper ... osv var involvert i disse uhyrlighetene, som ble fortiet og dysset ned.  Ja, jeg mangler ord.

om ikke i samme omfang. Kristendommen har vært brukt av verdslige krefter siden det såkalte frafallet, da den ble en statsreligion under den romerske keiseren.

Det er ikke bare DKK, men tenk på religionskrigene opp gjennom historien, også det som skjedde i Irland - og vår egen kristning av landet med sverdet.

Så fort vi får muligheten til Guds fred gjennom Kristus, så ringer det i helvete, djevelen mobiliserer og krigen er i gang.

Det eneste som slår disse krigene er ultrasosialismen, med flere hundre millioner slaktede mennesker på samvittigheten! Det er faktisk det som skjer nå, at de samme ultrasosialistiske krefter som står for megadrapene, kler seg i hellige klær og infiltrerer kristendommen. Drar den inn i politikken, men det er ikke for den gode saks skyld, men for maktens skyld. Når den fremstår i sin "hellighet" er det hykleri av verste skuffe som presenteres.

Mye å lese men, dette sier Jesaja om vår tid: Det ord som Esaias, sønn av Amos, mottok i et syn om Juda og Jerusalem. 2 Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det. /  3 Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.  4 Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig. 

(Versene forut beskriver det som skjer i tusenårsriket, rett før og etter Herrens annet komme. Påfølgende vers beskriver det som skjer akkurat nå. Her er ikke bare Juda og Jerusalem beskrevet, men hele Jakobs hus - dvs. Israels folk - det er faktisk oss det snakkes om her:)

5 Jakobs hus! Kom, la oss vandre i Herrens lys!  6 For du har forkastet ditt folk, Jakobs hus, fordi de er fulle av Østerlands kunster og spår av skyene (klimakriser og dets like) som filistrene, og mennesker av fremmed ætt drar de inn i landet i mengde.  7 Deres land blev fullt av sølv og gull, og det er ingen ende på dets skatter; deres land blev fullt av hester, og det er ingen ende på dets vogner;  8 deres land blev fullt av avguder; de tilbeder sine henders verk, det deres fingrer har gjort.  9 Og mennesket blir bøiet, og mannen ydmyket - tilgi dem ikke! 10 Gå inn i fjellet og skjul dig i støvet for Herrens gru og for hans høihets herlighet! 11 Menneskets stolte øine blir ydmyket, og mennenes stolthet blir bøiet, og Herren alene er høi på den dag. 12 For Herren, hærskarenes Gud, har satt en dag til dom over alt stolt og høit og over alt ophøiet, så det blir ydmyket,"

Så det kalles på Jakobs hus, for å vandre i Herrens lys - ikke i menneskenes mørke. En særdeles presis beskrivelse som profeten bli vist, som han så og advarer oss om. Det er opp til enhver å ta et valg, hvilken herre skal følges, den vi lager med egne hender, gods og gull og avguder, eller Han som har makt til å fri oss ut av denne verdens fordreielser og falskhet.

Faktisk, det verste har ikke skjedd ennå. Om man tror at megadrapenes tid er forbi, så er ikke kreftene som står bak borte. De er mer aktive enn noensinne. Vi mennesker gir disse krefter øre - og lar oss bedra.

Finnes det håp? Ja - de første versene som Jesaja profeterer forklarer hva håpet bygger på. Det gjelder å velge rett for seg selv, ikke la andre ta valget for en.

1 liker  
Kommentar #27

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Det som framtrer som uaktuelt

Publisert over 3 år siden

Det som framtrer som uaktuelt og en direkte hindring, har vi full frihet til å ta et oppgjør med. Det skjer også i et forum som dette. J. Moltmanns vitnemål om å være blitt brent av nazismen, før. han fant fram til evangeliets kraftfulle svar, er like aktuelt for oss, uansett hva vi kaller våre trossamfunn. Men det kritiske blikk på det som kan virke ufarlig, er viktig nok.

Vi har bak oss den norske erfaring med nazismens forvrenging av det religiøse. Innen det felleskristne "Kristent Samråd" skjedde det en vesentlig tilnærming mellom ulike konfesjoner, som gjaldt mer enn nedlegging av kirkelige statsembeder. Det gjaldt også en protest mot den nazi-norske behandling av norske etniske jøder, som mistet alle sine rettigheter i 1942. Det var norsk kristenhet som gikk ut med sin protest den 10. november i 1942, uten at det endret noe eller stoppet de kommende deportasjonene til Auschwitz. Men denne protesten kom klart til uttrykk, og den bør huskes som en handling, der kristne fant et felles handlingsrom for å møte sin samtid og okkupasjonsmakten.

Det som framtrer som uaktuelt fortjener liten oppmerksomhet. Vi trenger å være klart til stede i vår samtid, både med håp og evne til å møte mennesker i det smertefulle og håpløse, med reell empati. Er det vår rolle i dette samfunnet, får navn på trossamfunn være sekundært.

Kommentar #28

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Vel....

Publisert over 3 år siden

Du drar den altfor langt her. Jeg er medlem av den romersk-katolske menighet i Bergen. Vi utgjør et sogn (rimelig stort ift dnk sine sogn). Vi jobber lokalt, de enkelte menighetslemmer har sine små og store sorger og gleder. Vi holder og lager lokal kultur. Det lokale er ikke utslettet, langt derifra. Og samtidig er vi bevisste på at vi er lemmer på et verdensvidt legeme, grener på et verdensvidt tre. I mye sterkere grad enn den norske kirke. Å koble dette til EU-politikk og globalisme er fullstendig skivebom. Kristus er for alle, overalt. Og vi forstår oss selv på en analog måte. Kirken eksisterte før både EU og globalisme.

1 liker  
Kommentar #29

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

For alle over alt.

Publisert over 3 år siden

Det er vårt anliggende som kristne og kristen kirke i denne verden,  hva Øyvind Hundal  her  vektlegger. Statens gamle religionsvesen styrer selvsagt selv med navnespørsmålet. Moltmanns oppmuntring til å vokte kristen frihet mot avsporinger, er en stor oppmuntring, langt utover hans kirkelige ramme.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere