Lederartikkel Vårt Land

Dårlig forslag

I virkeligheten tar Qasim Ali til orde for den samme typen virkemidler som Wilders krever.

Publisert: 29. sep 2018

Den nederlandske partilederen Geert Wilders er en politiker med motbydelige holdninger. Tidligere i år utlyste han en karikaturkonkurranse der motivet skulle være Islams profet Muhammed. Det er ingen grunn til å tro at det lå redelige motiver bak dette. Alt tyder på at målet hans var å skape splittelse og øke fremmedhatet – ikke bare i det nederlandske samfunnet, men i hele Europa.

LES OGSÅ: Avviser omkamp om blasfemilov

I slutten av august ble konkurransen avlyst. Vi hadde nær sagt heldigvis. Dette til tross for at vi setter ytringsfriheten høyt og mener religiøse grupper må tåle at det de holder hellig blir utsatt for satire og kritikk. Problemet er at Wilders faktisk ikke er opptatt av demokrati og ytringsfrihet. Han ønsker blant annet å forby Koranen og stenge moskeene.

Når vi likevel ikke er glade for at konkurransen ble avlyst, henger dette sammen med årsaken. Wilders ble nemlig utsatt for dødstrusler. Det er noe som er enda verre enn å splitte og polarisere et samfunn, og det er å true med å drepe dem som gjør det.

Denne uken tok den muslimske samfunnsdebattanten Qasim Ali til orde for å forby krenkende karikaturer av profeten Muhammed. Til avisen Klassekampen uttalte han at han trodde et slikt forbud ville «skape ro, hindre radikalisering og øke anstendigheten i den norske debatten». Det er i så fall et edelt motiv, men i virkeligheten tar Ali til orde for den samme typen virkemidler som Wilders krever: Forbud mot budskap han ikke liker.

Det er ingen fare for at norske politikerne følger rådet til Qasim Ali. Heldigvis. Det var en gjennomtenkt avgjørelse å oppheve blasfemiparagrafen i 2009. Derfor har vi problemer med å mobilisere de sterkeste følelsene i denne saken. Avisen Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk «koker» derimot, og sier at «land med blasfemibestemmelser i lovverket fortsatt lever i barbariet».

LES OGSÅ: Brann i islams hus - debatt fra Arendalsuka

Så voldsomt er det ikke, her er nyansene mange. Hvis Selbekk har rett, var Norge et barbarisk land fram til 2009, og Selbekk selv hadde barbariske holdninger noen år tidligere. Derimot er det underlig at Selbekk, som er så opptatt av ytringsfrihet, kan delta i en støttedemonstrasjon for Geert Wilders. Ser han ikke Wilders’ motiver og hans uanstendige virkemidler? Ser han ikke Wilders’ udemokratiske politikk? Det undrer vi oss over.

Trykket i Vårt Land 29. september 2018.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Så voldsomt er det ikke, her er nyansene mange. Hvis Selbekk har rett, var Norge et barbarisk land fram til 2009, og Selbekk selv hadde barbariske holdninger noen år tidligere. Derimot er det underlig at Selbekk, som er så opptatt av ytringsfrihet, kan delta i en støttedemonstrasjon for Geert Wilders. Ser han ikke Wilders’ motiver og hans uanstendige virkemidler? Ser han ikke Wilders’ udemokratiske politikk? Det undrer vi oss over.

Man bør alltid være skeptiske til folk som snakker som har de et ekorn i buksene. 

Muslimer i Vesten har kommet hit for å finne fred. De har kommet med fred, de ønsker fred og de ønsker et annet samfunn enn det de har kommet ifra. Regelen er mer enn unntaket at det er sekteriske religionskriger internt i gamlelandet, og dette har de valgt bort. Noen land, slik som Saudi-Arabia har sendt misjonærer etter dem for å omvende dem, for å få dem tilbake i folden. Saudi-Arabia har et regime det ikke er noen grunn til å sammenligne seg med, eller trekke lærdommer som skal videreføres inn i vårt samfunn fra. 

Vi skal bygge opp under vår fredelige livsstil. Vi skal holde fast ved vår kristne og humanitære arv ved å være tålmodige, inkluderende og fylte av menneskekjærlighet. Vårt håp ligger i livet. Døden er for de døde, og selv om vi alle skal dø, er det ikke noe vi skal trakte etter hverken på slagmarken, i gatene eller på talerstolen. Vi skal ha dialog, vi skal ha sannhetssøkende fellesskap som fortsetter å samtale uansett hva krigere vil påtvinge oss av meninger. Dette er en samfunnsform vi har valgt og som vi selv og mennesker utenfor vår kulturkrets har funnet mer fruktbar enn sin gamle erfaringsbakgrunn. Vi kommer ingen vei med krig mot tanker og meninger. Det er dialog i trygge omgivelser, i samvirke med hverandre og bygging av skapende samfunn som reproduserer vår gode livsstil om igjen og om igjen fra generasjon til generasjon. 

Noen vil alltid være totalitære. La oss vise dem ryggen. La oss alltid stå fast på vår liberalitet og gi rom for de vi skal nedkjempe med ord og aldri våpen om det kan unngås. La oss gå den ekstra milen med hverandre, la oss finne sammen rundt de samme leirbålene og ha det oppbyggelig rundt felles verdier. I dagliglivet i Europa er det mer som forener enn som skiller. Dette er verdiene som hele tiden skal gjøres sterkere, slik at de som vil bryte ned innser at de ikke har noen sak å fremme. De må lære at vår sak er så god at de ikke har noe å stille opp mot den, og at hat aldri kan vinne over kjærlighet som samfunnskraft. 

1 liker  
Kommentar #2

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Du kan ikke flykte fra deg selv.

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Muslimer i Vesten har kommet hit for å finne fred. De har kommet med fred, de ønsker fred og de ønsker et annet samfunn enn det de har kommet ifra.

Det som er spesielt med religioner, og særlig med de religionene som setter likhetstegn mellom individets oppfatninger/tro og individets menneskeverd/lykke, er at både verdisystem og sosial kontroll internaliseres.

1 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det som er spesielt med religioner, og særlig med de religionene som setter likhetstegn mellom individets oppfatninger/tro og individets menneskeverd/lykke, er at både verdisystem og sosial kontroll internaliseres.

Jeg er ikke sikker på at jeg forstår deg rett, men ut fra hva jeg tror er vi ikke forpliktet til å gjenta våre valg eller leve i spor fra de som gikk foran. Vi har både rett og plikt til å gjøre nye valg og gjøre det som synes bra ut fra en foreliggende situasjon selv om den er ny og anderledes, eller krever at vi gjør noe nytt og anderledes hvis dette gavner. 

Kommentar #4

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Man burde ha en blasfemiparagraf, som forbyr blasfemi mot den treenige Gud som beskrevet i Bibelen og forklart for de kristne.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Morten Gabrielsen. Gå til den siterte teksten.
Man burde ha en blasfemiparagraf, som forbyr blasfemi mot den treenige Gud som beskrevet i Bibelen og forklart for de kristne.

Da stiller du deg på samme side som de som mener at deres egen gud ikke kan krenkes. Et mer logisk standpunkt må bli at ingen gud kan krenkes, og at en evt blasfemiparagraf må omfatte alle guder. Forøvrig tror jeg det er usannsynlig at det vil bli innført en slik paragraf fordi vi har vennet oss til at alt kan kritiseres og at det er en oppfordring i dette frislippet til å snakke om alt, men som i alle samtaler, med respekt. 

Kommentar #6

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er kristendommen vi kjenner best her i landet og som i stor grad har påvirket vår historie og kultur. Derfor kan man lettere bedømme om noe er blasfemisk relatert til vår kunnskap og erfaring. Ikke bare derfor, men fordi jeg mener kristendommen er den rette beskrivelse på den eneste Gud. Når man ytrer blasfemi overfor Gud gjør man ondt ikke bare mot kristne men også mot alle andre mennesker.

Kommentar #7

Pål Georg Nyhagen

222 innlegg  1811 kommentarer

Sunn fornuft

Publisert over 2 år siden

Det noen anser som misbruk av ytringsfriheten, ser andre som berettiget bruk. Som de fleste andre, så mener jeg dog at man bør unngå å bevisst krenke noen grovt, troende og andre, selv om det skal være tillatt. Ytringsrett er som kjent ikke ytringsplikt. Å si det man tenker er jo for så vidt en rettighet. Men noen ganger bør man tenke nøye på hva man sier eller skriver, så man ikke sier og skriver det man tenker. Da ville det nemlig bli temmelig uutholdelig for både omgivelsene og oss selv. Også på det lokale planet krenker man jo mer eller mindre villig fordi man mener å ha gode grunner?

I et pluralistisk demokrati kan man vel aldri enes hvor grensene for ytringsfriheten skal og bør gå. Da må man faktisk regne med at noen kan bli krenket. Og da er det ikke den som oppleves krenkende, men den krenkede (!),  som har en utfordrende oppgave i demokratiet; så lenge det som er ytret like vel faller inn under lovverkets rammer. Det går dog fint an å bruke sunn fornuft og skjønn? Har man antipati mot noe eller noen, så er desto lettere å ytre seg skarpt, avvisende og krenkende. Flere har for øvrig fallt for denne ytringsfristelsen i andre kontekster, ref. valgkamper og ikke minst visse avtreder her opp nettet: For noen er det visst lettere å legitimere grovheter mot visse politiske motstandere. Men man kan ikke subjektivt vise til "gode grunner» for å legitimere grove spissformuleringer og krenkelser, man er selvsagt uansett antipati og motstand forpliktet på gode argumentasjonsnormer.  Mener man seg fritatt her ad hoc, så legitimerer man samtidig at andre kan benytte samme motiveringer i SINE krenkende ytringer. Man har i samme åndedrag i tilfelle legitimert det men mener å ha rett til å kritisere. Også om man uttrykker seg fra helt andre politiske ståsteder. Men for enkelte er det visst det politiske fortegnet foran parantesen som avgjør verdien av den. Ikke innholdet. En gud som trenger politibeskyttelse og ber de troende forsvare sin integritet med vold og terror kan man vel ikke en gang ha stående på hyllen. Vi som er kristne bør tenke nøyere gjennom hva vi mener her: Kristus ble, i likhet med flere martyrer,  faktisk henrettet gjennom henvisninger til blasfemiparagrafer, 

Det man har et intimt forhold til, det man verdsetter og ærer høyest, det bør man få lov til å ha i fred. Gjennom krenkende og grove karikaturer og blasfemi rammer man ikke bare de som misbruker sin religion om man ytrer seg generelt krenkende, men ALLE troende i samme religion. Også de konstruktive troende som internt forsøker å arbeide for en utvikling i retning av den toleranse og de andre verdier som vi i vesten setter høyt og vil beskytte. Slike konstruktive krefter trenger faktisk støtte fra alle oss andre utenfra: Ikke signaler som bekrefter at ekstremistene innad "egentlig har hatt rett hele tiden» og at samarbeide med «de andre»  aldri kan fungere. 

Det er faktisk å føye mer spott og flere krenkelser til skade det å implisitt beskylde ALLE muslimer for være potensielle eller reelle terrorister som enkelte av de nå kjente karikaturtegningene gjorde. At noen islamister umiddelbart forsøkte å utnytte situasjonen for å fremme deres skrekkelige prosjekter, samt at enkelte muslimske diktaturer valgte å spille med i skrekkens orkester, forandrer intet for egen del, slik jeg ser på dette. Derfor kunne og kan jeg ikke stille meg bak Muhammedkarikaturene eller sågar en ny konkurranse- av alle ting. Eller annen grov blasfemi.

Har man intet forhold til definerte religioner, så ser man kanskje ikke dette på samme måte. Men alle har dog fornuft, evner til å benytte godt skjønn og muligheter for å opptre med respekt. Den troende har naturlig nok respekt og dyp ærbødighet for det vedkommende holder hellig. Apropos: Vi har alle et eller annet som vi har et svært nært og vart forhold til, og som vi forholder oss til med sterke følelser og bindinger. Eks: Skulle du bli overfalt og de som raner deg tvinger deg til å se at de bruker fotoet av ditt avdøde eller levende barn eller elskede ektefelle som do-papir, så ville vi alle ha reagert rimelig sterkt går jeg ut fra?

Å kritisere en religion er selvsagt legitimt og kan for all del være nødvendig. Men da bør man opptre på en måte som de kritiserte kan forholde seg til; dvs de mer rasjonelle og dialogvennlige kreftene i den eller den religionen. Det er de sistnevnte vi som nevnt må satse på: Det er de som har muligheter til å sette i gang sårt tiltrengte interne prosesser. 

Følgende bør kanskje tas med i betraktingene? Jeg minner om at reformasjonen i vesten tok flere hundre år før den ble det vi ser i dag. Den vil vel på den annen side aldri avsluttes, om den er tro mot sine indre impulser? Noen har visst like vel visse probemer med prosesser. Man ser visst nødvendige langdryge prosesser på alle områder som et problem og at alt heller skal skje temmelig raskt. Og derfor at en tilsvarende reformasjon i islam skal skje i løpet av et halvt års tid?

Dog gikk kristendommen gjennom den nødvendige vaske- og renselsesprosess som opplysningstiden viste seg være: En hovedårsak til at flere islamske stater fremdeles holder fast ved voldsdogmene er at den muslimske verden aldri gikk inn i en seriøs samtale med humanisme og vitenskap. Vold, undertrykkelse og sågar terror har med religion å gjøre, slik flere islamister ser det. Og forholdet til kvinner og homoseksuelle er virkelig langt under pari i flere muslimske monostater. Kvinner blir sågar arrestert når de er voldtatt enkelte streder (!). Og homoseksuelle drepes uten at den som utfører handlingen straffes, fordi drapsmenenne viser til statens religion. Hva gjelder likestilling og feiringen av homoseksuelle er situasjonen for øvrig en annen i israel.

Det bør være lov påpeke det vi alle er vitner til hva gjelder visse uten å bli stemplet som rasist: I våre dager er islam den mest voldsintegrerte av de store religionene. For muslimer er religion og politikk to sider av samme mynt; derfor blir det ene uttrykk for det andre. Å mene at selvmordsbombere, utøvere av terror og attentater, er martyrer er dog misbruk av Guds navn: Å mene at Gud ikke bare legitimerer, men initierer drap av barn (!), sivile og andre fordi Han er krenket er verste form for blasfemi. 

Vi har dog et helt annet forhold til religion i det sekulariserte Europa: "Religion er for noen der ute i periferien, de får drive med det de vil der". 

Videre: Også muslimen har en bias og sin habitus, den ene som den andre. man bytter ikke dette bort like lett som man skifter adresse til f.eks. Norge. Nissen blir med på flyttelasset. Alltid. Også hos oss. Det er vesentlig at de som er skeptiske og kritiske til innvandring og andre kulturer blir lyttet til fremfor å bli stemplet som rasister alle som én. Da faller man i tilfelle i samme grop man har gravet for de andre gjennom slik grov stempling tog generalisering. De skeptiske skal få høre at vi står helt grunnleggende fast på alle de verdier vi har vunnet frem her i landet, hvor demokratiets iboende verdier skal forsvares og styrkes. Herunder hører også respekt for de som har en annen tro etc. Og samme fordringer skal enhver som flytter hit til landet få høre om. 

Nå er det slik at bias og habitus følger med enhver, også deg og meg -som det gir med våre nye landsmenn. Man endrer ikke dette like lett som adressen. Nissen blir med på flyttelasset. Apropos: Jeg har bodd i fire land. Også i Israe lhvor kulturforskjellene var betydelige, til tider. Mine anti- og sympatier, bias og habitus, forble uberørte så lenge jeg ikke bevisstgjorde alt dette i egen bagasje. Og det gjør man ikke før man tvinges til det av ren og skjær nødvendighet.

Jonas Gahr Støres opptreden i tiden etter at karikaturstriden oppsto er dog mer enn kritikkverdig. Familien til Selbekk fikk lide for det flere gjorde, men Støre hang det hele den gangen på nettopp den familien som fikk lide grovt i lenger tid etterpå. Referanser er flere her. Både Vebjørns Selbekk sine barn og kone har gått sterkt ut og frabedt seg Støres uttalelser i ettertid: Hans adferd medførte denne familiens flere års lidelser av variert art. De trenger å bli sett, hørt og lyttet aktivt ti direkte. Ikke generelle politisk korrekte tomme og uforpliktende ord til pressen under en valgkamp. Det er det kun Støre som vinner på.

Yringsfriheten er en rettighet i demokratiet. Men som med andre rettigheter, så er også den knyttet til visse plikter. 

2 liker  
Kommentar #8

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Står det da i Bibelen at man burde ha en blasfemi paragraf. Ikke i mini alle fall. Vi lever i et land med ytringsfrihet, og den skal ikke knebles. Om noen velger å snakke nedlatende om Gud, så blir det en sak mellom dem og Gud når den tid kommer. Det er ikke landets myndigheter som skal sette slike grenser

Kommentar #9

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det Nye Testamente gir oss, så vidt jeg vet, ingen retningslinjer på det. Men som stat har vi mange lover eller retningslinjer for lovbrudd, der myndighetene vil gi advarsler eller bøter hvis man bryter loven (eks. lovbrudd i trafikken), eller klima-avgifter. Nå vet jeg ikke hva den gamle blasfemiparagrafen sa eller hvordan den ble håndhevet, så det er ikke sikkert jeg vil være enig i en paragraf lik den vi hadde.

På samme måte som det eksisterer lover for slike lovbrudd nevnt over, så hvorfor ikke en blasfemiparagraf?

Kommentar #10

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg fant akkurat en kort beskrivelse av blasfemiparagrafen i Store Norske Leksikon her:

https://snl.no/blasfemi

Hvordan blasfemiparagrafen har blitt fortolket har variert opp gjennom tiden. Den paragrafen som sto fram til 2015 ser ut til å hatt mer til hensikt å verne om menneskelige religiøse autoriteter. Det er ikke først og fremst en slik paragraf jeg har i tankene, fordi det da blir uklart hva man faktisk verner. Jeg tror at alminnelige lover om menneskelige forhold tar hånd om det.

Som nevnt over ser jeg for meg en paragraf mot blasfemi av Gud. Eks. Vil vi at noen skal bruke et TV-program til å spre unødvendig blasfemi? Slikt kunne lett blitt håndtert av samfunnet i lys av en slik paragraf.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere