Torry Unsgaard

12

Velg opposisjon!

Publisert: 29. sep 2018

Før siste Stortingsvalg gjorde KrF et vedtak i flere punkter om strategi i inneværende stortingsperiode. Det siste punktet lød slik: ”Dersom et regjeringssamarbeid sentrum/Høyre ikke er mulig etter valget, må KrF søke andre gjennomslag for vår politikk og mest sannsynlig velge opposisjon.” (Landsstyrevedtak 5.11.2016.)

Siden partiet er splittet, både i topp og grasrot, er dette etter min oppfatning den mest aktuelle strategi.

Partiet bør holde fram i sin aktive og konstruktive opposisjonstilværelse. I de sakene som kommer opp, må partiet stemme mot det de er mot og for det de er for, i tråd med sitt program og sin overbevisning, uavhengig av hvem forslagene kommer fra. Med sin vippeposisjon i Stortinget vil partiet ha betydelig innflytelse på de vedtak som blir gjort. Dette kan være en krevende oppgave. Når partiet stemmer mot regjeringen, og får vedtatt forslag sammen med den øvrige opposisjonen, kan det bli konflikter. Vi kan risikere at regjeringen, ved hjelp av kabinettspørsmål, vil tvinge gjennom sin politikk. Det kan bli regjeringskrise, i så fall en av regjeringen selvpåført krise. Da er det bra at KrFs ledere på forhånd har undersøkt og vurdert andre mulige regjeringsalternativer. De må man ta stilling til der og da.

Landsstyrevedtaket som er nevnt ovenfor, bør være styrende i inneværende stortingsperiode. Hva partiet skal gjøre i neste periode, kan med fordel utsettes til landsmøtet i 2021.

Vi bør hindre at norsk politikk blir delt opp i to klart adskilte blokker, slik at hovedspørsmålet ved et Stortingsvalg blir hvem som blir størst av disse. Da er vi på veg mot et topartisystem, hvilket har vist seg å ha en rekke ulemper. Konf. USA og Storbritannia.

Torry Unsgaard

Pensjonist

(Stemt KrF ved alle valg, til sammen ca 25 ganger.)

3 liker  
Kommentar #1

Tor Glomnes

3 innlegg  5 kommentarer

Krf i sentrum,

Publisert rundt 3 år siden

Eg har tidlegare peika på sentrumsalternativet, og fået støtte av mange. Slik stoda er no meinar eg det er rett  vurderet slik Torry Unsgaar skriv. Når det er så delte meiningar er det knapt andre alternativ en å vere i den posisjon vi no er. KrF har lova å ikkje gå i regjering med Frp, og det må vi halde.

Så vil eg takke Knut Arild for modig, klok og framsynt tale. Det er skuffende at så mange er negative. Trur det er lite gjennomtenkt.  Kvar skal vi få nye velgare frå om vi  ute dei frå venstresida i norsk politikk? Det gjer vi med å gå saman med  Høgre. 

Vi får vone at dei “stride” tenkjer seg om fram til .landsmøte.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere