Trygve Johannes Lereim Sævareid

16

Politisk gjennomslag bra, men helheten viktigst!

Partileder Knut Arild Hareide sitt forslag om samarbeid med Ap og Sp er historisk. Men, det er vel også historisk å ønske sentrumspartiet KrF inn i regjering med et sterkt FrP?

Publisert: 29. sep 2018

Jeg deler synet om at å sitte i regjering er best. Da får man gjerne mest gjennomslag for sine politiske saker.

Samtidig er jeg skeptisk. Skeptisk både på grunn av den såkalte "regjeringsslitasjen" som mange små partier opplever mens de sitter i regjering. Skeptisk også fordi en iver etter å komme i regjering kan gå på bekostning av en helhetlig samfunnsutvikling. Det er sikkert riktig at flere hjertesaker (for)blir gjennomført for et parti som er i regjering. Men, er ikke det viktigste at man kan stå inne for helheten i politikken som føres?

Helhetstenkning om politikken er årsaken til at jeg er motstander av KrF i en regjering som inkluderer et FrP som er så sterke som de er i dag. Det er en god beskrivelse Hareide gjorde i gårsdagens tale om at KrF gjør regjeringen bedre. Likefullt klarer ikke KrF hindre at politikken dras i for meg "gal" retning. Skatteletter og mer markedsliberalisme bidrar til økte forskjeller på fattig og rik, og mindre midler til viktige prosjekter som kan gjøre en forskjell for både unge og eldre. Regjeringen ønsker søndagsåpne butikker og dårligere vilkår for arbeidstakere. Distrikts-Norge jubler ikke over denne regjeringen. Selv om kanskje KrF kan få mer saker gjennom ved å gå inn i dagens regjering vil det totalt sett være dårligere for samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt. 

KrF er et sentrumsparti. Noen virker å ha en oppfatning av at det er et borgerlig parti. Det er ikke jeg enig i. I medienes overskrifter og valg av intervjuobjekt får man inntrykk av at det er stor motstand internt mot forslaget. Det er jeg heller ikke enig i. KrF er et mangfold og består av mange som ikke anser partiet for å være et borgerlig parti. Derfor er det gledelig med initiativet fra flere i Rogaland KrF (selve den borgerlige bastionen i partiet?) om å "Stå fast i sentrum!". Som sentrumsparti er det naturlig at KrF søker en politikk som bidrar til mest mulig sentrumspolitikk. Det får man ikke med dagens regjering.

Som sentrumsparti er det naturlig at KrF samarbeider med de partiene som bidrar til mest mulig sentrumspolitikk. Et sentrumsparti bør kunne samarbeide både til høyre og venstre i det politiske landskapet.

Som Hareide så glimrende konkluderte i gårsdagens tale: dagens politiske situasjon gir ikke mest sentrumspolitikk med samarbeid til høyre. Derfor er det naturlig at sentrumspartiet KrF søker samarbeid med Ap. 

Jeg håper flere i KrF følger initiativet til de fra Rogaland KrF og gir uttrykk for ønske om å stå fast i sentrum, og dermed anbefale samarbeid med Ap og Sp! Det tror jeg KrF har godt av, og definitivt samfunnet.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Du må gjerne ha din analyse av situasjonen i Krf, men det viktige ting som du utelater.Om det er med vilje eller ikke, vet jeg ikke. Du nevner blant annet ikke at Frp er den eneste støttespiller Krf har i sitt syn på Israel. Dette er meget viktig for mange i Krf. Du utelater også å vise til at nylige undersøkelser viser at en betydelig majoritet av Krf velgere foretrekker Solberg framfor Støre. Det er en betydelig majoritet , viser VG sine undersøkelser til, som ønsker samarbeide på borgerlig side. Dette gjelder partiets kjernevelgere på Sør og Vestlandet. De er i hovedsak konservative. De  vet hva Ap har stått for med sin avkristning av det norske samfunn på flere områder, opp gjennom tidene. Du unnlater også å nevne at Frp støtter Krf i sitt syn på kristne friskoler og barnehager. Venstresiden ønsker ikke dette. Du unnlater også å nevne at et eventuell Ap regjering i nåværende situasjon ville være avhengig av støtte av SV. Tror du dette ville falle i god jord blant potensielle Krf velgere ? . Aksjonen til støtte for Hareide fra noen representanter i Rogaland er nok i mindretall i sitt parti. Rogaland har et ganske positivt syn på samarbeide med Frp. Med avhengigheten av SV vil ikke Krf kunne føre en sentrums politikk. SV vil dra politikken mot venstre. Krf er eneste sentrumsparti, nå med en oppslutning på målingene på ca 3 %. Ikke særlig tyngde der nei. Hareide er dessuten på kollisjonskurs med sine to nestledere, Ropstad og Bollestad. Ikke særlig lurt av at parti under sperregrensen ! Partiet er splittet og i krise, og Hareide er i ferd med å kjøre partiet i grøfta. Han provoserer sine kjernevelgere. Med henblikk på dette er din analyse uforståelig. Realitetene kan man ikke overse, selv om man drømmer.

1 liker  
Kommentar #2

Trygve Johannes Lereim Sævareid

16 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Du har rett, det er politiske ulemper ved å inngå samarbeid med Ap og Sp. Men, det er også politiske ulemper ved å inngå samarbeid med V, H og FrP. Slik er politikken, man må kompromisse. Slik er KrF sin situasjon, noen blir mer eller mindre fornøyd med beslutningen som blir tatt.

Erna Solberg er en populær statsminister, naturlig nok. Hun er dyktig og fortjener ros for jobben gjort. Hun leder likevel en skute som jeg mener drar Norge i feil retning - altså en mer markedsliberal retning og andre ting jeg nevnte i innlegget over.

Når det gjelder Ap så gjør de seg kanskje fortjent historisk sett til en del av KrF sine velgeres "vrede". Vil du være enig i at det har skjedd en endring de senere årene? Jonas Gahr Støre er en kristen mann og Hadia Tajik er opptatt av religion og troens betydning i menneskers liv. 

Noe av poenget med innlegget mitt er å få frem at det er en betydelig del av KrF sine velgere, og potensielle velgere, som ønsker velkomment et Ap og Sp samarbeid. Mange av de du kaller konservative kjernevelgere i KrF får mange overskrifter og mye spalteplass i denne diskusjonen. Jeg ønsker å gi et bidrag for å vise at KrF er mer mangfoldig enn som så.   

Samarbeid med Ap og Sp er etter min oppfatning et mer sentrumsorientert politisk prosjekt enn alternativet, selv om støtte må innhentes fra SV. Derfor må et slikt samarbeid vurderes som et godt alternativ for sentrumspartiet KrF.

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere