Kjell Magne Bondevik

19

Vi støtter Hareide

KrFs partileder gikk fredag ut og sa han ønsket handlingsrom til å teste ut muligheten for en sentrum/Ap-regjering. I den nåværende situasjon synes vi det er klokt. KrF har alltid vært et parti som har kunnet samarbeide mot både høyre og venstre. Vi har aldri sett på KrF som et borgerlig parti. Vi har vært og er et kristendemokratisk sentrumsparti.

Publisert: 30. sep 2018

Den største verdimessige avstanden er i dag til ytterpartiene. I svært mange viktige politiske verdispørsmål er avstanden for stor til at man kan samarbeide med dem i regjering. Kristelig Folkeparti ga da også velgerne et løfte før valget om at det var utelukket med et regjeringssamarbeid med Frp. Hvis tilliten til demokratiet, norsk politikk og KrF ikke skal svekkes må man holde denne typen løfter.  


Nå må vi gi partilederen den muligheten han ber om for å se hva slags politikk det er mulig å få gjennomslag for, også med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. KrF har også tidligere funnet mange gode politiske løsninger i samarbeid mellom sentrum og Arbeiderpartiet. I andre saker har avstanden vært stor. Vi må heller ikke glemme at KrF har inngått flere budsjettforlik med Arbeiderpartiet. Det vil være lite strategisk å beslutte at det ikke skal være aktuelt også å se på hva slags gjennomslag det er mulig å få i en sentrum/Ap-regjering sammen med våre venner i Senterpartiet. 

 
For KrF må fortsatt vern om menneskeverd og familien, forvaltning av skaperverket, nasjonal velferd og internasjonal solidaritet være sentrale prioriteringer.
 
Solveig Sollie, tidligere statsråd og nestleder i KrF
Ingebrigt S. Sørfonn, tidligere stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder for KrF
Kåre Gjønnes, tidligere statsråd og parlamentarisk leder i KrF
Kjell Magne Bondevik, tidligere partileder og statsminister for KrF

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

221 innlegg  1811 kommentarer

"Vi" har altså aldri sett på KrF som et borgerlig parti.

Publisert over 2 år siden

Nei, og det er da også helt greit. Men et betydelig langt større "VI" i KrF gjør like vel dette.

Partiet består faktisk av noen flere enn disse fire. De identifiserer seg muligens så sterkt med partiet og dets interesser at det glir over i en type oppfattet eierforhold? 

Resten av KrF-velgerne er kanskje noe mer selvstendige enn det enkelte lenger opp i partihierarkiet ser ut til å tro. En helt fersk meningsmåling, som det vises til her, i annen tråd ("Modige Hareide") avslører at KrF-velgerne mener noe ganske annet enn det Bondevik, Sollie, Sørfonn, Gjønnes og også Hareide gjør. Mulig de burde stikke  fingeren i jorden og få noe bedre kontakt med sine velgere?

Det er altså for det første p.g.a. en bestemt og ønsket politikk, og for det andre et identitets- og verdispørsmål, som velgerne støtter KrF. De mener derfor tydelig nok at en borgerlig regjering gir mer innflytelse enn det å stå alene. Slik har det også vært lenge. Men en liten krets selvtilfredse og bedrevitende ledere paraderer nå frem i sine keiserlige moteoppvisninger ut mot venstre og hever bedrevitende sine faner. De siste måneders meningsmålinger viser dog at KrF-velgere flest begynner å bli lei dette maktspillet von oben. Hele 97 av 100 velgere ser helst at andre partiet sitter i stortinget.

Partiet og landets styre er faktisk større og viktigere enn visse KrF-lederes klare personlige motsetninger og antipati mot et visst annet partis representanter. Sistnevntes innflytelse ville faktisk bli redusert om KrF gikk inn i en borgerlig regjering.

En tanke som ser ut som en virkelighet: Hareide har i dag gått ut og uttrykt skuffelse over den nevnte meningsmålingen. Det ble nemlig der ikke spurt om hvor mange velgere som mener at KrF hører til i sentrum. Tragikomisk nok er det kun Hareide & Co som ennå mener at det finnes et klassisk politisk sentrum i norsk politikk. Antagelig av strategiske grunner; for noen rasjonelle grunner til å opprettholde dette gamle bildet av det politiske landskapet finnes ikke lenger.

10 liker  
Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Selvtilfredse og bedrevitende"?

Publisert over 2 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Men en liten krets selvtilfredse og bedrevitende ledere paraderer nå frem i sine keiserlige moteoppvisninger ut mot venstre og hever bedrevitende sine faner.

Dette synes jeg var en underlig karakteristikk. Det er, som kjent, svært ulike meninger i KrF om det kommende veivalget - og det skrives opprop både fra den ene og den andre fløyen.  Tidligere ledere er selvsagt også er i sin fulle rett i en slik prosess til å ytre sine synspunkter, uten at de dermed  bør karakteriseres som "selvtilfredse og bedrevitende".

Jeg går ut fra at det ikke er din seriøse overbevisning at før partimedlemmer uttaler seg om at avgjørende veivalg, må de først forholde seg til en gallupundersøkelse blant medlemmene landet rundt for å vite hva de selv skal mene?

 

7 liker  
Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

221 innlegg  1811 kommentarer

Underlig, ja vel. Men ikke nødvendigvis irrelevant

Publisert over 2 år siden

Jeg har da ikke skrevet at det ikke er legitimt? Jeg skrev jo ekplisitt som følgekommentar: "Vi har aldri sett på KrF som et borgerlig parti." -Nei, og det er da også helt greit." (Min uthevelse her).

Jeg er dog enig i at den refererte setningen fra mitt innlegg er både spiss og preget av farvesterk polemikk. Men det er ikke til å komme bort fra at i hvert fall enkelte tidligere politikere bruker sin status til å påvirke aktuelle prosesser. Dette fenomenet gjelder for øvrig ikke kun KrF. Bondevik kan vel ikke sies å være passiv etter at han gikk over i andre roller. Partidemokrati er f.eks.også det å gi ordet til, og lytte til, de som ikke har det på forhånd.

Den syvende far i huset har selvsagt talerett, for all del. Men det har også alle de som har forlatt KrF, eller tviler på partiet, pga av den politikken som har blitt ført.  

 

Oddbjørn: Jeg ser nå at du har endret innlegget noe etter at jeg kommenterte det. Jeg burde vel ha valgt å vente med mitt tilsvar til tiden din gikk ut. Men jeg lar det stå slik det ble. Dog: Ingen bør eller skal vente med å uttale seg til meningsmålinger er kjente. Men i dette tilfellet, så var det kjent før disse fire skrev sitt innlegg. Ha en fin kveld.

4 liker  
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja

Publisert over 2 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Den syvende far i huset har talerett, for all del. Men det har også alle de som har forlatt KrF, eller tviler på partiet, pga av den politikken som har blitt ført.

Og kanskje er vi egentlige ikke så uenige når det kommer til stykket?  Når et politisk parti befinner seg ved et veiskille, er det jo naturlig at alle (både gamle og unge, erfarne og uerfarne) kaster seg inn i debatten med synspunkter.  I en slik fase, før endelig avgjørelse faller, investerer - naturlig nok - den enkelte sitt engasjement for å påvirke prosessen i den retning de selv mener er riktig - uten å skjele til meningsmålinger i diverse aviser.

Dersom det siste skulle være avgjørende, kunne jo debatten avlyses, siden spørreundersøkelsene gir svaret.
---
Pål Georg - ja, nå svarte visst jeg også før du hadde redigert ferdig :-)

1 liker  
Kommentar #5

Pål Georg Nyhagen

221 innlegg  1811 kommentarer

Og for god ordens skyld:

Publisert over 2 år siden

Jeg er medlem i et av de rødgrønne partiene. Kritikk av KrF og dets maktkamper, indre liv og eventuelle u-liv kan selvsagt rettes fra andre enn frustrerte borgerlige velgere og politikere. Dog må jeg innrømme en viss iboende uenighet hva gjelder KrF: De har verken monopol på kristne verdier eller telogisk begrunnede tolkninger relatert til politiske løsningsforslag. Det er fler enn 3 av 100 som er kristne her i landet. De fleste kristne kjenner seg tydelig nok hjemme i andre partier.

3 liker  
Kommentar #6

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kjell Magne Bondevik. Gå til den siterte teksten.
KrFs partileder gikk fredag ut og sa han ønsket handlingsrom til å teste ut muligheten for en sentrum/Ap-regjering. I den nåværende situasjon synes vi det er klokt.

På en måte er det forståelig siden KrF er satt i en kraftig skvis etter at Venstre gikk i regjering og Krf har ikke mye forhandlingsrom. Men konklusjonen kom kjapt og situasjonen eskalerer fort i retning av en splittelse. Om ikke en formell splittelse kan vi få et parti i konstant strid med seg selv. 

Hvis de først skal se i venstre retning er det litt rart og kanskje litt frekt å utelukke SV. SV har vært en viktig samarbeidspartner for Ap og Sp lenge nå. Både de og Rødt kan. bli støtte enn Krf i neste valg. Da kan ikke Krf sitte der og diktere hvem som skal være med eller ikke. 

2 liker  
Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Også for god ordens skyld:

Publisert over 2 år siden

Jeg stemmer heller ikke KrF - men de siste dagers hendelser har jo nasjonal interesse. Dessuten er det også personlig interessant for meg, siden det partiet som har fått min stemme de siste 30-40 år (AP), på et vis er involvert her.

2 liker  
Kommentar #8

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hvem er Bodeviks 'Vi' ?

Publisert over 2 år siden

Kongen bruker 'Vi' - formen når han taler på vegne av Kongeriket. Bondeviks 'Vi' er noe mer avgrenset.

Så langt har ingen erklærte KrF'ere kommenter på innlegget.  Meg selv inkludert.

5 liker  
Kommentar #9

Otto Strand

14 innlegg  140 kommentarer

Publisert over 2 år siden

"Vi" er antagelig de fire underskriverne av innlegget.

7 liker  
Kommentar #10

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Ikke overrasket...

Publisert over 2 år siden

Ingen overraskelse at du står for det synet, Bondevik, hadde nok blitt mer overrasket om du og Hareide var uenige. Det virker som dere er enige i det meste (dessverre)...


Nå er det vel ikke hva du, og de andre tre "gamlekara", står for, som er det interessante her. Det interessante er at dere fire, som tilsammen har en lang fartstid i partiet, ikke øyner å se hvilken kritisk situasjon et samarbeid med sosialistisk side kan sette KrF i. For VI er ganske så mange KrF-velgere som er dypt uenig med Hareides venstreflørt, og det kommer bare på toppen av en frustrasjon VI har hatt over partiet i flere år.


VI ønsker ikke et Norge styrt av Ap's s Støre!

VI ønsker ikke den sosialistiske tvangstrøyen, der alle skal støpes i samme støpesje!

VI ønsker ikke en økonomisk politikk som tar kvelertak på norsk næringsliv!

VI ønsker ikke større skatter og avgifter!

VI ønsker ikke at K'en skal forsvinne ut av skole og barnehage!

VI ønsker private initiativ velkommen, og tror det er med på å løfte nivået på det offentlige tilbudet (som ikke strekker til).

VI ønsker private skoler og barnehager med utvidet kristen formålsparagraf velkommen!

VI ønsker at kristen tro skal få være synlig i det offentlige rom!

Og slik kunne VI fortsatt...


Hvis KrF søker innflytelse i norsk politikk, bør partiet sørge for å holde seg over sperregrensen, og helst et godt stykke over den også. Det tror jeg ikke vil skje, dersom landsmøtet støtter Hareides forslag. VI er alt for mange potensielle velgere som ønsker landet styrt av borgerlig politikk, og er KrF på venstresiden, er  partiet plutselig blitt uinteressant å gi sin stemme til...

13 liker  
Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Gamlekara"?

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Nå er det vel ikke hva du, og de andre tre "gamlekara", står for, som er det interessante her.

Nå var det vel ei dame der også... :-)

For øvrig forstår jeg ikke hvorfor det skulle være uinteressant hva erfarne politikere mener.

3 liker  
Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
VI er ganske så mange KrF-velgere som er dypt uenig med Hareides venstreflørt, og det kommer bare på toppen av en frustrasjon VI har hatt over partiet i flere år.

Under- eller feilvurderte dere situasjonen?

1 liker  
Kommentar #13

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Nå var det vel ei dame der også... :-)

Ja, det var det visst.... :-)

2 liker  
Kommentar #14

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
For øvrig forstår jeg ikke hvorfor det skulle være uinteressant hva erfarne politikere mener.

Enig i at det ikke er uinteressant, men for oss som har fulgt Bondevik og co en stund, var dette lite nytt... For meg er det mer interessant å se at de ikke ser konsekvensene.

5 liker  
Kommentar #15

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Merkelig konklusjon.

Publisert over 2 år siden
Kjell Magne Bondevik. Gå til den siterte teksten.
Den største verdimessige avstanden er i dag til ytterpartiene. I svært mange viktige politiske verdispørsmål er avstanden for stor til at man kan samarbeide med dem i regjering. Kristelig Folkeparti ga da også velgerne et løfte før valget om at det var utelukket med et regjeringssamarbeid med Frp. Hvis tilliten til demokratiet, norsk politikk og KrF ikke skal svekkes må man holde denne typen løfter.  

De færreste hadde sett for seg at Krf skulle gå til AP ett år etter Stortingsvalget der sentrum var mantraet de bygde på.
Det må ha skjedd mye når Krf er villig til å vurdere et SV på vippen i regjering.
For den regjeringen MÅ ha SV med seg for å ha flertall.
Det må være sosialisten Bondevik som kommer ut av skapet.

7 liker  
Kommentar #16

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Vel det fines og andre vi

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.

VI ønsker ikke et Norge styrt av Ap's s Støre!

VI ønsker ikke den sosialistiske tvangstrøyen, der alle skal støpes i samme støpesje!

VI ønsker ikke en økonomisk politikk som tar kvelertak på norsk næringsliv!

VI ønsker ikke større skatter og avgifter!

VI ønsker ikke at K'en skal forsvinne ut av skole og barnehage!

VI ønsker private initiativ velkommen, og tror det er med på å løfte nivået på det offentlige tilbudet (som ikke strekker til).

VI ønsker private skoler og barnehager med utvidet kristen formålsparagraf velkommen!

VI ønsker at kristen tro skal få være synlig i det offentlige rom!

Og slik kunne VI fortsatt...

Vi ønsker ikke FrPs brokete statsråders hender på rattet som styrer Norge

Vi ønsker ikke en økonomisk politikk som skaper større forskeller

Vi ønsker ikke skatteletter til de aller rikeste

Vi ønsker større fokus på internasjonal retferdighet

Vi ønsker ikke en svekkelse av bistanden

Vi ønsker ikke en svekkelse av arbeidsmiljøloven

Vi ønsker regjeringsmedlemmer som tar klima/miljø og naturvern på alvor

Og slik kunne vi fortsette

7 liker  
Kommentar #17

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Puslete

Publisert over 2 år siden

Dette var sannelig puslete greier.

Bondevik har fått med seg fire nestorer på oppropet med støtte til Hareide. Skulle det gjort inntrykk og hatt tyngde, for slik å vise at Hareide har solid støtte for sin mildt sagt oppsiktsvekkende manøver, så burde det naturligvis vært en imponerende rekke med navn på listen. Jo da, i tillegg er vi kjent med at Einar Stensnæs er i den samme flokken.

Skal vi oppfatte det slik at det stopper der? I så fall er det kompatibelt med TV2's måling som viser at kun en av ti KrF-velgere ønsker et sideskifte til venstre.

For svært mange er dermed Bondeviks opprop med den lite imponerende listen med underskrivende oppmuntrende.

8 liker  
Kommentar #18

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

"Ikkje-sosialistisk"

Publisert over 2 år siden

KrF har vel aldri definert seg sjølv som eit "borgarleg" parti. I dei seksti åra eg har følgd med i norsk politikk, har KrF-leiarane i staden omtala partiet som "ikkje-sosialistisk". Med tanke på næringslivspolitikk stemmer dette, men heller ikkje Ap kan lenger kallast sosialistisk i slik forstand.

På den andre sida har Høgre endra seg frå eit konservativt til eit liberalt parti, ikkje minst på det kulturelle området. Avstanden mellom H og Ap har difor minka sterkt. Ein treng difor mindre spenst og vågemot for å ta spranget over den politiske kløfta mellom høgre- og venstresida, for på dei fleste område er den er mindre enn nokon gong før.

Det største og viktigaste politiske skiljet går i dag mellom utopistane og realistane i innvandringsdebatten. Der står jamvel KrF for ein meir blåøygd politikk enn både Ap og Sp, nesten på linje med SV, MDG og R. Det er vel dette Hareide har i tankane når han held fram at KrF, til skilnad frå Frp, legg vekt på menneskeverd. "Sjølvros skal ein høyre på, for det kjem frå hjartet", blir det sagt med ironisk snert. Men Hareide burde kjenne bibelordet: "På fruktene skal treet kjennast". I politisk forstand må dette gjelde for konsekvensane av politikken ein fører. Er ikkje dei gode, gjeld det same for dei politiske vala som gjekk føre, same kor vel dei var meint.

11 liker  
Kommentar #19

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kristne og FrP

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Merkelig konklusjon.

Hva er det ved Fremskrittspartiets politikk som virker tiltalende på enkelte kristne?

3 liker  
Kommentar #20

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hva er det ved Fremskrittspartiets politikk som virker tiltalende for enkelte kristne?

Det finnes mange...og flere og flere som ikke tror at et politisk parti  er en samling med folk med glorie på hodet og som ønsker at Norge skal bli en global samlingsplass for all verdens kulturer og religioner.
Frihet til å tenke sjøl som enkeltindivid og retten til å holde orden i eget land osv.

7 liker  
Kommentar #21

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Nasjonalkonservativ politikk

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hva er det ved Fremskrittspartiets politikk som virker tiltalende på enkelte kristne?

Ein nasjonsbevarande innvandringspolitikk. Det einaste som kan gje håp om å sikre ei trygg og fredeleg framtid for barn og barnebarn og alle andre; sjølv for dei innvandrarane som alt er komne.

12 liker  
Kommentar #22

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Smalt grunnlag

Publisert over 2 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Ein nasjonsbevarande innvandringspolitikk. Det einaste som kan gje håp om å sikre ei trygg og fredeleg framtid for barn og barnebarn og alle andre; sjølv for dei innvandrarane som alt er komne.

Innvandringspørsmålet er jo et svært smalt grunnlag å bygge et lands politikk på. Spørsmålet mitt var for øvrig hvorfor en del kristne er tiltrukket av FrP.  Partiet har, som kjent, en del andre programposter som jeg vil tro er svært problematiske.

3 liker  
Kommentar #23

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Kristne og FrP

Publisert over 2 år siden

Jeg er ikke FrP'er, men kan tenke meg noe av årsaken er:

- FrP har i sitt partiprogram at Norge skal bygges med basis i det kristne livssynet.

- FrP er det tydeligste partiet i å støtte Israel, og Israel er viktig for mange kristne på grunn av det som står i Bibelen om å velsigne Guds utvalgte folk.

- FrP er for individuell frihet og familiers frihet til å velge hva som er best for en selv, uten at staten skal styre for mye, og for mange kristne er det viktig.

- FrP er for en restriktiv innvandringspolitikk, og ønsker større fokus på å hjelpe mennesker der de er. En del kristne er redde for Islamsk påvirkning i det norske samfunnet, og ønsker derfor streng kontroll på hvem som skal få opphold i landet.


I tillegg har FrP's fokus på god og verdig eldreomsorg, lavere skatter og avgifter m.m. også positivt for mange.


Noen kristne som liker FrP sier at FrP er for liberale i alkoholpolitikken, mens noen kristne tror det konsumeres like mye alkohol med dagens system, som det ville gjort ved økte åpningstider for alkoholsalg.


Ingen kristne FrP'ere, så langt jeg kjenner til, er enig i alt partiet står for, og spesielt ikke innenfor områder som abort/dødshjelp og bioteknologi. Men mange liker mye av det andre de har på programmet.

9 liker  
Kommentar #24

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Bråtveit. Gå til den siterte teksten.
Vel det fines og andre vi

Er jo klar over det. Hovedartikkelen her viser jo også det...

3 liker  
Kommentar #25

Nils-Petter Enstad

119 innlegg  206 kommentarer

Puslete - så absolutt

Publisert over 2 år siden

Det mest treffende med denne kommentaren var overskriften. For dette var et puslete og smålig innlegg.

1 liker  
Kommentar #26

Nils-Petter Enstad

119 innlegg  206 kommentarer

Det "kristelige" Frp

Publisert over 2 år siden

Du refererer en del av konfektbitene som Frp gjerne strør ut fra sin programpose når partiet skal framstå som "kristelig". Men  politikken som partiet fører, og den retorikken som de bruker, er alt annet enn kristelig.  Alle som ikke har større vyer for samfunnet enn de skal kunne gjøre som de vil uten å ta hensyn til andre synes nok Frp er midt i blinken. Men det er ikke alle som synes fri fart og fri fyll er kristne kampsaker.

2 liker  
Kommentar #27

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Du har helt rett i at selvros kommer fra hjertet, også når den kommer fra frp.

2 liker  
Kommentar #28

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Artig at eks'ene støtter støtter Hareide. Men hva støtter de? Nå som det virvles opp stadig mer støv kommer det frem at han er en enslig svale, at bare 15-20% av grunnfjellet har varme følelser overfor venstresiden noe som i følge målingene vil si ca 1% av befolkningen. Videre ser det ut til at formannen søker døden på det ekstraordinære landsmøtet. Jeg finner ingen annen forklaring når han legger frem et forslag som må fortone seg så radikalt fra den virkeligheten vi har sett de siste dagene. 

Jeg har også merket meg at formannen gjør det spesielle kunststykket sitt en gang til. Fra å forsøke å fryse ut Frp legger han opp til en linje som skal fryse ut SV og alt til venstre. SV blir en slags ny hovedfiende. Dette forteller meg at Krf har den parasittære holdning jeg flere ganger har nevnt. Partiet har ingen selvstendig politikk men nærer seg på nærmeste kilde. Fra å nære seg på Frp-forakt vil han nå gå over til SV-forakt. Hvor positivt virker dette når nye samarbeidsrelasjoner skal bygges? Først måtte han evt skubbe seg på Erna, men i sin drømmeregjering skal han nå skubbe seg på Jonas som skal ta den skitne jobben med å snakke med de han selv er for fin til å ta i? 

Aldri har jeg sett noe så smålåtent, formålsløst og perspektivløst som Krf med sin formann i denne striden. Han har ikke stridt den gode strid akkurat, og sannsynligheten er størst for at det må ende med mageplask. Heldigvis for ham har han eks'ene stående klar med plaster og trøst når skadene skal repareres. 

2 liker  
Kommentar #29

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

Publisert over 2 år siden

KrF har alltid vert et borgerlig parti. Grunnfjellet var og er borgerlig.

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere